Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΕΠΙΔΕΙΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Έρη Γιαννακά Ερευνητική Μονάδα 6, ΕΑΙΤΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΕΠΙΔΕΙΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Έρη Γιαννακά Ερευνητική Μονάδα 6, ΕΑΙΤΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΕΠΙΔΕΙΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Έρη Γιαννακά Ερευνητική Μονάδα 6, ΕΑΙΤΥ Email: giannaka@cti.gr

2 Το έργο  Αντικείμενο:  η προώθηση της ζήτησης και της χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών και υποδομών  η μεταφορά τεχνογνωσίας στους Νομούς Ηλείας, Αχαΐας, Πρεβέζης, στο Δήμο Λευκάδας και την ιταλική Επαρχία Λέτσε.  Διάρκεια: 18 μήνες  Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Περιφέρεια Απουλίας.  Εταίροι:  Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών  Νομαρχία Ηλείας  Νομαρχία Πρεβέζης  Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας  Επαρχία του Λέτσε

3 Στόχοι του Έργου (1/2)  Ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα ευρυζωνικότητας  Μεταφορά σχετικής τεχνογνωσίας, κυρίως προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις  Προώθηση της ευρυζωνικότητας μέσω :  της εγκατάστασης δημοσίων Wi-Fi hot spots  δημιουργία δικτυακού τόπου με θέμα την ευρυζωνικότητα

4 Στόχοι του Έργου (2/2)  Μελέτη των μοντέλων και των στρατηγικών που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν για προώθηση της ευρυζωνικότητας στις συνεργαζόμενες χώρες  Μελέτη διακρατικών και διαπεριφερειακών δεικτών  Εκτίμηση της διεθνούς εμπειρίας σε σχέση με τις στρατηγικές, τους βασικούς παράγοντες και τις καλές πρακτικές που σχετίζονται με την επέκταση των ευρυζωνικών υποδομών  Μελέτη των μοντέλων ανάπτυξης και αξιοποίησης των ευρυζωνικών υποδομών

5 Προώθηση Ευρυζωνικότητας  Εγκατάσταση δημόσιων Wi-Fi hot spots  Ανάπτυξη portal με θέμα την ευρυζωνικότητα  Ημερίδες  Συναντήσεις ενημέρωσης με φορείς

6 Επίδειξη  Έργα επίδειξης της Ευρυζωνικότητας μέσω της εγκατάστασης public Wi-Fi hot spot σε μεγάλες πόλεις των Νομαρχιών Πρεβέζης, Αχαΐας Λευκάδας και Απουλίας.  Τα Wi-Fi hot spots θα παρέχουν δωρεάν διασύνδεση στο δίκτυο μέσω μισθωμένων ADSL γραμμών μεγάλης ταχύτητας.  Από την υλοποίηση θα επωφεληθούν πολίτες αλλά και οι ΜΜΕ που βρίσκονται εντός εμβέλειας απολαμβάνοντας ευρυζωνικές ταχύτητες και επομένως έχοντας τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ευρυζωνικές υπηρεσίες.

7 Στρατηγική  Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Εκμετάλλευσης / αξιοποίησης ευρυζωνικών υποδομών.  Το Επιχειρηματικό Σχέδιο θα λαμβάνει υπόψη του την δυνατότητα διάθεσης μέρους των υποδομών για ιδιωτική εκμετάλλευση.

8 Βέλτιστες Πρακτικές  Μεταφορά βέλτιστων πρακτικών από το διεθνές περιβάλλον  θα μπορούσαν να εφαρμοστούν με επιτυχία στα μοντέλα και τις ιδιαιτερότητες των δυο χωρών και των αντίστοιχων νομαρχιών/περιφερειών.

9 Στρατηγικές και πολιτικές για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας διεθνώς  Οι πολιτικές που οι χώρες υιοθετούν για την ανάπτυξη και την επέκταση της ευρυζωνικότητας σχετίζονται σημαντικά τόσο με τη διείσδυση του Διαδικτύου και τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας, όσο και με το ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού και των απομακρυσμένων περιοχών  Οι χώρες με μεγάλο ποσοστό διείσδυσης επικεντρώνονται στη διατήρηση και στην επέκταση του υψηλού ποσοστού διείσδυσης μέσω πολιτικών για παροχή καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών και περιεχομένου, καθώς και μέσω της συνολικής κάλυψης του πληθυσμού  Οι χώρες με μικρότερα ποσοστά διείσδυσης δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών

10 Βέλτιστες Πρακτικές (1/5)  Με τον όρο " βέλτιστες πρακτικές " θεωρούνται  οι ενέργειες,  οι στρατηγικές,  οι πρακτικές και  οι νόμοι που έχουν εφαρμόσει διάφορες χώρες, πόλεις ή κοινότητες για την ανάπτυξη και την διάχυση της ευρυζωνικότητας, με θετικά αποτελέσματα.

11 Βέλτιστες Πρακτικές (2/5)  Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας :  Το ρυθμιστικό πλαίσιο  Οι δομικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στις αγορές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τεχνολογιών  Οι αλλαγές των ευρυζωνικών υπηρεσιών και της χρήσης τους  Οι τεχνολογικές εξελίξεις  Η ανάγκη των χρηστών για γρηγορότερη πρόσβαση στο περιεχόμενο  Το κόστος  Η ψηφιακή ετοιμότητα (e-readiness) και γενικότερο το τεχνολογικό επίπεδο μιας χώρας

12 Βέλτιστες Πρακτικές (3/5)  Ορισμός Καλών και Βέλτιστων Πρακτικών :  Δείκτης βέλτιστων π ρακτικών (Best Practice Index-BPI), π ου δείχνει ότι μια χώρα ακολούθησε μερικές α π ό τις καλύτερες π ρακτικές π αγκοσμίως για την ανά π τυξη της ευρυζωνικότητας  Δείκτης καλών π ρακτικών (Good Practice Index-GPI), ο ο π οίος δείχνει ότι μια χώρα ακολούθησε μερικές α π ό τις καλές π ρακτικές π αγκοσμίως για την ανά π τυξη της ευρυζωνικότητας

13 Βέλτιστες Πρακτικές (4/5)  Βασικά κριτήρια για τον καθορισμό των δεικτών BPI και GPI:  Η οικονομική δυνατότητα ενός χρήστη για αγορά ευρυζωνικότητας που εκφράζεται από το κόστος 1 Kbps ανά δολάριο ΗΠΑ  Τα ετήσια μέσα ποσοστά αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ( ΑΕΠ ) ανά ώρα εργασίας  Η βαθμολογία μιας χώρας σε σχέση με την ψηφιακή ετοιμότητα (e-readiness)  Ο ρυθμός αύξησης της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας

14 Βέλτιστες Πρακτικές (5/5)  Βασικά κριτήρια για τον καθορισμό των δεικτών BPI και GPI:  Η διείσδυση της ευρυζωνικότητας ανά 100 κατοίκους  Η διείσδυση ( χρήση ) του Διαδικτύου ανά 100 κατοίκους  Ο ρυθμός αύξησης της διείσδυσης του Διαδικτύου  Οι επενδύσεις σε ΤΠΕ  Το επίπεδο ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες

15 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ  8 Δήμοι της Περιφέρειας έχουν εντάξει Τεχνικά Δελτία, στα πλαίσια της Πρόσκλησης 93, για την υλοποίηση Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών.  19 Δήμοι της Περιφέρειας έχουν εντάξει Τεχνικά Δελτία, στα πλαίσια της Πρόσκλησης 105 για την υλοποίηση Ασύρματων Μητροπολιτικών Δικτύων.

16 Δίκτυα Οπτικών Ινών στην ΠΔΕ (1/2)  Πάτρα  Πύργος  Αμαλιάδα  Ναύπακτος  Αγρίνιο  Μεσολόγγι  Οινιάδες  Αίγιο

17 Δίκτυα Οπτικών Ινών στην ΠΔΕ (1/2) ΔήμοςΧιλιόμετρα ΌδευσηςΠροϋπολογισμός Πατρέων - Ρίου39,213.025.500,00 € Αιγίου6,20503.678,00 € Πύργου8,27706.383,90 € Αμαλιάδας5,81477.800,00 € Αγρινίου17,001.330.516,00 € Ναυπάκτου5,21414.592,00 € Οινιάδων3,68311.082,40 € Μεσσολογίου11,96906.704,80 € Σύνολο:97,347.676.257,10 €

18 Ασύρματα Δίκτυα στην ΠΔΕ (1/2)  Μεσσάτιδος, Φαρών, Μόρβης  Πηνείας, Παραλίας,  Διακοπτού, Σκιλλούντος,  Θεστιέων, Αρχαίας Ολυμπίας  Γαστούνης, Καλαβρύτων,  Βαρθολομιού, Τριταίας,  Ανακτορίου, Νεαπόλεως,  Βραχναίικων, Συμπολιτείας,  Δύμης, Αμφιλοχίας,  Ευπαλίου

19 Οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν ήδη καλύτερη ευρυζωνική εξυπηρέτηση από τις ΗΠΑ (1/2)  Σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από την τελευταία έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών, η Δανία, η Φινλανδία, η Ολλανδία και η Σουηδία είναι οι χώρες εκείνες που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ευρυζωνικής διείσδυσης (πάνω από 30% τα τέλη του 2007)  Οι χώρες αυτές μαζί με τη Βρετανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τη Γαλλία, σημείωσαν μεγαλύτερο ποσοστό ευρυζωνικής διείσδυσης σε σχέση με τις ΗΠΑ, η οποία είχε 22,1% τον Ιούλιο του 2007  Κατά τη διάρκεια του 2007, στην Ευρωπαϊκή Ένωση προστέθηκαν 19 εκατομμύρια ευρυζωνικές γραμμές, αριθμός που αντιστοιχεί σε 50.000 νοικοκυριά καθημερινώς

20 Οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν ήδη καλύτερη ευρυζωνική εξυπηρέτηση από τις ΗΠΑ (2/2)

21 Ευρυζωνική Διείσδυση (1/2) Πηγή : 13 η Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

22 Ευρυζωνική Διείσδυση (2/2) 20032004200520062007 MO EE6,1912,8416,220 Ελλάδα 0,10,41,44,69,1 Διαφορά -6-8,6-11,44-11,6-10,9 Πηγή : 13 η Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

23 Από την “εποχή του χαλκού” … στην “εποχή της ίνας”

24 Η Ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα

25 Όραμα (1/3)  Τελικός στόχος πρέπει είναι η επέκταση του δικτύου (σε διάφορες φάσεις), έτσι ώστε να παρέχει μακροπρόθεσμα δίκτυο οπτικών ινών (παθητικό εξοπλισμό) σε κάθε νοικοκυριό, όπως συμβαίνει σε κάθε υποδομή που θεωρείται δημόσιο αγαθό  Το παραπάνω σε συνδυασμό με ανάπτυξη υπηρεσιών και περιεχομένου θα φέρει τη χώρα μας σε αξιόλογη θέση

26 Όραμα (2/3)  Ήδη αρκετές χώρες ξεφεύγουν ποιοτικά μπροστά με αντικατάστασή των DSL συνδέσεων από συνδέσεις οπτικών ινών έως το σπίτι και την επιχείρηση  Το όραμα πρέπει να είναι η (πραγματική) ευρυζωνικότητα να φτάσει  σε κάθε σπίτι,  σε κάθε πολίτη,  σε κάθε επιχείρηση  Ο προϋπολογισμός του κράτους να μην έχει πόρους ΜΟΝΟ για δρόμους αλλά και για δίκτυα οπτικών ινών

27 Όραμα (3/3)  Να εξεταστούν διάφοροι τρόποι επέκτασης της υποδομής οπτικών ινών έως τον τελικό χρήστη  Χρηματοδότηση από το κράτος, τους ΟΤΑ  Εκμετάλλευση των δημιουργούμενων υποδομών και επένδυση των εσόδων σε επέκταση του δικτύου  Ενεργοποίηση των ιδιωτικού τομέα  Πιθανά, εμπλοκή των ίδιων των χρηστών Ο πρώτος χρήστης σε μια περιοχή βαρύνεται με κόστος επέκτασης της γραμμής ως εκεί Οι υπόλοιποι επωφελούνται της ύπαρξης του δικτύου Η αδικία για τον πρώτο χρήστη άρεται αν π.χ. με κάθε επιπλέον σύνδεση του επιστρέφεται μέρος της αρχικής του επιβάρυνσης Κόστος για τους «τολμηρούς» πρώιμους ενστερνιστές (early adopters), αλλά και επιστροφή, εν καιρώ, της δαπάνης, αλλά Υποδομές τελευταίου μιλίου που ανήκουν στους ίδιους τους πολίτες (και μπορούν να είναι και να παραμείνουν κοινά αγαθά)

28 http://interreg-broadband.cti.gr interreg-broadband@cti.gr ΔικτυακόςΤόπος Δικτυακός Τόπος Διεύθυνση Επικοινωνίας INTERREG III Α ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους


Κατέβασμα ppt "ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΕΠΙΔΕΙΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Έρη Γιαννακά Ερευνητική Μονάδα 6, ΕΑΙΤΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google