Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 1 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ «Που είμαστε και πού πρέπει να πάμε» Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών Επιστημονικός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 1 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ «Που είμαστε και πού πρέπει να πάμε» Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών Επιστημονικός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 1 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ «Που είμαστε και πού πρέπει να πάμε» Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών Επιστημονικός Υπεύθυνος Ερευνητικής Μονάδας 6, ΕΑΙΤΥ e-mail: bouras@cti.grbouras@cti.gr URL: http://ru6.cti.gr/bourashttp://ru6.cti.gr/bouras

2 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 2 Τι είναι Ευρυζωνικότητα; (1/3) — Ευρυζωνικότητα ορίζεται με ευρεία έννοια ως το προηγμένο, εφικτό και καινοτόμο από πολιτική, κοινωνική, οικονομική και τεχνολογική άποψη περιβάλλον, αποτελούμενο από: —την παροχή γρήγορων συνδέσεων στο Διαδίκτυο σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, με ανταγωνιστικές τιμές, χωρίς εγγενείς περιορισμούς στα συστήματα μετάδοσης και τον τερματικό εξοπλισμό των επικοινωνούντων άκρων

3 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 3 Τι είναι Ευρυζωνικότητα; (2/3) —την κατάλληλη δικτυακή υποδομή που: α) επιτρέπει την κατανεμημένη ανάπτυξη υπαρχόντων και μελλοντικών δικτυακών εφαρμογών και πληροφοριακών υπηρεσιών β) δίνει τη δυνατότητα αδιάλειπτης σύνδεσης των χρηστών σε αυτές γ) ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των εφαρμογών σε εύρος ζώνης, αναδραστικότητα και διαθεσιμότητα δ) είναι ικανή να αναβαθμίζεται συνεχώς και με μικρό επιπλέον κόστος ώστε να εξακολουθεί να ικανοποιεί τις ανάγκες όπως αυτές αυξάνουν και μετεξελίσσονται με ρυθμό και κόστος που επιτάσσονται από την πρόοδο της πληροφορικής και της τεχνολογίας επικοινωνιών

4 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 4 Τι είναι Ευρυζωνικότητα; (3/3) —την δυνατότητα του πολίτη να επιλέγει: α) ανάμεσα σε εναλλακτικές προσφορές σύνδεσης που ταιριάζουν στον εξοπλισμό του β) μεταξύ διαφόρων δικτυακών εφαρμογών γ) μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών πληροφόρησης και ψυχαγωγίας και με πιθανή συμμετοχή του ίδιου του πολίτη στην παροχή περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών —το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελούμενο από πολιτικές, μέτρα, πρωτοβουλίες, άμεσες και έμμεσες παρεμβάσεις, αναγκαίες για την ενδυνάμωση της καινοτομίας, την προστασία του ανταγωνισμού και την εγγύηση σοβαρής ισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης ικανής να προέλθει από τη γενικευμένη συμμετοχή στην Ευρυζωνικότητα και την Κοινωνία της Πληροφορίας.

5 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 5 Η σημασία της Ευρυζωνικότητας O Επίτροπος της FCC στην Αμερική, Michael Copps τον Αύγουστο του 2003 είχε αναφέρει: «Τα ευρυζωνικά δίκτυα θα είναι για τον 21 ο αιώνα τόσο κριτικής σημασίας όσο ήταν για τον 19 ο αιώνα οι δρόμοι, τα κανάλια και οι σιδηροδρομικές γραμμές και για τον 20 ο αιώνα τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τα ταχύτατα μέσα μαζικής μεταφοράς.»

6 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 6 Στρατηγική για την Ευρυζωνικότητα – Τα 9 Σημεία — Σ1: Η Καταλυτική Επίδραση των Νέων Δικτυακών Τεχνολογιών — Σ2: Ορισμός και Προϋποθέσεις Ευρυζωνικής Πρόσβασης — Σ3: Ο Νέος Ρόλος του Τελικού Χρήστη — Σ4: Ο Ρόλος της Πολιτείας — Σ5: Ο Ρόλος των Ερευνητικών & Ακαδημαϊκών Δικτύων — Σ6: Ο Ρόλος της Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας — Σ7: Η Ελληνική Πραγματικότητα — Σ8: Συμπεράσματα της Διαβούλευσης — Σ9: Προτεινόμενες Μορφές Κρατικής Παρέμβασης

7 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 7 Τι είναι το i2010; — Το "i2010" έρχεται να αντικαταστήσει την πρωτοβουλία "eEurope 2005". Αυτό ανακοινώθηκε από την Ευρωπαία Επίτροπο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Βίβιαν Ρέντινγκ, στην παρουσίαση του νέου σχεδίου για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στη συνάντηση των κυβερνητικών ηγετών στην Πράγα. — Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την αντίστοιχη σελίδα στο δικτυακό τόπο: http://europa.eu.int

8 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 8 Στόχοι i2010 — Η δημιουργία ενός χώρου ευρωπαϊκής πληροφορίας χωρίς σύνορα (borderless European information space), ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει μια εσωτερική αγορά για την ηλεκτρονική επικοινωνία και τις ψηφιακές υπηρεσίες (internal market for electronic communication and digital services). Ο στόχος είναι να επιτευχθεί η σύγκλιση μεταξύ του Διαδικτύου, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και της τηλεόρασης. — Η αύξηση της καινοτομίας και των επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα. — Η προώθηση της ευρύτερης πρόσβασης στην Κοινωνία της Πληροφορίας, για παράδειγμα για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

9 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 9 Πλεονεκτήματα Ευρυζωνικής Πρόσβασης — Οι ευρυζωνικές συνδέσεις παρέχουν νέες επιλογές σε όρους ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών —Γρήγορη πρόσβαση στο Διαδίκτυο —Εκπαίδευση από απόσταση —Ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση —Παροχή υπηρεσιών υγείας —Τηλε-διάσκεψη —Ηλεκτρονικό εμπόριο και άλλα — Λειτουργούν πιο αποδοτικά και είναι ενδεχομένως εφικτά ΜΟΝΟ μέσω των υψηλών ταχυτήτων που προσφέρονται από την ευρυζωνική πρόσβαση

10 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 10 Τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα (1/2) — Δημιουργία ανταγωνιστικών ευρυζωνικών δικτύων στην Ελληνική επικράτεια — Διασύνδεση μεγάλου μέρους των φορέων δημόσιας διοίκησης, υγείας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης — Αύξηση του ανταγωνισμού στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών με στόχο τη μείωση του κόστους — Τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις περιοχές κατασκευής των δικτύων

11 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 11 Τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα (2/2) — Δυνατότητα παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών σε πολίτες μη ευνοημένων αστικών ή αγροτικών περιοχών — Κάλυψη των μακροπρόθεσμων τηλεπικοινωνιακών αναγκών σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας — Προώθηση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών — Έμμεση ενίσχυση της βιομηχανίας παραγωγής περιεχομένου, αφού η διάδοση της ευρυζωνικότητας αποτελεί ικανή συνθήκη για τη διάδοση νέων, προηγμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών

12 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 12 Η σημασία της Ευρυζωνικότητας διεθνώς — Η σπουδαιότητα των ευρυζωνικών υποδομών διεθνώς επιβεβαιώνεται από τη δραστηριοποίηση διαφόρων προηγμένων χωρών ώστε να αναπτυχθούν οι κατάλληλες ευρυζωνικές υποδομές, και να υιοθετηθούν με τρόπο επικουρικό στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην αντιμετώπιση τυχόν «τεχνολογικών αποκλεισμών» των πολιτών. Από ότι δείχνουν τα δρώμενα, πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις έχει το ίδιο το κράτος.

13 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 13 Ευρυζωνικότητα Παγκοσμίως (1/4) — Σχεδόν τα μισά από τα νοικοκυριά στη Δυτική Ευρώπη, θα έχουν ευρυζωνικές συνδέσεις μέχρι το 2010. Πρωτοπόροι Ολλανδία και οι Σκανδιναβικές χώρες. (Forrester Research) — Η τελευταία ανάλυση για τη διεθνή αγορά DSL, δείχνει ότι οι γραμμές έφτασαν τα 73,4 εκατ. στο τέλος του πρώτου τετραμήνου του 2004 σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 15% σε σχέση με το τρίτο τετράμηνο του 2003.

14 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 14 Ευρυζωνικότητα Παγκοσμίως (2/4) — Σημαντική αύξηση της διείσδυσης της Ευρυζωνικής πρόσβασης παρατηρήθηκε στην Ευρώπη το 2004. Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία της Nielsen/Netratings, η αύξηση αυτή είναι: 120% για την Ιταλία 93% για το Ηνωμένο Βασίλειο 70% για τη Γαλλία 42% για την Ελβετία 33% για την Ισπανία και τη Γερμανία.

15 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 15 Ευρυζωνικότητα Παγκοσμίως (3/4) — Χώρες με μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση, όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες, πιθανολογούνται να διαθέτουν ευρυζωνικές προσβάσεις μέσω DSL με ποσοστά κάλυψης 80% - 90% των νοικοκυριών τα επόμενα χρόνια. (Πηγή ΟΟΣΑ)

16 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 16 Ευρυζωνικότητα Παγκοσμίως (4/4) — Στην ομιλία που εκφώνησε η ευρωπαία Επίτροπος για την Κοινωνία της Πληροφορίας Βίβιαν Ρέντινγκ εστίασε το ενδιαφέρον της στην υστέρηση της Ευρώπης έναντι των ΗΠΑ στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ICT). — Η Ευρυζωνικότητα ήταν αντικείμενο της προεκλογικής εκστρατείας του υποψηφίου προέδρου των ΗΠΑ Τζόν Κέρι κατά τις προεδρικές εκλογές.

17 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 17 Η Κατάσταση Σήμερα στην Ελλάδα (1/4) — Η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 χωρών, όσον αφορά την ανάπτυξη και διείσδυση ευρυζωνικών δικτύων και την παροχή «γρήγορου Internet» τεχνολογίας xDSL

18 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 18 Η Κατάσταση Σήμερα στην Ελλάδα (2/4) — Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τηλεπικοινωνίες, το «γρήγορο Διαδίκτυο» στην Ελλάδα παρουσιάζει τους χαμηλότερους ρυθμούς διείσδυσης. Συγκεκριμένα, στην έκθεση της E.E. για την ελληνική αγορά, αναφέρεται ότι ο ρυθμός διείσδυσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών δεν ξεπερνά το 0,3%, ενώ υπάρχουν και σοβαρά προβλήματα στην υποδομή. — Ο ρυθμός αύξησης των συνδρομητών DSL «αγγίζει» το 2% τον μήνα και εφόσον ο ΟΤΕ μπορέσει να ανταποκριθεί από τεχνικής πλευράς στην αυξημένη ζήτηση, υπολογίζεται ότι σύντομα οι Έλληνες συνδρομητές του broadband θα φτάσουν περίπου τους 60.000. — Το Φεβρουάριο του 2004 και σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα φαίνεται να διαθέτει από τις πιο ακριβές συνδέσεις DSL για υψηλές ταχύτητες (1 Μb/s).

19 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 19 Η Κατάσταση Σήμερα στην Ελλάδα (3/4) — Φτωχές είναι οι επιδόσεις της Ελλάδας ως προς τη διάδοση των ευρυζωνικών υπηρεσιών DSL για γρήγορη πρόσβαση στο Internet, απαντά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ερώτηση ευρωβουλευτή. — Βασικός λόγος είναι η χρόνια καθυστέρηση στην απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, ώστε μέσω του ανταγωνισμού να υπάρξει μεγαλύτερη προσφορά και καλύτερες τιμές. Την απάντηση αυτή έδωσε η Ευρωπαία επίτροπος για θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Βίβιαν Ρέντιγκ, σε ερώτηση που είχε καταθέσει στην Κομισιόν ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης.

20 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 20 Η Κατάσταση Σήμερα στην Ελλάδα (4/4) — Στις 19/12/2004 έγινε στη Βουλή συζήτηση της επερώτησης για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και υποδομών στη χώρα. — Σε διάστημα ενός έτους, η Ελλάδα έπεσε από την 34η στη 42η θέση στην κατάταξης που εκδίδει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ με τις επιδόσεις 104 οικονομιών όσον αφορά τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών. — Η Ελλάδα και η Ιρλανδία έχουν ανακοινώσει σημαντικές πρωτοβουλίες για τη χρηματοδότηση μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών, ανοιχτής πρόσβασης, με σκοπό την επιτάχυνση της χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών.

21 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 21 Η Κατάσταση Σήμερα στην ΠΔΕ - Έρευνα ΕΑΙΤΥ (1/2) — Στις διαφάνειες που ακολουθούν αποτυπώνεται η κατάσταση στην ΠΔΕ σε ότι αφορά τις ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες. — Τα αποτελέσματα προκύπτουν από έρευνα του ΕΑΙΤΥ στα πλαίσια του έργου «Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην ΠΔΕ». — Η έρευνα (η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη) είναι τόσο Διαδικτυακή με online ερωτηματολόγια όσο και με χρήση ερωτηματολογίων έντυπης μορφής — Τα ερωτηματολόγια απευθύνονται σε χρήστες, εταιρίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. — Το δείγμα αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 310 ερωτηματολόγια.

22 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 22 Η Κατάσταση Σήμερα στην ΠΔΕ - Έρευνα ΕΑΙΤΥ (2/2) — Τα απαντημένα ερωτηματολόγια ανά κατηγορία είναι: —On line: 282 —Από εταιρίες: ΟΤΕ, ΟΤΕΝΕΤ, FORTHNET —Από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα: 29

23 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 23 Πόσο Ενημερωμένοι είμαστε για την Ευρυζωνικότητα;

24 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 24 Ποσοστό χρηστών που χρησιμοποιούν ευρυζωνικά δίκτυα

25 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 25 Ποια ευρυζωνικά δίκτυα χρησιμοποιούμε;

26 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 26 Μορφωτικό επίπεδο χρηστών που χρησιμοποιούν ευρυζωνικά δίκτυα

27 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 27 Ποιες ευρυζωνικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμε;

28 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 28 Πόσες ώρες χρησιμοποιούμε το Internet;

29 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 29 Λόγοι απόρριψης του DSL

30 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 30 Λόγοι που θα οδηγούσαν στη χρήση ευρυζωνικών δικτύων

31 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 31 Ποσοστό φορέων που χρησιμοποιούν δικτυακές εφαρμογές

32 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 32 Συνδέσεις που έχουν οι φορείς

33 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 33 Ποσοστό φορέων που διαθέτουν ευρυζωνικές υπηρεσίες

34 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 34 Τέλη φορέων

35 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 35 Συμπεράσματα Έρευνας (1/3) — Γενικότερα παρατηρείται μια αυξανόμενη ζήτηση από τους χρήστες για μεγαλύτερες ταχύτητες σύνδεσης στο Διαδίκτυο. — Στη περίπτωση που οι πάροχοι διέθεταν δίκτυα μεγαλύτερης χωρητικότητας θα επέλεγαν να επενδύσουν σε υπηρεσίες multimedia και τηλε- υπηρεσίες. — Η αποδοχή των ευρυζωνικών υπηρεσιών από τους απλούς χρήστες που κατοικούν εκτός μεγάλων αστικών κέντρων είναι σαφώς μικρότερη από αυτή των κατοίκων των μεγαλουπόλεων.

36 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 36 Συμπεράσματα Έρευνας (2/3) — Όλοι ανεξαιρέτως οι φορείς πιστεύουν πως στην ΠΔΕ υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης της αγοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών. — Οι περισσότεροι από τους φορείς υποδεικνύουν τα οικονομικά κίνητρα ως έναν από τους βασικότερους παράγοντες που θα επηρεάσουν θετικά την ανάπτυξη της αγοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών. — Το 67% των ερωτηθέντων εταιριών δεν έχουν προβεί καθόλου σε ενέργειες διαφημιστικής προώθησης των ευρυζωνικών υπηρεσιών τους σε πιθανούς πελάτες τους στην ΠΔΕ.

37 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 37 Συμπεράσματα Έρευνας (3/3) — Το 90% των φορέων δημόσιου τομέα έχουν ως βασικές διαδικτυακές εφαρμογές το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την πλοήγηση στα Διαδίκτυο. Οι αμέσως επόμενες ποσοστιαία εφαρμογές είναι το VoIP, η τηλεδιάσκεψη και η επικοινωνία με άλλους συγγενείς οργανισμούς, και χρησιμοποιούνται σε ποσοστό που ανέρχεται μόλις στο 10% επί του συνόλου των φορέων. — Όλοι οι φορείς που σχετίζονται με κάποιο είδος εξυπηρέτησης πελατών, πιστεύουν ότι η αντίστοιχη εξυπηρέτηση μέσω Διαδικτύου θα ήταν χρήσιμη και θα μείωνε το φόρτο εργασίας.

38 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 38 Το Αύριο στην ΠΔΕ — 8 Δήμοι της Περιφέρειας έχουν καταθέσει Τεχνικά Δελτία για την Πρόσκληση 93 — 23 Δήμοι της Περιφέρειας έχουν καταθέσει Τεχνικά Δελτία για την Πρόσκληση 105 — Οδικός Άξονας ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ «ΠΑΘΕ» — Ιόνια οδός

39 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 39 Π 93 στην ΠΔΕ Πάτρα Πύργος Αμαλιάδα Ναύπακτος Αγρίνιο Μεσολόγγι Οινιάδες Αίγιο

40 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 40 Π 105 στην ΠΔΕ — Μεσσάτιδος, Φαρών — Ευπαλίου, Μόρβης — Πηνείας, Παραλίας — Διακοπτού, Παραλίας — Σκιλλούντος, Θεστιέων — Γαστούνης, Καλαβρύτων — Βαρθολομιού, Τριταίας — Ανακτορίου, Ρίου — Βραχναίικων, Συμπολιτείας — Δύμης, Αμφιλοχίας — Νεαπόλεως, Λεχαινών

41 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 41 Όραμα για την Δυτική Ελλάδα — Όλες τις υποδομές που θα δημιουργηθούν στην ΠΔΕ θα διαχειρίζεται μια Διαδημοτική Τηλεπικοινωνιακή Εταιρία — Η Τηλεπικοινωνιακή Εταιρία της ΠΔΕ

42 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 42 Συμπληρωματικές Ενέργειες — Δ ΚΠΣ — ΠΕΠ ΠΔΕ — Τεχνικά Προγράμματα ΟΤΑ — Συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα

43 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 43 Ευρυζωνικότητα - Επίλογος — Ο Πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Erkki Liikanen είχε αναφέρει: «Oι ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες είναι σήμερα τόσο σημαντικές για την οικονομία, όσο υπήρξε και ο ηλεκτρισμός. Ακόμη και αν δεν καταλαβαίνουμε τη σημασία τους ας το κάνουμε. Θα το αντιληφθούμε όταν τελειώσουμε.»

44 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 44 Πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες και υποστηρικτικό υλικό, επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του έργου «Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» — http://ru6.cti.gr/broadband http://ru6.cti.gr/broadband — Helpdesk: 801-11-22263

45 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 45 Ευχαριστώ Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών Επιστημονικός Υπεύθυνος Ερευνητικής Μονάδας 6, ΕΑΙΤΥ bouras@cti.gr


Κατέβασμα ppt "Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ σελίδα 1 Η Ευρυζωνικότητα στην ΠΔΕ «Που είμαστε και πού πρέπει να πάμε» Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών Επιστημονικός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google