Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Θέμα « Σχεδιασμός Πρότυπου Σεναρίου Διδασκαλίας με τίτλο “Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας μέσα απο τις Τέχνες" και απεικόνισή του με το εργαλείο LAMS» Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης Διδάσκων: Δημήτριος Γ. Σάμψων Μέλη Ομάδας Γιολδάση Βασιλική, Καραγιώργου Γλυκερία, Κατσίκη Ειρήνη, Κοράκη Μαριάννα, Μακροζωνάρη Δήμητρα 1

2  Καταιγισμός από πλήθος μηνυμάτων στην ξένη γλώσσα, π.χ.(Διαδίκτυο-διαφημίσεις-τηλεόραση-ραδιόφωνο- κινηματογράφος).  Άγνοια και αδιαφορία για τον κόσμο των Τεχνών.  Δυσκολία στη χρήση της αγγλικής γλώσσας σε real life situations. 2 Εκπαιδευτικό Πρόβλημα Στόχος εκπαιδευτικού Κίνητρα στη διαδικασία της μάθησης της αγγλικής γλώσσας Να εγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών για τον κόσμο των τεχνών Να παρέχει κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον

3 3 Σύμφωνα με τον Mager (1975) > Το περιεχόμενο του εν λόγω εκπαιδευτικού σεναρίου είναι απόλυτα συμβατό με Α.Π.Σ & Δ.Ε.Π.Π.Σ. του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο (Β κύκλος). Σύμφωνα με τις οδηγίες του Α.Π.Σ και του Δ.Ε.Π.Π.Σ. οι μαθητές του Γυμνασίου πρέπει να αναπτύξουν: επικοινωνιακές δεξιότητες, στρατηγικές δια βίου μάθησης, πολιτισμική επίγνωση και να ενσωματώσουν την αγγλική γλώσσα στα άλλα γνωστικά αντικείμενα

4 4 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δημιουργηθεί ένα πρότυπο διδακτικό σενάριο προκειμένου να αναλύσουμε κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας μέσα από τις Τέχνες βάσει της θεωρίας της Συνεργατικής Μάθησης μέσω της στρατηγικής της Συνθετικής Εργασίας (Project Based Learning - PjBL).

5 5  Μαθητοκεντρικό μοντέλο  Εστιάζει στην ενασχόληση των εκπαιδευόμενων με αυθεντικές δραστηριότητες  Ενισχύεται η συνεργατικότητα  Ενισχύεται ο ενεργητικός ρόλος των μαθητών  Ενισχύεται η δημιουργική και κριτική σκέψη  Αποκτούν ρόλο ερευνητή Project based learning (Pjbl)

6 6 Φάσεις ολοκλήρωσης του σεναρίου Φάση 1 η Περιγραφή: Ο εκπαιδευτικός προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών και αυτοί συζητούν και διατυπώνουν ιδέες, σχετικά με το θέμα που έχει παρουσιάσει ο εκπαιδευτικός. Ανακοινώνεται ο σκοπός του μαθήματος και οι στόχοι. Φάση 2 η Σχεδίαση έρευνας: Οι εκπαιδευόμενοι συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα θέματα προς εξερεύνηση και ανταλλάσσουν απόψεις. Ο εκπαιδευτικός έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα. Φάση 3 η Έρευνα: Οι εκπαιδευόμενοι (ανά ομάδα) συνθέτουν τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει και δημιουργούν το project. Φάση 4 η Παρουσίαση: Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους με μια μορφή παρουσίασης. Δίνεται ανατροφοδότηση από τις άλλες ομάδες αλλά και από τον εκπαιδευτικό. Παρουσιάζουν τα ευρήματα τους. Φάση 5 η Αξιολόγηση: Πραγματοποιείται από κοινού αξιολόγηση της διαδικασίας και της τελικής εργασίας από όλα τα μέλη των ομάδων εργασίας.

7 7

8 8 Γνωστικοί  Να κατανοούν τόσο τον προφορικό όσο και τον γραπτό λόγο στην αγγλική γλώσσα.  Να εκφράζουν λεκτικές πράξεις (γραπτά ή προφορικά).  Να εφαρμόζουν αυτά που ήδη διδάχτηκαν σε άλλους παραπλήσιους και μη τομείς μέσα από τις τέχνες  Να αναλύουν και να συνθέτουν γνώση στα αγγλικά μέσα από συγκρίσεις και συσχετίσεις  Να παράγουν γνώση μέσω καλλιτεχνικών  Να εξοικειωθούν με το αντίστοιχο λεξιλόγιο και την ορολογία key words: art, painting, masterpiece, work of art, music, musical instruments, works of art, drama, theatre, performances, famous, talented.

9 9 Συναισθηματικοί – Ψυχοκοινωνικοί  Να ευαισθητοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν σε θέματα τέχνης είτε συμμετέχοντας σε διάφορα καλλιτεχνικά δρώμενα, είτε παράγοντας οι ίδιοι τέχνη μέσω των εικαστικών μαθημάτων.  Να ενεργοποιούν όλες τις αισθήσεις μέσα από δημιουργικές εργασίες, το θεατρικό παιχνίδι και τη μουσική.

10 10 Δεξιότητες  Να αποκτήσουν την ικανότητα να εντοπίζουν τις ελλείψεις τους στην προϋπάρχουσα γνώση με σκοπό να αναζητήσουν τις κατάλληλες και χρήσιμες πληροφορίες.  Να μπορούν να κατανοήσουν διάφορες μορφές τέχνης (ζωγραφική, μουσική, θέατρο) διαφόρων περιόδων και να ξεχωρίζουν τα εκάστοτε χαρακτηριστικά της.  Να βελτιώσουν δεξιότητες, όπως speaking, listening, writing, reading, μέσα από real life situations.  Να αναπτύξουν δεξιότητες εξερεύνησης και αναζήτησης της γνώσης και των πηγών.  Να αναπτύξουν συνεργατικές δεξιότητες και να εξοικειωθούν με την ομαδική εργασία

11 11 Στάσεις Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει : @Να αναγνωρίσουν ότι η αγγλική γλώσσα συνοδεύεται από συγκεκριμένους κανόνες που συχνά εφαρμόζεται με «μαθηματική» ακρίβεια. @Να αναγνωρίσουν ότι η κατάκτηση και η αφομοίωση της αγγλικής γλώσσας προϋποθέτει προσωπική θέληση και μελέτη. @Να αναγνωρίσουν πως η κατάκτηση της ξένης γλώσσας δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσο επικοινωνίας, αντίληψης και κατανόησης. @Να αναπτύξουν συνεργατικότητα, ευγενή άμιλλα, κοινωνικές δεξιότητες και αυτονομία-χειραφέτηση μέσω της ομαδoσυνεργατικής διδασκαλίας. @Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στην αγγλική γλώσσα και σε διάφορες μορφές τέχνης. @Να εξοικειωθούν και να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στις διαρκώς εξελισσόμενες μορφές της τεχνολογίας (LAMS).

12 12

13 13 Ανάγκες εκπαιδευομένων 1) Ανάγκη κατανόησης: Ανάγκη κατανόησης της γλώσσας εις βάθος, πέρα από τη στείρα γνώση της γραμματικής και του λεξιλογίου, ώστε να την εντοπίζουν και να την εφαρμόζουν οπουδήποτε. 2) Ανάγκη εξερεύνησης: Ανάγκη «ανακάλυψης» της γνώσης μέσα από την τέχνη και πλήθος δραστηριοτήτων μέσα από ένα μαθητοκεντρικό περιβάλλον. 3) Ανάγκη συνεργασίας και αμοιβαιότητας: Ανάγκη ανταλλαγής απόψεων και γνώσεων ώστε να επιτευχθεί και αυτονομία- χειραφέτηση και ευγενής άμιλλα. 4) Ανάγκη δημιουργικότητας: Ανάγκη εύρεσης της νέας γνώσης μέσα σε ένα ευφάνταστο, δημιουργικό και στοχοθετημένο περιβάλλον. 5) Ανάγκη παιχνιδιού: Ανάγκη κατάκτησης της γνώσης ευχάριστα και δημιουργικά μέσα από puzzles, quiz, ακροστιχίδες και λευκώματα. 6) Ανάγκη αξιολόγησης: Ανάγκη των μαθητών να γνωρίζουν τι έμαθαν και σε τί βαθμό.

14 14 ΓΝΩΣΤΙΚΑ  Διαθέτουν κάποιες βασικές γνώσεις αγγλικών είτε μέσα από την διδασκαλία σε προηγούμενες τάξεις, είτε από προσωπική εμπειρία.  Είναι σε θέση στην ηλικία αυτή (εφηβική) να κατανοήσουν εις βάθος μία ξένη γλώσσα, αφού σύμφωνα με τον Piaget έχουν κατακτήσει την αφαιρετική-τυπική σκέψη που είναι τελικό στάδιο σκέψης.  Έχουν κάποια στοιχειώδη επαφή με την τέχνη, αφού σίγουρα γνωρίζουν σπουδαίους μουσικούς, συνθέτες, ζωγράφους, ποιητές και θεατρικούς συγγραφείς.  Είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και μπορούν εύκολά να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο αναζητώντας πληροφορίες.  Είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν κάποιες εφαρμογές του διαδικτύου όπως το word και το power point Χαρακτηριστικά εκπαιδευομένων

15 15 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  Οι μαθητές στην ηλικία αυτή αμφισβητούν κατά κόρον το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα και τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος, γι' αυτό η διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας μέσα από τις τέχνες κρίνεται απαραίτητη ενέργεια.  Οι εκπαιδευόμενοι έχουν έτσι κι αλλιώς τάση για εσωτερική αναζήτηση (απόκτηση της ταυτότητας του «εγώ» κατά τον Piaget) και στρέφονται συχνότατα στην τέχνη προκειμένου να εκφραστούν.  Ειδικά στην σύγχρονη εποχή τα ερεθίσματα που δέχονται είτε από το διαδίκτυο είτε από την τηλεόραση είτε από συνομήλικους σχετικά με τις τέχνες είναι ποικίλα.  Ο μέσος όρος των εκπαιδευομένων προέρχονται από μεσαία κοινωνικά στρώματα

16 16 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ  μαθητές 13-14 ετών  & τα δύο φύλα  27 εκπαιδευόμενοι  13 κορίτσια  14 αγόρια

17 17 ΠΟΡΟΙ Hardware Computer Software Lams Image, video viewer, Microsoft Power Point Microsoft Word Resources Άρθρα Ηλεκτρονικές πηγές Διαδικτυακοί τόποι

18 18

19 19 Στάδιο 1 1 η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα Παρουσίαση βίντεο που αφορούν την Τέχνη Καταιγισμός ιδεών-Ανακοίνωση στόχων και σκοπού εργασίας 2 η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα 3 η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα Χωρισμός ομάδων Ζωγραφική-Μουσική-Θέατρο Brainstorming Καταγραφή συγκριτικών δεδομένων Ορισμός Στόχων

20 20

21 21

22 22 Ομάδα Ζωγραφικής Task 1 Αναζητά Υλικό Έργα τέχνης, καλλιτεχνικά ρεύματ- κύριους εκφραστές Συμπληρώνουν Φύλλο ροής Δραστηριοτήτων Στάδιο 2 4 η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

23 23 Task 1 Ομάδα Μουσικής Αναζητά Υλικό σχετικά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωστών συνθετών Στάδιο 2 4 η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

24 24 Task 1 Ομάδα Θεάτρου Αναζητά Υλικό αρχαίο ελληνικό θέατρο How much do you know about ancient Greek drama? Do the puzzle to find the hidden word. Συμπληρώνει φύλλο ροής δραστηριοτήτων συμπλήρωσης κενών Στάδιο 2 4 η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

25 25 Ομάδα Ζωγραφικής Activity V Do you recognize this painting? Who is the painter? What’s the subject? Δίνεται ο πίνακας και καλλούνται να τον αναγνωρίσουν, να αναφέρουν δημιουργό και σχολιάσουν το θέμα Task 2 Στάδιο 2 4 η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

26 26 Ομάδα Μουσικής Answer the following questions:  What has influenced music in Greece  Which musical instruments and music styles are common in Greek civilization  What do you think of the today’s music trends Look at the Fernando Botero paintings “Τhe musicians”. Say: if you like music, what is your favourite style, and if you believe music is a means of communication! Με αφορμή τους πίνακες απαντούν τα ερωτήματα Task 2 Στάδιο 2 4 η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

27 27 Ομάδα Θεάτρου Read the summary and guess what the text is about! ROMEO & JULIET Find other plays with common subject… Make a list of them for the school library Task 2 Στάδιο 2 4 η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

28 28 Ομάδα Ζωγραφικής Σχεδιάστε κάτι που απεικονίζει τα συναισθήματα που σας δημιουργούνται Αναζητήστε πίνακες με θέμα τη Βία Task 2 Στάδιο 2 4 η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

29 29 Ομάδα Μουσικής Aναζητούν είδη μουσικής, στυλ, εκφραστές και τα καταγράφουν σε Video Task 2 Στάδιο 2 4 η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

30 30 Ομάδα Θεάτρου Mix the characters of what you have just read (in task 3) and create a comic using the tool “Toondoo”. Comics time!!!!!!!! Task 2 Στάδιο 2 4 η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

31 31 Ομάδα Ζωγραφικής Συλλέγει υλικό προς εξέταση δημιουργώντας ερωτηματολόγιο : ζωγράφους, ρεύματα, έργα και τα μοιράζει στο σχολείο Ομάδα Μουσικής Συλλέγει υλικό προς εξέταση δημιουργώντας ερωτηματολόγιο:εκφραστές,μουσικά κομμάτια, στυλ και τα μοιράζει στο σχολείο. Ομάδα Θεάτρου Συλλέγει υλικό προς εξέταση δημιουργώντας ερωτηματολόγιο: ηθοποιούς, θεατρικές παραστάσεις, και τα μοιράζει στο σχολείο. Task 2 Στάδιο 2 4 η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

32 32 Task 2 Στάδιο 2 4 η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

33 33 Task 2 Στάδιο 2 Δραστηριότητες 2 ου Σταδίου (Ομάδα Ζωγραφικής) TypeTechniqueInteractionRolesToolsResources 4.1 Ανάκτηση πληροφοριών από ιστοσελίδες Information Handling -Gathering Productive -Exercise Who -Individual Medium -Online Timing -Asynchronous -Group participant -Group leader -Facilitator Hardware -Computer Software -LAMS - Word processor -Text, image, audio or video -Text -Image 4.2 Δημιουργία πίνακα ζωγραφικής Productive -Drawing Productive -Product Who -Group based Medium -Online Timing -Asynchronous -Group participant -Group leader -Facilitator Hardware -Computer Software -LAMS - Word processor -Text, image, audio or video -Text -Image 4.3 Αναζήτηση πληροφοριών και παρουσίαση Information Handling -Gathering Productive -Presentation Who -Group based Medium -Online Timing -Asynchronous -Group participant -Group leader -Facilitator Hardware -Computer Software -LAMS - Word processor -Text, image, audio or video -Power Point -Text -Image -Website 4.4 Κατασκευή ερωτηματολόγιου Productive -Composing Productive -Voting Who -Group based Medium -Face to face Timing -Asynchronous -Group participant -Group leader -Facilitator Hardware -Computer Software - Word processor -Text

34 34 Στάδιο 3 5 η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα Αποδελτίωση ερωτηματολόγιων

35 35 Ομάδα Ζωγραφικής Ομάδα Μουσικής Ομάδα Θεάτρου Δημιουργία θεατρικής παράστασης Επιλέγει θεατρικό απόσπασμα το οποίο μεταφράζει στην ξένη γλώσσα Ντύνει με μουσικές επιλογές την παράσταστη Ετοιμάζει σκηνικά για την παράσταση Γίνεται κατανομή ρόλων και συμμετέχουν όλοι στην παράσταση την οποία βιντεοσκοπούν και παρουσιάζουν στο σχολείο Στάδιο 3 5 η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

36 36 Στάδιο 3 5 η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα Επιχειροματολόγηση επιλογών

37 37 Στάδιο 3

38 Στάδιο 4 6 η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα Παρουσίαση παράστασης μέσο video

39 39 Στάδιο 4 7 η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα Ανατροφοδότηση ομάδων

40 40 Στάδιο 4 8 η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα Παρουσίαση τελικών εργασιών

41 41 Στάδιο 4

42 42 Στάδιο 5 Αξιολόγηση 8 η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

43 43

44 44 Πλεονεκτήματα •Είναι εύκολο στη χρήση του, χωρίς να απαιτεί προαπαιτούμενες γνώσεις για τη χρήση αυτού. •Μπορείς να δεις άμεσα το αποτέλεσμα αυτού που έχεις δημιουργήσει ως εκπαιδευόμενος. •Δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευόμενων μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες, π.χ. forum. Έτσι οι μαθητές εξοικειώνονται με την έννοια της συνεργατικής μάθησης και ομαδικής εργασίας. •Υπάρχει η δυνατότητα χωρισμού των εκπαιδευομένων σε ομάδες. Έτσι κάθε εκπαιδευόμενος ή κάθε ομάδα, μπορεί να ακολουθήσει τη δική του/της ακολουθία δραστηριοτήτων. •Υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείς την εξέλιξη κάθε μαθητή. Έτσι μπορεί κανείς να δει τα λάθη του καθενός και τους τομείς που αντιμετώπισε δυσκολία.

45 45 •Υπάρχει η δυνατότητα να οριστούν συγκεκριμένες ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα ο τρόπος χωρισμού των ομάδων, από τον επιμελητή της τάξης (monitor). Έτσι δεν είναι απαραίτητο να οριστούν κατά τη δημιουργία της ακολουθίας δραστηριοτήτων, δίνοντας την ελευθερία στον επιμελητή της τάξης να επιλέξει ο ίδιος αυτό που επιθυμεί. •Υπάρχει η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης, καθώς και η επιλογή export καθιστώντας έτσι δυνατή τόσο τον διαμοιρασμό, όσο και την επαναχρησιμοποίηση μιας ακολουθίας δραστηριοτήτων. •Υπάρχει η δυνατότητα πρόσθεσης οδηγιών τόσο για τους μαθητές για τη διαδικασία διεκπεραίωσης μιας δραστηριότητας, όσο και τους εκπαιδευτικούς από τον δημιουργό. •Υπάρχει η δυνατότητα των προχωρημένων ρυθμίσεων. Έτσι ο/η εκπαιδευτικός/δημιουργός μπορεί να ορίσει πότε και σε ποιες δραστηριότητες επιθυμεί οι μαθητές του να έχουν παραπάνω δικαιώματα σε μια δραστηριότητα.

46 46 Μειονεκτήματα • Κάποιες δραστηριότητες χρήζουν περαιτέρω ρυθμίσεων τόσο για τη χρήση τους, στη τοπική εγκατάσταση όσο και στην online έκδοση. • Δεν επιτρέπεται στους εκπαιδευόμενους να έχουν editing rights με σκοπό τη δημιουργία μιας δραστηριότητας από τους ίδιους, όπως για παράδειγμα μια γκαλερί εικόνων, ένα ερωτηματολόγιο, μια ψηφοφορία κ.α. Έτσι, οι μαθητές περιορίζονται στην διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων που έχουν δημιουργηθεί από τον/την εκπαιδευτικό/δημιουργό. • Δεν επιτρέπεται η επιστροφή σε μια δραστηριότητα, κατά την εκτέλεση μιας ακολουθίας δραστηριοτήτων. Έτσι ο μαθητής πρέπει να ολοκληρώσει την συγκεκριμένη ακολουθία, για να μπορεί να επιστρέψει σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. • Δεν υπάρχει η δυνατότητα preview συγκεκριμένων δραστηριοτήτων μέσα σε μια ακολουθία, αλλά πρέπει να επαναλάβεις όλη την ακολουθία από την αρχή, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολος και χρονοβόρος ο έλεγχος μιας δραστηριότητας. • Όταν η ακολουθία αρχίζει και εμπλουτίζεται η επεξεργασία και η συνέχεια αυτής αντιμετωπίζει δυσκολίες, με αποτέλεσμα η όλη διαδικασία να καθίσταται χρονοβόρα και κουραστική για τον δημιουργό/εκπαιδευτικό

47 47 Προτάσεις για περαιτέρω εξέλιξη δραστηριοτήτων • Να συνδυαστεί η δραστηριότητα του forum, καθώς και του chat με περισσότερες δραστηριότητες. • Να υπάρχουν πιο πολύ συνδυασμοί παράλληλων δραστηριοτήτων. • Να αποκτήσουν οι μαθητές δικαιώματα edit σε κάποιες δραστηριότητες. • Να υπάρχει η δυνατότητα επανάληψης κάποιας δραστηριότητας. • Να δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας μιας δραστηριότητας με βάση τις επιθυμίες και τις ανάγκες του δημιουργού/εκπαιδευτικού. • Τα μηνύματα λάθους να αναγνωρίζουν πού και ποιό είναι το σφάλμα του δημιουργού.

48 Βίκυ, Γλύκα, Ειρήνη, Μαριάννα, Δήμητρα!!!!!!!!!! 48


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google