Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΛΕΞΗ 1γ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ « ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ » 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005 - 06 15.05.2005.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΛΕΞΗ 1γ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ « ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ » 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005 - 06 15.05.2005."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΛΕΞΗ 1γ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ « ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ » 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005 - 06 15.05.2005

2 Κατανομές τάσεων στη βάση ορθογωνικού πεδίλου ( πλάτος «Β», μήκος «L» ) Δυνάμεις : P i, Q i H i = P i cos α i V i = P i sin α i M i = H i h i Εκκεντρότητα : Συνισταμένη : Ισοδύναμες δράσεις

3 Κατανομές τάσεων στη βάση θεμελίων Κατανομή τάσεων στη βάση άκαμπτου πεδίλου που φορτίζεται με ομοιόμορφη πίεση. Οι καθιζήσεις είναι προφανώς ομοιόμορφες (άκαμπτο πέδιλο) 1. Ακαμπτα πέδιλα Συνεκτικά (αργιλικά) εδάφη : Το μέτρο ελαστικότητας δεν εξαρτάται έντονα από την μέση τάση (εγκιβωτισμός) Μή-συνεκτικά (αμμώδη) εδάφη : Το μέτρο ελαστικότητας αυξάνει σημαντικά με την αύξηση του εγκιβωτισμού (π.χ. κάτω από το μέσον του πεδίλου)

4 Κατανομές τάσεων στη βάση θεμελίων 1. Ακαμπτα πέδιλα Πρόβλεψη της θεωρίας ελαστικότητας για την κατανομή των τάσεων στη βάση ακάμπτου λωριδωτού πεδίλου εύρους (Β) με ομοιόμορφη επιφόρτιση (πίεση) q = P / (B L) : Συμπέρασμα : Οι προβλέψεις της θεωρίας ελαστικότητας έχουν περιορισμένη ακρίβεια : Στα μή-συνεκτικά (αμμώδη) εδάφη, επειδή το Ε δεν είναι σταθερό (εγκιβωτισμός) Στα συνεκτικά (αργιλικά) εδάφη, λόγω αστοχίας του εδάφους στα άκρα του πεδίλου Πρόβλεψη της θεωρίας ελαστικότητας για την κατανομή των τάσεων στη βάση ακάμπτου κυκλικού πεδίλου διαμέτρου (Β) με ομοιόμορφη επιφόρτιση (πίεση) q = P / (πΒ 2 /4) : x Β κατά την ελαστικότητα – λωρίδα & κύκλος

5 Κατανομές τάσεων στη βάση θεμελίων Κατανομή καθιζήσεων (ρ) στη βάση απολύτως εύκαμπτης θεμελίωσης που φορτίζεται με ομοιόμορφη πίεση (q). Οι τάσεις είναι προφανώς ομοιόμορφες (εύκαμπτο πέδιλο) Συμπέρασμα : Οι προβλέψεις της θεωρίας ελαστικότητας έχουν περιορισμένη ακρίβεια, κυρίως στα μή-συνεκτικά (αμμώδη) εδάφη επειδή το μέτρο ελαστικότητας (Ε) είναι μεταβλητό (εξαρτάται από τον εγκιβωτισμό) 2. Απολύτως εύκαμπτες θεμελιώσεις (π.χ. δεξαμενές) Πρόβλεψη της θεωρίας ελαστικότητας για την κατανομή των καθιζήσεων (ρ) στη βάση απολύτως εύκαμπτου πεδίλου

6 Κατανομές τάσεων στη βάση ορθογωνικού πεδίλου ( Παραδοχή Γραμμικής Κατανομής ) 1. Μικρή εκκεντρότητα : 0  e  B/6 2. Μεγάλη εκκεντρότητα : Β/6  e  B/2 Σημείωση : Σημείωση : Σε στοιχεία που μπορούν να αναλάβουν εφελκυσμό, ισχύουν για κάθε εκκεντρότητα Εκκεντρότητα : Μέση τάση :

7 Κατανομές τάσεων στη βάση ορθογωνικού πεδίλου (Παραδοχή Γραμμικής Κατανομής) 0  e  B/6 Β/6  e  B/2 Μικρή εκκεντρότητα Μεγάλη εκκεντρότητα Παρατήρηση : Σε παλαιότερους Κανονισμούς δεν επιτρεπόταν εκκεντρότητα : e > B/3  e/B > 1/3 Πολύ μεγάλη εκκεντρότητα


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΛΕΞΗ 1γ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ « ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ » 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005 - 06 15.05.2005."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google