Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 5 Οκτωβρίου 2006 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 5 Οκτωβρίου 2006 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 5 Οκτωβρίου 2006 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  Έγκαιρη  Απρόσωπη  Ακριβής (γλωσσικοί όροι)  Σαφής (απλή γλώσσα)  Περιεκτική (αποφυγή περιττολογίας)  Δομή – λογικότητα – τεκμηρίωση  Σκοπιμότητα  Παράθεση στοιχείων  Αρχείο

3  Απουσίας (με απολαβές): Μόνιμοι: 12 εργ.ημέρες Συμβασιούχοι: 10 εργ.ημέρες (7 περίοδοι ή 1 ημέρα από Δ. σχολείου)  Ασθενείας (πιστοποιημένη ή μη) Μόνιμοι: 42 εργ./μη εργ. ημέρες Συμβασ.: 28 εργ. ημέρες (42+/28+ παραπέμπεται ιατροσυμβούλιο)  Συμπλήρωση ενδεδειγμένου εντύπου  Ταξίδι στο εξωτερικό και άδεια ασθενείας/απουσίας ΑΔΕΙΕΣ (1)

4  Ασθενείας ΜΗ πιστοποιημένη - Μέχρι 8 ημέρες από τις 42/28 - Δεν προηγείται / έπεται αργίας - Δεν υπερβαίνει 2 συνεχόμενες ημέρες  Οι έκτακτοι δεν δικαιούνται μη πιστοποιημένη άδεια ασθενείας  Μητρότητας - Μέχρι 112 ημέρες (16 εβδομάδες)  Όλα τα έντυπα αδειών αποστέλλονται εις διπλούν  Ασθενείας ΜΗ πιστοποιημένη - Μέχρι 8 ημέρες από τις 42/28 - Δεν προηγείται / έπεται αργίας - Δεν υπερβαίνει 2 συνεχόμενες ημέρες  Οι έκτακτοι δεν δικαιούνται μη πιστοποιημένη άδεια ασθενείας  Μητρότητας - Μέχρι 112 ημέρες (16 εβδομάδες)  Όλα τα έντυπα αδειών αποστέλλονται εις διπλούν ΑΔΕΙΕΣ (2)

5  Ακριβείς και πλήρης πληροφορίες (ημερ. κτλ) Ιδιαίτερα: Οργανική θέση,Έτος διορισμού, Ημερ. Προαγ./διορ.  Σχολιάζεται από το Δ/ντή (ΟΧΙ προσθήκες/αφαιρέσεις)  ΜΗ παραποίηση εγκεκριμένου εντύπου  Χρήση πρόσθετων σελίδων (αν χρειάζεται)  Εις διπλούν  Δεν επισυνάπτονται διπλώματα  Ακριβείς και πλήρης πληροφορίες (ημερ. κτλ) Ιδιαίτερα: Οργανική θέση,Έτος διορισμού, Ημερ. Προαγ./διορ.  Σχολιάζεται από το Δ/ντή (ΟΧΙ προσθήκες/αφαιρέσεις)  ΜΗ παραποίηση εγκεκριμένου εντύπου  Χρήση πρόσθετων σελίδων (αν χρειάζεται)  Εις διπλούν  Δεν επισυνάπτονται διπλώματα ΕΝΤΥΠΑ (Ατομικό Πληροφοριακό Δελτίο )

6  Τήρηση οδηγιών (συχνότητα, δικαιούχοι)  Αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα  Πρώτη σελίδα (τήρηση οδηγιών)  ΜΗ παραποίηση εγκεκριμένου εντύπου  ΜΗ παραποίηση εγκεκριμένου εντύπου  Χρήση πρόσθετων σελίδων (αν χρειάζεται)  Διαφοροποίηση και αντικειμενικότητα  Τήρηση οδηγιών (συχνότητα, δικαιούχοι)  Αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα  Πρώτη σελίδα (τήρηση οδηγιών)  ΜΗ παραποίηση εγκεκριμένου εντύπου  ΜΗ παραποίηση εγκεκριμένου εντύπου  Χρήση πρόσθετων σελίδων (αν χρειάζεται)  Διαφοροποίηση και αντικειμενικότητα ΕΝΤΥΠΑ (Έκθεση Β)

7  Προγραμματισμένες  Θέματα: οργάνωση σχολείου, επιμόρφωση αξιολόγηση  Πρακτικά (αποστολή): προγραμματισμός, αξιόλογες ομιλίες, καινοτομίες  Ευελιξία: μεταφορά, φιλοξενούμενοι ομιλητές, κοινές με άλλα σχολεία, ομάδες εργασίας  Αποφάσεις: συμμετοχή όλου του προσωπικού ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

8  Αξιοποίηση ειδικών δασκάλων  Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών  Ανταλλαγή επισκέψεων (τάξεις, σχολεία)  Αξιοποίηση συμβούλων  Αξιοποίηση έμπειρων και πετυχημένων δασκάλων  Αξιοποίηση συνεδριών προσωπικού ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

9  Μεθοδολογία ΜΕΣΟ–ΟΧΙ αυτοσκοπός  Σαφήνεια στόχων  Καλή διαχείριση χρόνου  Σεβασμός του μαθησιακού τύπου  Συναισθηματική διέγερση μαθητή (ενδιαφέρον, συμμετοχή, πρόκληση)  Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού (αναγνώριση, υποδείξεις-βελτίωση, ενθάρρυνση)  Αξιοποίηση τεχνολογίας  Εποπτικά Μέσα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (1)

10  Ψηλές προσδοκίες  Σύστημα αξιολόγησης - ανατροφοδότησης  Συστηματική προσπάθεια βελτίωσης  Ρόλος Διευθυντών  Γνώση κανονισμών/οδηγιών (γρήγορες /σωστές αποφάσεις)  Ποιότητα επικοινωνίας (επίπεδο σχολείου και επίπεδο τάξης: σαφείς οδηγίες, καλογραμμένα φύλλα εργασίας κτλ.) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (2)

11  Ό,τι φεύγει από το σχολείο… ευθύνη του Δ/ντή  Έλεγχος ως προς: - Νομιμότητα (κανονισμοί, εγκύκλιοι) - Γλώσσα (απλότητα, ορθότητα όρων) - Σκοπιμότητα - Εμφάνιση - Πρακτικότητα (εφαρμογή οδηγιών, ή ανταπόκριση) - Ετοιμότητα για επιπτώσεις ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ

12  Τακτική  Εμπιστευτική  Αναγκαία (εισαγωγή αλλαγών)  Πολύμορφη  Προσωπική  Προσοχή ΤΙ και ΠΩΣ λέμε κάτι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΙΩΝ

13  Παρεκκλίσεις, Στελέχωση, Διαχωρισμός σε τμήματα, κλπ.  Ο Δ/ντής εκπροσωπεί το Υ.Π. και δεν προσυπογράφει υπομνήματα ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΓΟΝΙΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ

14  Προγραμματισμός (μέσα, στόχοι)  Τήρηση στοιχείων προόδου  Διαχείριση χρόνου (μικρές ομάδες, ευελιξία, χρόνος ΟΠΟΥ χρειάζεται, ΜΟΝΟ για ενισχυτική)  Διαφοροποίηση προσέγγισης (μέθοδος, επίπεδο, μέσα)  Εξοικονόμηση χρόνου με συνδιδασκαλίες  Έλεγχος από τον Διευθυντή ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

15 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  Δ/λοι Ειδικής Εκπαίδευσης (προσέλευση, αποχώρηση, συνεδρίες προσωπικού)  Προγραμματισμός * Έλεγχος της εργασίας τους * Ατομικά προγράμματα μαθητών (συνεργασία Δ/ντη, δ/λου τάξης και δ/λου Ειδικής Εκπαίδευσης)  Μηχανισμός εντοπισμού και στήριξης παιδιών με Μαθησιακά, Συναισθηματικά ή/ και άλλα Προβλήματα

16  Κανονισμοί λειτουργίας σχολείου (μελέτη - ανάλυση και τήρηση)  Ενημέρωση των νέων δασκάλων  Κατάλογος φοίτησης  Παιδονομία - Ασφάλεια  Εμφάνιση δασκάλων (ευπρεπή και επιμελημένη εμφάνιση) ΔΙΑΦΟΡΑ (1)

17 ΔΙΑΦΟΡΑ (2) Διδακτικός χρόνος • Θέματα ΑΠ • Ενισχυτική Μη διδακτικός χρόνος • Παιδονομία/ασφάλεια • Συνάντηση με γονείς • Προετοιμασία • Διόρθωση εργασιών • Ό,τι ανατίθεται από το Δ/ντή Σωστή διαχείριση χρόνου! Σωστή διαχείριση χρόνου! Ωράριο εργασίας

18 (σκόπιμη και τεκμηριωμένη)  Κατανομή τάξεων (σκόπιμη και τεκμηριωμένη)  Σχολικός χώρος  Γιορτές – εκδηλώσεις (ποιότητα, προσεγμένο περιεχόμενο, σύντομες)  Προβλήματα με διαζευγμένους γονείς  > εκππαιδευτικοί  Προσωπικά δεδομένα (σκόπιμη και τεκμηριωμένη)  Κατανομή τάξεων (σκόπιμη και τεκμηριωμένη)  Σχολικός χώρος  Γιορτές – εκδηλώσεις (ποιότητα, προσεγμένο περιεχόμενο, σύντομες)  Προβλήματα με διαζευγμένους γονείς  > εκππαιδευτικοί  Προσωπικά δεδομένα ΔΙΑΦΟΡΑ (3)

19  Διόρθωση γραπτών εργασιών  Αξιοποίηση τετραδίων και πίνακα  Εργασία μαθητών στο σπίτι  Αξιοποίηση Β.Δ. (τομείς ευθύνης)  Οικολογικά σχολεία  Απόκρυψη/παραποίηση στοιχείων (π.χ. εγγραφές κτλ) ΔΙΑΦΟΡΑ (4)


Κατέβασμα ppt "ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 5 Οκτωβρίου 2006 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google