Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κατασκευή ιστοχώρου Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης Project της Β΄Τάξης Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος «Προγραμματιστικά Εργαλεία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κατασκευή ιστοχώρου Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης Project της Β΄Τάξης Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος «Προγραμματιστικά Εργαλεία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κατασκευή ιστοχώρου Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης Project της Β΄Τάξης Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος «Προγραμματιστικά Εργαλεία Διαδικτύου» Υπεύθυνος καθηγητής : Βουλγαρίδης Θεολόγος ΠΕ 19

2 Κατασκευή ιστοχώρου Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης Είναι δεδομένο ότι διαμόρφωση του ενεργού πολίτη δεν βασίζεται μόνο στην τυπική εκπαίδευση.  Να μάθουμε:  να γνωρίζουμε,  να πράττουμε,  να συνυπάρχουμε και να υπάρχουμε είναι οι τέσσερις πυλώνες της δια βίου εκπαίδευσης που έθεσε σε μια έκθεση της Unesco η Διεθνής Επιτροπή για την Εκπαίδευση τον 21ο αιώνα.

3 Κατασκευή ιστοχώρου Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης Αν εξετάσουμε το ρόλο της τυπικής εκπαίδευσης, θα διαπιστώσουμε ότι το σύγχρονο σχολείο έχει την πρόθεση να δημιουργήσει: α) πολίτες-εθελοντές και β) πολίτες με ικανότητες να επιλύουν προβλήματα κοινωνικά, πολιτικά, περιβαλλοντικά κ.λ.π.

4 Κατασκευή ιστοχώρου Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης  Αυτή η πρόθεση φαίνεται να υπάρχει στους στόχους των προγραμμάτων σπουδών του σημερινού σχολείου.  Γνώσεις και ικανότητες χαρακτηριστικές του ενεργού πολίτη, όπως κριτική ικανότητα, επιστημονικός τρόπος σκέψης, δημιουργική φαντασία, αυτοεκτίμηση, επικοινωνία, συνεργασία, προστασία του περιβάλλοντος, κ.ά, αναφέρονται στους σκοπούς της διδασκαλίας σχεδόν όλων των μαθημάτων.

5 Κατασκευή ιστοχώρου Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης  Όμως υπάρχει διάσταση μεταξύ λόγων και έργων.  Από τους στόχους των προγραμμάτων Σπουδών ικανοποιούνται μόνο οι γνωστικοί.  Οι στόχοι δεξιοτήτων και στάσεων για να επιτευχθούν πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλες δραστηριότητες οι οποίες θα βοηθήσουν στη δημιουργία του ενεργού πολίτη.

6 Κατασκευή ιστοχώρου Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης  Είναι απαραίτητο η τυπική εκπαίδευση να παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν την ικανότητα επίλυσης πραγματικών προβλημάτων της καθημερινής ζωής.

7 Κατασκευή ιστοχώρου Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης Οι μαθητές πρέπει να μαθαίνουν:  να αναγνωρίζουν και να καθορίζουν το πρόβλημα,  να θέτουν ένα σκοπό και να προσπαθούν να τον επιτύχουν μετατοπίζοντας συγκεκριμένα εμπόδια,  να συλλέγουν στοιχεία,  να αναλύουν, να συνθέτουν  να επιλέγουν την κατάλληλη λύση  να εφαρμόζουν τη λύση που επέλεξαν.

8 Κατασκευή ιστοχώρου Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης  Η στρατηγική επίλυσης προβλήματος αποτελεί απαραίτητο εργαλείο διδασκαλίας για τη διαμόρφωση ενεργών και υπεύθυνων πολιτών.  Επιπλέον η εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου παράγει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα για την εκπαιδευτική διαδικασία

9 Κατασκευή ιστοχώρου Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης  Στο πλαίσιο αυτό και για τους λόγους που παραπάνω αναφέρθηκαν αποφασίστηκε στο τμήμα Β΄ Τάξης της Ειδικότητας της Πληροφορικής να εκπονηθεί η κατασκευή της Ιστοχώρου παρουσίασης των Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης.

10 Κατασκευή ιστοχώρου Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης  Σαν αφορμή συνετέλεσε η επίσκεψη των μαθητών στο Κοινωνικό Ιατρείο τις παραμονές των Χριστουγέννων με σκοπό να παραδοθούν στους υπεύθυνους φάρμακα που συγκέντρωσε η μαθητική κοινότητα του 6 ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ  Η συζήτηση με τους υπεύθυνους του κέντρου αποκάλυψε πολλές από τις ανάγκες που υπάρχουν αλλά και το γεγονός ότι όλη η προσπάθεια στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά ειδικών επιστημόνων και φορέων.

11 Κατασκευή ιστοχώρου Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης  Οι μαθητές θεώρησαν ότι η παροχή εθελοντικής βοήθειας στο κέντρο προφανώς αφορούσε και τους ίδιους και αποχώρησαν με την υπόσχεση να εξετάσουν τρόπους ώστε η διάθεση που εξέφρασαν να υλοποιηθεί αποτελεσματικά.

12 Κατασκευή ιστοχώρου Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης  Ακολούθησε συζήτηση στην τάξη σχετικά με τη συγκεκριμένη επίσκεψη και αναζητήθηκαν τρόποι να συμμετέχουν οι μαθητές εθελοντικά στην προσπάθεια του Κοινωνικού Ιατρείου.  Έτσι στην πορεία της συζήτησης γεννήθηκε ιδέα της κατασκευής από τους μαθητές της Β΄ Τάξης Πληροφορικής ενός ιστοχώρου που θα γνωστοποιεί και θα αναδεικνύει τις δραστηριότητες του Κοινωνικού Ιατρείου του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης με σκοπό να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι κάτοικοι της πόλης που δεν έχουν δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

13 Κατασκευή ιστοχώρου Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης  Είναι τεκμηριωμένο, ότι η διδασκαλία μαθημάτων ειδικότητας στα ΕΠΑΛ γίνεται πολύ πιο αποδοτική και παραγωγική αν συνδεθεί με εφαρμογή των διδασκομένων όχι μόνο στο εργαστήριο αλλά όπου είναι δυνατόν και στην παραγωγική διαδικασία.

14 Κατασκευή ιστοχώρου Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης  Τα οφέλη από αυτή τη διδακτική προσέγγιση είναι πολλά: Α) Εφαρμογή των διδαχθέντων σε πραγματικές συνθήκες με αποτέλεσμα την καλύτερη εμπέδωση (ανάπτυξη ιστοχώρου του Κοινωνικού Ιατρείου, εύρεση Hosting, domain name, σύζευξη χώρου και ονόματος, πιθανά κόστη, μεθοδολογία κατασκευής). Β) Προώθηση πνεύματος συνεργασίας διότι οι μαθητές θα κληθούν αργότερα να αποδόσουν σε αντίστοιχες συνθήκες (συζήτηση, αποδοχή απόψεων των συνεργατών, εναλλαγή ρόλων, κλπ).

15 Κατασκευή ιστοχώρου Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης  Γ) Επαφή με αυριανούς εργοδότες και κριτική διαστολή απαιτήσεων καθηγητή μέσα στην τάξη από τις απαιτήσεις του εργοδότη στον χώρο της δουλειάς (χρονικά πλαίσια, συμπεριφορά, συνέπεια, δημιουργία εναλλακτικών λύσεων, κλπ).  Εδώ εντάσσεται και η αντιμετώπιση του επικοινωνιακού προβλήματος που συνήθως έχει ένας τεχνικός (ο μαθητής μας) με ένα πελάτη (το Κοινωνικό Ιατρείο) κατά κανόνα τεχνικά αδαή. Συγκεκριμένα πρέπει να να βοηθηθεί ο πελάτης ώστε να εξακριβώσει και να διατυπώσει τις πραγματικές ανάγκες του. (π.χ. εμείς ζητήσαμε αυτό αλλά εσείς κάνατε τον ιστοχώρο αλλιώς).

16 Κατασκευή ιστοχώρου Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης  Δ) Συνειδητοποίηση και Οριοθέτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων σε σχέση με παρεμφερή ή/και συμπληρωματικά γνωστικά αντικείμενα. Στον χώρο της Πληροφορικής (και ιδίως στα Προγραμματιστικά Εργαλεία Διαδικτύου – ΗΤΜL) αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για να ξέρουν οι μαθητές τι είναι αυτό που μαθαίνουν, μέχρι που φτάνουν τα όρια του (τι μπορούν να κάνουν και τι ΔΕΝ μπορούν να κάνουν), με ποια άλλα γνωστικά αντικείμενα ή ειδικότητες θα πρέπει να συνυπάρξουν και ενδεχομένως προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να εξελίξουν και να αυξήσουν τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους στο μέλλον (π.χ. θα αναδειχθεί το πόσο σπουδαία είναι η γνώση και εμπειρία στην διαχείριση πολυμεσικών αρχείων, κάτι που είναι και αντικείμενο άλλου μαθήματος ειδικότητος, αλλά και η αναγκαιότητα χρήσης/γνώσης άλλων γλωσσών όπως π.χ. PHP, JAVA).

17 Κατασκευή ιστοχώρου Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης  Ε) Δημιουργία επαγγελματικής νοοτροπίας τόσο σε συμπεριφορικό επίπεδο (με ανάληψη ευθυνών, αποδοχή & διόρθωση λαθών, σοβαρότητα, συνέπεια κλπ) όσο και σε τεχνικό επίπεδο με ανεύρεση και χρήση πρακτικών πέρα και έξω ίσως από την ύλη του μαθήματος (π.χ. ρωτάμε επαγγελματίες, ψάχνουμε στο Internet για scripts, σε forums επαγγελματιών για πιο επαγγελματικές λύσεις).

18 Κατασκευή ιστοχώρου Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης  ΣΤ) Δημιουργία εμπειρίας Επαγγελματικής Διαχείρισης (εμπειρία Management) μια και το όλο project είναι ένα πλήρες έργο, στο οποίο έχει γίνει κατανομή ρόλων στους μαθητές (διαχειριστής, σκηνοθέτης, τεχνικός πολυμεσικών, υπεύθυνοι συνεντεύξεων και κειμένων, υπεύθυνοι φωτογράφισης/βίντεο, κωδικογράφοι σε ΗΤΜL. Περιλαμβάνεται επίσης και ένα απλό πλάνο Κύκλου Ζωής του όλου έργου.

19 Κατασκευή ιστοχώρου Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης  Z) Επικαιροποίηση της ύλης του σχολικού βιβλίου, όπου οι μαθητές βλέπουν με ποιο τρόπο πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στην πράξη. Έτσι και αλλιώς, βιβλία Πληροφορικής 10 και 12 ετών παλιά, είναι πρακτικά άχρηστα, αν όχι ‘επιβλαβή’.

20 Κατασκευή ιστοχώρου Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης  Η) Αναγνωρισιμότητα του Σχολείου μας & ειδικότερα του τομέα μας (τομέας Πληροφορικής) τόσο σε επαγγελματικούς χώρους (οι απόφοιτοι του 6ου Εσπερινού ΕΠΑΛ είναι καταρτισμένοι και ικανοί), όσο και στην κοινωνία (να στείλουμε τα παιδιά μας στο 6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ που μάθαμε ότι κάνουν καλή δουλειά, ιδίως στην Πληροφορική)

21 Κατασκευή ιστοχώρου Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης  Θ) Τελευταίο και ίσως πιο σπουδαίο είναι η δημιουργία αίσθησης αυτοεκτίμησης και επιβεβαίωσης στους μαθητές μας.

22 Κατασκευή ιστοχώρου Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης  Επομένως η εκπαίδευση είτε γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο ή μέσα από καινοτόμα προγράμματα, είτε μέσα από διακριτά μαθήματα ή μέσα από διεπιστημονικά προγράμματα, είτε στοχεύει στην κοινωνικοποίηση του πολίτη ή απλά σε μια επιτυχή επαγγελματική κοινωνικοποίηση των εκπαιδευομένων, σε όλες τις περιπτώσεις για να διαμορφώσει συνειδητούς ενεργούς πολίτες οφείλει να συνδιάζει την γνώση με τη δράση.


Κατέβασμα ppt "Κατασκευή ιστοχώρου Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης Project της Β΄Τάξης Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος «Προγραμματιστικά Εργαλεία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google