Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Enzimek, amelyeket végtermékként, azaz per se alkalmazunk ENZIM ALKALMAZÁSOK Mosószeriparproteáz, lipáz, celluláz Takarmányiparβ-glukanáz, celluláz, fitáz,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Enzimek, amelyeket végtermékként, azaz per se alkalmazunk ENZIM ALKALMAZÁSOK Mosószeriparproteáz, lipáz, celluláz Takarmányiparβ-glukanáz, celluláz, fitáz,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Enzimek, amelyeket végtermékként, azaz per se alkalmazunk ENZIM ALKALMAZÁSOK Mosószeriparproteáz, lipáz, celluláz Takarmányiparβ-glukanáz, celluláz, fitáz, xylanáz, lipáz Orvosi alkalmazások/ proteázok, lipázok, amilázok, β -laktamázok, L-aszparagináz, Gyógyszerekhyaluronidáz, lizozim, collagenáz,sztreptokináz Analitika és diagnosztika egy sor enzim nyer felhasználást

2 Enzimek mint “segédanyagok” néhány ipari folyamatban Textiliparamilázok, hemicelluláz, pektinázok Bőriparproteázok Papíripar hemicelluláz, amilázok, lakkáz Cukoripar dextranáz, invertáz, dextránszaharáz, α-galaktozidáz,... Keményítő ipar(izo)amilázok, amiloglukozidáz, glukóz izomeráz, CGT-áz (ciklodextrin-glukano-transzferáz), xilanáz,...

3 Enzimek az élelmiszeriparban Tejiparproteázok, β-galaktozidáz lizozim, Lipázok, észterázok, papain, rennin glukózoxidáz, kataláz,.... Söriparamilázok, tannáz, β-glukanáz, proteáz, xilanáz.... Bor és gyümölcslépektinázok, naringináz, celluláz, amiláz,... Italcélú alkoholamilázok, amiloglükozidáz.... Fehérje/hús/halproteázok, papain, glükózoxidáz,.. Sütőiparamilázok, pentozanázok, xylanáz,foszfolipáz lipoxigenáz, proteáz Zsír- és olajiparfoszfolipáz, észtrázok Kávé,tea, kakó…pektináz, proteáz, glükanáz, tannáz....

4 Néhány mikroba eredetű enzim alkalmazása a környezetvédelemben Termelő mikroorganizmusEnzimBiokatalitikus lépés Baktériumok Pseudomonas sp. dehalogenáz diklórmetán lebontása Pseudomonas putida benzol-di-oxigenáz benzol és egyéb aromások lebontása Streptomyces sp. kollagenáz Kollagén hidrolízise Arthrobacter, Rhodococcus néhány enzim detoxifikálás/lebontás Gombák Stemphylium loti cianid-hidratáz cianid detoxifikálás Penicillium sp.­ tannin acilhidroláz tanninok hidrolízise Aspergillus ficuum­ fitáz fitin hidrolízise Nempatogén törzsek kitináz kitin hidrolízise keratinázkeratin hidrolízise Hypocrea sp., Aspergillus sp., celluláz, xilanáz, cellulose hidrolízise/degradációja Chaetomium sp., Humicola sp.... hemicelluláz, pektináz szalma, egyéb növény maradvány, papír.. Farontó gombák (Pycnoporus cinnabarinus, Phanerochaete chrysosporium) lakkáz, peroxidáz, cytochrome P450 lignin, színanyagok, aromások lebontása

5 Mikroba eredetű enzimek alkalmazása a kémiában, vegyiparban/1 ReakciótípusMikrobiális enzimtermék Termelés t 2000-ben HidrolízisNitril-hidratázakrilamid100 x 10 3, Penicillin-aciláz6-amino-penicillánsav10 x 10 3 ReszolválásHidantoináz 4-hidroxi-D-fenil- glicin1 200 Pseudomonas enzimekL-cisztein500 Dehalogenáz(S)-2-klór-propionát2 000 Oxidáció D-Szorbit- dehidrogenázL-szorbóz80 x 10 3 HidroxilezésNiacin hidroxiláz6-hidroxi-nikotinsav20 Redukció β-Ketoreduktáz(R)-karnitin300

6 ReakciótípusMikrobiális enzimtermék Termelés t 2000-ben C-C szintézis Piruvát dekarboxiláz (R)-fenil-acetil- karbinol 500 Tirozin-fenol-liáz 3,4-L-dihidroxi- fenilalanine 300 Konverzió Fumaráz(L-DOPA) L-almasav500 Aszpartát- ammónia- liáz L-aszparaginsav400 Peptid szintézisTermolizinα-aszpartám10x 10 3 Glikozil transzfer Ciklodextrin- Glucano-­transzferáz (CGT-ase) β-ciklodextrin10 x 10 3 Mikroba eredetű enzimek alkalmazása a kémiában, vegyiparban/2

7 Enzim neveEnzimforrásgyógyszernévMi ellen?, mire? urát oxidázAspergillus flavusUricozymeköszvény; hiperurikémia lipázRhizopus arrhizusEmésztést elősegítő készítmények Pankreatin:pancreász enzimek keveréke: tripszin, kimotripszin, lipáz,α- amiláz) Sertés pankreászCotazym, Kreon, Nutrizym,Pankreon, Panzytrat… Emésztést elősegítő készítmények β-amilázAspergillus oryzaeEmésztést elősegítő β-galaktozidáz (Lactase)Kluyveromyces fragilis, A. oryzae, A.niger Lactaid, Lactrase, SureLac laktóz intolerancia hialuronidázBorjú here, rDNS termék Hylase, Vitraseszívinfarktus urokinázhumán vizelet sejttenyészet Abbokinase, Actosolv, Alphakináz Akut szívizom infarktus VIII véralvadás faktorrekombináns CHO sejtek Recombinate, Bioclatehemofilia A Szöveti plazminogén aktivátor recombináns CHO sejttenyészet Activase, ActilyseAkut szívizom infarktus; akut tüdőembólia; iszkémiás sztrók Dezoxi-ribonukleázrecombináns CHO sejttenyészet Pulmozymekrónikus obstruktív tüdőbaj terápia

8 Terápiás enzimek/1 E.C. szám EnzimforrásGyógyszer név), (pl) Terápiás felhasználás 1.7.3.3urate oxidaseAspergillus flavus Uricozymeköszvény (2.3.2.13) * * coagulation factor XIII human plasmafibrogammin-Pvérzékenység, XIII faktor hiány betegség: fibrin összetapad 3.1.1.3lipaseRhizopus arrhizus Emésztést segíti 3.1.21.1desoxyribonuclea se, recombinant recombinant CHO cells Pulmozymekrónikus obstruktív tüdőbaj 3.1.21.1desoxyribonuclea se (streptodornase) Streptococcus haemolyticus VaridaseGyomorfekély (sztreptokinázzal együtt) 3.2.1.1 α-amylaseporcine pancreas Emésztést segíti

9 3.2.1.2β-amylaseAspergillus oryzae Emésztést segíti 3.2.1.4cellulaseTrichoderma viride Emésztést segíti 3.2.1.17lysozymehen's egg whitefertőzés 3.2.1.23β-galactosidase (Lactase) Kluyveromyces fragilis, A. oryzae, A.niger Lactaid, Lactrase, SureLac laktóz intolerancia E.C. szám EnzimforrásGyógyszer név), (pl) Terápiás felhasználás Terápiás enzimek/2

10 3.2.1.35hyaluronidaseBorjú hereHylase, Vitraseszívinfarktus –pankreatin (pankreász enzimek keveréke,pl. trypsin, chymotrypsin, lipase, α-Amylase) sertés pamkreász Cotazym, Kreon, Mezym F, Nutrizym, Pancrex, Pangrol, Pankreatan, Pankreon, Panzytrat Emésztést segíti –coagulation factor VIII, recombinant recombináns CHO sejtek Recombinate, Bioclate hemofilia A (3.4.21.2 2)* coagulation factor IX, recombinant recombináns CHO sejtek BeneFIXhemofilia B 3.4.21.68tissue plasminogen activator, recombinant recombináns CHO sejtek Activase, ActilyseAkut szívizom infarktus; akut tüdőembólia; ischémiás sztrók E.C. szám EnzimforrásGyógyszernév), (pl)Terápiás felhasználás Terápiás enzimek/3

11 (3.4.21.68)tissue plasminogen activator mutein, recombinant recombináns E. coli Rapilysin, Retavase, Ecokinase Akut szívizom infarktus 3.4.21.73urokinasehuman urine or human kidney cell culture Abbokinase, Actosolv, Alphakinase, Rheothromb, Ukidan Akut szívizom infarktus 3.4.21.73urokinase, recombinant recombinant E. coli SaruplaseAkut szívizom infarktus –streptokinaseC b hemolytic Streptococci Kabikinase, Streptase, Kinalysin, Varidase Akut szívizom infarktus ; Gyomorfekély (sztreptokinázzal együtt) 3.4.21.-sfericaseBacillus sphaericus krónikus bronchitis, akut tüdőgyulladás (3.5.1.1)PEG- asparaginase E. coliOncasparAkut limfotikus leukémia Terápiás enzimek/4

12 ENZIMEK FELHASZNÁLÁSA Enzimes technológiák fejlődési irányai


Κατέβασμα ppt "Enzimek, amelyeket végtermékként, azaz per se alkalmazunk ENZIM ALKALMAZÁSOK Mosószeriparproteáz, lipáz, celluláz Takarmányiparβ-glukanáz, celluláz, fitáz,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google