Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

SEED ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΒΓΕΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΣΣΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "SEED ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΒΓΕΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΣΣΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 SEED ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΒΓΕΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΣΣΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 2014

2 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Π ΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ φοιτητήςεργασία Μέσος όρος 7.5 Ψυχομετρικό τεστ, personal statement, CV, συνέντευξη Υ π οτροφία Μετα π τυχιακό Εύρεση Εισαγωγή βιογραφικού και καρτέλας φοιτητή στην π λατφόρμα Προετοιμασία και εκπαίδευση πριν την κάλυψη της θέσης

3 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Π ΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Επιχείρηση Εισαγωγή ανάλυσης θέσης εργασίας Πρόταση 5-10 εκπαιδευμένων και εξαιρετικών υποψηφίων Κάλυψη θέσης εργασίας

4 Το “S” αναφέρεται στους “Students”, υποψηφίους φοιτητές Το “S” αναφέρεται στους “Students”, υποψηφίους φοιτητές Το πρώτο “E” στην αξιολόγηση, “Evaluation”, των υποψηφίων Το πρώτο “E” στην αξιολόγηση, “Evaluation”, των υποψηφίων Το δεύτερο “E” στην κατάλληλη εκπαίδευση και παρακολούθηση σεμιναρίων, “Education”, των υποψηφίων που τελικά επιλέχθηκαν από την επιχείρηση μας Το δεύτερο “E” στην κατάλληλη εκπαίδευση και παρακολούθηση σεμιναρίων, “Education”, των υποψηφίων που τελικά επιλέχθηκαν από την επιχείρηση μας Τέλος, το “D” αναφέρεται στην εξέλιση “Development” των υποψηφίων προκειμένου να είναι απόλυτα ικανοί να αναλάβουν άμεσα και με επιτυχία τα καθήκοντα της νέας τους δουλειάς. Τέλος, το “D” αναφέρεται στην εξέλιση “Development” των υποψηφίων προκειμένου να είναι απόλυτα ικανοί να αναλάβουν άμεσα και με επιτυχία τα καθήκοντα της νέας τους δουλειάς.

5 ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Εταιρείες ευρέσεως εργασίας ό π ως : “Adecco” και “Man Power” καθώς και μικρότερα γραφεία ό π ως τα γραφεία “ABIO Σ ”, “RESULT” “FORIS”, “RESULT”, “ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ’’, “PLUS” και “ Γαλήνη ”. Η διαφορο π οίηση μας έγκειται στην π ροσω π ική σχέση π ου θα διατηρούμε και με τους φοιτητές και τις ε π ιχειρήσεις καθώς και η εξειδίκευσή μας συγκεκριμένα στο φάσμα των φοιτητών. Ε π ι π λέον, τα μικρά γραφεία ε π ικεντρώνονται στην εύρεση συγκεκριμένων ε π αγγελμάτων ό π ως : οικιακοί βοηθοί, καθαρίστριες, φύλαξη - φροντίδα ηλικιωμένων π ου η ζήτηση τους κυρίως π ροέρχεται α π ό άτομα και μικρές ε π ιχειρήσεις και α π ευθύνονται στον γενικό π ληθυσμό και όχι μόνο σε φοιτητές.

6 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜOΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚHΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ Τα έσοδα της εταιρίας θα προκύπτουν τόσο από τους φοιτητές όσο και από τις επιχειρήσεις, δηλαδή από το άθροισμα: Τα έσοδα της εταιρίας θα προκύπτουν τόσο από τους φοιτητές όσο και από τις επιχειρήσεις, δηλαδή από το άθροισμα: 1. Της ελάχιστης τιμής που οι φοιτητές θα πληρώνουν για την εγγραφή τους στην πλατφόρμα (5 Ευρώ) και 2. Του πρώτου μηνιαίου μισθού του εργαζομένου από την επιχείρηση που τον προσέλαβε.

7 SWOT ANALYSIS - ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (STRENGTHS) Κάλυψη υπάρχουσας ανάγκης: σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Κάλυψη υπάρχουσας ανάγκης: σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Εκπαίδευση των φοιτητών (interview simulation, cover letters, CV, training, development) και οργάνωση και διεξαγωγή ημερών καριέρας (career days) Εκπαίδευση των φοιτητών (interview simulation, cover letters, CV, training, development) και οργάνωση και διεξαγωγή ημερών καριέρας (career days) Η εισαγωγή καινοτομικής ιδέας από το εξωτερικό με αποδεδειγμένα θετικά αποτελέσματα (college recruitment) Η εισαγωγή καινοτομικής ιδέας από το εξωτερικό με αποδεδειγμένα θετικά αποτελέσματα (college recruitment) Χαμηλό κόστος δημιουργίας της εταιρείας, σχετικά μικρός ανταγωνισμός, ευκολία συμμετοχής χρηστών Χαμηλό κόστος δημιουργίας της εταιρείας, σχετικά μικρός ανταγωνισμός, ευκολία συμμετοχής χρηστών Συμφέρει τόσο τους φοιτητές όσο και τις επιχειρήσεις (two target groups) Συμφέρει τόσο τους φοιτητές όσο και τις επιχειρήσεις (two target groups) Στενή επαφή με πανεπιστήμια και φοιτητές Στενή επαφή με πανεπιστήμια και φοιτητές Συγκεντρωτική κατάσταση με όλες τις υποτροφίες Συγκεντρωτική κατάσταση με όλες τις υποτροφίες

8 SWOT ANALYSIS - AΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (WEAKNESSES) Επιχειρηματική απειρία Επιχειρηματική απειρία Έλλειψη φήμης Έλλειψη φήμης Αρνητικό οικονομικό κλίμα (μακροχρόνια ύφεση) Αρνητικό οικονομικό κλίμα (μακροχρόνια ύφεση) Νέα υπηρεσία για την Ελλάδα Νέα υπηρεσία για την Ελλάδα

9 SWOT ANALYSIS - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (OPPORTUNITIES) Δυνατότητα επέκτασης στην Ελλάδα και το εξωτερικό: Με επιχειρήσεις του εξωτερικού (recruitment agencies) Δυνατότητα επέκτασης στην Ελλάδα και το εξωτερικό: Με επιχειρήσεις του εξωτερικού (recruitment agencies) Οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από ανθρώπινο δυναμικό και δεδομένης της οικονομικής κρίσης το χαμηλό κόστος της υπηρεσίας θα προσελκύσει επιπλέον πελάτες Οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από ανθρώπινο δυναμικό και δεδομένης της οικονομικής κρίσης το χαμηλό κόστος της υπηρεσίας θα προσελκύσει επιπλέον πελάτες Υψηλό ποσοστό ανεργίας στους νέους και δυσκολία εύρεσης «ταλέντων» από τις επιχειρήσεις Υψηλό ποσοστό ανεργίας στους νέους και δυσκολία εύρεσης «ταλέντων» από τις επιχειρήσεις Οικονομική διαφήμιση μέσω κοινωνικών δικτύων Οικονομική διαφήμιση μέσω κοινωνικών δικτύων Πιθανότητα συνεργασίας με CV experts και Global Prep για εύρεση εργασίας στο εξωτερικό και επέκταση στο εξωτερικό με τη συνεργασία της Bright Network. Πιθανότητα συνεργασίας με CV experts και Global Prep για εύρεση εργασίας στο εξωτερικό και επέκταση στο εξωτερικό με τη συνεργασία της Bright Network. Προσφορά υπηρεσίας “surviving your first 90 days at work” (παροχή εκπαίδευσης στους νέους εργαζομένους με βελτίωση των επικοινωνιακών τους ικανοτήτων, teamwork, project management) Προσφορά υπηρεσίας “surviving your first 90 days at work” (παροχή εκπαίδευσης στους νέους εργαζομένους με βελτίωση των επικοινωνιακών τους ικανοτήτων, teamwork, project management) Δυνατότητα συνεργασίας με τράπεζες για την παροχή φοιτητικών δανείων Δυνατότητα συνεργασίας με τράπεζες για την παροχή φοιτητικών δανείων

10 SWOT ANALYSIS - ΑΠΕΙΛΕΣ (THREATS) Ανταγωνισμός από υπάρχοντα γραφεία εύρεσης εργασίας Ανταγωνισμός από υπάρχοντα γραφεία εύρεσης εργασίας Ανταγωνισμός από μεγάλες επιχειρήσεις που μπορεί να αναπτύξουν αντίστοιχα τμήματα Ανταγωνισμός από μεγάλες επιχειρήσεις που μπορεί να αναπτύξουν αντίστοιχα τμήματα Ανταγωνισμός από αντίστοιχες επιχειρήσεις που μπορεί να δημιουργηθούν στο μέλλον Ανταγωνισμός από αντίστοιχες επιχειρήσεις που μπορεί να δημιουργηθούν στο μέλλον Έλλειψη θέσεων εργασίας λόγω της μακροχρόνιας οικονομικής ύφεσης Έλλειψη θέσεων εργασίας λόγω της μακροχρόνιας οικονομικής ύφεσης

11 SEED


Κατέβασμα ppt "SEED ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΒΓΕΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΣΣΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google