Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Ασκήσεις Δασικής Διαχειριστικής Ι Διδάσκων Δημήτριος Καραμανώλης, Επίκουρος Καθηγητής Άσκηση 4.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Ασκήσεις Δασικής Διαχειριστικής Ι Διδάσκων Δημήτριος Καραμανώλης, Επίκουρος Καθηγητής Άσκηση 4."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Ασκήσεις Δασικής Διαχειριστικής Ι Διδάσκων Δημήτριος Καραμανώλης, Επίκουρος Καθηγητής Άσκηση 4

2 Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία: 1. Έκταση Συσταδικός τύπος 1100 Ha Συσταδικός τύπος 2 200 Ha Συσταδικός τύπος 3 60 Ha 2. Όγκος ανά Ha Συσταδικός τύπος Όγκος που θα υλοτομηθεί στο μέλλον ανά Ha 1 η περίοδος (0-20 έτη) 2 η περίοδος (21-40 έτη) 3 η περίοδος (41-60 έτη) 131030 2121720 3252018 Στόχοι: α) Μεγιστοποίηση της συγκομιδής β) Ορθολογική διαχείριση άγριας πανίδας Περιορισμοί: α) Ο όγκος που θα λαμβάνεται κάθε περίοδο θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 2000m 3 β) Για τη διαχείριση της άγριας πανίδας για λόγους βιολογικούς απαιτείται maximum υλοτομούμενη έκταση κατά συσταδικό τύπο και περίοδο:1 40 Ha 2 90 Ha 3 25 Ha γ) Ίσες υλοτομούμενες εκτάσεις κατά περίοδο

3 max 3x 11 + 10x 12 + 30x 13 + 12x 21 + 17x 22 + 20x 23 +25x 31 + 20x 32 + 18x 33 x 11 + x 12 + x 13 < 100 (1) x 21 + x 22 + x 23 < 200 (2) x 31 + x 32 + x 33 < 60 (3) 3x 11 + 12x 21 + 25x 31 < 2000 (4) 10x 12 + 17x 22 + 20x 32 < 2000 (5) 30x 13 + 20x 23 + 18x 33 < 2000 (6) x 11 + x 21 + x 31 = x 12 + x 22 + x 32 → x 11 + x 21 + x 31 – x 12 - x 22 – x 32 = 0 (7) x 11 + x 21 + x 31 = x 13 + x 23 + x 33 → x 12 + x 21 + x 31 - x 13 - x 23 - x 33 = 0 (8) x 12 + x 22 +x 32 = x 13 + x 23 + x 33 → x 12 + x 22 +x 32 - x 13 - x 23 - x 33 = 0 (9) x 11 < 40 (10) x 21 < 90 (11) x 31 < 25 (12) x 12 < 40 (13) x 22 < 90 (14) x 32 < 25 (15) x 13 < 40 (16) x 23 < 90 (17) x 33 < 25 (18) Η αντικειμενική συνάρτηση είναι προφανής. Οι περιορισμοί (1), (2), (3) είναι της έκτασης. Κάθε περίοδο ο όγκος που θα λαμβάνεται δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2.000 m 3. Επομένως προκύπτουν οι περιορισμοί (4), (5) και (6). Θα υλοτομούνται ίσες εκτάσεις κατά περίοδο δηλαδή: x 11 + x 21 + x 31 = x 12 + x 22 + x 32 και x 12 + x 22 + x 32 = x 13 + x 23 + x 33 Έτσι προκύπτουν οι περιορισμοί (7) και (8)

4 Κάθε περίοδο και από κάθε συσταδικό τύπο θα πρέπει να υλοτομείται η έκταση: π.χ. x 11 < 40 Ha x 12 < 50 Ha1 ο συσταδικό τύπο την κάθε περίοδο x 13 < 20 Ha π.χ. x 11 < 40 Ha x 12 < 50 Ha1 ο συσταδικό τύπο την κάθε περίοδο x 13 < 20 Ha π.χ. x 11 < 40 Ha x 12 < 50 Ha1 ο συσταδικό τύπο την κάθε περίοδο x 13 < 20 Ha Το ίδιο θα ισχύει και για τους άλλους συσταδικούς τύπους οπότε προκύπτουν οι περιορισμοί (9), (11), ….., (18)


Κατέβασμα ppt "Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Ασκήσεις Δασικής Διαχειριστικής Ι Διδάσκων Δημήτριος Καραμανώλης, Επίκουρος Καθηγητής Άσκηση 4."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google