Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 2/59.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 2/59."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 2/59

3 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 3/59

4 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 4/59

5  Δι@ύγεια.  Απογραφή Δημοσίων Υπαλλήλων. Γιάννης Κοψαχείλης Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 5/59

6 Βασίλης Παπαθανασίου Δικτυακές & Τηλεπικοινωνιακές Υποδομές Θεματικές Ενότητες I.Δημιουργία VPN II.Τεχνολογία e-fax III.IP Τηλεφωνία IV.Δίκτυο MAN των Δήμων Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 6/59

7 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) Ενότητα I I.Δημιουργία VPN II.Τεχνολογία e-fax III.IP Τηλεφωνία IV.Δίκτυο MAN των Δήμων 7/59

8 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr)  Η Τεχνολογία  Βασισμένη σε λειτουργικό Linux  Πλήρως διαχειρίσιμη από web interface  Παρέχει πολλά ξεχωριστά modules E-Mail Server Option File Server Option FAX Server Option Proxy Server Option Mail Antivirus Server Option VPN Server Option CA Server Option Advanced Firewall Service 8/59

9 Εύκολη απομακρυσμένη διαχείριση πολλών και διασκορπισμένων σημείων (sites) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 9/59

10 Διαχείριση iNode Μέσω web browser καθίσταται δυνατή η διαχείριση όλων των υπηρεσιών Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 10/59

11 Δίκτυο VPN της ΑΔΜΘ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 11/59

12 Ενότητα II I.Δημιουργία VPN II.Τεχνολογία e-fax III.IP Τηλεφωνία IV.Δίκτυο MAN των Δήμων Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 12/59

13  Χρήση e-fax ήδη από το 1997  Τα πλεονεκτήματα αξιοποίησης της συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι πάρα πολλά  Εξοικονόμηση της ετήσιας δαπάνης για χαρτί, μελάνια, συντήρηση συσκευής  Εκτύπωση μόνο των fax που θέλουμε όταν το θέλουμε  Αποστολή και λήψη πολλών fax ταυτόχρονα, χωρίς περιορισμούς  Αποθήκευση και διαχείριση με ηλεκτρονικό τρόπο όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων fax, κερδίζοντας σε χρόνο και χρήμα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 13/59

14 Η περίπτωση του Γραφείου της Σφραγίδας της Χάγης  Αίτημα για συσκευή fax  Απάντηση μας για προμήθεια fax modem  Κλασική περίπτωση αντίστασης σε αλλαγές (change resistance)  Εγκατάσταση και λειτουργία του fax modem  Εκπαίδευση των υπαλλήλων  Αποδοχή της νέας τεχνολογίας Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 14/59

15 Ενότητα III I.Δημιουργία VPN II.Τεχνολογία e-fax III.IP Τηλεφωνία IV.Δίκτυο MAN των Δήμων Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 15/59

16 Δίκτυο IP Τηλεφωνίας  Υποδομή IP Τηλεφωνίας (Call Manager)  Διαχείριση από τη ΔΠΕ των τηλεφωνικών συνδέσεων (απόδοση δικαιωμάτων κλήσης, δημιουργία call pickup groups, υποστήριξη χρηστών)  Κατακόρυφη μείωση τηλεπικοινωνιακού κόστους  Πλήρης αξιοποίηση του δικτύου Σύζευξις, σύμφωνα και με τις επιταγές του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  Επέκταση της IP τηλεφωνίας σε διάφορες υπηρεσίες της ΑΔΜΘ, που εδράζονται σε διάφορους νομούς της ΑΔΜΘ (Θεσ/νίκης, Σερρών, Πέλλας, Ξάνθης, Ροδόπης) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 16/59

17 Εγκαταστάσεις IP τηλεφωνικών συσκευών Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 17/59

18 IP τηλεφωνία στον Ν. Θεσ/νίκης Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 18/59

19 Ενότητα IV I.Δημιουργία VPN II.Τεχνολογία e-fax III.IP Τηλεφωνία IV.Δίκτυο MAN των Δήμων Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 19/59

20 Αξιοποίηση δικτύου MAN των Δήμων Οφέλη των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών  Αξιόπιστη διασύνδεση κρίσιμων εφαρμογών  Μηδενισμός κόστους χρήσης μισθωμένων γραμμών και άλλων data link από ISPs μεταξύ υπηρεσιών  Κεντρική διαχείριση χρηστών  Ασφάλεια δεδομένων και bandwidth  Χρήση VoIP για εξοικονόμηση κόστους τηλεφωνίας  Γρήγορη παροχή πρόσβασης σε νέο κόμβο Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 20/59

21 Προκαταρκτική διερεύνηση από την ΔΠΕ για αξιοποίηση των MAN  Ήδη έχουν γίνει επαφές με τις αντίστοιχες υπηρεσίες πληροφορικής αρκετών δήμων της ΑΔΜΘ  Σχεδιασμός για πραγματοποίηση συναντήσεων, ώστε να τεθεί το πλαίσιο συνεργασίας  Στόχος είναι η εξοικονόμηση του ενεργού εξοπλισμού (iNodes, routers) στις υπηρεσίες της Κεντρικής Μακεδονίας  Αξιοποίηση του εξοπλισμού που θα εξοικονομηθεί για τη επέκταση του δικτύου VPN στην Αν. Μακεδονία - Θράκη  Η σύνδεση στο Σύζευξις κάθε σημείου, συμπεριλαμβανομένων των πολυάριθμων δασονομείων Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 21/59

22 Δίκτυο MAN Δήμου Καλαμαριάς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 22/59

23 Σχεδιασμός για αξιοποίηση Δικτύου MAN Δήμου Καλαμαριάς από την έδρα της ΑΔΜΘ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 23/59

24 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) Εφαρμογή Απογραφής & Χρέωσης Εξοπλισμού Βασίλης Παπαστάθης  Ανάλυση απαιτήσεων - Σχεδίαση  Βασικές φόρμες  Κύριες λειτουργίες  Στατιστικά στοιχεία  Μελλοντικές επεκτάσεις 24/59

25 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) Ανάλυση απαιτήσεων - Σχεδίαση: Η εφαρμογή θα πρέπει να καλύπτει τις εξής απαιτήσεις  Να υπάρχουν διαφορετικές Βάσεις δεδομένων για τους υπαλλήλους και τα υλικά  Να είναι διαδικτυακή για να χρησιμοποιείται από τα κεντρικά και τα περιφερειακά Τμήματα  Να καλύπτει τις βασικές αρμοδιότητες του Τμήματος  Τεχνικές εργασίες  Απογραφή εξοπλισμού  Καταμερισμός εργασιών  Να συμβάλει στη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των εργασιών με αυτόματη παραγωγή των διαφόρων εντύπων  Να παρέχει τη δυνατότητα συλλογής στατιστικών στοιχείων για τα απογραφόμενα υλικά 25/59

26 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) Βασικές φόρμες για την εισαγωγή δεδομένων:  Φόρμα εισαγωγής στοιχείων υπαλλήλου  Υπηρεσιακά στοιχεία  Προσωπικά στοιχεία  Στοιχεία επικοινωνίας  Στοιχεία πρόσβασης στον Η/Υ  Φόρμα εισαγωγής τεχνικών χαρακτηριστικών και Serial Number του υλικού  Κεντρική Μονάδα Η/Υ  Οθόνη  Περιφερειακά Η/Υ (πληκτρολόγιο - ποντίκι)  Εκτυπωτές – Φαξ – Πολυμηχανήματα – Φωτοτυπικά  Τηλεφωνικές Συσκευές (απλές – IP Phones)  Συσκευές επικοινωνιών (router – switch -modem) 26/59

27 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 27/59

28 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 28/59

29 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) Κύριες λειτουργίες (1): 1. Την αναλυτική καταχώρηση των τεχνικών εργασιών που γίνονται σε υλικά που εισάγονται στη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών για επισκευή - επιδιόρθωση ή αναβάθμιση, καθώς και την αυτόματη παραγωγή των αντίστοιχων Εντύπων Τεχνικών Εργασιών. 2. Την απογραφή εξοπλισμού πληροφορικής & επικοινωνιών (Η/Υ, οθόνες, περιφερειακά Η/Υ, εκτυπωτές, φαξ, σκάνερ, πολυμηχανήματα, τηλ. συσκευές κ.α.), καθώς και την αυτόματη παραγωγή Πρακτικών Χρέωσης Εξοπλισμού που συσχετίζουν τον κάθε υπάλληλο της Α.Δ.Μ.Θ. με το υλικό που χρησιμοποιεί και του έχει χρεωθεί. 29/59

30 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) Κύριες λειτουργίες (2): 3. Την αυτόματη παραγωγή Πρακτικών Παράδοσης - Παραλαβής εξοπλισμού για την περίπτωση που έχουμε μεταβίβαση υλικού από έναν υπάλληλο σε έναν άλλο ή επιστροφή του υλικού στη Δ/νση Πληροφορικής (λόγω συνταξιοδότησης ή απόσπασης ή μετάταξης του υπαλλήλου σε άλλον φορέα), ώστε να χρησιμοποιηθεί ως ηλεκτρονική αποθήκη για μελλοντικές ανάγκες. 4. Επίσης, η εφαρμογή χρησιμεύει και για την ηλεκτρονική καταγραφή των εργασιών που έχει αναλάβει το κάθε Τμήμα της Δ/νσης, αφού μπορεί να γίνει ανάθεση της κάθε εργασίας από τον Προϊστάμενο του κάθε Τμήματος στον αρμόδιο υπάλληλο με χρήση των αντίστοιχων κωδικών. 30/59

31 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 31/59

32 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 32/59

33 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 33/59

34 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 34/59

35 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) Στατιστικά στοιχεία (1): Παραγόμενα Έντυπα  Η εφαρμογή χρησιμοποιείται από τους υπαλλήλους και των Περιφερειακών Τμημάτων της Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών (στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Πέλλας)  Μακροπρόθεσμος στόχος η δημιουργία ενός Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Απογραφής Εξοπλισμού Πληροφορικής & Επικοινωνιών για όλη τη χωρική αρμοδιότητα της Α.Δ.Μ.Θ.  Η διαδικασία απογραφής εξοπλισμού βρίσκεται σε εξέλιξη σε κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες:  235 Πρακτικά Χρέωσης Εξοπλισμού  890 Υλικά (Η/Υ, οθόνες, εκτυπωτές, τηλ. συσκευές)  68 Έντυπα Τεχνικών Εργασιών 35/59

36 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) Στατιστικά στοιχεία (2): Λειτουργικό Σύστημα 36/59

37 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) Στατιστικά στοιχεία (3): Επεξεργαστής Κειμένου 37/59

38 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) Στατιστικά στοιχεία (4): Εκτυπωτές 38/59

39 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) Στατιστικά στοιχεία (5): IP Phones 39/59

40 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) Μελλοντικές επεκτάσεις:  Παραγωγή των εντύπων σε μορφή.pdf  Εισαγωγή στοιχείων υπαλλήλων από υφιστάμενες Βάσεις δεδομένων (σε Access) της Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών  Διασύνδεση με άλλες εφαρμογές της Δ/νσης (π.χ. απεικόνισης κτιρίων σε google maps)  Η συλλογή των αιτημάτων να γίνεται απευθείας από τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους με κωδικούς πρόσβασης =>σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας  Η ανάθεση και καταμερισμός των εργασιών να επεκταθεί ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλες υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.Θ. 40/59

41 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) Σύστημα Διαχείρισης Διαχείρισης Εγγράφων (DocMan) Δημήτρης Ναζίρης 41/59

42 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr)  Απλούστευση διαδικασίας αποστολής εγγράφων.  Λίστες Αποδεκτών Εγγράφων.  Εποπτεία παραλαβής των εγγράφων Αναφορές Παράδοσης.  Εφημερίδα της Υπηρεσίας - Ηλεκτρονική Βάση Εγγράφων. Ηλεκτρονική Βάση Εγγράφων.  Αποστολή Ενημερωτικών Δελτίων. 42/59

43 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) Απλούστευση διαδικασίας αποστολής εγγράφων Μείωση κόστους γραφειοκρατίας 43/59

44 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) Απλούστευση διαδικασίας αποστολής εγγράφων Τίτλος Εγγράφου Τίτλος Εγγράφου Περιγραφή Περιγραφή Όνομα Αρχείου Όνομα Αρχείου Λέξεις Κλειδιά Λέξεις Κλειδιά Αρ. Πρωτοκόλλου Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερ. Δημιουργίας Ημερ. Δημιουργίας Κατηγορία Κατηγορία Υποκατηγορία Υποκατηγορία Στοιχεία Δημιουργίας 44/59

45 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) Λίστες Αποδεκτών Εγγράφων 45/59

46 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) Λίστες Αποδεκτών Εγγράφων 46/59

47 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) Εποπτεία παραλαβής των εγγράφων από τους παραλήπτες φορείς 47/59

48 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) Εποπτεία παραλαβής – Αναφορές Παράδοσης 48/59

49 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) Εφημερίδα της Υπηρεσίας Ηλεκτρονική Βάση Εγγράφων 49/59

50 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) Εφημερίδα της Υπηρεσίας - Ηλεκτρονική Βάση Εγγράφων Κατηγοριοποίηση Κατηγοριοποίηση Αναζήτηση Αναζήτηση Προβολή αρχείων Προβολή αρχείων 50/59

51 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) Αποστολή Ενημερωτικών Δελτίων (Νewsletters) 51/59

52 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) Αποστολή Ενημερωτικών Δελτίων (Νewsletters) 52/59

53 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 53/59

54 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 54/59

55 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) Ηλεκτρονική Καταγραφή Ωραρίου Εργασίας Των Υπαλλήλων της ΑΔΜ-Θ 55/59

56 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) Ηλεκτρονική Καταγραφή Ωραρίου  Ορισμός ενός υπευθύνου ανά Υπηρεσία  Εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης  Μαζική ηλεκτρονική καταχώρηση των ωραρίων  Γνωστοποίηση με email της ολοκλήρωσης καταχώρησης από κάθε υπάλληλο  Συλλογή των στοιχείων σε βάση δεδομένων (MySQL)  Δυνατότητα άμεσης λήψης στατιστικών στοιχείων για αποστολή στο Υπουργείο και για εσωτερική χρήση 56/59

57 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) Ηλεκτρονική Καταγραφή Ωραρίου Ηλεκτρονική Φόρμα Δήλωσης Ωραρίου 57/59

58 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) Ηλεκτρονική Καταγραφή Ωραρίου Προβολή των καταχωρημένων εγγραφών 58/59

59 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) Ευχαριστούμε πολύ 59/59


Κατέβασμα ppt "Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (www.damt.gov.gr) 2/59."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google