Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σ ΗΜΕΡ Α Ιανουαριος 2012 Επιμέλεια: ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Πολυχρόνης, Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών ΦΑΡΜΑΚΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σ ΗΜΕΡ Α Ιανουαριος 2012 Επιμέλεια: ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Πολυχρόνης, Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών ΦΑΡΜΑΚΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σ ΗΜΕΡ Α Ιανουαριος 2012 Επιμέλεια: ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Πολυχρόνης, Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών ΦΑΡΜΑΚΗΣ Νικόλαος, Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ.

2 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 2/37 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ.PDF ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ http://www.math.auth.gr/files/syllabus.pdf ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ.PDF ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ http://www.math.auth.gr/files/syllabus.pdf 27-02-20112/37

3 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 3/37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ Μεταπτυχιακές Σπουδές: ΣΕΛΙΔΕΣ 98-133 Γενικές πληροφορίες για το Τμήμα : ΣΕΛΙΔΕΣ 7-28 Προπτυχιακές Σπουδές ΝΠΣ: ΣΕΛΙΔΕΣ 29-81 Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΣΕΛΙΔΕΣ 82-86 Προπτυχιακές Σπουδές ΠΠΣ: ΣΕΛΙΔΕΣ 87-97 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ3/37

4 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 4/37 Τομείς και Γνωστικά Αντικείμενα Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής, Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης, Τομέας Γεωμετρίας, Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης, και Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας. Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής, Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης, Τομέας Γεωμετρίας, Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης, και Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας. 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ4/37

5 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 5/37 Σημερινή Κατάσταση ΜΕΛΗ ΔΕΠ : 31 ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: 20 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ : 2700 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ : 100 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ: 30 ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : –ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ : 100 –ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ : 45 ΜΕΛΗ ΔΕΠ : 31 ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: 20 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ : 2700 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ : 100 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ: 30 ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : –ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ : 100 –ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ : 45 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ5/37

6 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 6/37 Εξέλιξη πλήθους Φοιτητών 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ6/37

7 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 7/37 Τρόπος Εισαγωγής 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ7/37

8 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 8/37 Φύλλο Φοιτητών 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ8/37

9 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 9/37 Εισαγωγικές 15271 18011 14492 13857 16829 16358 16541 14949 12586 19226 18973 16107 19704 19470 19793 2010 16097 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ9/37

10 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 10/37 Δομή Προγράμματος ++ 25 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) 15 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ (Γλώσσα Fortran ή C++) 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΥΕ) (από ομάδα 21 μαθημάτων διαφορετικών Τομέων ) ≤ 5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΕ) ≥ 6 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ10/37

11 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 11/37 Μαθήματα Υποχρεωτικά ( Υ ) ( σ. 75-76) Μαθημ. Προγραμ. (Β/3/3) Θεωρ. Πιθανοτ. Ι (Γ/4/4) Στατιστική (Δ/5/4) Μαθ. Μέθ. Ε.Ε. (Δ/3/3) Θεωρ. Πιθανοτ. ΙΙ (Ε/3/3) Στοχ. Στρατηγικές (Ε/3/3) Τομέας Στατιστικής & ΕΕ Αναλ. Γεωμετρία Ι (Β/4/4) Αναλ. Γεωμετρία ΙΙ (Γ/4/3) Κλασ. Διαφ. Γεωμ.Ι (Ε/5/4) Διαφορ. Πολ/τες I (Z/3/3) Τομέας Γεωμετρίας Εισ. Άλγεβρα (Α/4/4) Γραμ. Άλγεβρα Ι (Α/4/4) Γραμ. Άλγεβρα ΙΙ (Β/4/4) Αλγεβρ. Δομές I (Γ/4/4) Αλγεβρ. Δομές II (Δ/4/4) Τομέας Άλγεβρας Λογισμός Ι (Α/5/4) Λογισμός ΙΙ (Β/5/4) Λογισμός ΙΙΙ (Γ/4/4) Τοπ. Μετρ. Χώρων (Γ/4/4) Λογισμός ΙV (Δ/4/4) Διαφ. Εξισώσεις (Δ/4/4) Εισ. Πραγμ. Ανάλ. (Ε/3/3) Μιγαδ. Ανάλυση (Στ/4/4) Τομέας Μαθημ. Ανάλυσης Εισ. στον Προγραμματισμό (F ή C) (A/3/-) Τομέας Επιστ. Υπ.-Αρ. Αν. Θεωρ. Πληρ/ική (Β/3/3) Αριθμ. Ανάλυση (Ε/3/3) 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ11/37

12 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 12/37 Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής ( ΥΕ ) ( σ. 77-78) ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ (Τ3) Γραμμ. Γεωμετρία Ι (Στ) Κλασ. Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ (Στ) Διαφορίσιμες Πολλα - πλότητες ΙΙ (Η) ΑΛΓΕΒΡΑΣ (Τ1) Θεωρία Ομάδων (Στ) Θεωρία Συνόλων Ι (Ζ) Μαθημ. Λογική Ι (Ζ) Θεωρία Αριθμών (Η) Θεωρία Galois (Ζ) ΑΝΑΛΥΣΗΣ (Τ2) Θεωρία Μέτρου (Στ) Στοιχεία Συναρτη - σιακής Ανάλ.. (Στ) Διαφ. Εξισ. με μερικές παραγ. (Ζ) Ανάλυση Fourier (Η) 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ12/37

13 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 13/37 Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής ( ΥΕ ) ( συν.) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ(Τ4) Υπολογιστικά Μαθηματικά ( Στ) Γλώσσες – Μηχανές - Γραμματικές (Στ) Κώδικες Διορθωτές Λαθών (Η) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Τ5) Εφ. Ανάλ. Παλινδρ. και Διασπ. (Στ) Θεωρία Πινάκων (Στ) Προσδ. Μέθοδοι Βελτιστοπ. (Στ) Μαθημ. Στατιστική (Ζ) 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΝΑ 1 ΑΠΟ 4 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΟΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΥΕ) ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΑ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Ε) 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ13/37

14 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 14/37 Μαθήματα Επιλογής Περιλαμβάνουν ένα πλήθος μαθημάτων από όλους τους Τομείς. Σ’ αυτά προστίθενται και τα 15 από τα επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα που δεν έχουν επιλεγεί. Στόχος του φοιτητή ΠΡΕΠΕΙ να είναι: –να συμπληρώσει το απαιτούμενο για την αποφοίτηση πλήθος διδακτικών μονάδων και –να αποκτήσει το δικό του προσανατολισμό, με τα μαθήματα που τον ενδιαφέρουν περισσότερο και που θα του είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τη συνέχιση των σπουδών του σε κάποιο μεταπτυχιακό Τμήμα, αν κάτι τέτοιο τον ενδιαφέρει. Περιλαμβάνουν ένα πλήθος μαθημάτων από όλους τους Τομείς. Σ’ αυτά προστίθενται και τα 15 από τα επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα που δεν έχουν επιλεγεί. Στόχος του φοιτητή ΠΡΕΠΕΙ να είναι: –να συμπληρώσει το απαιτούμενο για την αποφοίτηση πλήθος διδακτικών μονάδων και –να αποκτήσει το δικό του προσανατολισμό, με τα μαθήματα που τον ενδιαφέρουν περισσότερο και που θα του είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τη συνέχιση των σπουδών του σε κάποιο μεταπτυχιακό Τμήμα, αν κάτι τέτοιο τον ενδιαφέρει. 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ14/37

15 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 15/37 Μαθήματα Επιλογής ( Ε ) ( σ. 79-80 ) Στοχ. Διαδ. Με Ολοκλ Διασ.-Θεωρ. Μάθησης (Ε) Στοχαστ. Διαδικασίες (Στ) Στοχαστ. Μέθ. στα Χρηματοοικονομικά (Ζ) Συνδυαστική (Η) Χρονικές Σειρές (Η) Δειγματοληψία (Η) Στατιστική Συμπερασματολ.(Η) Στατ. Ανάλ. Πληροφορ. (Η) Τομέας Στατιστικής & ΕΕ Διαφορικές Μορφές (ΣΤ) Μαθηματική Θεωρία της Γενικής Σχετικότητας (Η) Τομέας Γεωμετρίας Θεωρία Ασαφών Συνόλων (Στ) Θεωρία Συνόλων ΙΙ (Η) Μαθηματική Λογική ΙΙ (Η) Τομέας Άλγεβρας Αρμονική Ανάλυση (Ζ) Θεωρία Τελεστών (Η) Τομέας Μαθ. Ανάλυσης Τομέας Επ.Υπ.- Αρ.Αν. Συμβ.Γλώσ. Προγρ. (Β) Δομές Δεδομένων (Η) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Α και Β 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ15/37

16 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 16/37 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Α ή Β Έχουν ως περιεχόµενο γνωστικό αντικείµενο οποιουδήποτε από τους πέντε Τοµείς του Τµήµατος. Στόχος τους είναι η εξοικείωση του φοιτητή µε συγκεκριµένα θέματα επιστηµονικά και η απόκτηση εµπειρίας στον τρόπο συγγραφής μιας επιστηµονικής εργασίας. Έχουν ως περιεχόµενο γνωστικό αντικείµενο οποιουδήποτε από τους πέντε Τοµείς του Τµήµατος. Στόχος τους είναι η εξοικείωση του φοιτητή µε συγκεκριµένα θέματα επιστηµονικά και η απόκτηση εµπειρίας στον τρόπο συγγραφής μιας επιστηµονικής εργασίας. 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ16/37

17 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 17/37 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Α ή Β ( κανονιστικές διατάξεις ) σ. 49 1.Ένας φοιτητής δεν μπορεί να δηλώσει περισσότερα από δύο Ειδικά Θέματα σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του (αυτά μπορούν να αφορούν τον ίδιο Τομέα αλλά όχι και τον ίδιο διδάσκοντα) και περισσότερα από ένα στο ίδιο εξάμηνο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την δήλωση του μαθήματος αυτού από τον φοιτητή είναι να έχει περάσει το 80% των υποχρεωτικών μαθημάτων των τεσσάρων (4) πρώτων εξαμήνων. 2.Οι διδάσκοντες δεν υποχρεούνται να αναλάβουν την επίβλεψη Ειδικών Θεμάτων, ενώ υπάρχει και περιορισμός του αριθμού φοιτητών ανά διδάσκοντα: το πολύ 5 φοιτητές ανά έτος, 3.Ο τίτλος και το περιεχόμενο του Ειδικού Θέματος θα πρέπει να ανακοινώνεται στον αντίστοιχο Τομέα και να εγκρίνεται. Κάθε εξάμηνο, ο Τομέας έχει την υποχρέωση αποστολής στη Γραμματεία του Τμήματος κατάλογο των Ειδικών Θεμάτων που ενέκρινε με τα αντίστοιχα ονόματα διδασκόντων και φοιτητών 4.Στο τέλος κάθε εξαμήνου γίνεται δημόσια παρουσίαση των εργασιών σε ακροατήριο με ανοικτή διαδικασία προσβάσιμη σε όλους. Το κείμενο της εργασίας, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου Τομέα, θα κρατείται στον Τομέα ή θα αποστέλλεται στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος. 1.Ένας φοιτητής δεν μπορεί να δηλώσει περισσότερα από δύο Ειδικά Θέματα σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του (αυτά μπορούν να αφορούν τον ίδιο Τομέα αλλά όχι και τον ίδιο διδάσκοντα) και περισσότερα από ένα στο ίδιο εξάμηνο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την δήλωση του μαθήματος αυτού από τον φοιτητή είναι να έχει περάσει το 80% των υποχρεωτικών μαθημάτων των τεσσάρων (4) πρώτων εξαμήνων. 2.Οι διδάσκοντες δεν υποχρεούνται να αναλάβουν την επίβλεψη Ειδικών Θεμάτων, ενώ υπάρχει και περιορισμός του αριθμού φοιτητών ανά διδάσκοντα: το πολύ 5 φοιτητές ανά έτος, 3.Ο τίτλος και το περιεχόμενο του Ειδικού Θέματος θα πρέπει να ανακοινώνεται στον αντίστοιχο Τομέα και να εγκρίνεται. Κάθε εξάμηνο, ο Τομέας έχει την υποχρέωση αποστολής στη Γραμματεία του Τμήματος κατάλογο των Ειδικών Θεμάτων που ενέκρινε με τα αντίστοιχα ονόματα διδασκόντων και φοιτητών 4.Στο τέλος κάθε εξαμήνου γίνεται δημόσια παρουσίαση των εργασιών σε ακροατήριο με ανοικτή διαδικασία προσβάσιμη σε όλους. Το κείμενο της εργασίας, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου Τομέα, θα κρατείται στον Τομέα ή θα αποστέλλεται στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος. 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ17/37

18 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 18/37 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής ( ΕΕ ) ( σελ. 81 ) ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1.Οικ. Υποδ. στο διαδίκτυο και η γλώσσα MathML (Β) 2.Ιστορία Μαθηματικής Παιδείας (Δ) 3.Ιστορία Μαθηματικών (Στ) 4.Διδακτ. Μαθηματικών (Στ) ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1.Εισαγωγή στη Μετεωρ./Κλιματ. (Γ) 2.Γενική και Δυναμ. Μετεωρολ. (Δ) 3.Θεωρητική Μηχανική (Ε) 4.Σεισμολογία (Ε) 5.Μάθημα από άλλο Τμήμα του Α.Π.Θ. (Ε) (με έγκριση του ΔΣ) 6.Μάθημα από άλλο Τμήμα του Α.Π.Θ. (Στ) (με έγκριση του ΔΣ) 7.Μηχανική Συνεχών Μέσων (Στ) 8.Παρατηρ. Αστρον./Αστροφυσική (Ζ) 9.Θεωρητική Αστροφ./Κοσμολογία (Η) 27-022011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ18/37

19 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 19/37 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής ( ΕΕ ) ( συν.) ΤΟ ΠΟΛΥ 5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΘΕ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ ΔΟΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Ή ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΜΕΧΡΙ 1 ΜΑΘΗΜΑ (ΕΕ) ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ19/37

20 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 20/37 Διδακτική και Παιδαγωγική Επάρκεια ( ΔΠΕ ) Σε περίπου 5 χρόνια από τώρα θα απαιτείται Πιστοποιητικό Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας για συμμετοχή εξετάσεων στο ΑΣΕΠ. Στο πλαίσιο της Σχολής Θετικ. Επιστ. του Α.Π.Θ. γ ίνεται προσπάθεια ίδρυσης ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΠΕ, που θα χορηγεί το πιστοποιητικό μ ετά από παρακολούθηση σχετικών μαθημάτων Σε περίπου 5 χρόνια από τώρα θα απαιτείται Πιστοποιητικό Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας για συμμετοχή εξετάσεων στο ΑΣΕΠ. Στο πλαίσιο της Σχολής Θετικ. Επιστ. του Α.Π.Θ. γ ίνεται προσπάθεια ίδρυσης ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΠΕ, που θα χορηγεί το πιστοποιητικό μ ετά από παρακολούθηση σχετικών μαθημάτων 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ20/37

21 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 21/37 Δήλωση Μαθημάτων Οι φοιτητές έχουν υποχρέωση να υποβάλουν στην αρχή κάθε εξαμήνου, μέσα σε ορισμένη προθεσμία που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία, “Δήλωση Παρακολούθησης και Εξέτασης Μαθημάτων”. Τα μαθήματα που δηλώνονται μέχρι και το 7ο εξάμηνο σπουδών είναι το πολύ 9, ενώ στο 8ο είναι το πολύ 14. Οι δηλώσεις των μαθημάτων ισχύουν μόνο για το εξάμηνο που γίνονται και κατ’ επέκταση για μία και μόνο ακαδημαϊκή χρονιά. Μέχρι και το 4ο εξάμηνο τα μαθήματα που δηλώνονται ανήκουν στο τρέχον εξάμηνο και στα προηγούμενα. Από το 5ο εξάμηνο και μετά μπορούν να ανήκουν και σε μεγαλύτερα εξάμηνα. Από το 9ο εξάμηνο και μετά δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης για τα μαθήματα που είχαν δηλωθεί στο παρελθόν. Υπάρχει μόνο υποχρέωση δήλωσης εξέτασης στον αντίστοιχο τομέα, πριν την εξεταστική περίοδο. 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ21/37

22 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 22/37 Επιλογή Συγγραμμάτων Για κάθε μάθημα έχουν προταθεί δύο ή/και περισσότερα συγγράμματα, που περιέχουν όλη ή σχεδόν όλη τη διδασκόμενη ύλη του μαθήματος. Οι τίτλοι των συγγραμμάτων αναγράφονται μετά την ύλη των σχετικών μαθημάτων και οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν και να πάρουν δωρεάν ένα από αυτά. Η επιλογή γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.evdoxus.gr μετά τη δήλωση των μαθημάτων που γίνεται επίσης ηλεκτρο- νικά. Για το λόγο αυτό απαιτείται να έχετε e-mail από το ΑΠΘ. ΠΡΟΣΟΧΗ:Το πλήθος των βιβλίων που δικαιούται κάθε φοιτητής υπόκειται σε περιορισμούς και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το πλήθος των μαθημάτων που απαιτούνται για την αποφοίτηση. 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ22/37

23 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 23/37 Μαθήματα με πολλά τμήματα Ισχύουν τα εξής: αν ο φοιτητής βρίσκεται στο κανονικό εξάμηνο, σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών, κατανέμεται στα δύο ή τρία τμήματα των μαθημάτων του εξαμήνου αυτού με το πρώτο γράμμα του επωνύμου του, δηλ. σύμφωνα με το σχήμα αν ο φοιτητής βρίσκεται σε μεγαλύτερο εξάμηνο, δηλώνει για τα μαθήματα των μικρότερων εξαμήνων όποιο από τα τμήματα θέλει. Η επιλογή του οφείλει να λαμβάνει υπόψη το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα έχει κοινοποιηθεί, ώστε να του δίνει τη μεγαλύτερη ευχέρεια παρακολούθησης των μαθημάτων. Όσοι δεν δηλώνουν ακροατήριο θα εντάσσονται στα τμήματα με το πρώτο γράμμα του επωνύμου τους. Ισχύουν τα εξής: αν ο φοιτητής βρίσκεται στο κανονικό εξάμηνο, σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών, κατανέμεται στα δύο ή τρία τμήματα των μαθημάτων του εξαμήνου αυτού με το πρώτο γράμμα του επωνύμου του, δηλ. σύμφωνα με το σχήμα αν ο φοιτητής βρίσκεται σε μεγαλύτερο εξάμηνο, δηλώνει για τα μαθήματα των μικρότερων εξαμήνων όποιο από τα τμήματα θέλει. Η επιλογή του οφείλει να λαμβάνει υπόψη το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα έχει κοινοποιηθεί, ώστε να του δίνει τη μεγαλύτερη ευχέρεια παρακολούθησης των μαθημάτων. Όσοι δεν δηλώνουν ακροατήριο θα εντάσσονται στα τμήματα με το πρώτο γράμμα του επωνύμου τους. 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ23/37

24 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 24/37 Εργαστήριο Υπολογιστών Λειτουργεί σε δύο μεγάλες αίθουσες, η μία για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα και η δεύτερη για το Μεταπτυχιακό. Περιέχει περίπου 60 (=35+25) σταθμούς εργασίας (τελευταίας τεχνολογίας) λειτουργικού Windows. Υποστηρίζει εκπαιδευτικές λειτουργίες Είναι δικτυωμένο με το διαδίκτυο Παρέχει e-mail στους φοιτητές Λειτουργεί σε δύο μεγάλες αίθουσες, η μία για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα και η δεύτερη για το Μεταπτυχιακό. Περιέχει περίπου 60 (=35+25) σταθμούς εργασίας (τελευταίας τεχνολογίας) λειτουργικού Windows. Υποστηρίζει εκπαιδευτικές λειτουργίες Είναι δικτυωμένο με το διαδίκτυο Παρέχει e-mail στους φοιτητές 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ24/37

25 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 25/37 Μαθήματα που διδάσκονται στο εργαστήριο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (γλώσσες Fortran ή C++) (καθ’ ολοκληρίαν) Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού (καθ’ ολοκληρίαν) (Mathematica, Maple, κλπ) Στατιστική (2 ώρες την εβδομάδα) Εφαρμοσμένη Ανάλυση Παλινδρόμησης και Διασποράς (2 ώρες την εβδομάδα) Χρονικές Σειρές (1 ώρα την εβδομάδα) Σεμινάρια S-Plus, SPSS, Excel, Γραμμικής Άλγεβρας, κλπ. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (γλώσσες Fortran ή C++) (καθ’ ολοκληρίαν) Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού (καθ’ ολοκληρίαν) (Mathematica, Maple, κλπ) Στατιστική (2 ώρες την εβδομάδα) Εφαρμοσμένη Ανάλυση Παλινδρόμησης και Διασποράς (2 ώρες την εβδομάδα) Χρονικές Σειρές (1 ώρα την εβδομάδα) Σεμινάρια S-Plus, SPSS, Excel, Γραμμικής Άλγεβρας, κλπ. 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ25/37

26 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 26/37 Προαιρετικά Μαθήματα Ανάλυση Μαθηματικών Κειμένων σε Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) Προχωρημένη Ανάλυση Μαθηματικών Κειμένων σε Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) Φροντιστήριο Πιθανοτήτων Ι Σεμινάρια χρήσης λογισμικού Εργαστήριο Γραμμικής Άλγεβρας Ανάλυση Μαθηματικών Κειμένων σε Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) Προχωρημένη Ανάλυση Μαθηματικών Κειμένων σε Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) Φροντιστήριο Πιθανοτήτων Ι Σεμινάρια χρήσης λογισμικού Εργαστήριο Γραμμικής Άλγεβρας 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ26/37

27 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 27/37 Βραβείο ΔΑΝΙΚΑ Το βραβείο αυτό απονέμεται κάθε χρόνο στη μνήμη του καθηγητή Ν. Δανίκα, με χορηγία της οικογένειας Δανίκα, σε φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών. Το βραβείο συνίσταται στο χρηματικό ποσό 600 €. Η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων από τούς φοιτητές ανακοινώνεται κάθε Οκτώβριο. Οι αιτήσεις κατατίθενται στην γραμματεία του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης. Κριτήριο για την επιλογή είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας στα υποχρεωτικά μαθήματα του Τομέα Ανάλυσης, δηλαδή στα μαθήματα: Λογισμός Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, και IV, Τοπολογία Μετρικών Χώρων, Διαφορικές Εξισώσεις, Εισαγ. στην Πραγματική Ανάλυση, Μιγαδική Ανάλυση. Το βραβείο τελεί υπό την αιγίδα του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης και της Επ. Ερευνών τού Α.Π.Θ. με επιστημoνικό υπεύθυνο τον αναπληρωτή Ι. Γάσπαρη. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.auth.gr/comhar/DMA/index4.html Το βραβείο αυτό απονέμεται κάθε χρόνο στη μνήμη του καθηγητή Ν. Δανίκα, με χορηγία της οικογένειας Δανίκα, σε φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών. Το βραβείο συνίσταται στο χρηματικό ποσό 600 €. Η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων από τούς φοιτητές ανακοινώνεται κάθε Οκτώβριο. Οι αιτήσεις κατατίθενται στην γραμματεία του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης. Κριτήριο για την επιλογή είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας στα υποχρεωτικά μαθήματα του Τομέα Ανάλυσης, δηλαδή στα μαθήματα: Λογισμός Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, και IV, Τοπολογία Μετρικών Χώρων, Διαφορικές Εξισώσεις, Εισαγ. στην Πραγματική Ανάλυση, Μιγαδική Ανάλυση. Το βραβείο τελεί υπό την αιγίδα του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης και της Επ. Ερευνών τού Α.Π.Θ. με επιστημoνικό υπεύθυνο τον αναπληρωτή Ι. Γάσπαρη. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.auth.gr/comhar/DMA/index4.html 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ27/37

28 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 28/37 Ηλεκτρονικά Βοηθήματα στο διαδίκτυο και σε CD έχουν δομή hyper-text περιέχουν στοιχεία θεωρίας και ασκήσεις 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ28/37

29 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 29/37 Εξετάσεις / εξάμηνο Εξάμηνο σπουδών Επιτυ- χόντες Εξετα- σθέντες Δηλώ- σαντες Εξετασθέντες/ Δηλωσάντες Επιτυχόντες/ Εξετασθέντες 17211334261850,95%54,05% 29511979363754,41%48,05% 36911778410243,34%38,86% 46621425340641,84%46,46% 58451560314849,56%54,17% 611101633340847,92%67,97% 78761628348346,74%53,81% 8466777172345,10%59,97% Σύνολο6322121142552547,46%52,19% 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ29/37

30 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 30/37 Κατανομή Βαθμών Έτος Αποφοίτησης Κατανομή Βαθμών (%αποφοίτων) Μέσος όρος Βαθμολογίας (Σύνολο αποφοίτων) 5,0-5,96,0-6.97,0-8,48,5-10,0 2002-2003 11,63%54,65%29,65%4,07% 6,82 2003-2004 10,12%54,17%32,14%3,57% 6,85 2004-2005 12,71%63,54%19,89%3,87% 6,67 2005-2006 17,65%63,24%14,71%4,41% 6,58 2006-2007 17,05%57,36%22,48%3,10% 6,65 2007-2008 28,80%54,74%15,79%2,63% 6,40 2008-2009 26,84%54,74%15,79%2,63% 6,43 Σύνολο 212 19,53% 675 59,21% 236 17,32% 44 3,93% 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ30/37

31 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 31/37 Διάρκεια Σπουδών Έτος εισαγωγής Διάρκεια σπουδών (έτη) (αριθμός αποφοίτων) 45678 Δεν έχουν αποφοιτήσει Σύνολο 2000-2001335633211867228 2001-200234383226109239 2002-2003243351121229 2003-20042345141209 2004-200528223251 Σύνολο14217211647186611156 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ31/37

32 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 32/37 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΨΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ. ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 90-94 ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΠΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΝΠΣ (ΣΕΛ. 95-96 ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ) ΕΠΑΨΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ. ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 90-94 ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΠΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΝΠΣ (ΣΕΛ. 95-96 ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ) 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ32/37

33 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 33/37 Μεταπτυχιακές Σπουδές σελ. 98-133 Λειτουργούν 2 ΠΜΣ στο Τμήμα. Το Α με 3 ειδικεύσεις Το Β με 1 ειδίκευση Εισάγονται μέχρι 45+25=70 μεταπτυχιακοί φοιτητές το χρόνο Λειτουργούν 2 ΠΜΣ στο Τμήμα. Το Α με 3 ειδικεύσεις Το Β με 1 ειδίκευση Εισάγονται μέχρι 45+25=70 μεταπτυχιακοί φοιτητές το χρόνο 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ33/37

34 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 34/37 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Στη Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων & Ελέγχου Στα Θεωρητικά Μαθηματικά Στη Στατιστική και Μοντελοποίηση Διδακτορικό Δίπλωμα στα Μαθηματικά Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ΜΔΕ στην Επιστήμη του Διαδικτύου στη Βέροια 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ34/37

35 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 35/37 Εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πτυχιούχοι Μαθηματικών, Στατιστικής, Πληροφορικής ή Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών κλπ. Εάν δεν καλυφθούν οι θέσεις (15 ανά ειδίκευση) επιλέγονται και με μικρότερο βαθμό συνεκτιμώντας την επίδοση σε Μαθήματα Ειδικότητας, δημοσιεύσεις, συστατικές επιστολές, επίδοση σε συνέντευξη και άλλες δραστηριότητες. Επιλέγονται με το βαθμό Πτυχίου, αν ο βαθμός πτυχίου είναι ≥ 7 ή 7.5 Διάρκεια 2 εξάμηνα, και εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ35/37

36 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 36/37 Αναφορές Οδηγός Σπουδών Τμήματος Μαθηματικών Ετήσια Απογραφή Τμήματος 2009 Οδηγός Σπουδών Τμήματος Μαθηματικών Ετήσια Απογραφή Τμήματος 2009 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ36/37

37 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 37/37 META το ΠΤΥΧΙΟ ΤΙ; ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.Χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές 2.Μετά από μεταπτυχιακές σπουδές 3.Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία 4.Ο ιδιωτικός τομέας

38 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 38/37 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ; ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΣΑΦΕΙΣ 27-02-2011Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ38/37

39 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 39/37 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σ ΗΜΕΡ Α Ιανουαριος 2012 Επιμέλεια: ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Πολυχρόνης, Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών ΦΑΡΜΑΚΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google