Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

3. Előadás Szénhidrát ok és s zármazékaik. Monoszacharid származékok 1. Cukor alkoholok, cukorsavak CH 2 OH OH CH 2 OH HO OH H H H H CH 2 OH OH CH 2 OH.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "3. Előadás Szénhidrát ok és s zármazékaik. Monoszacharid származékok 1. Cukor alkoholok, cukorsavak CH 2 OH OH CH 2 OH HO OH H H H H CH 2 OH OH CH 2 OH."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 3. Előadás Szénhidrát ok és s zármazékaik

2 Monoszacharid származékok 1. Cukor alkoholok, cukorsavak CH 2 OH OH CH 2 OH HO OH H H H H CH 2 OH OH CH 2 OH HO OH H H H H CH 2 OH OH H H CHO OH COOH HO OH H H H H EritritolD-MannitolD-Gluitol (szorbitol) [GlcUA] (méregtelenítés) 2. Amino-szacharidok (Amino-cukrok) természetes poliszacharidokban O H H H H OH OH HNH 2 OHOH OH O H H H H OH OH HNH OHOH OH C CH 3 O O H H H H OH HNH 2 OHOH OH HC CH 3 COO O O H H H H OH HNH OHOH OH HC CH 3 COO O C CH 3 O  -D-glükózamin vagy  -2-amino-2-dezoxi-D- -glükopiranóz [GlcN] (kitin)  -D-N-acetil- -glükózamin [GlcNAc] muraminsav [Mur] N-acetil-muraminsav [MurNAc] (baktérium fal)

3 O OH H H HOHO H OH HNH 2 H OH O OH H H HOHO H OH HNH H OH C CH 3 O O OH H HNHN H OH HOH COO H O C CH 3 CHOH-CHOH-CH 2 OH  -D-galaktózamin [GalN]  -D-N-acetilgalaktózamin [GalNAc] N-acetilneuraminsav (sziálsav) [Sia, NeuNAc] 3. Foszfát-észterek HC-OH CH 2 O-P-O CHO O O  G 0 * pK a1 pK a2   KJ/mol) D-glicerinaldehid-3-foszfát O CH 2 OH H OH OH H H OH O O O P O  G 0 * pK a1 pK a2   KJ/mol)  D-fruktóz-6-foszfát O H H H H OH OH HOH O OH O O P O  G 0 * pK a1 pK a2   KJ/mol)  -D-glükóz-1-foszfát O H H H H OH OH HOH OHOH O O O P O  G 0 * pK a1 pK a2   KJ/mol)  -D-glükóz-6-foszfát *  G o : az észetr kötés hidrolízisekor felszabaduló energia

4 4. Glikozidok 4.1 O-glikozidok (éterkötés) Lásd: diszacharidok Hidroxi-aminosavak (Ser, Thr) laktóz O O H H H H OH HOH OH OH O H H H HOHO H OH HOH OH 1(  ) O O HNAc OH H RORO OH CH NH C O R’R’ R’= H (Ser) CH 3 (Thr) R = oligoszacharidrész Fenolos-hidroxicsoport (méregtelenítés) O H H H H OH OH HOH O COOH  -D-glükuronsav-feniléter H O O H CH3CH3 HOHO H H OHOHOH H Quabain enzimgátló Na + /K + pumpa növényi, nyílvessző O H H H H OH OH HOH O CH 2 OH O H H H H OH OH HOH O CH C N D-glükóz  Amigdalin keserű mandula magjából hidrolizísekor HCN szabadul fel GalNAc  1-Ser/Thr D-gülóz

5 4.2 N-glikozidok Glikozil-aminok O H OH H H H H OHOH OH OH OH O H OH H H H H NH2NH2 OH OH OH  -D-glükóz  -D-glükópiranozilamin Asn (aminosav) De: Gln (nem) GlcNAc  1-Asn R: oligoszacharid rész Nukleozidok Adenozin Antibiotikumban(Streptomyces griseus) Streptomicin (1944) N-metil-glükózamin Streptóz Streptidin (ciklohexán gyűrű) -antibiotikum -protozoa ellenes 1’ 4’ 5’ N N N N NH 2 O H H OH H OH H OH

6 Diszacharidok Két monoszacharid kapcsolódása éter kötéssel O H OH H H H H OHOH OH OH OH O H OH H H H H OR OH OH OH R-OH H + glikozid O H OH H H H H OHOH OH OH OH O H OH H H H H O OH OH OH O H OH H H H H OHOH OH OH Kötéstípus: 14’ 16’ 11’ Redukáló diszacharid (mutarotáció) Nem redukáló diszacharid) A) 14’ LAKTÓZ: O-  -D-galaktopiranozil-(1-4)-  -D-glükopiranóz (kristályos!) Hidrolizís:  -galaktozidáz („laktáz”) Előfordulás: anyatej (emlősök) 4 1  6 6 4 3 2 5 5 4 6 1  -glikozidos kötés axial D-galaktózD-glükóz 1 

7 CELLOBIÓZ: O-  -D-glükopiranozil-(1-4)-  -D-glükopiranóz (kristályos!) 1  4 4 6 6 D-glükóz MALTÓZ: O-  -D-glükopiranozil-(1-4)-  -D-glükopiranóz (kristályos!) (keményítő, enzimes lebontás) 11 11 1  4 6 4 6 D-glükóz  -glikozidos kötés  -glikozidos kötés Hidrolizís:  -glikozidáz (állatok nagyrésze, ember)  -glikozidáz (baktériumok) B) 16’ GENTOBIÓZ: O-  -D-glükopiranozil-(1-6)-  -D-glükopiranóz (kristályos!) 1  6 4 O-  -D-glükopiranozil- -(1-6)-  -D-glüko- piranóz 1  1  6 4 O O OH H H H H H OH OH OH O H OH H H H H OHOH OH OH

8 C)C) 11’ SZACHARÓZ (nádcukor, répacukor): O-  -D-glükopiranozil-(1-2)-  -D-fruktofuranozid H+H2OH+H2O D-glükóz + D-fruktóz méz D-glükózD-fruktóz  0 = +66,5 o (jobbra forgat) „invertálás” (invertáz)  0 = +52,75 o  0 = -92,4 (jobbra forgat) (balra) -39,7 o  -glikozidos kötés (glükóz)  -glikozidos kötés (fruktóz) 1  2  5 6 4 6 1

9 Poliszacharidok

10 Monoszacharidok alkotják, glikozidos kötés. Felosztás: architektura (egyenes, elágazó) összetétel (homoglikán, heteroglikán) CELLULÓZ: homoglikán, egyenes lánc,  -glikozid kötés (1-4’) kötés H-híd kötés 4-O-(  -glükopiranozil)-D- -glüköpiranóz  O

11 nyersanyag polimerizáció fok nyers gyapot14000 len8000 jegesfenyő2500 tisztított gyapot300-1500 Növények: 1,3 x 10 9 t/év, higroszkópos, 180 o C:bomlás, 290 o C:ég, Oldószer: Cu 2+ dietiléndiamin, Cu 2+( NH 3 ) 4 OH Amiláz rezisztens, emberi táplálkozásra alkalmatlan. n hidrolizís, enzim cellobióz hidrolizís, 40% HCl D-glükóz Szerkezet meghatározás: a) metilezés, (CH 3 ) 2 SO 4, NaOH b) hidrolizis, HCl 2,3,6-tri-O-metil-  -D- -glükóz

12 származékkötéstípusreagens acetátészter(CH 3 CO) 2 O/CH 3 COOH nitrátészterHNO 3 /H 2 SO 4 /H 2 O glikolátéterCl-CH 2 -COO - Na + Cellulóz származékok n + (CH 3 CO) 2 O + HNO 3 + Cl-CH 2 -COO - Na + 2.3.6-tri-acetil-cellulóz # 2.3.6-tri-nitro-cellulóz # 2.3.6-tri-karboximetil- -cellulóz # ég, robban pl. lőgyapot, füstnélküli lőpor CO 2 + CO + H 2 O + N 2 + H 2 # részleges módosítás kevésbé éghető, pl. film, fólia duzzad, gél pl. szappanadalék, kromatográfia

13 KEMÉNYÍTŐ 20% vízben oldódó, jóddal mélykék (AMILÓZ) 80% vízben nem oldódó, csiriz, jóddal vörös (AMILOPEKTIN) AMILÓZ: 4-O-(  -D-glükopiranozil)-D-glüköpiranóz (300-1000 egység) H+H+ DEXTRIN (kis molekulatömegű poliszacharidok keveréke) (+)-MALTÓZ és D-(+)-GLÜKÓZ Szekvencia vizsgálat/végcsoport meghatározása: a. metilezés (CH 3 ) 2 SO 4, NaOH n 2,3,4,6-tetra-O-metil-  -D-glükóz (0,2%, 500 monomer) 2,3,6-tri-O-metil-  -D-glükóz b. hidrolizis, HCl

14 O H H H OH HOH H OH O O H H H OH HOH H OH O + KI I 2 (kék komplex amilózzal) ox. n AMILOPEKTIN: 4-O-(  -D-glükopiranozil)-D-glükopiranóz 6-O-(  -D-glükopiranozil)-D- glükopiranóz  (1 4) és  (1 6) 3-4000 egység glikogén 8-12/1-6 Amilopektin 24-30/1-6  (1 6)

15

16 2,3-di-O-metil-  -D-glükóz (5%) 2,3,6-tri-O-metil-  -D-glükóz (90%) 2,3,4,6-tetra-O-metil-  -D-glükóz (5%) (GLIKOGÉN: Mw 4-14 millió, több elágazás) a.metilezés (CH 3 ) 2 SO 4, NaOH b.hidrolizis, HCL n 1,6  1,4 

17 CIKLODEXTRINEK: min.6 D-(+)-GLÜKÓZ egység 1,4-  -kötés KEMÉNYÍTŐCIKLODEXTRINEK amiláz, Bacillus macerans  -Ciklodextrin: Ø 4,5 Å

18 KITIN: homoglikán, egyenes lánc,  -glikozidos kötés n N-acetil-glükózamin (1 4  -kötés) H O CH 3 3 O H H H H OH HNH OH O O H H H OH HNH OH C O C CH O 2-acetamido-2-dezoxi- -D-glükóz (monomer) FUNKCIÓ: CaCO 3 kristályok kötése poli(1,4’-O-  -2-acetamido-2-dezoxi-D-glükopiranozid)

19 Heteroglikánok HIALURONSAV KONDROITIN-SZULFÁT   D-Glükuronsav N-acetil-D-glükózamin D-Glükuronsav N-acetil-D-galaktózamin- -6-szulfát (1 3)  és (1 4)  200 000- 2 000 000 (1 3)  kötés: hialuronidáz EC.3.2.1.36 (orvosi pióca) (1 4)  kötés: hialuronidáz EC.3.2.1.35 (ondósejt, baci) (1 3)  és (1 4)  Chondros, görög = porc, rög láncok: 10 000 Å HEPARIN D-Glükuronsav- -2-szulfát N-szulfo-D-galaktózamin- -6-szulfát     (1 4)  (1916) véralvadásgátló DERMATÁN-SZULFÁT L-Lauronsav N-acetil-D-galaktózamin- -4-szulfát (1 3)  és (1 4) 

20 KONDROITIN Egyenes lánc, heteroglikán. (Chondros) Összetétel: D-glükuronsav, N-acetil-D-galaktózamin, kénsav Kötésrendszer: 1,4  és 1, 3  glikozidos kötés, savamid és szulfonsavészter kötés n YZ KondroitinHH Kondroitin szulfát AHSO 3 - Kondroitin szulfát CSO 3 - H D-Glükuronsav D-galaktózamin HIALURONSAV Egyenes lánc, heteroglikán. M w =200 000- 1 200 000 (Chondros) Összetétel: D-glükuronsav, N-acetil-D-glükózamin Kötésrendszer: 1,4  és 1, 3  glikozidos kötés, karbonsavamid kötés 1,4  1,3  D-glükózamin D-Glükuronsav n 1,4  1,3  Hialuronidáz, EC.3.2.1.36 (orvosi pióca) Hialuronidáz, EC.3.2.1.35 (ondósejt, baci)

21 HEPARIN Egyenes lánc, heteroglikán. M w =12- 16 000 Összetétel: D-glükuronsav, D-glükózamin, kénsav Kötésrendszer: 1, 4  és 1, 3  glikozidos kötés, szulfonsavamid és szulfonsavészter kötés véralvadásgátló (trombin inaktiválása). Máj, tüdő, izom. n D-glükózamin D-Glükuronsav 1,4  1,3  AGAR Vörösmoszatok, Rhodophyta Agaroz (70%), agropektin (30%). Egyenes lánc, heteroglikán, semleges. AGARÓZ: D-galaktóz, D-anhidrogalaktóz Kötésrendszer: 1, 4  és 1, 3  glikozidos kötés, 3,6 éter kötés n 1,3  D-galaktóz D-anhidrogalaktóz 1,4 

22 ABO antigének Vörösvértestek felszínén, fehérjéhez, lipidhez kapcsolódó oligoszacharidok. Elágazó lánc, heteroglikán, semleges. Összetétel: D-galaktóz (Gal), N-Ac-D-galaktózamin (GalNAc), N-Ac-D-glükózamin (GlcNAc), L-fukóz (Fuc). Kötésrendszer: 1, 3  és 1, 3  glikozidos kötés, savamid kötés H determináns (O antigén)  -D-GalNAc(1-3)  -D-Gal(1-3)  -D-GlcNAc- 1,2  -L-Fuc A determináns (A antigén) B determináns (B antigén) Transzferáz

23 Egy példa

24 Mycobacteriumok sejtfala - vázlat Prof. Danijel Kikelj, University of Ljubjana

25 Mikolsavak

26 Dimikolsav trehalóz (TDM) észter enzimatikus (Ag85) bioszintézise trehalóz mikolsav

27 Trehalóz alapú enzim (Ag85) inhibitorok A mikoliltranszferáz aktivitás 60%-os gátlása c = 266 μM/L J.T. Belisle et al.,Science 276, 1420 (1997) J.D. Rose et al.,Carbohydrate Res. 337, 105 (2001) ADT (6-azido-6’-dezoxi-α-α’-trehalóz)


Κατέβασμα ppt "3. Előadás Szénhidrát ok és s zármazékaik. Monoszacharid származékok 1. Cukor alkoholok, cukorsavak CH 2 OH OH CH 2 OH HO OH H H H H CH 2 OH OH CH 2 OH."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google