Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παράδειγμα 1:Σειριακή αναζήτηση Αναζητείται η τιμή key στο μη ταξινομημένο πίνακα table Αλγόριθμος Sequential_Search Αρχή Αλγορίθμου Δεδομένα // n,table,key.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παράδειγμα 1:Σειριακή αναζήτηση Αναζητείται η τιμή key στο μη ταξινομημένο πίνακα table Αλγόριθμος Sequential_Search Αρχή Αλγορίθμου Δεδομένα // n,table,key."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παράδειγμα 1:Σειριακή αναζήτηση Αναζητείται η τιμή key στο μη ταξινομημένο πίνακα table Αλγόριθμος Sequential_Search Αρχή Αλγορίθμου Δεδομένα // n,table,key // done=ψευδής position=0i=1 Όσο (done=ψευδής) και (i<=n) επανέλαβε Αν table[i]=key τότε done=αληθής done=αληθής position=i position=iΑλλιώς i=i+1 i=i+1Τέλος_ανΤέλος_Επανάληψης Αποτελέσματα // done,position // Τέλος Αλγορίθμου

2 Παράδειγμα 1:Σειριακή αναζήτηση Αλγόριθμος Sequential_Search Αρχή Αλγορίθμου !Ξεκινά ο αλγόριθμος Δεδομένα // n,table,key // done=ψευδής position=0i=1 Όσο (done=ψευδής) και (i<=n) επανέλαβε Αν table[i]=key τότε done=αληθής done=αληθής position=i position=iΑλλιώς i=i+1 i=i+1Τέλος_ανΤέλος_Επανάληψης Αποτελέσματα // done,position // Τέλος Αλγορίθμου

3 Παράδειγμα 1:Σειριακή αναζήτηση Αλγόριθμος Sequential_Search Αρχή Αλγορίθμου Δεδομένα // n,table,key // !Δίνονται τα δεδομένα done=ψευδής position=0i=1 Όσο (done=ψευδής) και (i<=n) επανέλαβε Αν table[i]=key τότε done=αληθής done=αληθής position=i position=iΑλλιώς i=i+1 i=i+1Τέλος_ανΤέλος_Επανάληψης Αποτελέσματα // done,position // Τέλος Αλγορίθμου

4 Παράδειγμα 1:Σειριακή αναζήτηση Αλγόριθμος Sequential_Search Αρχή Αλγορίθμου Δεδομένα // n,table,key // ! Δίνονται αρχικές τιμές στις τρεις done=ψευδής μεταβλητές. Η μεταβλητή done position=0 είναι ψευδής όσο δεν έχει βρεθεί i=1 η τιμή keys, Όσο (done=ψευδής) και (i<=n) επανέλαβε Αν table[i]=key τότε done=αληθής Η μεταβλητή position επιστρέφει done=αληθής Η μεταβλητή position επιστρέφει position=i τη θέση του στοιχείου στον πίνακα position=i τη θέση του στοιχείου στον πίνακα Αλλιώς table. Αν το στοιχείο δεν βρεθεί τότε i=i+1 επιστρέφεται η τιμή 0. i=i+1 επιστρέφεται η τιμή 0.Τέλος_ανΤέλος_Επανάληψης Αποτελέσματα // done,position // Τέλος Αλγορίθμου

5 Παράδειγμα 1:Σειριακή αναζήτηση Αλγόριθμος Sequential_Search Αρχή Αλγορίθμου Δεδομένα // n,table,key // done=ψευδής ! Όσο η τιμή key δεν έχει βρεθεί position=0 και δεν έχουν προσπελαθεί όλα i=1 τα στοιχεία του πίνακα..... Όσο (done=ψευδής) και (i<=n) επανέλαβε Αν table[i]=key τότε done=αληθής done=αληθής position=i position=iΑλλιώς i=i+1 i=i+1Τέλος_ανΤέλος_Επανάληψης Αποτελέσματα // done,position // Τέλος Αλγορίθμου

6 Παράδειγμα 1:Σειριακή αναζήτηση Αλγόριθμος Sequential_Search Αρχή Αλγορίθμου Δεδομένα // n,table,key // done=ψευδής position=0 ! Αν η τιμή key βρεθεί στο i i=1 του πίνακα τότε........ Όσο (done=ψευδής) και (i<=n) επανέλαβε Αν table[i]=key τότε done=αληθής done=αληθής position=i position=iΑλλιώς i=i+1 i=i+1Τέλος_ανΤέλος_Επανάληψης Αποτελέσματα // done,position // Τέλος Αλγορίθμου

7 Παράδειγμα 1:Σειριακή αναζήτηση Αλγόριθμος Sequential_Search Αρχή Αλγορίθμου Δεδομένα // n,table,key // done=ψευδής position=0 ! Τότε η done= αληθής i=1 position=θέση του στοιχείου i Όσο (done=ψευδής) και (i<=n) επανέλαβε Αν table[i]=key τότε done=αληθής done=αληθής position=i position=iΑλλιώς i=i+1 i=i+1Τέλος_ανΤέλος_Επανάληψης Αποτελέσματα // done,position // Τέλος Αλγορίθμου

8 Παράδειγμα 1:Σειριακή αναζήτηση Αλγόριθμος Sequential_Search Αρχή Αλγορίθμου Δεδομένα // n,table,key // done=ψευδής position=0i=1 Όσο (done=ψευδής) και (i<=n) επανέλαβε Αν table[i]=key τότε done=αληθής done=αληθής position=i position=iΑλλιώς i=i+1 i=i+1Τέλος_ανΤέλος_Επανάληψης Αποτελέσματα // done,position // Τέλος Αλγορίθμου

9 Παράδειγμα 1:Σειριακή αναζήτηση Αλγόριθμος Sequential_Search Αρχή Αλγορίθμου Δεδομένα // n,table,key // done=ψευδής !Εξετάζουμε το επόμενο στοιχείο position=0i=1 Όσο (done=ψευδής) και (i<=n) επανέλαβε Αν table[i]=key τότε done=αληθής done=αληθής position=i position=iΑλλιώς i=i+1 i=i+1Τέλος_ανΤέλος_Επανάληψης Αποτελέσματα // done,position // Τέλος Αλγορίθμου

10 Παράδειγμα 1:Σειριακή αναζήτηση Αλγόριθμος Sequential_Search Αρχή Αλγορίθμου Δεδομένα // n,table,key // done=ψευδής position=0i=1 Όσο (done=ψευδής) και (i<=n) επανέλαβε Αν table[i]=key τότε done=αληθής done=αληθής position=i position=iΑλλιώς i=i+1 i=i+1Τέλος_ανΤέλος_Επανάληψης Αποτελέσματα // done,position // Τέλος Αλγορίθμου

11 Παράδειγμα 1:Σειριακή αναζήτηση Αλγόριθμος Sequential_Search Αρχή Αλγορίθμου Δεδομένα // n,table,key // done=ψευδής !Εφόσον έχουν προσπελασθεί όλα position=0 τα στοιχεία του πίνακα table τότε i=1 τελειώνει η επανάληψη Όσο (done=ψευδής) και (i<=n) επανέλαβε Αν table[i]=key τότε done=αληθής done=αληθής position=i position=iΑλλιώς i=i+1 i=i+1Τέλος_ανΤέλος_Επανάληψης Αποτελέσματα // done,position // Τέλος Αλγορίθμου

12 Παράδειγμα 1:Σειριακή αναζήτηση Αλγόριθμος Sequential_Search Αρχή Αλγορίθμου Δεδομένα // n,table,key // done=ψευδής !Εμφάνιση αποτελεσμάτων position=0i=1 Όσο (done=ψευδής) και (i<=n) επανέλαβε Αν table[i]=key τότε done=αληθής done=αληθής position=i position=iΑλλιώς i=i+1 i=i+1Τέλος_ανΤέλος_Επανάληψης Αποτελέσματα // done,position // Τέλος Αλγορίθμου

13 Παράδειγμα 1:Σειριακή αναζήτηση Αλγόριθμος Sequential_Search Αρχή Αλγορίθμου Δεδομένα // n,table,key // done=ψευδής position=0i=1 Όσο (done=ψευδής) και (i<=n) επανέλαβε Αν table[i]=key τότε done=αληθής done=αληθής position=i position=iΑλλιώς i=i+1 i=i+1Τέλος_ανΤέλος_Επανάληψης Αποτελέσματα // done,position // Τέλος Αλγορίθμου

14 Παράδειγμα 1:Σειριακή αναζήτηση Εφαρμογή1: Πιο κάτω παρουσιάζεται ένας μη ταξινομημένος πίνακας με οκτώ αταξινόμητους ακεραίους.Ζητείται να βρεθεί η τιμή 63. 2490386316714954 1 2 3 4 5 6 7 8 Όσο (done=ψευδής) και (i<=n) επανέλαβε Αν table[i]=key τότε done=αληθής done=αληθής position=i position=iΑλλιώς i=i+1 i=i+1Τέλος_αν

15 Παράδειγμα 1:Σειριακή αναζήτηση 1η Δοκιμή key=63 key=63 i=1 i=1 Done=Ψευδής 24 90 38 63 16 71 49 54  key table[1] 63 24 i=1+1=2 done= Ψευδής Όσο (done=ψευδής) και (i<=n) επανέλαβε και (i<=n) επανέλαβε Αν table[i]=key τότε Αν table[i]=key τότε done=αληθής done=αληθής position=i position=iΑλλιώς i=i+1 i=i+1Τέλος_αν

16 Παράδειγμα 1: Σειριακή αναζήτηση 2η Δοκιμή key=63 key=63 i=2 i=2 Done=Ψευδής 24 90 38 63 16 71 49 54  key table[2] 63 90 63 90 i=2+1=3 done= Ψευδής Όσο (done=ψευδής) και (i<=n) επανέλαβε και (i<=n) επανέλαβε Αν table[i]=key τότε Αν table[i]=key τότε done=αληθής done=αληθής position=i position=iΑλλιώς i=i+1 i=i+1Τέλος_αν 

17 Παράδειγμα 1: Σειριακή αναζήτηση 3η Δοκιμή key=63 key=63 i=3 i=3 Done=Ψευδής 24 90 38 63 16 71 49 54  key table[3] 63 38 63 38 i=3+1=4 done= Ψευδής Όσο (done=ψευδής) και (i<=n) επανέλαβε και (i<=n) επανέλαβε Αν table[i]=key τότε Αν table[i]=key τότε done=αληθής done=αληθής position=i position=iΑλλιώς i=i+1 i=i+1Τέλος_αν  

18 Παράδειγμα 1:Σειριακή αναζήτηση 4η Δοκιμή key=63 key=63 i=4 i=4 Done=Ψευδής 24 90 38 63 16 71 49 54  key=table[4] 63 = 63 63 = 63position=4 done= Αληθής Όσο (done=ψευδής) και (i<=n) επανέλαβε και (i<=n) επανέλαβε Αν table[i]=key τότε Αν table[i]=key τότε done=αληθής done=αληθής position=i position=iΑλλιώς i=i+1 i=i+1Τέλος_αν    Χρειάστηκαν 4 προσπελάσεις για την επιτυχή αναζήτηση της τιμής 63

19 Παράδειγμα 1: Σειριακή αναζήτηση Εφαρμογή2: Πιο κάτω παρουσιάζεται ο ίδιος μη ταξινομημένος πίνακας με τους οκτώ αταξινόμητους ακεραίους.Ζητείται να βρεθεί η τιμή 77. 2490386316714954 1 2 3 4 5 6 7 8 Όσο (done=ψευδής) και (i<=n) επανέλαβε Αν table[i]=key τότε done=αληθής done=αληθής position=i position=iΑλλιώς i=i+1 i=i+1Τέλος_αν

20 Παράδειγμα 1: Σειριακή αναζήτηση 1η Δοκιμή key=77 key=77 i=1 i=1 Done=Ψευδής 24 90 38 63 16 71 49 54  key table[1] 77 24 77 24 i=1+1=2 done= Ψευδής Όσο (done=ψευδής) και (i<=n) επανέλαβε και (i<=n) επανέλαβε Αν table[i]=key τότε Αν table[i]=key τότε done=αληθής done=αληθής position=i position=iΑλλιώς i=i+1 i=i+1Τέλος_αν

21 Παράδειγμα 1: Σειριακή αναζήτηση 2η Δοκιμή key=77 key=77 i=2 i=2 Done=Ψευδής 24 90 38 63 16 71 49 54  key table[2] 77 90 77 90 i=2+1=3 done= Ψευδής Όσο (done=ψευδής) και (i<=n) επανέλαβε και (i<=n) επανέλαβε Αν table[i]=key τότε Αν table[i]=key τότε done=αληθής done=αληθής position=i position=iΑλλιώς i=i+1 i=i+1Τέλος_αν 

22 Παράδειγμα 1: Σειριακή αναζήτηση 3η Δοκιμή key=77 key=77 i=3 i=3 Done=Ψευδής 24 90 38 63 16 71 49 54  key table[3] 77 38 77 38 i=3+1=4 done= Ψευδής Όσο (done=ψευδής) και (i<=n) επανέλαβε και (i<=n) επανέλαβε Αν table[i]=key τότε Αν table[i]=key τότε done=αληθής done=αληθής position=i position=iΑλλιώς i=i+1 i=i+1Τέλος_αν  

23 Παράδειγμα 1:Σειριακή αναζήτηση 4η Δοκιμή key=77 key=77 i=4 i=4 Done=Ψευδής 24 90 38 63 16 71 49 54  key table[4] 77 63 77 63i=4+1=5 done= Ψευδής Όσο (done=ψευδής) και (i<=n) επανέλαβε και (i<=n) επανέλαβε Αν table[i]=key τότε Αν table[i]=key τότε done=αληθής done=αληθής position=i position=iΑλλιώς i=i+1 i=i+1Τέλος_αν   

24 Παράδειγμα 1:Σειριακή αναζήτηση 5η Δοκιμή key=77 key=77 i=5 i=5 Done=Ψευδής 24 90 38 63 16 71 49 54  key table[5] 77 16 77 16 i=5+1=6 done= Ψευδής Όσο (done=ψευδής) και (i<=n) επανέλαβε και (i<=n) επανέλαβε Αν table[i]=key τότε Αν table[i]=key τότε done=αληθής done=αληθής position=i position=iΑλλιώς i=i+1 i=i+1Τέλος_αν    

25 Παράδειγμα 1:Σειριακή αναζήτηση 6η Δοκιμή key=77 key=77 i=6 i=6 Done=Ψευδής 24 90 38 63 16 71 49 54  key table[6] 77 54 77 54 i=6+1=7 done= Ψευδής Όσο (done=ψευδής) και (i<=n) επανέλαβε και (i<=n) επανέλαβε Αν table[i]=key τότε Αν table[i]=key τότε done=αληθής done=αληθής position=i position=iΑλλιώς i=i+1 i=i+1Τέλος_αν     

26 Παράδειγμα 1:Σειριακή αναζήτηση 7η Δοκιμή key=77 key=77 i=7 i=7 Done=Ψευδής 24 90 38 63 16 71 49 54  key table[7] 77 71 77 71 i=7+1=8 done= Ψευδής Όσο (done=ψευδής) και (i<=n) επανέλαβε και (i<=n) επανέλαβε Αν table[i]=key τότε Αν table[i]=key τότε done=αληθής done=αληθής position=i position=iΑλλιώς i=i+1 i=i+1Τέλος_αν      

27 Παράδειγμα 1:Σειριακή αναζήτηση 8η Δοκιμή key=77 key=77 i=8 i=8 Done=Ψευδής 24 90 38 63 16 71 49 54  key table[8] 77 49 77 49 i=8+1=9 done= Ψευδής Όσο (done=ψευδής) και (i<=n) επανέλαβε και (i<=n) επανέλαβε Αν table[i]=key τότε Αν table[i]=key τότε done=αληθής done=αληθής position=i position=iΑλλιώς i=i+1 i=i+1Τέλος_αν        Για την αναζήτηση της ανύπαρκτης τιμής 77 απαιτούνται 8 προσπελάσεις, σαρώνεται όλος ο πίνακας


Κατέβασμα ppt "Παράδειγμα 1:Σειριακή αναζήτηση Αναζητείται η τιμή key στο μη ταξινομημένο πίνακα table Αλγόριθμος Sequential_Search Αρχή Αλγορίθμου Δεδομένα // n,table,key."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google