Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

BAL ως διαγνωστικό εργαλείο: Φωσφολιπάσες Α2 Ειρήνη Κητσιούλη Δρ. Βιοχημείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "BAL ως διαγνωστικό εργαλείο: Φωσφολιπάσες Α2 Ειρήνη Κητσιούλη Δρ. Βιοχημείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 BAL ως διαγνωστικό εργαλείο: Φωσφολιπάσες Α2 Ειρήνη Κητσιούλη Δρ. Βιοχημείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

2 ΒΑL (BronchoAlveolar Lavage) Βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα ) BAL evaluates cellular and non-cellular constituents of the bronchoalveolar space. This space is anatomically inhomogeneous and consists of bronchi, bronchioles, and alveoli. BAL is now a standard diagnostic procedure in all patients with unclear diffuse lung abnormalities, whether an infectious, noninfectious immunologic or malignant etiology is suspected. BAL recovers cells and solutes from the lower respiratory tract, and thus serves as a ‘‘window to the lung” is an established diagnostic tool in evaluating inflammatory and immune processes of the lungs Lung parenchyma

3 30 000 x g, 1h, 4 o C 100 000 x g, 1h, 4 o C Ίζημα 30 000 g (Large surfactant aggregates, highly surface active) Ίζημα 100 000 g (Small surfactant aggregates with poor surface function) Υπερκείμενο 100 000 g BAL υγρό Έκπλυμα 500 x g, 20 min, 4 o C Κύτταρα 1 3 2 Διαφορικές φυγοκεντρήσεις του BAL

4 Έκκριση Surfactant από κύτταρα τύπου στον κυψελιδικό χώρο Ο επιφανειoδραστικός παράγοντας των πνευμόνων είναι μίγμα λιπιδίων και πρωτεϊνών που επικαλύπτει το εσωτερικό των πνευμόνων. Μειώνει την επιφανειακή τάση στις κυψελίδες και τις προστατεύει από τη σύγκλιση, ιδίως κατά το τέλος της εκπνοής. Επίσης ασκώντας πίεση στο επιθήλιο περιορίζει τη μεταφορά υγρών από τα τριχοειδή αγγεία στο διάμεσο χώρο και στις κυψελίδες

5 90% Λιπίδια 90 %Φωσφολιπίδια 70-80%PC (κυρίως DPPC) 10%PG PI, PS, PE, Sph 10 % Ουδέτερα λιπίδια (Κυρίως χοληστερόλη) 10% Πρωτεΐνες 50%SP-A 49%SP-D 1%SP-B, SP-C Σύσταση επιφανειοδραστικού παράγοντα (surfactant)

6 Χαρακτηριστικά των πρωτεϊνών SP-A, SP-B, SP-C και SP-D του ΒΑL

7 Κύτταρα του ΒΑL Mακροφάγα Ουδετερόφιλα Επιθηλιακά τύπου Ι Επιθηλιακά τύπου ΙΙ Τ λεμφοκύτταρα Ηωσινόφιλλα (στο άσθμα) Μαστοκύτταρα (στο άσθμα)

8 ΒΑL proteome analysis Many proteins identified in BALF are plasma proteins, probably originating from it by passive diffusion due to the permeability of the air-blood barrier. However, among these proteins, some are synthesized in the lung too (i.e. 1-antitrypsin, -e macroglobin, apolipoprotein A1, 2-microglobulin, ceruloplasmin, complement factors 3 and 4, immunoglobulins), probably to provide local extra- protection against invading micro organisms, oxidative damages and proteases released during inflammatory processes taking place in the lung. Other constituents are antioxidant proteins, cytoskeletal proteins, or proteins involved in tissue repair and proliferation, in immunological and inflammation responses and in lipid metabolism.

9 Είδη φωσφολιπασών Α 2 9 Μέχρι σήμερα, έχουν βρεθεί τουλάχιστον 26 γονίδια που κωδικοποιούν διάφορες μορφές ενζύμων με ενεργότητα φωσφολιπάσης Α 2. lipid metabolism

10 Arachidonic acid Phospholipids PAF PAF-AcH Lyso-PAFAcetyltransferase Lyso-PAF Lyso-PC metabolites PLase A 2 Remodeling pathway for PAF synthesis PLase A 2 enzymes in pathways of inflammation Ca 2+

11 Φωσφολιπάσες Α2 (PLA2s) Kitsiouli E, Nakos G, Lekka ME. Phospholipase A2 subclasses in acute respiratory distress syndrome. Βiochim Biophys Acta. 2009 Oct;1792(10):941-53

12 Ταξινόμηση Φωσφολιπασών Α2 (PLA2s)

13 PLA 2 Enzymic PLA 2 Enzymic activities in: BALF (υγρό) Κύτταρα του BAL BAL υποκλάσματα

14 Phospholipase A 2 levels in BAL (A long chain specific Ca 2+ -dependent phospholipase A 2 )

15 Results Phospholipase A 2 levels in BAL - Cells (A long chain specific Ca 2+ -dependent phospholipase A 2 )

16 PAF-acetylhydrolase levels in BAL (A short chain specific Ca 2+ -independent phospholipase A 2 ) Results

17 PAF-acetylhydrolase levels in BAL - Cells (A short chain specific Ca 2+ -independent phospholipase A 2 ) Results

18 Distribution of PLase A 2 and PAF-AcH in BAL Subfractions of ARDS and control group Nakos G, Kitsiouli E, Hatzidaki E, Koulouras V, Touqui L, Lekka ME. Phospholipases A2 and platelet-activating-factor acetylhydrolase in patients with acute respiratory distress syndrome. Crit Care Med. 2005 Apr;33(4):772-9.

19 Correlation of PLase A 2 with clinical parameters clinical parameters

20 •BAL •BAL is a diagnostic tool in evaluating inflammatory processes of the lungs. •PLase A 2 could play important role in the development of inflammation in ARDS and could serve as a prognostic factor for the outcome of the patients. •PAF-AcH could contribute to the control of inflammation in ARDS. •In ARDS, the distribution of PLase A 2 in small surfactant aggregates with poor surface function indicates that surfactant phospholipid hydrolysis could be due to this enzyme. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


Κατέβασμα ppt "BAL ως διαγνωστικό εργαλείο: Φωσφολιπάσες Α2 Ειρήνη Κητσιούλη Δρ. Βιοχημείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google