Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΪΟΣ 2011

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΪΟΣ 2011"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΪΟΣ 2011
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΪΟΣ 2011

2 ΔΟΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Στελέχωση σχολείων Εγγραφές Αιτήματα σχολείου
Επικοινωνία με το ΥΠΠ Έγγραφα προς γονείς Συμπλήρωση εντύπων Απουσίες μαθητών Ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας Βία – Παραβατικότητα – Προβλήματα πειθαρχίας Οικονομικά θέματα Άδειες προσωπικού Έντυπα αξιολόγησης

3 ΠΗΓΕΣ ΝΟΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
Νόμος που προνοεί την υποχρεωτική και δωρεάν εκπαίδευση Ο Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες νόμος Νόμος που προβλέπει για τη Σύσταση και Λειτουργία Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων Οι Περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επιθεώρησης και Αξιολόγησης Κανονισμοί Οι Περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Χορήγηση Αδειών Κανονισμοί Οι Περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί Οι Περί Μηχανισμού Έγκαιρης Εντόπισης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμοί

4 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ (1) 1.Τύπος σχολείου: α) 15 - 19 μαθητές (60 περίοδοι)
α) μαθητές (60 περίοδοι) β) μαθητές (75 περίοδοι) γ) μαθητές (100 περίοδοι) δ) (πολυδιδάσκαλο) 2. Σημειώσεις: Δίνεται 1 περίοδος για Οίκαδε. Για τα υπόλοιπα προγράμματα δεν δίνεται χρόνος Στα ΖΕΠ ο διευθυντής έχει χρόνο (-5)

5 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ (2) 2.Ειδικότητες (Μουσική-Γυμναστική)
 Δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ειδικοτήτων για όλα τα σχολεία.  Αναλαμβάνουν δάσκαλοι από το προσωπικό του σχολείου  Στηρίζονται από τον αντίστοιχο ΕΔΕ ή σύμβουλο.  Δεν είναι θέμα που αφορά το Σύνδεσμο Γονέων.

6 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ (3) Στα ΖΕΠ ο συντονιστής έχει χρόνο (-10)
Στα ΖΕΠ η Α΄ τάξη έχει μέχρι 20 μαθητές και οι υπόλοιπες μέχρι 24 Οι μετακινούμενοι μεταξύ 2 σχολείων (πόλη-πόλη, χωριό-χωριό, πόλη-χωριό) έχουν χρόνο (-2) Διευθύντρια Νηπιαγωγείου (-1) για κάθε συστεγαζόμενο κοινοτικό τμήμα που διοικεί Υπεύθυνοι τμήματος σε αμιγείς τάξεις (-1) Υπεύθυνοι τμήματος σε συμπλέγματα μικρών σχολείων (60, 75,100) (-2) Συμπλέγματα τάξεων (Α+Β, Γ+Δ, Ε+Στ ή Α+Β+Γ, Δ+Ε+Στ) από μαθητές πριμοδοτούνται με (+15), αν η μία τάξη έχει τουλάχιστο 6 μαθητές

7 ΕΓΓΡΑΦΕΣ (1) Εγγραφές/μετεγγραφές: Το παιδί εγγράφεται στην τάξη που αντιστοιχεί στην ηλικία του ή στην αμέσως κατώτερη τάξη «αν αυτό επιβάλλεται εξαιτίας της επίδοσής του». ΔΕΝ γίνεται δεκτό παιδί που: - πήρε ήδη απολυτήριο δημοτικού σχολείου - κατά την 1η Σεπτεμβρίου της σχολ. χρονιάς για την οποία γίνεται η εγγραφή ή ζητείται η συνέχιση της φοίτησής του έχει ηλικία μεγαλύτερη των 13 χρόνων, εκτός αν εξασφαλίσει γραπτή έγκριση από το ΔΔΕ (εκχώρηση εξουσίας στον ΠΛΕ)

8 ΕΓΓΡΑΦΕΣ (2) Μητρώο Εγγραφές-μετεγγραφές: Γίνονται το Γενάρη. Ιούνιος: Επιβεβαίωση εγγραφών. Καταγραφή σε πρόχειρο τετράδιο. Σεπτέμβριος: καταγραφή στο Μητρώο όσων φοιτούν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο σχολείο. Δεν γίνονται απευθείας εγγραφές ή μετεγγραφές σε άλλη χρονική περίοδο.(Στενή επικοινωνία και άδεια από Ε.Γ.Π.) «Ημερομηνία Γέννησης»: Αναγράφουμε «Π.Γ.» (Πιστοποιητικό Γέννησης) και τον αριθμό του πιστοποιητικού (Προσωπικός Αρ. Εγγραφής κάθε παιδιού που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό). Μαθητές εξωτερικού: γίνονται παρόμοιες ρυθμίσεις, ανάλογα με τη βεβαίωση. Πχ: Α.Δ. (Αριθμός Διαβατηρίου),. Απουσία βεβαίωσης: αναγράφουμε Χ.Β. (Χωρίς Βεβαίωση).

9 ΕΓΓΡΑΦΕΣ (3) Μητρώο «Ημερομηνία Εγγραφής»: Ημερομηνία έναρξης της σχολικής χρονιάς. Στο μέσο της χρονιάς: ακριβής ημερομηνία (πχ. 10/1/2011) «Γενικές Παρατηρήσεις»: σημειώνονται οι ημερομηνίες μετεγγραφής ή/και επανεγγραφής (χωρίς να δίνεται νέος αριθμός μητρώου) και η ημερομηνία αποφοίτησης. Εγγραφή στο μέσο της σχολικής χρονιάς: «Μετεγγραφή από το Δημοτικό Σχολείο/ Νηπιαγωγείο…»

10 ΕΓΓΡΑΦΕΣ (4) Μητρώο Μετεγγραφή: «Φοίτησε μέχρι και τις ..... «Μετεγγράφηκε στο Δημοτικό Σχολείο/ Νηπιαγωγείο ....» . Συμπληρώνονται από τους Δ/ντές των επηρεαζόμενων σχολείων τα έντυπα ΥΠΠ 58 και ΥΠΠ 58Α, για τους μαθητές δημοτικού σχολείου, και τα έντυπα ΥΠΠ 176 και ΥΠΠ 176Α για τους μαθητές προδημοτικής τάξης. Παιδί με ειδικές ανάγκες: εκτός από τα έντυπα ΥΠΠ 58-58Α ή ΥΠΠ Α, ενημερώνεται αμέσως το οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, για να γίνονται έγκαιρα οι απαραίτητες διευθετήσεις σε ό,τι αφορά τον παρεχόμενο χρόνο Ειδικής Εκπαίδευσης/ Λογοθεραπείας.

11 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Υποβάλλονται από το Διευθυντή ιεραρχικά προς τη ΔΔΕ ή/και τη Σχολική Εφορεία, και όχι από το Σύνδεσμο Γονέων. Για θέματα συντήρησης και βελτίωσης των σχολικών κτηρίων, οι Διευθυντές πρέπει να απευθύνονται προς την οικεία Σχολική Εφορεία. Η διάθεση ευαίσθητων και προσωπικών στοιχείων σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα απαγορεύεται

12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (1)
Απρόσωπη Ακριβής (γλωσσικοί όροι) Σαφής (απλή γλώσσα) Περιεκτική (αποφυγή περιττολογίας) Δομή – λογικότητα - τεκμηρίωση Σκοπιμότητα

13 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΠ (2)
Κανονική διαδικασία επικοινωνίας – Ακολουθείται η ιεραρχία Επιστολές των εκπαιδευτικών προς τον ΔΔΔ μέσω των οικείων Διευθυντών, Επιθεωρητών και ΠΛΕ. Αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία στις επιστολές (αριθμός φακέλου, ημερομηνία, υπογραφή κ.λπ.) Στο φάκελο της επιστολής αναγράφεται η υπηρεσία και όχι το όνομα του αρμόδιου λειτουργού (εκτός αν υπάρχει αποχρών λόγος). Οποιαδήποτε έντυπο ή επιστολή από τα σχολεία προς το ΥΠΠ ή άλλες υπηρεσίες υπογράφεται από το Διευθυντή του σχολείου και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του σχολείου.

14 ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Η επιστολή έπρεπε να αποτείνεται στον οικείο ΠΛΕ
Δεν υπάρχουν τα στοιχεία του σχολείου και η ημερομηνία ούτε ονοματεπώνυμο/ ιδιότητα Υπάρχει ασάφεια Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα: Δημιουργία νέας αίθουσας διδασκαλίας (κατεπείγον) Αξιότιμοι κύριοι, Κατά τη φετινή σχολική χρονιά το σχολείο μου θα λειτουγήσει με εννέα (9) τμήματα ενώ κατά την περσινή λειτούργησε με οκτώ τμήματα. Ως εκ τούτου είναι αναγκαίο το ένα μέρος της αίθουσας εκδηλώσεων να χρησιμοποιθεί για φέτος ως αίθουσα διδασκαλίας. Στο υφιστάμενο διάφραγμα της αίθουσας πρέπει οπωσδήποτε να μπει το κατάλληλο ηχομονωτικό υλικό. Γι αυτό, παρακαλώ όπως φροντίσετε κατεπειγόντως να επιλυθεί αυτό το θέμα. (υπογραφή)

15 ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ............. 3 Οκτωβρίου 2009
Πρώτο Λειτουργό Εκπαίδευσης (μέσω ΕΔΕ) Λευκωσία Θέμα: Περιστατικό βίας στο σχολείο μας Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορώ ότι χθες το απόγευμα, μετά τις 2:05μ.μ. δύο παιδιά – ένα αγόρι και ένα κορίτσι -του σχολείου μας, αφού σχόλασαν από το πρόγραμμα που παρακολουθούσαν στο ΑΓΟ, τσακώθηκαν στους χώρους του σχολείου. Αποτέλεσμα του καβγά ήταν να φέρουν εκδορές στο σώμα και τα δυο παιδιά. Οι γονείς του κοριτσιού κατάγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία. Εμείς ενημερωθήκαμε για το περιστατικό την ίδια ώρα, διότι είχαμε Συνεδρία με την επιθεωρήτρια του σχολείου. Σήμερα το πρωί ήρθε ο πατέρας του κοριτσιού για να μας ενημερώσει για τις ενέργειες που είχε κάνει την προηγούμενη μέρα. Αφού ενημερώσαμε τηλεφωνικά το Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λευκωσίας επικοινωνήσαμε με τους γονείς του αγοριού, οι οποίοι με τη σειρά τους ήρθαν στο σχολείο και συζητήσαμε οι γονείς και η Διευθύντρια το περιστατικό. (υπογραφή) Ονοματεπώνυμο ( Διευθύντρια/ντής ) ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

16 ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ Ό,τι φεύγει από το σχολείο είναι ευθύνη του Διευθυντή Έλεγχος ως προς: - Νομιμότητα (κανονισμοί, εγκύκλιοι) - Γλώσσα (απλότητα, ορθότητα όρων) - Σκοπιμότητα - Εμφάνιση - Πρακτικότητα (εφαρμογή οδηγιών, ή ανταπόκριση) - Ετοιμότητα για επιπτώσεις

17 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ (1) ΕΓΓΡΑΦΕΣ (ΥΠΠ 1)
α) Χρόνος σχολείου: (τμήματα Χ 35π.)+(2π Χ τμήματα Ε-Στ) +παραχωρήσεις (αλλόγλωσσοι, παιδιά με ειδικές ανάγκες, ΟΙΚΑΔΕ, φοιτητές, χρόνος αδικαιολόγητων πλεονασμάτων)*. β) Χρόνος προσωπικού σε περιόδους: υπηρεσία:0-14=29, 15-20=27, 21+=25 50χρονοι 25 περίοδοι γ) Διαφορά α και β= πλεόνασμα/έλλειμμα σχολικής μονάδας

18 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ (2) ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΥΠΠ 6) Συγκεντρωτική κατάσταση όλων των μελών του διδακτικού προσωπικού (Μόνιμοι/ Μόνιμοι επί δοκιμασία/ Έκτακτοι, δάσκαλοι Ειδικής Εκπαίδευσης). Υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα στο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας.

19 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ (3) ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΥΠΠ 7):
Υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα στο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας για τους νεοδιοριζόμενους επί δοκιμασία εκπαιδευτικούς, για τους έκτακτους με ετήσια σύμβαση απασχόλησης και για τους εκπαιδευτικούς που επανέρχονται από ετήσια άδεια απουσίας με ή χωρίς απολαβές. Συμπληρώνεται την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων τους και αποστέλλεται αυθημερόν.

20 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ (4) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΥΠΠ 16) Υποβάλλεται στην Υπηρεσία Προσωπικού του ΥΠΠ, (κοινοποίηση στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο) στο τέλος της αντικατάστασης (μικρές περίοδοι), ή στο τέλος κάθε μήνα (μεγάλες περίοδοι αντικατάστασης)

21 ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Αδικαιολόγητη απουσία παιδιού
Πάνω από έξι συνεχόμενες μέρες ή λιγότερες μέρες κάθε φορά αλλά πολύ συχνά: ενημερώνεται αμέσως και με κάθε λεπτομέρεια το Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, με καταγραφή όλων των απαραίτητων προσωπικών στοιχείων του μαθητή (ονοματεπώνυμο/ αριθμός μητρώου/ τάξη/ ημερομηνία γέννησης του μαθητή και ονοματεπώνυμο/ διεύθυνση/ τηλέφωνο/επάγγελμα/ χώρα προέλευσης των γονιών) Ο Δ/ντής ενημερώνει τους γονείς για τον Περί Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Νόμο και τις κυρώσεις που προκύπτουν.

22 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εφαρμογή νομοθεσίας Σύσταση Επιτροπών Ασφάλειας Γραπτή εκτίμηση των κινδύνων Ασφάλεια μαθητών: εξάλειψη κινδύνων – επίβλεψη μαθητών Έκτακτα περιστατικά Σοβαρός τραυματισμός παιδιού (Ενημέρωση του Δ.Δ.Ε. μέσω του οικείου ΕΔΕ και του Υπεύθυνου για την Ασφάλεια και Υγεία του Υ.Π.Π.) Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας

23 ΒΙΑ – ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ –ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ
Ομάδα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια Άμεση ενημέρωση του Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας για έκτακτα περιστατικά. Πλαίσιο Γενικού Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψη της Παραβατικότητας Παραπομπές στις αρμόδιες υπηρεσίες Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης

24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Νόμος για Σχολικές Εφορείες: Συμβουλευτική Επιτροπή σε κάθε σχολείο Ταμείο Διευθυντή Εισπράξεις από σχολικές δραστηριότητες Δωρεές – Χορηγίες – Εισφορές – Κληροδοτήματα Βραβεία σε μαθητές από Σύνδεσμο Γονέων

25 ΑΔΕΙΕΣ (1) 1. Απουσίας με απολαβές/χωρίς απολαβές (ΥΠΠ 15)
Για άδειες απουσίας πάνω από 4 μέρες, ζητείται αντικαταστάτης από το οικείο Επαρχιακό Γραφείο (όχι από την ΕΕΥ). 1. Απουσίας με απολαβές/χωρίς απολαβές (ΥΠΠ 15)  Σοβαροί προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι. Ενημερώνεται ο Διευθυντής/οικείος ΕΔΕ  Γίνεται εισήγηση από το Δ/ντή για έγκριση ή μη. Μόνιμοι: 12 εργάσιμες ημέρες Συμβασιούχοι: 10 εργάσιμες ημέρες (2 ημέρες το χρόνο, μη συνεχόμενες από το Διευθυντή του σχολείου)

26 ΑΔΕΙΕΣ (2) 2. Ασθενείας (πιστοποιημένη ή μη)
(έντυπα ΥΠΠ 13 ή ΥΠΠ 14) Μόνιμοι: 42 εργ./μη εργ. ημέρες Συμβασ.: 28 εργ./μη εργ. ημέρες + 14 με ιατροσυμβούλιο (με απολαβές) +42 χωρίς απολαβές (σύνολο 84) (42+/28+ παραπέμπεται ιατροσυμβούλιο) Συμπλήρωση ενδεδειγμένου εντύπου Όλα τα έντυπα αδειών αποστέλλονται εις διπλούν με το ταχυδρομείο. Χρήση του Φαξ σε πολύ επείγουσες περιπτώσεις

27 Δικαιούται μέχρι 4 βδομάδες
ΑΔΕΙΕΣ (3) Ασθενείας (42/28): α) με πιστοποιητικό γιατρού β) χωρίς πιστοποιητικό γιατρού - Μέχρι 8 ημέρες από τις Δεν προηγείται / έπεται αργίας - Δεν υπερβαίνει τις 2 συνεχόμενες ημέρες Συμπλήρωση ενδεδειγμένου εντύπου Μητρότητας - 18 εβδομάδες: 12 με πλήρεις απολαβές + 6 με επίδομα μητρότητας - Πριν τον τοκετό: 2 υποχρεωτικές. Δικαιούται μέχρι 4 βδομάδες

28 ΕΝΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (1) 1. Ατομικό Πληροφοριακό Δελτίο
- ΜΗ παραποίηση εγκεκριμένου εντύπου : Χρήση πρόσθετων σελίδων αν χρειάζεται - Ακριβείς πληροφορίες : Οργανική θέση: Δ.Σ., ΕΔ, Δ/ΛΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ, Β.Δ/ΝΤΗΣ -Έτος διορισμού : Έτος διορισμού με σύμβαση - Ημερομ. Προαγωγής/διορισμού : Προαγωγή στη θέση Δ/ντή , Β.Δ/ντή . Έτος διορισμού επί δοκιμασία και όχι έτος επικύρωσης της δοκιμασίας - Επισύναψη σχετικών πιστοποιητικών: Όσα χρειάζονται μόνο, όχι εργασίες μαθητών, μελέτες, έντυπα - Κατάθεση πτυχίων : Εις τριπλούν με συνοδευτική επιστολή: Ε.Ε.Υ., Τμήμα προσωπικού Υ.Π.Π. και Ε.Γ.Π. - Μη επισυναφθέντα πιστοποιητικά δεν λαμβάνονται υπόψη όταν προσκομίζονται με ένσταση

29 ΕΝΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (2) 2. Έκθεση Β Μη παραποίηση εγκεκριμένου εντύπου:
Χρήση πρόσθετων σελίδων αν χρειάζεται με υπογραφή του Δ/ντή σε κάθε επισυναπτόμενη σελίδα Τήρηση οδηγιών/εγκυκλίων /χρονοδιαγραμμάτων Δικαιούχοι, προσωπική συνέντευξη Δ/ντή – Εκπαιδευτικών, συνεργασία με ΕΔΕ Έκθεση στηριγμένη στους 4 τομείς αξιολόγησης

30 ΕΚΘΕΣΗ Β (ΚΑΘΗΚΟΝ Δ/ΝΤΗ) (ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ/ΝΤΗ ΚΑΙ ΕΔΕ)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Διορισμός σε νέο σχολείο και κάθε φορά που συνεργάζεται με νέο εκπαιδευτικό στο σχολείο του Έκθεση Β΄για όλους : μόνιμο διδακτικό προσωπικό και με σύμβαση. Όχι σε αντικαταστάτες. Μετά κάθε δύο χρόνια για όσους έχουν αξιολόγηση μέχρι το 25 Ε.Υ. Μετά το 25, κάθε τρία χρόνια Έκθεση εκπαιδευτικών που έχουν αξιολόγηση την τρέχουσα χρονιά (Β.Δ/ντές, μόνιμοι και μόνιμοι Επί δοκιμασία εκπαιδευτικοί) Για τους εκπαιδευτικούς που έχουν την τρέχουσα χρονιά αξιολόγηση (Β. Διευθυντής, Μόνιμος, Μόνιμος Επί δοκιμασία) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

31 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ : (Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και ενημερότητα, αξιοποίηση της επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης) Β. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : (Διδακτική ικανότητα, ευσυνειδησία, αποδοτικότητα ,οργάνωση και προγραμματισμός μαθημάτων/ εφαρμογή/ αξιολόγηση στόχων/ διδακτικές δεξιότητες ) Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ –ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: (Οργάνωση και διοίκηση τάξης, μαθησιακό περιβάλλον τάξης, διδακτική ικανότητα-πειθαρχία, μαθησιακό κλίμα τάξης, επικοινωνία δασκάλου /μαθητών, οργάνωση και συντονισμός δραστηριοτήτων/προγραμμάτων στη Σ.Μ.) Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ : (Εικόνα του εκπαιδευτικού, ανάπτυξη δημοκρατικού πολίτη, ενδοσχολική και εξωσχολική δράση και προσφορά)

32 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Εξαίρετος (36 και άνω) Λίαν ευδόκιμος (31και άνω αλλά κάτω 36) Ευδόκιμος ( 26 και άνω αλλά κάτω του 31) Ικανοποιητική ( 20 και άνω αλλά κάτω του 26) Προσοχή στη διαβάθμιση χαρακτηρισμών και επιθέτων

33 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2011(ΚΔΠ 73/2011) Συνήθεις εκθέσεις (Τύπος Β΄) από Δ/ντή σχολείου: Μέχρι δεκαπέντε Μαΐου Συνήθεις εκθέσεις (Τύπος Β΄) από ΕΔΕ: Μέχρι δεκαπέντε Ιουνίου Ειδικές εκθέσεις (Τύπος Γ) από Ομάδα ΕΔΕ :Μέχρι τέλος Ιουλίου Δυσμενής κρίση: Γραπτή ενημέρωση του εκπαιδευτικού, από Δ/ντή και ΕΔΕ Κοινοποίηση στον εκπαιδευτικό των εκθέσεων τύπου Γ΄ (ειδική έκθεση) και τύπου Β΄( Συνήθης έκθεση): Μέχρι δεκαπέντε Οκτωβρίου Ένσταση εκπαιδευτικών : 21 μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης . Ολοκλήρωση εξέτασης ενστάσεων μέχρι τέλος Δεκεμβρίου Η απόφαση για την ένσταση είναι τελική, εκτός αν κριθεί άκυρη από το Ανώτατο Δικαστήριο

34 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΕΙΟ Ε.Γ.Π.
Στο φάκελο ΔΕΝ αναγράφεται το όνομα του οικείου ΕΔΕ για να μπορεί το αρχείο να τον ανοίγει και να κάνει τον έλεγχο Ο φάκελος με τις Εκθέσεις Β΄ και τα Α.Π.Δ. συνοδεύεται από κατάλογο ονομάτων των μελών του διδακτικού προσωπικού Εκθέσεις Β΄και Α.Π.Δ. εκπαιδευτικών των διαφόρων ειδικοτήτων, που αξιολογούνται από ΕΔΕ Ειδικών Μαθημάτων, αποστέλλονται σε ξεχωριστό φάκελο και συνοδεύονται από κατάλογο ονομάτων των εκπαιδευτικών Τα συμπληρωμένα Α.Π.Δ. και η Έκθεση Β΄ αποστέλλονται στο Ε.Γ.Π. εις διπλούν, μαζί στον ίδιο φάκελο Χρήση συρραπτικού για διαχωρισμό των εκθέσεων κατά εκπαιδευτικό προς αποφυγή σύγχυσης των εντύπων Μονογραφή Δ/ντή σε κάθε επισυναπτόμενη σελίδα

35 ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ ΑΝ…; Το σχολείο είναι μικρό και δεν συμφέρει σε κανένα ιδιώτη να λειτουργήσει το κυλικείο Ο καντινιέρης πωλεί απαγορευμένα είδη Αλλοδαποί μαθητές ζητούν δωρεάν συσσίτιο Κυπρία μητέρα παραπονείται ότι στο νηπιαγωγείο συμπλήρωσαν όλες τις θέσεις με αλλοδαπούς και το δικό της παιδί απορρίφθηκε Ένα παιδάκι της Α΄ τάξης εξομολογείται σε φίλο του ότι ο θετός πατέρας του το δέρνει Ένας παλιός μας μαθητής επιστρέφει ύστερα από δύο χρόνια και εγγράφεται στο σχολείο

36 ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ ΑΝ…; Μαθητής φεύγει για την Αγγλία στη μέση της χρονιάς και ζητά ενδεικτικό Ένας μαθητής από την Ελλάδα, ένας από την Αγγλία και ένας από το Ιράκ παίρνουν απολυτήριο και ζητούν πιστοποίηση υπογραφής διευθυντού Υπολογίζω το χρόνο διδασκαλίας στο ΕΟΣ Ένα παιδί της Ειδικής Μονάδας αποφοιτά και ζητά απολυτήριο Διαζευγμένος ζητά να πάρει το παιδί από το σχολείο

37 ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ ΑΝ…; Μητέρα ζητά να χορηγούμε φάρμακο στο παιδί της
Μας τηλεφωνεί η επισκέπτρια Υγείας ότι έρχεται στο σχολείο για συγκεκριμένη εξέταση των παιδιών της Α΄ Ιδιοκτήτης φροντιστηρίου ζητά διευθύνσεις και ονόματα παιδιών και μας προσφέρει δώρα για το σχολείο Πλανοδιοπώλης εισέρχεται στο σχολείο και πωλεί πορτοκάλια Μουσουλμάνος ζητά απαλλαγή του παιδιού του από τα Θρησκευτικά

38 ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ ΑΝ…; Μητέρα επιμένει να στέλνει το παιδί της με τις φόρμες στο σχολείο ολοχρονίς Συνάδελφος συστηματικά προσέρχεται αργά στο σχολείο Εταιρεία Υπολογιστών προσφέρεται να μας χαρίσει υπολογιστές Γονιός προσφέρει χρηματικό ποσό ως βραβείο για τον άριστο μαθητή Γονιός παραπονείται ότι η κόρη του είναι άριστη και δεν είναι σημαιοφόρος Δασκάλα απουσιάζει γιατί πήρε το βρέφος της στο γιατρό και ζητά άδεια ασθενείας

39 ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ ΑΝ…; Συνεργείο τηλεόρασης επισκεφθεί το σχολείο
Κομματική ομάδα ζητήσει να επισκεφθεί το σχολείο Παλιός μαθητής έχασε το απολυτήριο και ζητά νέο Δασκάλα ζητά να φεύγει νωρίτερα για να προλαβαίνει να δουλέψει σε ολοήμερο Θα απουσιάσεις από το σχολείο και συμπτωματικά θα απουσιάσει και ο ΒΔ. Ποιον ορίζεις διευθύνοντα; Σου ζητούν την αίθουσα τελετών

40 ΕΧΩ ΑΠΟΡΙΑ Ψάχνω στην Εκπαιδευτική Νομοθεσία στο διαδίκτυο
Ψάχνω στην αρχική εγκύκλιο και στις «άλλες σχετικές εγκυκλίους» Ρωτώ άλλους συναδέλφους ή τον ΕΔΕ Δεν αυτοσχεδιάζω

41 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΪΟΣ 2011"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google