Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιθεωρήσεις ΔΚΕΕ (2007-2008)  Επιθεωρήσεις 2007-2008 : 25  Έκλεισαν Ικανοποιητικά 6 (24%) και Μη Ικανοποιητικά 19 (76%)  Μη Συμμορφώσεις : 257  Διορθωτικές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιθεωρήσεις ΔΚΕΕ (2007-2008)  Επιθεωρήσεις 2007-2008 : 25  Έκλεισαν Ικανοποιητικά 6 (24%) και Μη Ικανοποιητικά 19 (76%)  Μη Συμμορφώσεις : 257  Διορθωτικές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιθεωρήσεις ΔΚΕΕ (2007-2008)  Επιθεωρήσεις 2007-2008 : 25  Έκλεισαν Ικανοποιητικά 6 (24%) και Μη Ικανοποιητικά 19 (76%)  Μη Συμμορφώσεις : 257  Διορθωτικές Ενέργειες Αποδεκτές 117 (46%) και Μη Αποδεκτές 140 (54%)

2 Δ1 : Σήμανση & Καταγραφή (2007)  Επιθεωρήσεις 2007 : 2  Έκλεισαν Ικανοποιητικά 0 και Μη Ικανοποιητικά 2 (100%)  Μη Συμμορφώσεις : 13  Διορθωτικές Ενέργειες Αποδεκτές 6 (46%) και Μη Αποδεκτές 7 (54%)

3 Δ3 : Προστασία ζώων (2007-2008)  Επιθεωρήσεις 2007-2008 : 7  Έκλεισαν Ικανοποιητικά 3 (43%) και Μη Ικανοποιητικά 4 (57%)  Μη Συμμορφώσεις : 38  Διορθωτικές Ενέργειες Αποδεκτές 26 (68%) και Μη Αποδεκτές 12 (32%)

4 Δ4 : Προγράμματα ελέγχου & εκρίζωσης (2007)  Επιθεωρήσεις 2007 : 2  Έκλεισε Ικανοποιητικά 1 (50%) και Μη Ικανοποιητικά 1 (50%)  Μη Συμμορφώσεις : 49  Διορθωτικές Ενέργειες Αποδεκτές 28 (57%) και Μη Αποδεκτές 21 (43%)

5 Δ5 : Σφαγεία (2007)  Επιθεωρήσεις 2007 : 5  Έκλεισαν Ικανοποιητικά 0 και Μη Ικανοποιητικά 5 (100%)  Μη Συμμορφώσεις : 67  Διορθωτικές Ενέργειες Αποδεκτές 27 (40%) και Μη Αποδεκτές 40 (60%)

6 Δ6 : Εισαγωγές (2007)  Επιθεωρήσεις 2007 : 2  Έκλεισε Ικανοποιητικά 1 (50%) και Μη Ικανοποιητικά 1 (50%)  Μη Συμμορφώσεις : 38  Διορθωτικές Ενέργειες Αποδεκτές 15 (39%) και Μη Αποδεκτές 23 (61%)

7 Δ7 : Ζωικά Υποπροϊόντα (2007)  Επιθεωρήσεις 2007 : 5  Έκλεισαν Ικανοποιητικά 0 και Μη Ικανοποιητικά 5 (100%)  Μη Συμμορφώσεις : 26  Διορθωτικές Ενέργειες Αποδεκτές 6 (23%) και Μη Αποδεκτές 20 (77%)

8 Δ9 : ΜΣΕ (2007)  Επιθεωρήσεις 2007 : 2  Έκλεισε Ικανοποιητικά 1 (50%) και Μη Ικανοποιητικά 1 (50%)  Μη Συμμορφώσεις : 26  Διορθωτικές Ενέργειες Αποδεκτές 9 (35%) και Μη Αποδεκτές 17 (65%)


Κατέβασμα ppt "Επιθεωρήσεις ΔΚΕΕ (2007-2008)  Επιθεωρήσεις 2007-2008 : 25  Έκλεισαν Ικανοποιητικά 6 (24%) και Μη Ικανοποιητικά 19 (76%)  Μη Συμμορφώσεις : 257  Διορθωτικές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google