Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Business Resilience for the Insurance Industry

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Business Resilience for the Insurance Industry"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Business Resilience for the Insurance Industry
Γεώργιος Βλασσόπουλος Director – MetLife Alico Corporate Solutions Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012 Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

2 Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012
Τι θα συζητήσουμε σήμερα... Μεγέθη της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα Η Μεταρρύθμιση της Κρατικής Ασφάλισης Ο ρόλος των εταιρικών παροχών στο νέο μεταρρυθμιζόμενο πλαίσιο Ο ρόλος της Ιδ.Ασφάλισης στο νέο μεταρρυθμιζόμενο πλαίσιο Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Εταιρικών Ασφαλιστικών Σχημάτων Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

3 Μεγέθη της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα
4/3/2017 Μεγέθη της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

4 Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012
Η Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα / Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 2010 (*) Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά Αριθμός Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων : 73 Ασφάλιστρα : 5,3 δις € Σύνολο Ενεργητικού : 15,7 δις € Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων : 1,57 δις € Σύνολο Επενδύσεων : 11,3 δις (Συμμετοχή στο ΑΕΠ 5,4%) Συγκριτικά Στοιχεία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά Ασφάλιστρα ως % του ΑΕΠ : - Ελλάδα : 2,35% / Ευρωπαϊκός Μ.Ο : 8,5% Κατά Κεφαλήν Ασφάλιστρα : - Ελλάδα : 470 € / Ευρωπαϊκός Μ.Ο : 1,995 € Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

5 Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012
Η Κοινωνική Διάσταση της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα (*) Πληρωθείσες Αποζημιώσεις την 4-τια : 12 δις € - Ζωής : 6 δις - Ζημιών : 6 δις Αποθεματοποίηση για λογαριασμό των Ασφαλισμένων : 12 δις € Περισσότεροι από 2 εκ. συμπολίτες μας έχουν τουλάχιστον 1 Ασφαλιστική Κάλυψη Ζωής – Υγείας ή Σύνταξης Περίπου 1,5 εκ. Εργαζόμενοι ασφαλίζονται από τους Εργοδότες τους με Ασφάλιση Ζωής & Υγείας Περίπου Εργαζόμενοι ασφαλίζονται από τους Εργοδότες τους ή συμμετέχουν εθελοντικά σε Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Σχήματα (*) Πηγή Ετήσια Στατιστική Έκθεση ΕΑΕΕ Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

6 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ: Προσαρμογή
Η Αγορά των Ασφαλειών Ζωής στη Ελλάδα αλλάζει & προσαρμόζεται λόγω: Της αστάθειας της Ελληνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας Των εξελίξεων στην Κοινωνική Ασφάλιση Των μεταβολών των Φορολογικού Πλαισίου (μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος επιχειρήσεων και των νοικοκυριών) Της αναμενόμενης Εισαγωγής του νέου ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου Solvency II (2014) Σωρευτική Μείωση συνόλου Αγοράς Ζωής την τετραετία : -15% Αύξηση +5% στο 1ο Τρίμηνο 2012 Σωρευτική Αύξηση Ομαδικών Ασφαλίσεων Ζωής : +18% Σωρευτική Αύξηση Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων : +30% Σε μια συρρικνούμενη αγορά, η Ομαδική Ασφάλιση δείχνει αξιοσημείωτη αντοχή…. Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

7 Το Ασφαλιστικό Μέλλον Η Τετραμερής Ευθύνη
4/3/2017 Το Ασφαλιστικό Μέλλον Η Τετραμερής Ευθύνη Κρατική Ευθύνη - Δίκαιη Μεταρρύθμιση - Χρηστή Διαχείριση - Δίκαιη Αναδιανομή των διαθεσίμων Πόρων Εργοδοτική Ευθύνη -Τόνωση Παραγωγικότητας = Επιβίωση της επιχείρησης σε δύσκολο οικονομικό περιβάλλον - Ανάδειξη Κοινωνικού Χαρακτήρα - Αναπλήρωση ελλείμματος Ασφάλειας του Ανθρώπινου Δυναμικού Η μεταρρύθμιση της Κρατικής Ασφάλισης Προσωπική Ευθύνη - Πως και πότε φροντίζω ο ίδιος για το μέλλον το δικό μου και της οικογένειάς μου Ευθύνη της Ιδιωτικής Ασφάλισης - Χρηστή διαχείριση - Διαφανής και ξεκάθαρη πληροφόρηση - Προσφορά αποτελεσματικών Συμπληρωματικών Ασφαλιστικών Λύσεων Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

8 Η αναπόφευκτη Μεταρρύθμιση της Κοινωνικής Ασφάλισης
Το μέλλον δεν είναι ευοίωνο. Πρέπει να λυθούν τα άμεσα θέματα αλλά και να γίνουν οι κατάλληλες προβλέψεις για τις επερχόμενες γενεές. Τα βάρη όμως είναι δυσβάστακτα... Το «βάρος» των Δαπανών Υγείας. Διαρκής αύξηση τα τελευταία 30 χρόνια (πάνω από 60% την παρελθούσα 10-ετία) Αγοράζουμε περισσότερες υπηρεσίες Αγοράζουμε καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες ή υπηρεσίες που δεν υπήρχαν στο παρελθόν Η αύξηση των τιμών στην υγεία ήταν μεγαλύτερη από ότι στη γενική οικονομία Οι τεχνολογικές εξελίξεις που επιτρέπουν μείωση του κόστους σε άλλους τομείς δεν επιδρούν με τον ίδιο τρόπο στην υγεία Το «βάρος» της 3ης ηλικίας Το 1900 το 13% των 65+ ζούσε μέχρι 85 Σήμερα, το 50% των 65+ θα γίνει 85 Τα χρόνια νοσήματα εμφανίζονται χρόνια αργότερα από ότι πριν από 100 χρόνια Γενιά του ’40 : Προσδόκιμο ζωής μετά τα ,7 έτη Γενιά του ’80 : Προσδόκιμο ζωής μετά τα ,9 έτη Επομένως, η γενιά του ’80 θα πρέπει να επεκτείνει την διάρκεια της εργασίας, για να έχει το ίδιο ποσοστό αναπλήρωσης με την Γενιά του ’40 Όταν ο Bismarck καθιέρωσε τις συντάξεις στη Γερμανία, το «βάρος της 3ης ηλικίας» ήταν αρνητικό. Οι περισσότεροι πέθαιναν πριν τη συνταξιοδότηση Οι δαπάνες Υγείας σε Παγκόσμιο Επίπεδο ανήλθαν το 2007, σε 5 τρις $ (Δηλαδή το 10% του Παγκόσμιου ΑΕΠ) 20% είναι η Ιδιωτική Δαπάνη για την Υγεία) Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

9 ΤΟ ΙΣΧΝΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012 ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /

10 ΤΟ ΙΣΧΝΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012 ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /

11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ…
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ Ενεργοποίηση του ΕΟΠΥΥ «Άνοιγμα» προς τον Ιδιωτικό Τομέα Παροχέων Υγείας ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Εξορθολογισμός παροχών Αλλαγές στις επικουρικές συντάξεις Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012 ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /

12 Το Ασφαλιστικό Μέλλον Η Τετραμερής Ευθύνη
4/3/2017 Το Ασφαλιστικό Μέλλον Η Τετραμερής Ευθύνη Κρατική Ευθύνη - Δίκαιη Μεταρρύθμιση - Χρηστή Διαχείριση - Δίκαιη Αναδιανομή των διαθεσίμων Πόρων Εργοδοτική Ευθύνη -Τόνωση Παραγωγικότητας = Επιβίωση της επιχείρησης σε δύσκολο οικονομικό περιβάλλον - Ανάδειξη Κοινωνικού Χαρακτήρα - Αναπλήρωση ελλείμματος Ασφάλειας του Ανθρώπινου Δυναμικού Ο ρόλος των εταιρικών παροχών στο νέο μεταρρυθμιζόμενο πλαίσιο Προσωπική Ευθύνη - Πως και πότε φροντίζω ο ίδιος για το μέλλον το δικό μου και της οικογένειάς μου Ευθύνη της Ιδιωτικής Ασφάλισης - Χρηστή διαχείριση - Διαφανής και ξεκάθαρη πληροφόρηση - Προσφορά αποτελεσματικών Συμπληρωματικών Ασφαλιστικών Λύσεων Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

13 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Εντεινόμενη Παγκόσμια Οικονομική Αστάθεια Το «Ελληνικό Θέμα, μέσα στην ΕΕ» Κρατική Ασφάλιση Το παρόν: Διαρκής «εξορθολογισμός» παροχών Το μέλλον: Απαίτηση συχνών επώδυνων αλλαγών Εισόδημα Το παρόν : Αύξηση φορολογικών βαρών Το μέλλον: Σοβαρή ελάττωση συνταξιοδοτικής προσδοκίας Ο Ανθρώπινος Παράγοντας αναδεικνύεται περισσότερο από ποτέ, ως ο κύριος μοχλός επιτυχούς επιχειρηματικής λειτουργίας. Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012 ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /

14 Επιθυμίες Εργαζομένων
4/3/2017 Επιθυμίες Εργαζομένων Αξιολόγηση 45 Εταιρικών Παροχών από Εργαζομένους σε 109 Επιχειρήσεις (2008) Είδος παροχής Σημαντικότητα 2006 2008 1. Ομαδική Ασφάλιση Υγείας 1 2. Ασφάλεια Ζωής, Αναπηρίας, Ατυχήματος 2 3. Check up – Διάφορες Διαγνωστικές Εξετάσεις Δεν ήταν στην 10-αδα 3 4. Εφαρμογή αντικειμενικού συστήματος αμοιβών 6 4 5, Εσωτερική Εκπαίδευση - Σεμινάρια 5 6. Μισθός Βασισμένος στην αποδοτικότητα 7. Επιπρόσθετες ημέρες άδειας για νέες μητέρες 7 8. Συνταξιοδοτικά Προγράμματα 8 9. Ελάχιστος μισθός μεγαλύτερος της συλλογικής σύμβασης 9 10. Bonus για Ομαδική αποδοτικότητα 10 ΔΕΙΓΜΑ 38 ΕΤΑΙΡΙΕΣ 4.200 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 109 ΕΤΑΙΡΙΕΣ 16,000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

15 Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012
Η ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ (*) 92% των Εργοδοτών λέει ΝΑΙ στην ανάληψη Θεσμικού Ρόλου της Ιδιωτικής Ασφάλισης στο «Νέο Πλαίσιο της Κοινωνικής Ασφάλισης» 72% των Εργοδοτών επιθυμούν, αυτός ο Θεσμικός Ρόλος να γίνει μέσα από απευθείας ελέυθερες συμβάσεις με Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες Όλοι θεωρούν ότι ο παραπάνω Ρόλος, πρέπει να συνδιάζεται με σύστημα φορολογικών ελαφρύνσεων που να προβλέπει μείωση των σημερινών «υποχρεωτικών εργοδοτικών εισφορών» 99% των Εργοδοτών γνωρίζει τις δυνατότητες της Ομαδικής Ασφάλισης 96% των Εργοδοτών που προσφέρουν Ομαδική Ασφάλιση, το κάνει για λόγους δημιουργίας «καλύτερου εργασιακού κλίματος- ενίσχυσης των παροχών της Κοινωνικής Ασφάλισης & αύξησης της παραγωγικότητας» (*) Πρόσφατη έρευνα του ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

16 Το Ασφαλιστικό Μέλλον Η Τετραμερής Ευθύνη
4/3/2017 Το Ασφαλιστικό Μέλλον Η Τετραμερής Ευθύνη Κρατική Ευθύνη - Δίκαιη Μεταρρύθμιση - Χρηστή Διαχείριση - Δίκαιη Αναδιανομή των διαθεσίμων Πόρων Εργοδοτική Ευθύνη -Τόνωση Παραγωγικότητας = Επιβίωση της επιχείρησης σε δύσκολο οικονομικό περιβάλλον - Ανάδειξη Κοινωνικού Χαρακτήρα - Αναπλήρωση ελλείμματος Ασφάλειας του Ανθρώπινου Δυναμικού Ο ρόλος της Ιδ. Ασφάλισης στο νέο μεταρρυθμιζόμενο πλαίσιο Προσωπική Ευθύνη - Πως και πότε φροντίζω ο ίδιος για το μέλλον το δικό μου και της οικογένειάς μου Ευθύνη της Ιδιωτικής Ασφάλισης - Χρηστή διαχείριση - Διαφανής και ξεκάθαρη πληροφόρηση - Προσφορά αποτελεσματικών Συμπληρωματικών Ασφαλιστικών Λύσεων Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

17 Το Ασφαλιστικό Μέλλον Η Τετραμερής Ευθύνη
4/3/2017 Το Ασφαλιστικό Μέλλον Η Τετραμερής Ευθύνη Κρατική Ευθύνη - Δίκαιη Μεταρρύθμιση - Χρηστή Διαχείριση - Δίκαιη Αναδιανομή των διαθεσίμων Πόρων Εργοδοτική Ευθύνη -Τόνωση Παραγωγικότητας = Επιβίωση της επιχείρησης σε δύσκολο οικονομικό περιβάλλον - Ανάδειξη Κοινωνικού Χαρακτήρα - Αναπλήρωση ελλείμματος Ασφάλειας του Ανθρώπινου Δυναμικού Προσωπική Ευθύνη - Πως και πότε φροντίζω ο ίδιος για το μέλλον το δικό μου και της οικογένειάς μου Ευθύνη της Ιδιωτικής Ασφάλισης - Χρηστή διαχείριση - Διαφανής και ξεκάθαρη πληροφόρηση - Προσφορά αποτελεσματικών Συμπληρωματικών Ασφαλιστικών Λύσεων

18 Ο «συμπληρωματικός» ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης
4/3/2017 Ο «συμπληρωματικός» ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης Προσωποποιημένες Λύσεις ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Tailor made λύσεις Συμβόλαιο ετησίως ανανεούμενο Ένταξη χωρίς εξέταση ασφαλισιμότητας Ανεκτό Κόστος (15 € - 35 € / μήνα) Προνόμιο Μετατροπής σε Ατομική Ασφάλιση Οικογενειακή Κάλυψη (10 € - 30 € / μήνα) Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Μεγάλης Προστιθέμενης Αξίας (Π.χ. Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας – Οδοντιατρική Ασφάλιση κ.λ.π) ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ευελιξία ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

19 Οι απεριόριστες δυνατότητες της Ομαδικής Ασφάλισης
4/3/2017 Οι απεριόριστες δυνατότητες της Ομαδικής Ασφάλισης Προσφέρει Δυνατότητα Κάλυψης για : Απώλεια Ζωής ή Αναπηρία του Εργαζομένου από οποιαδήποτε αιτία Απώλεια Εισοδήματος του Εργαζομένου λόγω πρόσκαιρης ανικανότητας για Εργασία από οποιαδήποτε αιτία Έξοδα περίθαλψης του Εργαζομένου ή και των μελών της οικογένειάς του, από οποιαδήποτε αιτία Συμπληρωματική Σύνταξη Κοστίζει από 1% στο Μισθολόγιο Το κόστος είναι δυνατόν να καλύπτεται κατά ένα μέρος ή και όλο από τον εργαζόμενο (εθελοντικά προγράμματα). Φοροαπαλλάσσεται Η δαπάνη του εργοδότη μέχρι € ανά υπάλληλο ετησίως Η δαπάνη του εργαζομένου μέχρι € ετησίως ανά οικογένεια αναγνωρίζεται και μειώνει τον φόρο μέχρι 20% του αναγνωριζομένου ποσού Οι παροχές σύνταξης,αναπηρίας και υγείας δεν φορολογούνται Η παροχή Ζωής υπόκειται σε φόρο Δωρεάς ή Κληρονομιάς Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

20 Κόστος Αναβλητικότητας Συνταξιοδοτικού Προγράμματος
4/3/2017 Προσωπική Ευθύνη. Μην αναβάλλετε την απόφασή σας : ΚΟΣΤΙΖΕΙ... Κόστος Αναβλητικότητας Συνταξιοδοτικού Προγράμματος Αν σήμερα μια μονάδα σύνταξης θα μας κόστιζε € 100 Σε 10 χρόνια θα μας κοστίσει € 231 !! Mην αναβάλλετε την ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Συμμετέχετε σε ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

21 Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτική των Εταιρικών Ασφαλιστικών Σχημάτων
4/3/2017 Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτική των Εταιρικών Ασφαλιστικών Σχημάτων Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

22 Οι Στρατηγικές σας Επιλογές
1. Προσανατολισμός των Προγραμμάτων Υγείας σε Συστήματα Υπηρεσιών Υγείας – Managed Care- (ALICO BENEFIT CLUB), πoυ σας δίνουν τη δυνατότητα σταθεροποίησης του κόστους, συνδυαστικά με υψηλή ποιότητα υπηρεσιών στους ανθρώπους σας & στις οικογένειές τους Εμπλουτισμός με εξειδικευμένες καλύψεις ανεκτού κόστους για την κάλυψη των Σοβαρών και Καταστροφικών Περιπτώσεων (Χηρεία – Αναπηρία – Ατύχημα - Σοβαρές Ασθένειες) 3. Άμεσα, εγκατάσταση ή / και σοβαρή ενίσχυση των Συνταξιοδοτικών Παροχών, με ιδιαίτερη πρόνοια για τα Στελέχη σας 4. Ενίσχυση και εμπλουτισμός των προγραμμάτων σας με Συμπληρωματικά Σχήματα Εθελοντικής Συμμετοχής (Προληπτική Ιατρική, Εθελοντικά Συνταξιοδοτικά) Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012 ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /

23 H Προοπτική Των Προγραμμάτων Υγείας
Προγράμματα Managed Care (ALICO BENEFIT CLUB) Εξασφαλίσαμε σταθερότητα και συνέχεια των ποιοτικών και επωφελών συνεργασιών μας Ενισχύουμε στοχευμένα τη παρουσία του Δικτύου για πληρέστερη γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη με 25 κλινικές, γιατρούς & 70 διαγνωστικά κέντρα. Επικοινωνούμε μέσω παρουσιάσεων / ενημερωτικού υλικού σε όλους τους ασφαλισμένους τα μοναδικά οφέλη του ABC Προωθούμε την αναγκαιότητα της πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης & ευζωίας για τη Σωματική και Ψυχική Υγεία των Εργαζομένων μέσω ειδικών check up και newsletter Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη του εργοδότη, του εργαζόμενου και της οικογένειάς του Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012 ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /

24 Αύξηση της χρήσης του ABC  Μείωση του κόστους
Μερίδιο των κλινικών του ABC στο σύνολο των νοσηλειών της MetLife Alico Εξέλιξη της νοσοκομειακής δαπάνης στο χαρτοφυλάκιο της MetLife Alico - 26% Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

25 Συνέργειες με Alico Benefit Club:
ΕΟΠΥΥ: Η νέα εξέλιξη στην Κρατική Ασφάλιση Πρόσβαση στην Ιδιωτική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Περίθαλψη μέσω συμβάσεων με ιδιώτες ιατρούς, ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και κλινικές με τις ακόλουθες προδιαγραφές συνοπτικά: Ιατρική Περίθαλψη: Παροχή υπηρεσιών υγείας από συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους ιατρούς και ηλεκτρονική Συνταγογράφηση φαρμάκων & διαγνωστικών εξετάσεων – Δυνατότητα Συνταγογράφησης και από τον Ιατρό Εργασίας Διαγνωστικές Εξετάσεις: Δυνατότητα να πραγματοποιούν οι ασφαλισμένοι διαγνωστικές εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα χωρίς χρονικές αναμονές με συμμετοχή μόλις 15% του κόστους, βάσει τιμών Δημοσίου (ΦΕΚ) Φάρμακα: τα φάρμακα που συνταγοφραφούνται ηλεκτρονικά θα αγοράζονται από τον ασφαλισμένο με συμμετοχή στο κόστος 25% Νοσηλείες: οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να νοσηλεύονται στις συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές και η συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ στο κόστος νοσηλείας θα συμψηφίζεται απευθείας με την κλινική κατά την έξοδο του ασθενή, χωρίς χρονοτριβές και ταλαιπωρία του ασφαλισμένου Συνέργειες με Alico Benefit Club: Δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τους Ιατρούς του ABC Εξυπηρέτηση μέσω τηλεφωνικού κέντρου Τηλεφωνικό Κέντρο ABC Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012 ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /

26 H Προοπτική Των Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων
Προγράμματα ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Διασφάλιση των συσσωρευμένων κεφαλαίων Ενεργοποίηση Εναλλακτικών Επενδυτικών Επιλογών Υλοποίηση Ειδικών Προγραμμάτων Στελεχών Ενεργοποίηση Εθελοντικών Προγραμμάτων Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012 ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /

27 Ομαδικές Συνταξιοδοτικές Ασφαλίσεις: Οι Ενδεικτικά Προγράμματα…
4/3/2017 Ομαδικές Συνταξιοδοτικές Ασφαλίσεις: Οι Ενδεικτικά Προγράμματα… Προγράμματα Αναπλήρωσης Εισοδήματος Εφάπαξ / Συντάξεις Grand Fathering Συμπληρωματικά Προγράμματα της Αποζημίωσης Συνταξιοδότησης Κλασσικά / Συγχρηματο-δοτούμενα Προγράμματα Εθελουσίας Εξόδου Προγράμματα Στελεχών Προγράμματα Επίτευξης Στόχου Εθελοντικά Προγράμματα Buy Out / Buy In 27

28 Ομαδικές Συνταξιοδοτικές Ασφαλίσεις
Επιλογές Επενδύσεων Τοκοφόρος Επένδυση με εγγύηση επιτοκίου Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια (ειδικά σχεδιασμένα για Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα): Alico Pension Fund I (70% Ομολογιακά Α/Κ / 30% Μετοχικά Α/Κ) Alico Pension Fund IΙ (50% Ομολογιακά Α/Κ / 50% Μετοχικά Α/Κ) Alico Pension Fund IΙΙ (30% Ομολογιακά Α/Κ / 70% Μετοχικά Α/Κ) Δυνατότητα Διαφοροποιημένης Επενδυτικής Στρατηγικής: Εξειδικευμένη Επενδυτική Επιτροπή Διάρθρωση επενδεδυμένου χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ανάγκες Μέσω ειδικών επενδυτικών εργαλείων από Διεθνείς Οικους Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

29 Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012
MetLife Alico στην Ελλάδα Στρατηγικός συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών στην Ελλάδα: 1η στην αγορά των Ομαδικών Ασφαλίσεων (Προγράμματα Ζωής & Υγείας και Συνταξιοδοτικά) 47% μερίδιο αγοράς στα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα με Κεφάλαια υπό Διαχείριση άνω των € 670 εκ από € 603 εκ. (+10%) Περισσότερες από ασφαλισμένες εταιρίες (Ελληνικές & Διεθνείς) 1 στις 3 ασφαλισμένες εταιρίες στην Ελλάδα εμπιστεύονται την MetLife Alico Περισσότερες από περιπτώσεις αποζημιώσεων τη 4ετία Η μοναδική ασφαλιστική εταιρία Ζωής, μεταξύ των κορυφαίων 5, που αυξάνει σταθερά το μερίδιο αγοράς της τα τελευταία 5 χρόνια Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012 29

30 Metropolitan Life (MetLife, Inc.)
Η MetLife, Inc. (NYSE: MET) είναι ηγέτιδα εταιρία, σε παγκόσμιο επίπεδο, στην παροχή ασφαλίσεων ζωής & υγείας, συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και ομαδικών ασφαλίσεων Έτος Ίδρυσης: 1868 46η Εταιρία στο FORTUNE 500® No 1 Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής και ο μεγαλύτερος πάροχος εταιρικών ομαδικών ασφαλιστικών προγραμμάτων στις Η.Π.Α. Εξυπηρετεί περισσότερες από 90 από τις κορυφαίες 100 εταιρίες του FORTUNE 500® υπάλληλοι Οικονομικά Στοιχεία Q3_2011 (9 μήνες) Σύνολο Ενεργητικού : $ 770 δισ. $ 785 δισ. Σύνολο Ασφαλίστρων : $ 35,8 δισ. $ 27,2 δισ. Σύνολο Εσόδων : $ 52,7 δισ. $ 49,7 δισ. Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012 Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012 30

31 1. Διατήρηση υψηλής υπερβάλλουσας φερεγγυότητας, διαχρονικά
MetLife Alico…Eνέργειες για την Εξασφάλιση των πελατών μας… 1. Διατήρηση υψηλής υπερβάλλουσας φερεγγυότητας, διαχρονικά 2. Αναδιάρθρωση και σωστή διασπορά επενδύσεων 3. Αναγκαία οικονομική στήριξη από τους μετόχους μας 4. Έγκαιρη προετοιμασία για την προσαρμογή στις απαιτήσεις της οδηγίας SOLVENCY II, που εφαρμόζεται το 2014 Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012 ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /

32 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
Όταν η συνέχεια γίνεται ζόρικη, οι ζόρικοι συνεχίζουν. Τζων Κένεντυ, , Αμερικανός Πρόεδρος ( ) Η απαισιοδοξία είναι θέμα διάθεσης. Η αισιοδοξία είναι θέμα θέλησης. Εmile Chartier (Alain), , Γάλλος Φιλόσοφος Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012 Thessaloniki Business Conference / 6 Δεκεμβρίου 2011 32


Κατέβασμα ppt "Business Resilience for the Insurance Industry"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google