Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

By Τζέρυ, Κώστας και Λέντι. είναι όρος που χρησιμοποιούμε για ηλεκτρονικές διατάξεις προσωρινής αποθήκευσης ηλεκτρονικές οι οποίες επιτρέπουν πρόσβαση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "By Τζέρυ, Κώστας και Λέντι. είναι όρος που χρησιμοποιούμε για ηλεκτρονικές διατάξεις προσωρινής αποθήκευσης ηλεκτρονικές οι οποίες επιτρέπουν πρόσβαση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 By Τζέρυ, Κώστας και Λέντι

2 είναι όρος που χρησιμοποιούμε για ηλεκτρονικές διατάξεις προσωρινής αποθήκευσης ηλεκτρονικές οι οποίες επιτρέπουν πρόσβαση στα αποθηκευμένα δεδομένα στον ίδιο χρόνο Σε αντιδιαστολή βρίσκονται συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι RAM : η δυναμική RAM (DRAM) και η στατική RAM (SRAM). Η DRAM είναι η πιο κοινή μορφή αλλά πρέπει να « ανανεώνεται » (refresh) χιλιάδες φορές ανά δευτερόλεπτο, ενώ η SRAM δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Η SRAM, ως διάταξη, είναι πιο δαπανηρή στην κατασκευή της - και επομένως στην αγορά της - σε σχέση με την DRAM.

3 Η μνήμη ROM έχει προεγγεγραμμένο περιεχόμενο, πάντα από τον κατασκευαστή του συστήματος, και χρησιμεύει, συνήθως, για την εκκίνηση λειτουργίας του συστήματος (BIOS), μόλις αυτό αρχίσει να τροφοδοτείται με ρεύμα, οπότε και η μνήμη RAM είναι κενή περιεχομένου.BIOS Η μνήμη ROM ( Read Only Memory- Μνήμη Μόνο Ανάγνωσης ) είναι ένας ειδικός τύπος μνήμης, τα περιεχόμενα της οποίας δε μεταβάλλονται. Έτσι, η μνήμη ROM είναι μνήμη μόνο ανάγνωσης, ενώ η κύρια μνήμη είναι μνήμη ανάγνωσης αλλά και γραφής. θα πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων από μια μνήμη ROM είναι σαφώς μικρότερη από αυτή μιας μνήμης RAM, γι΄ αυτό και τα περιεχόμενα της ROM αντιγράφονται στην κύρια μνήμη πριν χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό. αντιγράφονται

4 Τα δεδομένα μιας τυπικής ROM ( Standard ROM ) εισάγονται κατά την κατασκευή της με την έκθεση ενός φωτοευαίσθητου υλικού μέσω μιας μάσκας που περιέχει το επιθυμητό σχέδιο των bits και με την αφαίρεση στην συνέχεια της εκτεθειμένης επιφάνειας. Με τον τρόπο αυτό " καίγονται " κάποιοι σύνδεσμοι και αποτυπώνονται οι δυαδικές πληροφορίες. Από τη στιγμή που γίνει η εγγραφή της ROM, οι πληροφορίες δεν μπορούν να αλλάξουν αν παρουσιαστεί τέτοια ανάγκη πρέπει να αντικατασταθεί το chip της ROM.

5 Στην επιστήμη υπολογιστών με τον όρο RAM αναφερόμαστε στην κύρια ή κεντρική μνήμη ενός υπολογιστικού συστήματος αρχιτεκτονικής φον Νόιμαν επιστήμη υπολογιστών κεντρική μνήμη αρχιτεκτονικής φον Νόιμαν Τμήμα, επίσης, της κεντρικής μνήμης είναι και η μνήμη Μνήμη Μόνο Ανάγνωσης (ROM), η οποία επίσης επιτρέπει την τυχαία προσπέλαση. Μνήμη Μόνο Ανάγνωσης Η βασική διαφορά των δύο τύπων μνήμης είναι ότι η μεν RAM διατηρεί τα περιεχόμενά της μόνο όσο της επιτρέπει ο χρήστης ή το λογισμικό που εκτελείται και μόνο εφόσον το υπολογιστικό σύστημα τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια. Η μνήμη ROM έχει προεγγεγραμμένο περιεχόμενο, πάντα από τον κατασκευαστή του συστήματος, και χρησιμεύει, συνήθως, για την εκκίνηση λειτουργίας του συστήματος (BIOS), μόλις αυτό αρχίσει να τροφοδοτείται με ρεύμα, οπότε και η μνήμη RAM είναι κενή περιεχομένου.BIOS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ RAM ΚΑΙ ROM

6 Η μνήμη RAM χρησιμεύει στην αποθήκευση δυαδικών ψηφίων οργανωμένων σε ομάδες ( συνήθως οκτάδες ) δυαδικών ψηφίων Επομένως, όπως είναι φυσικό, η χωρητικότητα της μνήμης RAM μετράται σε Kbytes, Mbytes και GBytes, Η χωρητικότητα της μνήμης, επίσης, καθορίζει και το λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα υπολογιστικό σύστημα. λογισμικό Τα υπολογιστικά συστήματα ξεκίνησαν με πολύ μικρές χωρητικότητες RAM ( από 12 bytes (!) έως 3 Kbytes). Σήμερα (2009) η μνήμη RAM σε μεγάλα υπολογιστικά συστήματα ή υπερυπολογιστές διαθέτει χωρητικότητες λίγων TeraBytes, ενώ στα μικρότερα συστήματα ανέρχεται σε κάποια Gbytes ( από 1 έως 48 Gbytes, ανάλογα με το σύστημα ). υπερυπολογιστές Καθοριστικό, επίσης, είναι το μέγεθος της χωρητικότητας της μνήμης RAM για τη σταθερότητα και την ομαλή λειτουργία ενός υπολογιστικού συστήματος.

7 Ανάμεσα στη στιγμή εκκίνησης μιας αίτησης για ένα byte ή λέξη από τη μνήμη, μέχρι αυτό να προσκομιστεί πραγματικά στον επεξεργαστή και μεσολαβεί κάποιο χρονικό διάστημα το οποίο ονομάζεται χρόνος προσπέλασης. επεξεργαστή Αποτελεί θεμελιώδες μέτρο ταχύτητας της μνήμης : όσο μικρότερη η υστέρηση τόσο μεγαλύτερη η ταχύτητα της μνήμης. Η υστέρηση δεν θα πρέπει να συγχέεται με το εύρος μνήμης, το μέγεθος του διαύλου (bus) της RAM σε μπιτ, με το οποίο μετράται η διαμεταγωγή της μνήμης. διαύλου διαμεταγωγή Για παράδειγμα η μνήμη DDR, η εμφάνιση της οποίας στην αγορά προηγείται χρονικά της μνήμης DDR2, έχει μικρότερη υστέρηση αν και πρόκειται για παλαιότερη τεχνολογία.DDR


Κατέβασμα ppt "By Τζέρυ, Κώστας και Λέντι. είναι όρος που χρησιμοποιούμε για ηλεκτρονικές διατάξεις προσωρινής αποθήκευσης ηλεκτρονικές οι οποίες επιτρέπουν πρόσβαση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google