Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Definitions of Rhetorical Concepts in the Late Latin Poetry

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Definitions of Rhetorical Concepts in the Late Latin Poetry"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Definitions of Rhetorical Concepts in the Late Latin Poetry
Ilze Rūmniece Department of Classical Philology and Anthropological Studies Faculty of Humanities, University of Latvia Colloquium Balticum Lund 2012

2 Incerti carmen de figuris vel schematibus
POETAE LATINI MINORES recensuit et emendavit Aemilius Baerens Lispiae MDCCCLXXX Incerti carmen de figuris vel schematibus

3 ΚΟΜΜΑ/PARTICULA ΚΩΛΟΝ/MEMBRUM ΠΕΡΙΟΔΟΣ/CIRCUITUS ΑΝΑΚΛΑΣΙΣ/REFLEXIO ΑΝΤΙΜΕΤΑΒΟΛΗ/PERMUTATIO ΑΛΛΟΙΩΣΙΣ/DIFFERITAS ΑΝΤΙΘΕΤΟΝ/OPPOSITUM ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/REDDITIO CAUSAE ΑΝΘΥΠΟΦΟΡΑ/RELATIO ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ/RESPONSIO ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ/REPETITIO ΕΠΙΦΟΡΑ/DESITIO ΚΟΙΝΟΤΗΣ/COMMUNIO ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΙΣ/REPLICATIO ΒΡΑΧΥΛΟΓΙΑ/BREUITAS ΔΙΑΦΟΡΑ/DISTINCTIO ΠΟΛΥΣΥΝΔΕΤΟΝ/MULTIIUGUM ΔΙΑΛΕΛΥΜΕΝΟΝ/ABIUNCTUM ΔΙΗΙΡΕΜΕΝΟΝ/DISPARSUM ΔΙΕΞΟΔΟΣ/PERCURSIO ΕΠΙΠΛΟΚΗ/CONEXIO ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ/RESUMPTIO ΕΠΙΤΡΟΠΗ/CONCESSIO ΕΠΙΦΩΝΟΥΜΕΝΟΝ/INTERSERTIO ΕΠΙZΕΥΞΙΣ/GEMINATIO ΕΠΕΚΦΩΝΗΣΙΣ/EXCLAMATIO ΙΣΟΚΩΛΟΝ/PARIMEMBRE ΜΕΡΙΣΜΟΣ/DISTRIBUELA ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ/REMEATIO ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ/UARIATIO ΜΕΤΑΚΛΙΣΙΣ/DECLINATIO ΟΡΙΣΜΟΣ/DEFINITIO ΟΜΟΙΟΤΕΛΕΥΤΟΝ/CONFINE ΟΜΟΙΟΠΤΩΤΟΝ/AEQUECLINA TUM ΠΟΛΥΠΤΩΤΟΝ/MULTICLINATUM ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΙΑ/SUPPARILE ΠΡΟΣΑΠΟΔΟΣΙΣ/SUBNEXIO ΠΑΡΑΔΙΑΣΤΟΛΗ/SUBDISTINCTIO ΠΑΡΕΝΘΕΣΙΣ/INTERIECTIO ΠΑΡΟΜΟΛΟΓΙΑ/SUFFESSIO ΠΡΟΛΗΨΙΣ/ANTICIPATIO ΠΑΡΟΜΟΙΟΝ/ADSIMULATIO ΠΑΡΡΗΣΙΑ/INRETICENTIA ΠΡΟΤΑΣΙΣ/PROPOSITUM ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑ/CUNCTA AD CUNCTA ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΜΟΣ/CONDUCTIO,CONGREGATIO ΣΥΝΟΙΚΕΙΩΣΙΣ/CONCILIATIO ΤΡΙΚΩΛΟΝ/TERIUGA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ/DEPICTIO ΕΠΙΤΙΜΗΣΙΣ/CORRECTIO ΠΡΟΥΠΑΝΤΗΣΙΣ/PRAEOCCURSIO ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ/REUERSIO ΥΠΕΡΒΑΤΟΝ/TRANSCENSUS ΑΝΤΕΝΑΝΤΙΟΩΣΙΣ/EXADUERSIO ΖΕΥΓΜΑ/NEXUM ΜEΤΑΒΟΛΗ/UARIATIO ΑΛΛΟΙΩΣΙΣ,ΥΠΑΛΛΑΓΗ/MUTA TIO ΕΛΛΕΙΨΙΣ/DEFECTIO ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ/EXUPERATIO ΠΕΡΙΦΡΑΣΙΣ/CIRCUMLOCUTIO ΠΡΟΣΔΙΑΣΑΦΗΣΙΣ/ADSIGNIFI CATIO

4 Redditio causae porro est, cum, cur ita, dico.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Redditio causae porro est, cum, cur ita, dico. „Audi, etsi durum est; nam uerum quod graue primo Consilium acciderit, fit iocundum utilitate” 25-27

5 Interiectio, cum quaedam medio ordine famur.
ΠΑΡΕΝΘΕΣΙΣ Interiectio, cum quaedam medio ordine famur. „Huc ut uenimus, interea – nam tempus erat uer – In sacrum Florae et Cereri nemus imus ad aras”

6 Illa resumptio fit, quaedam cum dicta resumo.
ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ Illa resumptio fit, quaedam cum dicta resumo. „Cognitus est nobis, iam cognitus est bene nobis.” „Tu uere sapiens, uere tu immo ipsa Minerva” 67-69

7 ΖΕΥΓΜΑ Nexum est, si uarias res uno nectimus uerbo.
„Oebalon ense, Lycon ferit hasta, Pedason arcu” Nam medium „ferit”et fini pote principioque.

8 Multiiugum dico, articulis quod pluribus iungo (52)
Abiunctum contra est, si singlis singula necto. (55)

9 Oppositum dico, contra cum opponimus quaedam.
ΑΝΤΙΘΕΤΟΝ Oppositum dico, contra cum opponimus quaedam. „Doctor tute, ego discipulus; tu scriba, ego censor; Histrio tu, spectator ego; adque ego sibilo, tu exis.” 22-24

10 Collibitum est nobis, in lexi schemata quae sunt,
Trino ad te, Messi, perscribere singula versu Et prosam metro pariter religare priorum. 1-3

11 SCHOLAE AN VITAE ?..


Κατέβασμα ppt "Definitions of Rhetorical Concepts in the Late Latin Poetry"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google