Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012 Business Resilience for the Insurance Industry Γεώργιος Βλασσόπουλος Director – MetLife.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012 Business Resilience for the Insurance Industry Γεώργιος Βλασσόπουλος Director – MetLife."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012 Business Resilience for the Insurance Industry Γεώργιος Βλασσόπουλος Director – MetLife Alico Corporate Solutions Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

2 Τι θα συζητήσουμε σήμερα... Μεγέθη της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα Η Μεταρρύθμιση της Κρατικής Ασφάλισης Ο ρόλος των εταιρικών παροχών στο νέο μεταρρυθμιζόμενο πλαίσιο Ο ρόλος της Ιδ.Ασφάλισης στο νέο μεταρρυθμιζόμενο πλαίσιο Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Εταιρικών Ασφαλιστικών Σχημάτων

3 3 Μεγέθη της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/201 2

4 Η Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα / Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 2010 (*) Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά Αριθμός Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων : 73 Ασφάλιστρα : 5,3 δις € Σύνολο Ενεργητικού : 15,7 δις € Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: 1,57 δις € Σύνολο Επενδύσεων : 11,3 δις ( Συμμετοχή στο ΑΕΠ 5,4%) Συγκριτικά Στοιχεία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά Ασφάλιστρα ως % του ΑΕΠ : - Ελλάδα : 2,35% / Ευρωπαϊκός Μ.Ο : 8,5% Κατά Κεφαλήν Ασφάλιστρα : - Ελλάδα : 470 € / Ευρωπαϊκός Μ.Ο : 1,995 €

5 Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012 Η Κοινωνική Διάσταση της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα (*) Πληρωθείσες Αποζημιώσεις την 4-τια 2007-10 : 12 δις € - Ζωής: 6 δις - Ζημιών: 6 δις Αποθεματοποίηση για λογαριασμό των Ασφαλισμένων : 12 δις € Περισσότεροι από 2 εκ. συμπολίτες μας έχουν τουλάχιστον 1 Ασφαλιστική Κάλυψη Ζωής – Υγείας ή Σύνταξης Περίπου 1,5 εκ. Εργαζόμενοι ασφαλίζονται από τους Εργοδότες τους με Ασφάλιση Ζωής & Υγείας Περίπου 120.000 Εργαζόμενοι ασφαλίζονται από τους Εργοδότες τους ή συμμετέχουν εθελοντικά σε Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Σχήματα (*) Πηγή Ετήσια Στατιστική Έκθεση ΕΑΕΕ

6 Η Αγορά των Ασφαλειών Ζωής στη Ελλάδα αλλάζει & προσαρμόζεται λόγω:  Της αστάθειας της Ελληνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας  Των εξελίξεων στην Κοινωνική Ασφάλιση  Των μεταβολών των Φορολογικού Πλαισίου (μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος επιχειρήσεων και των νοικοκυριών)  Της αναμενόμενης Εισαγωγής του νέου ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου Solvency II (2014) ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ: Προσαρμογή  Σωρευτική Μείωση συνόλου Αγοράς Ζωής την τετραετία 2007-2010: -15%  Αύξηση +5% στο 1 ο Τρίμηνο 2012  Σωρευτική Αύξηση Ομαδικών Ασφαλίσεων Ζωής : +18%  Σωρευτική Αύξηση Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων : +30% Σε μια συρρικνούμενη αγορά, η Ομαδική Ασφάλιση δείχνει αξιοσημείωτη αντοχή…. Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

7 7 Το Ασφαλιστικό Μέλλον Η Τετραμερής Ευθύνη Κρατική Ευθύνη - Δίκαιη Μεταρρύθμιση - Χρηστή Διαχείριση - Δίκαιη Αναδιανομή των διαθεσίμων Πόρων Εργοδοτική Ευθύνη -Τόνωση Παραγωγικότητας = Επιβίωση της επιχείρησης σε δύσκολο οικονομικό περιβάλλον - Ανάδειξη Κοινωνικού Χαρακτήρα - Αναπλήρωση ελλείμματος Ασφάλειας του Ανθρώπινου Δυναμικού Προσωπική Ευθύνη - Πως και πότε φροντίζω ο ίδιος για το μέλλον το δικό μου και της οικογένειάς μου Ευθύνη της Ιδιωτικής Ασφάλισης - Χρηστή διαχείριση - Διαφανής και ξεκάθαρη πληροφόρηση - Προσφορά αποτελεσματικών Συμπληρωματικών Ασφαλιστικών Λύσεων Η μεταρρύθμιση της Κρατικής Ασφάλισης Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

8 Η αναπόφευκτη Μεταρρύθμιση της Κοινωνικής Ασφάλισης Το μέλλον δεν είναι ευοίωνο. Πρέπει να λυθούν τα άμεσα θέματα αλλά και να γίνουν οι κατάλληλες προβλέψεις για τις επερχόμενες γενεές. Τα βάρη όμως είναι δυσβάστακτα... Το «βάρος» των Δαπανών Υγείας.  Διαρκής αύξηση τα τελευταία 30 χρόνια (πάνω από 60% την παρελθούσα 10-ετία)  Αγοράζουμε περισσότερες υπηρεσίες  Αγοράζουμε καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες ή υπηρεσίες που δεν υπήρχαν στο παρελθόν  Η αύξηση των τιμών στην υγεία ήταν μεγαλύτερη από ότι στη γενική οικονομία  Οι τεχνολογικές εξελίξεις που επιτρέπουν μείωση του κόστους σε άλλους τομείς δεν επιδρούν με τον ίδιο τρόπο στην υγεία Το «βάρος» της 3ης ηλικίας  Το 1900 το 13% των 65+ ζούσε μέχρι 85  Σήμερα, το 50% των 65+ θα γίνει 85  Τα χρόνια νοσήματα εμφανίζονται 10-25 χρόνια αργότερα από ότι πριν από 100 χρόνια  Γενιά του ’40 : Προσδόκιμο ζωής μετά τα 65- 15,7 έτη  Γενιά του ’80 : Προσδόκιμο ζωής μετά τα 65- 17,9 έτη Επομένως, η γενιά του ’80 θα πρέπει να επεκτείνει την διάρκεια της εργασίας, για να έχει το ίδιο ποσοστό αναπλήρωσης με την Γενιά του ’40 Οι δαπάνες Υγείας σε Παγκόσμιο Επίπεδο ανήλθαν το 2007, σε 5 τρις $ (Δηλαδή το 10% του Παγκόσμιου ΑΕΠ) 20% είναι η Ιδιωτική Δαπάνη για την Υγεία) Όταν ο Bismarck καθιέρωσε τις συντάξεις στη Γερμανία, το « βάρος της 3ης ηλικίας » ήταν αρνητικό. Οι περισσότεροι πέθαιναν πριν τη συνταξιοδότηση

9 ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / 07-06-2012 ΤΟ ΙΣΧΝΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

10 ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / 07-06-2012 ΤΟ ΙΣΧΝΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

11 ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / 07-06-2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ… ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ o Ενεργοποίηση του ΕΟΠΥΥ o «Άνοιγμα» προς τον Ιδιωτικό Τομέα Παροχέων Υγείας ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ o Εξορθολογισμός παροχών o Αλλαγές στις επικουρικές συντάξεις Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

12 12 Το Ασφαλιστικό Μέλλον Η Τετραμερής Ευθύνη Κρατική Ευθύνη - Δίκαιη Μεταρρύθμιση - Χρηστή Διαχείριση - Δίκαιη Αναδιανομή των διαθεσίμων Πόρων Εργοδοτική Ευθύνη -Τόνωση Παραγωγικότητας = Επιβίωση της επιχείρησης σε δύσκολο οικονομικό περιβάλλον - Ανάδειξη Κοινωνικού Χαρακτήρα - Αναπλήρωση ελλείμματος Ασφάλειας του Ανθρώπινου Δυναμικού Προσωπική Ευθύνη - Πως και πότε φροντίζω ο ίδιος για το μέλλον το δικό μου και της οικογένειάς μου Ευθύνη της Ιδιωτικής Ασφάλισης - Χρηστή διαχείριση - Διαφανής και ξεκάθαρη πληροφόρηση - Προσφορά αποτελεσματικών Συμπληρωματικών Ασφαλιστικών Λύσεων Ο ρόλος των εταιρικών παροχών στο νέο μεταρρυθμιζόμενο πλαίσιο Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

13 ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / 07-06-2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ • Εντεινόμενη Παγκόσμια Οικονομική Αστάθεια • Το «Ελληνικό Θέμα, μέσα στην ΕΕ» • Κρατική Ασφάλιση  Το παρόν: Διαρκής «εξορθολογισμός» παροχών  Το μέλλον: Απαίτηση συχνών επώδυνων αλλαγών • Εισόδημα  Το παρόν : Αύξηση φορολογικών βαρών  Το μέλλον: Σοβαρή ελάττωση συνταξιοδοτικής προσδοκίας Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012 Ο Ανθρώπινος Παράγοντας αναδεικνύεται περισσότερο από ποτέ, ως ο κύριος μοχλός επιτυχούς επιχειρηματικής λειτουργίας. Ο Ανθρώπινος Παράγοντας αναδεικνύεται περισσότερο από ποτέ, ως ο κύριος μοχλός επιτυχούς επιχειρηματικής λειτουργίας.

14 Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012 Επιθυμίες Εργαζομένων Αξιολόγηση 45 Εταιρικών Παροχών από 16.000 Εργαζομένους σε 109 Επιχειρήσεις (2008) Είδος παροχήςΣημαντικότητα 2006 Σημαντικότητα 2008 1.Ομαδική Ασφάλιση Υγείας11 2.Ασφάλεια Ζωής, Αναπηρίας, Ατυχήματος 22 3.Check up – Διάφορες Διαγνωστικές ΕξετάσειςΔεν ήταν στην 10-αδα3 4.Εφαρμογή αντικειμενικού συστήματος αμοιβών64 5,Εσωτερική Εκπαίδευση - Σεμινάρια35 6.Μισθός Βασισμένος στην αποδοτικότητα46 7.Επιπρόσθετες ημέρες άδειας για νέες μητέρεςΔεν ήταν στην 10-αδα7 8.Συνταξιοδοτικά Προγράμματα58 9.Ελάχιστος μισθός μεγαλύτερος της συλλογικής σύμβασης 89 10.Bonus για Ομαδική αποδοτικότητα910 ΔΕΙΓΜΑ 38 ΕΤΑΙΡΙΕΣ 4.200 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΓΜΑ 109 ΕΤΑΙΡΙΕΣ 16,000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

15 Η ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ (*) • 92% των Εργοδοτών λέει ΝΑΙ στην ανάληψη Θεσμικού Ρόλου της Ιδιωτικής Ασφάλισης στο «Νέο Πλαίσιο της Κοινωνικής Ασφάλισης» • 72% των Εργοδοτών επιθυμούν, αυτός ο Θεσμικός Ρόλος να γίνει μέσα από απευθείας ελέυθερες συμβάσεις με Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες • Όλοι θεωρούν ότι ο παραπάνω Ρόλος, πρέπει να συνδιάζεται με σύστημα φορολογικών ελαφρύνσεων που να προβλέπει μείωση των σημερινών «υποχρεωτικών εργοδοτικών εισφορών» • 99% των Εργοδοτών γνωρίζει τις δυνατότητες της Ομαδικής Ασφάλισης • 96% των Εργοδοτών που προσφέρουν Ομαδική Ασφάλιση, το κάνει για λόγους δημιουργίας «καλύτερου εργασιακού κλίματος- ενίσχυσης των παροχών της Κοινωνικής Ασφάλισης & αύξησης της παραγωγικότητας» (*) Πρόσφατη έρευνα του ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

16 16 Το Ασφαλιστικό Μέλλον Η Τετραμερής Ευθύνη Κρατική Ευθύνη - Δίκαιη Μεταρρύθμιση - Χρηστή Διαχείριση - Δίκαιη Αναδιανομή των διαθεσίμων Πόρων Εργοδοτική Ευθύνη -Τόνωση Παραγωγικότητας = Επιβίωση της επιχείρησης σε δύσκολο οικονομικό περιβάλλον - Ανάδειξη Κοινωνικού Χαρακτήρα - Αναπλήρωση ελλείμματος Ασφάλειας του Ανθρώπινου Δυναμικού Προσωπική Ευθύνη - Πως και πότε φροντίζω ο ίδιος για το μέλλον το δικό μου και της οικογένειάς μου Ευθύνη της Ιδιωτικής Ασφάλισης - Χρηστή διαχείριση - Διαφανής και ξεκάθαρη πληροφόρηση - Προσφορά αποτελεσματικών Συμπληρωματικών Ασφαλιστικών Λύσεων Ο ρόλος της Ιδ. Ασφάλισης στο νέο μεταρρυθμιζόμενο πλαίσιο Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

17 Το Ασφαλιστικό Μέλλον Η Τετραμερής Ευθύνη Κρατική Ευθύνη - Δίκαιη Μεταρρύθμιση - Χρηστή Διαχείριση - Δίκαιη Αναδιανομή των διαθεσίμων Πόρων Εργοδοτική Ευθύνη -Τόνωση Παραγωγικότητας = Επιβίωση της επιχείρησης σε δύσκολο οικονομικό περιβάλλον - Ανάδειξη Κοινωνικού Χαρακτήρα - Αναπλήρωση ελλείμματος Ασφάλειας του Ανθρώπινου Δυναμικού Προσωπική Ευθύνη - Πως και πότε φροντίζω ο ίδιος για το μέλλον το δικό μου και της οικογένειάς μου Ευθύνη της Ιδιωτικής Ασφάλισης - Χρηστή διαχείριση - Διαφανής και ξεκάθαρη πληροφόρηση - Προσφορά αποτελεσματικών Συμπληρωματικών Ασφαλιστικών Λύσεων

18 Ο «συμπληρωματικός» ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Προσωποποιημένες Λύσεις Ευελιξία • Tailor made λύσεις • Συμβόλαιο ετησίως ανανεούμενο • Ένταξη χωρίς εξέταση ασφαλισιμότητας • Ανεκτό Κόστος (15 € - 35 € / μήνα) • Προνόμιο Μετατροπής σε Ατομική Ασφάλιση • Οικογενειακή Κάλυψη (10 € - 30 € / μήνα) • Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Μεγάλης Προστιθέμενης Αξίας (Π.χ. Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας – Οδοντιατρική Ασφάλιση κ.λ.π)

19 Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012 Οι απεριόριστες δυνατότητες της Ομαδικής Ασφάλισης  Προσφέρει Δυνατότητα Κάλυψης για : -Απώλεια Ζωής ή Αναπηρία του Εργαζομένου από οποιαδήποτε αιτία -Απώλεια Εισοδήματος του Εργαζομένου λόγω πρόσκαιρης ανικανότητας για Εργασία από οποιαδήποτε αιτία -Έξοδα περίθαλψης του Εργαζομένου ή και των μελών της οικογένειάς του, από οποιαδήποτε αιτία -Συμπληρωματική Σύνταξη  Κοστίζει από 1% στο Μισθολόγιο -Το κόστος είναι δυνατόν να καλύπτεται κατά ένα μέρος ή και όλο από τον εργαζόμενο (εθελοντικά προγράμματα).  Φοροαπαλλάσσεται -Η δαπάνη του εργοδότη μέχρι 1.500 € ανά υπάλληλο ετησίως -Η δαπάνη του εργαζομένου μέχρι 2.400 € ετησίως ανά οικογένεια αναγνωρίζεται και μειώνει τον φόρο μέχρι 20% του αναγνωριζομένου ποσού -Οι παροχές σύνταξης,αναπηρίας και υγείας δεν φορολογούνται -Η παροχή Ζωής υπόκειται σε φόρο Δωρεάς ή Κληρονομιάς

20 Προσωπική Ευθύνη. Μην αναβάλλετε την απόφασή σας : ΚΟΣΤΙΖΕΙ... Αν σήμερα μια μονάδα σύνταξης θα μας κόστιζε € 100 Σε 10 χρόνια θα μας κοστίσει € 231 !! Κόστος Αναβλητικότητας Συνταξιοδοτικού Προγράμματος - Mην αναβάλλετε την ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - Συμμετέχετε σε ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

21 21 Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτική των Εταιρικών Ασφαλιστικών Σχημάτων Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

22 1. Προσανατολισμός των Προγραμμάτων Υγείας σε Συστήματα Υπηρεσιών Υγείας – Managed Care- (ALICO BENEFIT CLUB), πoυ σας δίνουν τη δυνατότητα σταθεροποίησης του κόστους, συνδυαστικά με υψηλή ποιότητα υπηρεσιών στους ανθρώπους σας & στις οικογένειές τους. 2. Εμπλουτισμός με εξειδικευμένες καλύψεις ανεκτού κόστους για την κάλυψη των Σοβαρών και Καταστροφικών Περιπτώσεων (Χηρεία – Αναπηρία – Ατύχημα - Σοβαρές Ασθένειες) 3. Άμεσα, εγκατάσταση ή / και σοβαρή ενίσχυση των Συνταξιοδοτικών Παροχών, με ιδιαίτερη πρόνοια για τα Στελέχη σας 4. Ενίσχυση και εμπλουτισμός των προγραμμάτων σας με Συμπληρωματικά Σχήματα Εθελοντικής Συμμετοχής (Προληπτική Ιατρική, Εθελοντικά Συνταξιοδοτικά) ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / 29-11-2011 Οι Στρατηγικές σας Επιλογές Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

23 ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / 07-06-2012 H Προοπτική Των Προγραμμάτων Υγείας Προγράμματα Managed Care (ALICO BENEFIT CLUB)  Ε ξασφαλίσαμε σταθερότητα και συνέχεια των ποιοτικών και επωφελών συνεργασιών μας  Ε νισχύουμε στοχευμένα τη παρουσία του Δικτύου για πληρέστερη γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη με 25 κλινικές, 1.000 γιατρούς & 70 διαγνωστικά κέντρα.  Ε πικοινωνούμε μέσω παρουσιάσεων / ενημερωτικού υλικού σε όλους τους ασφαλισμένους τα μοναδικά οφέλη του ABC  Π ροωθούμε την αναγκαιότητα της πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης & ευζωίας για τη Σωματική και Ψυχική Υγεία των Εργαζομένων μέσω ειδικών check up και newsletter  Κ ερδίζουμε την εμπιστοσύνη του εργοδότη, του εργαζόμενου και της οικογένειάς του Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

24 Αύξηση της χρήσης του ABC  Μείωση του κόστους Μερίδιο των κλινικών του ABC στο σύνολο των νοσηλειών της MetLife Alico Εξέλιξη της νοσοκομειακής δαπάνης στο χαρτοφυλάκιο της MetLife Alico - 26% Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

25 ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / 07-06-2012 ΕΟΠΥΥ: Η νέα εξέλιξη στην Κρατική Ασφάλιση Πρόσβαση στην Ιδιωτική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Περίθαλψη μέσω συμβάσεων με ιδιώτες ιατρούς, ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και κλινικές με τις ακόλουθες προδιαγραφές συνοπτικά:  Ιατρική Περίθαλψη: Παροχή υπηρεσιών υγείας από συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους ιατρούς και ηλεκτρονική Συνταγογράφηση φαρμάκων & διαγνωστικών εξετάσεων – Δυνατότητα Συνταγογράφησης και από τον Ιατρό Εργασίας  Διαγνωστικές Εξετάσεις: Δυνατότητα να πραγματοποιούν οι ασφαλισμένοι διαγνωστικές εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα χωρίς χρονικές αναμονές με συμμετοχή μόλις 15% του κόστους, βάσει τιμών Δημοσίου (ΦΕΚ)  Φάρμακα: τα φάρμακα που συνταγοφραφούνται ηλεκτρονικά θα αγοράζονται από τον ασφαλισμένο με συμμετοχή στο κόστος 25%  Νοσηλείες: οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να νοσηλεύονται στις συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές και η συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ στο κόστος νοσηλείας θα συμψηφίζεται απευθείας με την κλινική κατά την έξοδο του ασθενή, χωρίς χρονοτριβές και ταλαιπωρία του ασφαλισμένου ΕΟΠΥΥ: Η νέα εξέλιξη στην Κρατική Ασφάλιση Πρόσβαση στην Ιδιωτική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Περίθαλψη μέσω συμβάσεων με ιδιώτες ιατρούς, ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και κλινικές με τις ακόλουθες προδιαγραφές συνοπτικά:  Ιατρική Περίθαλψη: Παροχή υπηρεσιών υγείας από συμβεβλημένους ή συνεργαζόμενους ιατρούς και ηλεκτρονική Συνταγογράφηση φαρμάκων & διαγνωστικών εξετάσεων – Δυνατότητα Συνταγογράφησης και από τον Ιατρό Εργασίας  Διαγνωστικές Εξετάσεις: Δυνατότητα να πραγματοποιούν οι ασφαλισμένοι διαγνωστικές εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα χωρίς χρονικές αναμονές με συμμετοχή μόλις 15% του κόστους, βάσει τιμών Δημοσίου (ΦΕΚ)  Φάρμακα: τα φάρμακα που συνταγοφραφούνται ηλεκτρονικά θα αγοράζονται από τον ασφαλισμένο με συμμετοχή στο κόστος 25%  Νοσηλείες: οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να νοσηλεύονται στις συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές και η συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ στο κόστος νοσηλείας θα συμψηφίζεται απευθείας με την κλινική κατά την έξοδο του ασθενή, χωρίς χρονοτριβές και ταλαιπωρία του ασφαλισμένου Σ υνέργειες με Alico Benefit Club: • Δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τους Ιατρούς του ABC • Εξυπηρέτηση μέσω τηλεφωνικού κέντρου Σ υνέργειες με Alico Benefit Club: • Δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τους Ιατρούς του ABC • Εξυπηρέτηση μέσω τηλεφωνικού κέντρου Τηλεφωνικό Κέντρο ABC Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

26 1)Προγράμματα ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2)Διασφάλιση των συσσωρευμένων κεφαλαίων 3)Ενεργοποίηση Εναλλακτικών Επενδυτικών Επιλογών 4)Υλοποίηση Ειδικών Προγραμμάτων Στελεχών 5)Ενεργοποίηση Εθελοντικών Προγραμμάτων ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / 07-06-2012 H Προοπτική Των Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

27 Ομαδικές Συνταξιοδοτικές Ασφαλίσεις: Οι Ενδεικτικά Προγράμματα… Εφάπαξ / Συντάξεις Προγράμματα Αναπλήρωσης Εισοδήματος Συμπληρωματικά Προγράμματα της Αποζημίωσης Συνταξιοδότησης Προγράμματα Εθελουσίας Εξόδου Grand Fathering Κλασσικά / Συγχρηματο- δοτούμενα Buy Out / Buy In Προγράμματα Επίτευξης Στόχου Εθελοντικά Προγράμματα Προγράμματα Στελεχών

28 Ομαδικές Συνταξιοδοτικές Ασφαλίσεις Επιλογές Επενδύσεων  Τοκοφόρος Επένδυση με εγγύηση επιτοκίου  Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια (ειδικά σχεδιασμένα για Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα):  Alico Pension Fund I (70% Ομολογιακά Α/Κ / 30% Μετοχικά Α/Κ)  Alico Pension Fund IΙ (50% Ομολογιακά Α/Κ / 50% Μετοχικά Α/Κ)  Alico Pension Fund IΙΙ (30% Ομολογιακά Α/Κ / 70% Μετοχικά Α/Κ)  Δυνατότητα Διαφοροποιημένης Επενδυτικής Στρατηγικής:  Εξειδικευμένη Επενδυτική Επιτροπή  Διάρθρωση επενδεδυμένου χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ανάγκες  Μέσω ειδικών επενδυτικών εργαλείων από Διεθνείς Οικους Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

29  Στρατηγικός συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών στην Ελλάδα:  1 η στην αγορά των Ομαδικών Ασφαλίσεων (Προγράμματα Ζωής & Υγείας και Συνταξιοδοτικά)  47% μερίδιο αγοράς στα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα με Κεφάλαια υπό Διαχείριση άνω των € 670 εκ από € 603 εκ. (+10%)  Π ερισσότερες από 1.400 ασφαλισμένες εταιρίες (Ελληνικές & Διεθνείς)  1 στις 3 ασφαλισμένες εταιρίες στην Ελλάδα εμπιστεύονται την MetLife Alico  Π ερισσότερες από 640.000 περιπτώσεις αποζημιώσεων τη 4ετία 2008-2011  Η μοναδική ασφαλιστική εταιρία Ζωής, μεταξύ των κορυφαίων 5, που αυξάνει σταθερά το μερίδιο αγοράς της τα τελευταία 5 χρόνια MetLife Alico στην Ελλάδα Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

30  Η MetLife, Inc. (NYSE: MET) είναι ηγέτιδα εταιρία, σε παγκόσμιο επίπεδο, στην παροχή ασφαλίσεων ζωής & υγείας, συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και ομαδικών ασφαλίσεων  Έτος Ίδρυσης: 1868  46η Εταιρία στο FORTUNE 500 ®  No 1 Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής και ο μεγαλύτερος πάροχος εταιρικών ομαδικών ασφαλιστικών προγραμμάτων στις Η.Π.Α.  Εξυπηρετεί περισσότερες από 90 από τις κορυφαίες 100 εταιρίες του FORTUNE 500 ®  66.000 υπάλληλοι  Οικονομικά Στοιχεία 2010Q3_2011 (9 μήνες)  Σύνολο Ενεργητικού: $ 770 δισ.$ 785 δισ.  Σύνολο Ασφαλίστρων: $ 35,8 δισ.$ 27,2 δισ.  Σύνολο Εσόδων: $ 52,7 δισ. $ 49,7 δισ. Metropolitan Life (MetLife, Inc.) Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

31 1. Διατήρηση υψηλής υπερβάλλουσας φερεγγυότητας, διαχρονικά 2. Αναδιάρθρωση και σωστή διασπορά επενδύσεων 3. Αναγκαία οικονομική στήριξη από τους μετόχους μας 4. Έγκαιρη προετοιμασία για την προσαρμογή στις απαιτήσεις της οδηγίας SOLVENCY II, που εφαρμόζεται το 2014 ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / 29-11-2011 MetLife Alico…Eνέργειες για την Εξασφάλιση των πελατών μας… Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012

32 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Όταν η συνέχεια γίνεται ζόρικη, οι ζόρικοι συνεχίζουν. Τζων Κένεντυ, 1917-1963, Αμερικανός Πρόεδρος (1960-63) Η απαισιοδοξία είναι θέμα διάθεσης. Η αισιοδοξία είναι θέμα θέλησης. Εmile Chartier (Alain), 1868-1951, Γάλλος Φιλόσοφος Thessaloniki Business Conference / 6 Δεκεμβρίου 2011 Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012


Κατέβασμα ppt "Business Resilience for the Insurance Industry / ΣΔΑΔΕ – 07/06/2012 Business Resilience for the Insurance Industry Γεώργιος Βλασσόπουλος Director – MetLife."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google