Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Comparative vs. Superlative

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Comparative vs. Superlative"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Comparative vs. Superlative
Δημοτικό σχολείο Φλογητών-Ν.Πλαγίων Comperative VS Superlative

2 My car is cheaper than your car.
Ο Συγκριτικός βαθμός(Comparative) χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε δύο πράγματα,ζώα ή πρόσωπα κ.λ.π.: ‘Οταν το επίθετο μας είναι μονοσύλλαβο ή δισύλλαβο που τελειώνει σε –οw,-er,-y , τότε προσθέτουμε –er + than στο τέλος του επιθέτου Π.x. He is taller than me. My car is cheaper than your car.

3 big - bigger hot - hotter thin - thinner fat - fatter happy - happier
Εάν το επίθετο τελειώνει σε σύμφωνο+ φωνήεν+σύμφωνο (a,e,i,o,u) (b,c,d,f,g,h,j,k,l,m....) διπλασιάζουμε το τελικό σύμφωνο και μετά προσθέτουμε την κατάληξη -er big bigger hot hotter thin - thinner fat fatter If and adjective ends with a –y, we change it to –i and add –er happy happier funny funnier easy easier ugly uglier

4 Comperative VS Superlative
Όταν συγκρίνουμε 2 πρόσωπα ή πράγματα και το επίθετο μας είναι δισύλλαβο που δεν τελειώνει σε –οw,-er,-y ,ή πολυσύλλαβο τότε προσθέτουμε more + adjective + than Maria is more beautiful (adj) than Jennifer.   This book is more interesting than that book.  Irregular words change; good = better bad = worse far = further little = less more = much Much/many=more Comperative VS Superlative

5 Comperative VS Superlative
Write sentences using the words below: interesting short far expensive easy Small good high beautiful bad Comperative VS Superlative

6 Comperative VS Superlative
Εάν συγκρίνουμε τρία ‘η περισσότερα πράγματα, ανθρώπους κ.λ.π.τότε χρησιμοποιούμε τον Υπερθετικό βαθμό(Superlative): Όταν έχουμε μονοσύλλαβα επίθετα ή δισύλλαβα επίθετα που τελειώνουν σε -y.-er,-ow τότε προσθέτουμε the + adjective + –est. ex: Red car is the fastest of all / in the group Dinosaur is the tallest. Comperative VS Superlative

7 Comperative VS Superlative
Όταν συγκρίνουμε πάνω από 2 πρόσωπα ή πράγματα και το επίθετο μας είναι δισύλλαβο που δεν τελειώνει σε –οw,-er,-y ,ή πολυσύλλαβο τότε βαζουμε το the most μπροστά από το επίθετο ex: He is the most intelligent Student in the class. She is the most beautiful girl in the world. Comperative VS Superlative

8 creative tidy far important messy big good noisy handsome bad
Write sentences using the words below: creative tidy far important messy big good noisy handsome bad Comperative VS Superlative

9 Comperative VS Superlative
Short Adjectives No. Syllables Adjective Comparative Superlative 1 short shorter the shortest high higher the highest cold colder the coldest 2 simple simpler the simplest clever cleverer the cleverest Comperative VS Superlative

10 Comperative VS Superlative
Long Adjectives No of syllables Adjective Comparative Superlative 4 interesting more interesting most interesting 3 beautiful more beautiful most beautiful intelligent more intelligent most intelligent expensive more expensive most expensive dangerous more dangerous most dangerous Comperative VS Superlative

11 Write the comparative form of the given adjectives:
intelligent funny carefull small boring Comperative VS Superlative

12 Which of the adjectives are irregular?
HOT - BIG - COLD - OLD - YOUNG - BAD - FAST - QUICK - LITTLE - SLOW - SHORT – COOL - GOOD FAR - SMALL - LONG LOW – HIGH - WIDE - LARGE - FEW - WARM - SMART Comperative VS Superlative


Κατέβασμα ppt "Comparative vs. Superlative"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google