Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΥΔΟΞΟΣ Το Ρομποτικό Τηλεσκόπιο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τηλε-Εποπτεία και Τηλε-Καθοδήγηση ενός προτύπου του Καλαμάτα, Ιανουάριος 2003 Νικόλαος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΥΔΟΞΟΣ Το Ρομποτικό Τηλεσκόπιο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τηλε-Εποπτεία και Τηλε-Καθοδήγηση ενός προτύπου του Καλαμάτα, Ιανουάριος 2003 Νικόλαος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΥΔΟΞΟΣ Το Ρομποτικό Τηλεσκόπιο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τηλε-Εποπτεία και Τηλε-Καθοδήγηση ενός προτύπου του Καλαμάτα, Ιανουάριος 2003 Νικόλαος Ανδρικόπουλος ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

2 ΕΥΔΟΞΟΣ  Το πλαίσιο του σχεδίου  Η Σύμπραξη  Στόχοι του σχεδίου  Περιγραφή του σχεδίου  Τεχνολογική καινοτομία  Παιδαγωγικό υλικό  Αξιολόγηση του σχεδίου  Παρούσα κατάσταση

3 Το σχέδιο ΕΥΔΟΞΟΣ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Preparatory and innovative actions - eLearning action plan – DG EAC/25/01 Το πλαίσιο του σχεδίου

4  NCSR, "Demokritos“, Coordinator, Greece NCSR  University of Athens, Pedagogical Department, Greece University of Athens University of Athens  University of Cadiz, Spain University of Cadiz University of Cadiz  Ellinogermaniki Agogi, Greece Ellinogermaniki Agogi Ellinogermaniki Agogi  Management Center Innsbruck, Austria Management Center Innsbruck Management Center Innsbruck  4 European High Schools, Greece, Austria, Italy, Spain 4 European High Schools 4 European High Schools Η Σύμπραξη

5 Στόχοι του σχεδίου  Ανάπτυξη ενός παιδαγωγικού πλαισίου το οποίο επιτρέπει την εφαρμογή τεχνολογίας αιχμής στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών  Επαύξηση της εποικοδομηστικής προσέγγισης για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών  Ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών εργαλείων και μαθησιακού περιβάλλοντος  Ανάπτυξη ενός ρεαλιστικού προγράμματος εκπαιδευτικής και τεχνολογικής προσέγγισης  Ανάπτυξη ενός συστηματικού πλαισίου αξιολόγησης των παραπάνω καινοτομιών

6 Περιγραφή του σχεδίου  Το σχέδιο ΕΥΔΟΞΟΣ αναπτύσσει ένα καινοτόμο παιδαγωγικό πλαίσιο για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών μέσα από την ερευνητική - πειραματική διαδικασία.  Δύο διαδικτυακά κατευθυνόμενα τηλεσκόπια, η διεπιφάνεια του χρήστη και τα μοντέλα τηλεσκοπίων.  Δυνατότητα διαθεματικής μελέτης και διδασκαλίας της Αστρονομίας, της Φυσικής, των Μαθηματικών και της Τεχνολογίας – Υπολογιστών.  Άμεση μεταφορά της αίθουσας διδασκαλίας σε ένα σύγχρονο επιστημονικό εργαστήριο όπως είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο της Εκπαίδευσης «ΕΥΔΟΞΟΣ». Εθνικό Αστεροσκοπείο της ΕκπαίδευσηςΕθνικό Αστεροσκοπείο της Εκπαίδευσης

7 Μαθαίνοντας (μέσα από) την ερευνητική – πειραματική διαδικασία Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό τηλεσκόπιο και τα μέσα – υλικά που το υποστηρίζουν:  Να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι μια αστρονομική παρατήρηση  Να συλλέξουν δεδομένα  Να τα αναλύσουν  Να κατασκευάσουν διάφορα μαθηματικά μοντέλα  Να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους

8 Το εκπαιδευτικό τηλεσκόπιο Ανδρέας Μιχαλιτσιάνος Τεχνολογική καινοτομία Διαδικτυακά κατευθυνόμενο τηλεσκόπιο Τηλεσκόπιο διαμέτρου 60 cm εφοδιασμένο με CCD camera

9 Διεπιφάνεια του χρήστη (User’s Interface) Στοχεύει να είναι ένα δικτυακό περιβάλλον όσο το δυνατό φιλικότερο προς το χρήστη. Παρέχει τη δυνατότητα για άμεσες αστρονομικές παρατηρήσεις, καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων, διάδοση - δημοσίευση των συμπερασμάτων. Διαθέτει αρχείο όλων των αστρονομικών παρατηρήσεων για μελλοντική αξιοποίησή τους. Υποστηρίζει τη θεωρητική και διαδικτυακή καθοδήγηση του χρήστη Παρέχει την Τηλε-Εποπτεία και Τηλε-Καθοδήγηση του τηλεσκοπίου

10 Δικτυακή camera Δικτυακή camera η οποία επιτρέπει την παρατήρηση σε πραγματικό χρόνο των κινήσεων του εκπαιδευτικού τηλεσκοπίου και του χώρου που το περιβάλλει

11 Το μοντέλο τηλεσκοπίου Ένα μοντέλο του εκπαιδευτικού τηλεσκοπίου υπό κλίμακα, κατασκευασμένο από μαθητές με υλικά του εκπαιδευτικού πακέτου MindStorms ® της εταιρείας Lego ® Επιτρέπει την εποπτεία του εκπαιδευτικού τηλεσκοπίου ενισχύοντας έτσι την καθοδήγησή του Προκαλεί και αναπτύσσει τη βιωματική μάθηση εφόσον οι ίδιοι οι μαθητές κατασκευάζουν το μοντέλο τηλεσκοπίου

12  Σχέδια μαθημάτων  Δικτυακός Χώρος Ανακοινώσεων  Υλικό κατάρτισης των καθηγητών Παιδαγωγικό υλικό

13  Απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  Προσαρμοσμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα των χωρών που συμμετέχουν  Βασίζεται σε απλές αστρονομικές παρατηρήσεις και ερευνητικές δραστηριότητες αστρονομικές Παιδαγωγικό υλικό

14  Πρόκληση ενδιαφέροντος για μάθηση και ενθουσιασμό στις Φ.Ε  Παροχή επιστημονικής και ερευνητικής εμπειρίας  Διδασκαλία Αστρονομίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Τεχνολογίας και Υπολογιστών διεπιστημονικά  Οργάνωση σχολικών δομών για ομαδικές μαθητικές εργασίες Παιδαγωγικό υλικό Ειδικοί Στόχοι

15  Σύνδεση μαθητών από χώρες με διαφορετικό κοινωνικό, πολιτισμικό και γνωστικό υπόβαθρο  Πρόσβαση μαθητών από σχολεία απομακρυσμένων περιοχών σε ένα μεγάλο ερευνητικό εργαστήριο  Επικοινωνία των μαθητών με επιστήμονες από όλο τον κόσμο

16 I. Γενικές Πληροφορίες I. Γενικές Πληροφορίες Διάρκεια: i) Μάθημα στη τάξη ii) Πειραματικές δραστηριότητες ii) Πειραματικές δραστηριότητεςΛεξιλόγιο Όργανα και Υλικά Διδακτικοί Στόχοι Συνήθεις εναλλακτικές αντιλήψεις- παρανοήσεις των μαθητών II. Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες II. Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Εισαγωγικό ερέθισμα Πειραματικές δραστηριότητες Παρατήρηση - Συζήτηση ΣυμπεράσματαΕμπέδωση Υλικό από τα φύλλα εργασίας Υλικό από τα φύλλα εργασίας (Ερωτήσεις, Ασκήσεις, Διαθεματικές εργασίες ) Σχέδια Μαθήματος - Γενική Δομή

17 Η αξιολόγηση του σχεδίου και ειδικότερα της διδακτικής μεθόδου επικεντρώνεται σε τρεις άξονες:  Αξιολόγηση της διαδικασίας μάθησης Διερεύνηση της βελτίωσης των επιδόσεων των μαθητών  Αξιολόγηση του παιδαγωγικού πλαισίου Διερεύνηση του κατά πόσο η εφαρμογή τεχνολογίας αιχμής και υπηρεσιών διαδικτύου συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας των Φ.Ε στους μαθητές  Εθνογραφική έρευνα Συγκριτική έρευνα στις συμμετέχοντες χώρες Αξιολόγηση του Σχεδίου

18 ΠειραματικήΟμάδα TIMSS II ICT Ομάδα Ελέγχου TIMSS II ICT Post-test Pre-test Running

19 Σχεδιασμός παιδαγωγικού υλικού Παρούσα κατάσταση Test Run Final Run Επανασχεδιασμός των πρωτοτύπων Ιανουάριος 2003 Μάρτιος – Ιούνιος 2003 Σεπτέμβριος2003

20 www.ellinogemaniki.gr/ep/eudoxos

21 www.ellinogemaniki.gr/ep/eudoxos

22 Μέτρηση Ύψους Σεληνιακών Κρατήρων

23

24

25

26

27

28


Κατέβασμα ppt "ΕΥΔΟΞΟΣ Το Ρομποτικό Τηλεσκόπιο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τηλε-Εποπτεία και Τηλε-Καθοδήγηση ενός προτύπου του Καλαμάτα, Ιανουάριος 2003 Νικόλαος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google