Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κωνσταντίνος Πούλος Τμήμα Χημείας Πανεπιστήμιο Πατρών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κωνσταντίνος Πούλος Τμήμα Χημείας Πανεπιστήμιο Πατρών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κωνσταντίνος Πούλος Τμήμα Χημείας Πανεπιστήμιο Πατρών

2 Προσφορά της Χημείας •Αντιβιοτικά και άλλα φάρμακα •Λιπάσματα και γεωργικά φάρμακα •Πλαστικά •Νάϋλον, ραιγιόν, πολυεστέρες και άλλα συνθετικά υλικά •Βενζίνη και άλλα καύσιμα •Καθαρισμός νερού Ο ρόλος της Χημείας στην Κοινωνία

3 Η Χημεία είναι βασικός παράγοντας ανάπτυξης κάθε βιομηχανοποιημένης χώρας διότι μέσω της Χημικής Βιομηχανίας προσφέρει όλα εκείνα τα αγαθά που απολαμβάνει σήμερα η κοινωνία μας στα πλαίσια της Ποιότητας Ζωής.

4 Απεριόριστη Ανάπτυξη Και αναζητά τη μαγική λέξη του 21ου αιώνα ότι η απεριόριστη ανάπτυξη είχε δυσμενείς και μετρήσιμες επιδράσεις στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

5 •Παγκόσμια Διάσκεψη της Στοκχόλμης •Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ •Παγκόσμια συμφωνία για οργανικούς ρυπαντές που παραμένουν στο περιβάλλον •Διακήρυξη του Rio / Angeda 21 •Κυότο •Γιοχάνεσμπουργκ Διεθνείς διασκέψεις/συμφωνίες Ευαισθητοποίηση της Κοινωνίας

6 Παγκόσμια Διάσκεψη του Ρίο (1992) Πρωτοβουλία ΟΗΕ και 170 κράτη υπέγραψαν: ♦ Διακήρυξη του Ρίο ♦ Agenda 21

7 Φροντίδα και καθήκον μας για ασφαλές μέλλον των απογόνων μας, των μελλοντικών γενεών και της ίδιας της γης.

8 Βασικοί παράγοντες της Βιωσιμότητας είναι: •Το υγιές περιβάλλον και η ανθρώπινη υγεία •Σταθερή οικονομία που χρησιμοποιεί ενέργεια και πρώτες ύλες αποδοτικά •Κοινωνικά και πολιτικά συστήματα που οδηγούν σε μία δίκαιη κοινωνία. Agenda 21 Συνδιάσκεψη Ρίο

9

10 Πράσινη Χημεία «Προλαμβάνω την ρύπανση στην πηγή και δεν την αντιμετωπίζω μετά την δημιουργία της» Είναι μία νέα Φιλοσοφία της Χημείας που βασίζεται στην Πρόληψη

11 Πράσινη Χημεία « Πράσινη Χημεία είναι η χρησιμοποίηση ενός συνόλου αρχών με την εφαρμογή των οποίων μειώνεται ή εξαλείφεται η χρήση ή η δημιουργία επικίνδυνων ουσιών στις διεργασίες σχεδιασμού, παραγωγής και εφαρμογής των χημικών προϊόντων» Paul T. Anastas Green Chemistry Sustainable Chemistry

12 Πράσινη Χημεία Στόχοι της Πράσινης Χημείας : είναι η μείωση επικίνδυνων ουσιών που σχετίζονται με προϊόντα και διεργασίες που είναι απαραίτητα όχι μόνο για την διατήρηση της Ποιότητας Ζωής που έχει πετύχει η κοινωνία μέσω της Χημείας αλλά και η περαιτέρω προώθηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων της Χημείας κατά τρόπο βιώσιμο.

13

14 •Πρόληψη •Οικονομία Ατόμου • Λιγότερο επικίνδυνες χημικές συνθέσεις • Σχεδιασμός ασφαλέστερων χημικών προϊόντων •Ασφαλέστεροι διαλύτες και βοηθητικά μέσα • Σχεδιασμός για ενεργειακή αποτελεσματικότητα • Χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών • Μείωση ενδιαμέσων παραγώγων •Κατάλυση • Σχεδιασμός αποικοδομήσιμων προϊόντων • Ανάλυση πραγματικού χρόνου για πρόληψη της ρύπανσης •Ασφαλέστερη χημεία για την πρόληψη ατυχημάτων

15 Πρώτες Ύλες Παραγωγή Προϊόντος Διανομή Προϊόντος Χρησιμοποίηση Προϊόντος Τέλος Ζωής Προϊόντος E = Ενέργεια Υ = Αναλώσιμα υλικά Α = Απόβλητα Ε Ε Ε Ε Ε Υ Υ Υ Α Α Α Α Α Επαναχρησιμοποίηση ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Παρέμβαση σε όλα τα στάδια ζωής των προϊόντων Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής(Life Cycle Assessment, LCA

16 Πράσινη Χημεία Πράσινη Χημική Τεχνολογία Βιομηχανία Καινοτομίες Εκμετάλλευση των καινοτομιών δίνοντας έξυπνες λύσεις Παραγωγή Χημικών προϊόντων με Καθαρή Τεχνολογία που σημαίνει μείωση της ρύπανσης αύξηση της ασφάλειας και να είναι αποδεκτή από την κοινωνία Πως πραγματοποιούνται όλα αυτά που μας παρουσιάζει η Πράσινη Χημεία;

17 Χημικοί Χημικοί Μηχανικοί Περιβαλλοντολόγοι Μηχανολόγοι Οικονομολόγοι Επιχειρηματίες

18 Πράσινη Χημεία Η επίτευξη των στόχων της Πράσινης Χημείας βασίζεται: •Στα εργαλεία της Πράσινης Χημείας •Στην υιοθέτηση και εφαρμογή των 12 Αρχών της Πράσινης Χημείας στην Βιομηχανία •Στήριξη από την Πολιτεία, την Βιομηχανία και την Κοινωνία γενικότερα.

19 •Χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πρώτων υλών. •Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιεί για την παραγωγή των αγαθών που χρειάζεται ο άνθρωπος δεν βλάπτουν το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.

20 •Μετά τη χρήση τους τα υλικά είναι ανακυκλώσιμα εάν δεν είναι βιοαποικοδομήσιμα σε προϊόντα αβλαβή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

21 Βιομηχανικές διεργασίες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε : •Δεν παράγονται απόβλητα ή •Τα απόβλητα ανακυκλώνονται ή •Τα απόβλητα βιοαποικοδομούνται.

22 Όλα αυτά σημαίνουν ότι η Πράσινη Χημεία προλαμβάνει τη ρύπανση πριν να συμβεί, εξοικονομεί χρήματα στην βιομηχανία διότι χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια, λιγότερα και ασφαλέστερα χημικά με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους για τον έλεγχο της ρύπανσης και διάθεσης των αποβλήτων. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

23 Ακαδημαϊκή Κοινότητα Πολιτεία Βιομηχανία Προϋπόθεση για την ομοιόμορφη ανάπτυξη των τριών πυλώνων που στηρίζεται η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι η στενή συνεργασία και αλληλοστήριξη

24 Μέσα από τη φιλοσοφία της Πράσινης Χημείας και της Πράσινης Χημικής Τεχνολογίας μπορούν να αντιμετωπιστούν παγκόσμια προβλήματα

25 •Δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον •Χρησιμοποιούν αναενώσιμες πρώτες ύλες •Μειώνουν τα απόβλητα στην πηγή και δεν απαιτείται τελική επεξεργασία •Μειώνουν το κόστος •Βελτιώνουν την εικόνα της βιομηχανίας Η Πράσινη Χημεία προσφέρει καινοτομίες με σχεδιασμό νέων προϊόντων και/ή βελτίωση υπαρχόντων διεργασιών που είναι ελκυστικές για την βιομηχανία διότι:

26 (Case studies)

27 Motrin, Nuprin, Medipren Ibuprofen Αναλγητικό Ετήσια παραγωγή 50.000 τόνοι

28 Setraline Δραστικό συστατικό του φαρμάκου ZOLOFT ® Pfizer •Διπλασιασμός απόδοσης •Αντικατάσταση των διαλυτών CH 2 Cl 2, THF, τολουολίου και εξανίου από αιθανόλη. •Μείωση της χρήσης TiCl 4 κατά 140τόνους ετησίως. •Μείωση HCl κατά 150τόνους ετησίως. Επανασχεδιασμός διεργασίας

29 Cytovene® Αντιϊκό Επανασχεδιασμός διεργασίας Μείωση σταδίων από6 σε 4. Μείωση αντιδραστηρίων και ενδιαμέσων προϊόντων από 22 σε 11. Μείωση υγρών αποβλήτων κατά 1120 τόνοι ετησίως. Μείωση στερεών αποβλήτων κατά 25,3 τόνους ετησίως. Αύξηση τελικής απόδοσης κατά 25%. Roche Colorado Co.

30 Taxol Αντικαρκινικό Φυσικό προϊόν: Φλοιός του Pacific yew tree Συνθετικό προϊόν: 20 στάδια. 20 διαλύτες και αντιδραστήρια Καλλιέργειες κυττάρων σε αντιδραστήρες ζύμωσης: Νερό, σάκχαρα, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία Μείωση επικίνδυνων χημικών κατά 32 τόνους, Μείωση του κόστους Bristol-Myers Squibb Co.

31 Προγεστερόνη Επανασχεδιασμός διεργασίας •Μείωση υδατικών αποβλήτων 79% •Μείωση οργανικών μη αποκοδομήσημων αποβλήτων 89% Pharmacia and Upjohn

32 Κατάλυση Πράσινα οξειδωτικά +

33 Ζεόλιθοι (Zeolites) •Πυριτικά και αργιλικά ιόντα •Κρυσταλλική δομή •Ομοιόμορφοι πόροι Παρασκευή Κουμενίου - Mobil •Αύξηση απόδοσης •Επαναχρησιμοποείται •Μη χρήση επικίνδυνων χημικών •Λιγότερες πρώτες ύλες

34

35 Αδιπικό οξύ Γλυκόζη •Βιοκατάλυση •Ανανεώσιμες πρώτες ύλες •Μη τοξικές

36 Πολυμερή από βιομάζα: Πολυγαλακτικό οξύ (PLA) Films n PLA ‘Ινες Υλικά συσκευασίας Ζύμωση Δ Καταλύτης Καλαμπόκι

37 Πολύ-υδροξυαλκυλεστέρες (PHA) Διάλυμα γλυκόζης PHA Πλαστικό προϊόν Ζύμωση Βιοαποικοδομήσιμο σε CO 2 και H 2 O

38 •Φυτοφάρμακα φιλικά στο περιβάλλον Spinosad - Dow CONFIRM® AND MACH® Rohm and Haas Senitron® Dow Agrosciences Termite Colony Elimination system

39 Χημικά Πλαστικά Ίνες Διαλύτες Λάδια Ένζυμα Βιοκαύσιμα ΒΙΟΜΑΖΑ

40 n Καθαρισμός νερού Μεμβράνες για διάφορες εφαρμογές Τρόφιμα Εφαρμογές για προϊόντα μαλλιών και περιποίησης δέρματος Φακοί επαφής Διαιτητικές ίνες

41 Φαινολικές ρητίνες με βάση την φορμαλδεΰδη Συντηρητικά ξύλου Τοξικά Πράσινη Χημεία φορμαλδεΰδη Ρητίνες από φυτικά έλαια Χρώμιο, πενταχλωροφαινόλη Κόλλες ξύλου ACQ Preserve ®

42 Πράσινη Χημεία Βοηθητικά κατάσβεσης πυρκαγιών PYROCOOL PYROCOOL Technologies Inc.

43 Σύνθεση του 4-ADPA Αντιοξειδωτικό / Αντιοζονολυτικό ελαστικών Παραγωγή: 130.000t/έτος Πρώτη ύλη: Ανιλίνη Προϊόν: 4-ADPA Κλασική Χημεία Οργανοχλωριομένες ενώσεις Επικίνδυνους διαλύτες Μεγάλες ποσότητες αποβλήτων Πράσινη Χημεία Όχι Οργανοχλωριομένες ενώσεις Μείωση όργανικών αποβλήτων : 74% Μείωση νερού: 94% Αναγεννώμενος καταλύτης Μείωση κόστους Ασφαλέστερη μέθοδος

44 scCO 2

45

46

47

48 SC Fluids Inc. Los Alamos National Lab scCO 2 Βιομηχανία Ημιαγωγών

49 Διογκωτικό πολυστυρολίου Dow Chemicals CO 2 Διογκωμένο πολυστυρόλιο Παλαιά μέθοδος: CFC Πράσινη Χημεία

50 Registration,Evaluation, Authorization of Chemicals Καταχώρηση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση των Χημικών Ουσιών •Προστατεύει την υγεία και το περιβάλλον •Αυξάνεται η διαφάνεια •Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Χημικής Βιομηχανίας •Καλύπτεται το κενό σε πληροφορίες για την ασφάλεια των χημικών •Ενημερώνονται Βιομηχανία-Έμπορος-Καταναλωτής και μπορούν να κάνουν τις επιλογές τους •Προωθεί την Πράσινη Χημεία Προϋπόθεση ότι συμπεριλαμβάνονται όλα τα χημικά που κυκλοφορούν

51 Registration,Evaluation, Authorization of Chemicals Καταχώρηση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση των Χημικών Ουσιών Το REACH προωθεί την Πράσινη Χημεία διότι είναι ο μόνος δρόμος για: •Αντικατάστασή των επικίνδυνων χημικών ουσιών από άλλες μη επικίνδυνες. •Αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών •Μείωση αποβλήτων •Πράσινα προϊόντα •Ανάπτυξη νέων διεργασιών •Ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

52 Registration,Evaluation, Authorization of Chemicals Καταχώρηση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση των Χημικών Ουσιών Υπάρχουν διαφωνίες όσον αφορά: •Κόστος εφαρμογής •Επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της χημικής βιομηχανίας το “Made in Europe” να αντιπροσωπεύει τις υψηλότερες οικολογικές και κοινωνικές προδιαγραφές Μπορούν και πρέπει να ξεπεραστούν εφόσον στόχος είναι:

53 Registration,Evaluation, Authorization of Chemicals Καταχώρηση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση των Χημικών Ουσιών Το ερώτημα είναι κατά πόσο θα προωθήσει την ομοιόμορφη ανάπτυξη των τριών πυλώνων που στηρίζεται η Βιωσιμότητα από την στιγμή που δεν περιλαμβάνονται όλα τα χημικά που κυκλοφορούν. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ Το REACH όπως έχει ψηφιστεί πρόσφατα είναι ένα βήμα σημαντικό για τον έλεγχο των χημικών ουσιών.

54 Registration,Evaluation, Authorization of Chemicals Καταχώρηση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση των Χημικών Ουσιών Το REACH πρέπει να στηριχθεί, έστω και στην παρούσα μορφή του, αλλά ο στόχος είναι να πεισθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι για την αναγκαιότητα ενδυνάμωσής του εφόσον οραματιζόμαστε την Βιωσιμότητα.

55 Δεν έχουμε κληρονομήσει τη γη των προγόνων μας έχουμε δανειστεί τη γη των παιδιών μας Ο Μικρός Πρίγκιπας του Count Antoine de Saint Exupery


Κατέβασμα ppt "Κωνσταντίνος Πούλος Τμήμα Χημείας Πανεπιστήμιο Πατρών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google