Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ENZIM ALKALMAZÁSOK Mosószeripar proteáz, lipáz, celluláz

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ENZIM ALKALMAZÁSOK Mosószeripar proteáz, lipáz, celluláz"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ENZIM ALKALMAZÁSOK Mosószeripar proteáz, lipáz, celluláz
Enzimek, amelyeket végtermékként, azaz per se alkalmazunk Mosószeripar proteáz, lipáz, celluláz Takarmányipar β-glukanáz, celluláz, fitáz, xylanáz, lipáz Orvosi alkalmazások/ proteázok, lipázok, amilázok, β -laktamázok, L-aszparagináz, Gyógyszerek hyaluronidáz, lizozim, collagenáz,sztreptokináz Analitika és diagnosztika egy sor enzim nyer felhasználást

2 Textilipar amilázok, hemicelluláz, pektinázok Bőripar proteázok
Enzimek mint “segédanyagok” néhány ipari folyamatban Textilipar amilázok, hemicelluláz, pektinázok Bőripar proteázok Papíripar hemicelluláz, amilázok, lakkáz Cukoripar dextranáz, invertáz, dextránszaharáz, α-galaktozidáz, ... Keményítő ipar (izo)amilázok, amiloglukozidáz, glukóz izomeráz, CGT-áz (ciklodextrin-glukano-transzferáz), xilanáz,...

3 Tejipar proteázok, β-galaktozidáz lizozim,
Enzimek az élelmiszeriparban Tejipar proteázok, β-galaktozidáz lizozim, Lipázok, észterázok, papain, rennin glukózoxidáz, kataláz,.... Söripar amilázok, tannáz, β-glukanáz, proteáz, xilanáz.... Bor és gyümölcslé pektinázok, naringináz, celluláz, amiláz,... Italcélú alkohol amilázok, amiloglükozidáz.... Fehérje/hús/hal proteázok, papain, glükózoxidáz,.. Sütőipar amilázok, pentozanázok, xylanáz,foszfolipáz lipoxigenáz, proteáz Zsír- és olajipar foszfolipáz, észtrázok Kávé,tea, kakó… pektináz, proteáz, glükanáz, tannáz.... naringináz : α-L-rhamnosidase and β-glucosidase activities

4 Termelő mikroorganizmus
Néhány mikroba eredetű enzim alkalmazása a környezetvédelemben Termelő mikroorganizmus Enzim Biokatalitikus lépés Baktériumok Pseudomonas sp. dehalogenáz diklórmetán lebontása Pseudomonas putida benzol-di-oxigenáz benzol és egyéb aromások lebontása Streptomyces sp. kollagenáz Kollagén hidrolízise Arthrobacter, Rhodococcus néhány enzim detoxifikálás/lebontás Gombák Stemphylium loti cianid-hidratáz cianid detoxifikálás Penicillium sp.­ tannin acilhidroláz tanninok hidrolízise Aspergillus ficuum­ fitáz fitin hidrolízise Nempatogén törzsek kitináz kitin hidrolízise keratináz keratin hidrolízise Hypocrea sp., Aspergillus sp., celluláz, xilanáz, cellulose hidrolízise/degradációja Chaetomium sp., Humicola sp.... hemicelluláz, pektináz szalma, egyéb növény maradvány, papír.. Farontó gombák lakkáz, peroxidáz, cytochrome P450 lignin, színanyagok, aromások lebontása (Pycnoporus cinnabarinus, Phanerochaete chrysosporium)

5 Mikroba eredetű enzimek alkalmazása a kémiában, vegyiparban/1
Reakciótípus Mikrobiális enzim termék Termelés t 2000-ben Hidrolízis Nitril-hidratáz akrilamid 100 x 103, Penicillin-aciláz 6-amino-penicillánsav 10 x 103 Reszolválás Hidantoináz 4-hidroxi-D-fenil-glicin 1 200 Pseudomonas enzimek L-cisztein 500 Dehalogenáz (S)-2-klór-propionát 2 000 Oxidáció D-Szorbit- dehidrogenáz L-szorbóz 80 x 103 Hidroxilezés Niacin hidroxiláz 6-hidroxi-nikotinsav 20 Redukció β-Ketoreduktáz (R)-karnitin 300

6 Mikroba eredetű enzimek alkalmazása a kémiában, vegyiparban/2
Reakciótípus Mikrobiális enzim termék Termelés t 2000-ben C-C szintézis Piruvát dekarboxiláz (R)-fenil-acetil-karbinol 500 Tirozin-fenol-liáz 3,4-L-dihidroxi-fenilalanine 300 Konverzió Fumaráz (L-DOPA) L-almasav Aszpartát- ammónia- liáz L-aszparaginsav 400 Peptid szintézis Termolizin α-aszpartám 10x 103 Glikozil transzfer Ciklodextrin- Glucano-­transzferáz (CGT-ase) β-ciklodextrin 10 x 103

7 Terápiás enzimek/1 E.C. szám Enzim forrás Gyógyszernév), (pl) Terápiás felhasználás urate oxidase Aspergillus flavus Uricozyme köszvény ( )* coagulation factor XIII human plasma fibrogammin-P vérzékenység, XIII faktor hiány betegség: fibrin összetapad lipase Rhizopus arrhizus Emésztést segíti desoxyribonuclease, recombinant recombinant CHO cells Pulmozyme krónikus obstruktív tüdőbaj desoxyribonuclease (streptodornase) Streptococcus haemolyticus Varidase Gyomorfekély (sztreptokinázzal együtt) α-amylase porcine pancreas

8 Terápiás enzimek/2 E.C. szám Enzim forrás Gyógyszernév), (pl) Terápiás felhasználás β-amylase Aspergillus oryzae Emésztést segíti cellulase Trichoderma viride lysozyme hen's egg white fertőzés β-galactosidase (Lactase) Kluyveromyces fragilis, A. oryzae, A.niger Lactaid, Lactrase, SureLac laktóz intolerancia

9 E.C. szám Enzim forrás Gyógyszernév), (pl) Terápiás felhasználás hyaluronidase Borjú here Hylase, Vitrase szívinfarktus pankreatin (pankreász enzimek keveréke,pl. trypsin, chymotrypsin, lipase, α-Amylase) sertés pamkreász Cotazym, Kreon, Mezym F, Nutrizym, Pancrex, Pangrol, Pankreatan, Pankreon, Panzytrat Emésztést segíti coagulation factor VIII, recombinant recombináns CHO sejtek Recombinate, Bioclate hemofilia A ( )* coagulation factor IX, recombinant BeneFIX hemofilia B tissue plasminogen activator, recombinant Activase, Actilyse Akut szívizom infarktus; akut tüdőembólia; ischémiás sztrók Terápiás enzimek/3

10 Terápiás enzimek/4 ( ) tissue plasminogen activator mutein, recombinant recombináns E. coli Rapilysin, Retavase, Ecokinase Akut szívizom infarktus urokinase human urine or human kidney cell culture Abbokinase, Actosolv, Alphakinase, Rheothromb, Ukidan urokinase, recombinant recombinant E. coli Saruplase streptokinase C b hemolytic Streptococci Kabikinase, Streptase, Kinalysin, Varidase Akut szívizom infarktus ; Gyomorfekély (sztreptokinázzal együtt) sfericase Bacillus sphaericus krónikus bronchitis, akut tüdőgyulladás ( ) PEG-asparaginase E. coli Oncaspar Akut limfotikus leukémia

11 ENZIMEK FELHASZNÁLÁSA
Enzimes technológiák fejlődési irányai


Κατέβασμα ppt "ENZIM ALKALMAZÁSOK Mosószeripar proteáz, lipáz, celluláz"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google