Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γ ΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Χ ΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Κ ΛΙΝΙΚΗ Ι ΑΤΡΙΚΗΣ Σ ΧΟΛΗΣ Π ΑΝ/ΜΙΟΥ Α ΘΗΝΩΝ Δ /ΝΤΗΣ: Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. Β ΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Α ΚΑΔΗΜΑΪΚΟ Ε ΤΟΣ 2010 - 2011 Μ ΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γ ΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Χ ΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Κ ΛΙΝΙΚΗ Ι ΑΤΡΙΚΗΣ Σ ΧΟΛΗΣ Π ΑΝ/ΜΙΟΥ Α ΘΗΝΩΝ Δ /ΝΤΗΣ: Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. Β ΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Α ΚΑΔΗΜΑΪΚΟ Ε ΤΟΣ 2010 - 2011 Μ ΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γ ΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Χ ΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Κ ΛΙΝΙΚΗ Ι ΑΤΡΙΚΗΣ Σ ΧΟΛΗΣ Π ΑΝ/ΜΙΟΥ Α ΘΗΝΩΝ Δ /ΝΤΗΣ: Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. Β ΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Α ΚΑΔΗΜΑΪΚΟ Ε ΤΟΣ 2010 - 2011 Μ ΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Μ ΑΘΗΜΑΤΑ Σ ΤΑ Ε ΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

2 10 min ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Π ΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Ε ΠΙΤΥΧΙΑΣ Τ ΩΝ Ε ΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ Ε. Βαϊρακτάρης, Δ. Αυγουστίδης, Θ. Νισύριος Ο παράγοντας ασθενής

3 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΟΣΤΕΟΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ= η «ένωση» του εμφυτεύματος με το οστούν χωρίς την παρεμβολή μαλακών ιστών ΟΣΤΕΟΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ = η «ένωση» του εμφυτεύματος με το οστούν χωρίς την παρεμβολή μαλακών ιστών 1.Αρχίζει με τον σχηματισμό θρόμβου μεταξύ οστού και εμφυτεύματος. 2.Η πλήρης οστεοενσωμάτωση αποτελεί ιδεώδη κατάσταση, δεδομένου ότι η άμεση επαφή του οστού με το εμφύτευμα ανέρχεται συνήθως σε ποσοστό 56 – 85%. 3.Η οστεοενσωμάτωση κρίνεται ως επιτυχής όταν το εμφύτευμα μπορεί να συμβάλλει λειτουργικά στη στήριξη της προσθετικής εργασίας. 4.Ένας μεγαλός αριθμός εμφυτευμάτων (5 – 10%) δεν οστεοενσωματώνεται 1.Αρχίζει με τον σχηματισμό θρόμβου μεταξύ οστού και εμφυτεύματος. 2.Η πλήρης οστεοενσωμάτωση αποτελεί ιδεώδη κατάσταση, δεδομένου ότι η άμεση επαφή του οστού με το εμφύτευμα ανέρχεται συνήθως σε ποσοστό 56 – 85%. 3.Η οστεοενσωμάτωση κρίνεται ως επιτυχής όταν το εμφύτευμα μπορεί να συμβάλλει λειτουργικά στη στήριξη της προσθετικής εργασίας. 4.Ένας μεγαλός αριθμός εμφυτευμάτων (5 – 10%) δεν οστεοενσωματώνεται

4 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ – ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ •Κινητικότητα του εμφυτεύματος (βιολογική αποτυχία) •Κάταγμα του εμφυτεύματος (μηχανική αποτυχία) Οι παραπάνω αποτυχίες παρουσιάζονται ως: •Πρώιμες (αποτυχία δημιουργίας αρχικής σταθερότητας): Περίπτωση άμεσης φόρτισης εμφανίζεται μετά από εβδομάδες ή λίγους μήνες από την τοποθέτηση της πρόσθεσης. Περίπτωση έμμεσης φόρτισης εμφανίζεται πριν από την τοποθέτηση της προσθετικής εργασίας. •Όψιμες (αποτυχία διατήρησης της αρχικής σταθερότητας): Πρόκειται για την απώλεια οστεοενσωμάτωσης ή τη μηχανική βλάβη ενός εμφυτεύματος μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα από την άμεση φόρτιση ή σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μετά την έμμεση φόρτισή του.

5 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Επιπτώσεις Απώλειας Εμφυτεύματος •Δαπάνη χρόνου, κόπου και χρήματος. •Πιθανή μεγαλύτερη δυσκολία στην αποκατάσταση. •Προβληματισμός για τυχόν λάθος, στηριζόμενος σε άριστη ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.

6 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Ο Π ΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Α ΣΘΕΝΗΣ Α ΤΟΜΙΚΟ Ι ΣΤΟΡΙΚΟ Πληροφορίες σχετικά με: •την ηλικία του ασθενούς, •την ύπαρξη υποκείμενων νόσων, •τη λήψη φαρμάκων •τον τρόπο ζωής, •την ύπαρξη ψυχολογικών προβλημάτων και τη •πιθανότητα εγκυμοσύνης

7 Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟ όριο ηλικίας: •Καθοριστικό ρόλο έχει η βιολογική και όχι η ημερολογιακή ηλικία του ασθενή •Προσδόκιμο επιβίωσης τουλάχιστον 5 έτη •Η τελική απόφαση ανήκει στον ίδιο τον ασθενή ΕΛΑΧΙΣΤΟ όριο ηλικίας: •Η αύξηση του προσώπου συνεχίζεται μέχρι την ηλικία των 18 ετών για τα κορίτσια και μέχρι να γίνουν 20 ετών τα αγόρια. •Οι γνάθοι εξακολουθούν να αυξάνονται και μετά την αύξηση των μακρών οστών. •Οπωσδήποτε όχι στην Πρόσθια Περιοχή της Κάτω γνάθου πριν από την ηλικία των 15 ετών, διότι υπάρχει κίνδυνος απορρόφησης του οστού στη χειλική πλευρά. ΗΛΙΚΙΑ | ΝΟΣΟΙ | ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | ΚΑΠΝΙΣΜΑ | ΦΑΡΜΑΚΑ

8 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Απόλυτες αντενδείξεις κατά το παρελθόν: •Nόσος Paget •Ινώδης δυσπλασία •Ατελής οστεογένεση •Πολλαπλούν μυέλωμα •Ακτινοθεραπεία της γνάθου •Επιληψία ΗΛΙΚΙΑ | ΝΟΣΟΙ | ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | ΚΑΠΝΙΣΜΑ | ΦΑΡΜΑΚΑ 1.Bajwa et al 2008. J Oral Maxillofac Surg 66:2605-2608. 2.Torres et al 2009. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 107:387-392.

9 Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ: •Προβληματική αγγείωση •Συνιστάται να μεσολαβήσει φάση αναγέννησης του οστού διάρκειας 9 – 12 μηνών μετά το πέρας της ακτινοθεραπείας •Σε ακτινοβολία έως 20 Gy η ικανότητα αναγέννησης δεν επηρεάζεται, ενώ η δόση των 60 Gy θεωρείται οριακή για οστεοενσωμάτωση •Χρήσιμη η θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο. •Ποσοστά επιβίωσης εμφυτευμάτων από 56,5% - 87,8% (μειώνονται σε: άρρενες, σε εμφυτεύματα κάτω γνάθου και όταν έχει χρησιμοποιηθεί μόσχευμα) ΗΛΙΚΙΑ | ΝΟΣΟΙ | ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | ΚΑΠΝΙΣΜΑ | ΦΑΡΜΑΚΑ Μετά από θεραπεία για Ca στόματος, η απώλεια των εμφυτευμάτων μπορεί να προέλθει λόγω: •Οξείας φλεγμονής ή υποτροπής του όγκου, •Ελλιπούς αρχικής οστεοενσωμάτωσης ή απώλειας του οστικού μοσχεύματος •Λειτουργικής υπερφόρτισης •Επίδρασης της χημειοθεραπείας και της ακτινοβολίας

10 Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ / ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ: •Σε Έμφραγμα του μυοκαρδίου και Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο απαιτείται περίοδος αναμονής τουλάχιστον 6 μηνών για τη σταθεροποίηση του ασθενούς •Προσοχή στην τιμή INR, μικρές συνεδρίες, λήψη αγχολυτικού, συγκατάθεση ασθενούς ΗΛΙΚΙΑ | ΝΟΣΟΙ | ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | ΚΑΠΝΙΣΜΑ | ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ: •Κίνδυνος ενδοκαρδίτιδας 1 – 3% στους 3 πρώτους μήνες μετά την τοποθέτηση της βαλβίδας και 0,4% μετά τον 6 ο μήνα. •Υπεύθυνοι μικροοργανισμοί είναι διάφορα είδη σταφυλοκόκκων, στρεπτοκόκκων και μυκήτων. •Μετά το πέρας 6 – 12 μηνών από την επέμβαση μπορεί να γίνει τοποθέτηση εμφυτεύματος με χημειοπροφύλαξη και πάντα μετά από συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό. ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ: •Κίνδυνος ενδοκαρδίτιδας 1 – 3% στους 3 πρώτους μήνες μετά την τοποθέτηση της βαλβίδας και 0,4% μετά τον 6 ο μήνα. •Υπεύθυνοι μικροοργανισμοί είναι διάφορα είδη σταφυλοκόκκων, στρεπτοκόκκων και μυκήτων. •Μετά το πέρας 6 – 12 μηνών από την επέμβαση μπορεί να γίνει τοποθέτηση εμφυτεύματος με χημειοπροφύλαξη και πάντα μετά από συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό.

11 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ: •Τα πρώτα 3 χρόνια → Απώλεια εμφυτευμάτων 7,8% συγκριτικά με 6,8% σε υγιείς. → Μειωμένη επιφάνεια επαφής εμφυτεύματος – οστού κατά 30% και πάχος οστού κατά 50% συγκριτικά με τα υγιή άτομα. •1 έτος μετά την εμφύτευση το ποσοστό επιτυχίας είναι 94,1% και 5 έτη μετά κατέρχεται στο 90%. •Μικροαγγειοπάθεια – Διαταραχή ανοσολογικής απόκρισης. •Προγνωστικοί δείκτες: Χρονικό διάστημα που πάσχει ο ασθενής από τον διαβήτη και το μήκος του εμφυτεύματος. •ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαιτείται έλεγχος για την/τις:  Τιμή γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (έως 7%)  Αυξομειώσεις του σακχάρου αίματος μέσα στην ημέρα  Απολύμανση της στοματικής περιοχής με χλωρεξιδίνη και χορήγηση χημειοπροφύλαξης. ΗΛΙΚΙΑ | ΝΟΣΟΙ | ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | ΚΑΠΝΙΣΜΑ | ΦΑΡΜΑΚΑ

12 Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ: ΗΛΙΚΙΑ | ΝΟΣΟΙ | ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | ΚΑΠΝΙΣΜΑ | ΦΑΡΜΑΚΑ

13 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ •ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑ: Η έδραση της οδοντοστοιχίας σε εμφυτεύματα ενδείκνυται συγκριτικά με τη βλεννογόνια έδραση – Πριν από την εμφύτευση να αντιμετωπιστεί η οποιαδήποτε φλεγμονή •ΒΡΥΓΜΟΣ: Διαταράσσει την πορεία της οστεοενσωμάτωσης λόγω υπερφόρτισης – 6 στους 10 θα απωλέσουν το εμφύτευμα, εάν δεν γίνει θεραπεία (π.χ. χρήση νάρθηκα, κινησιοθεραπεία) •ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ: Αντενδείκνυται η εμφύτευση μέχρι να αποκατασταθεί η νόσος, λόγω αυξημένης οστεοκλαστικής δραστηριότητας •ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ: Σε οξεία νόσο αντενδείκνυται η εμφύτευση – Σε χρόνια νόσο δεν υπάρχουν δεδομένα. •ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ: Λόγω αυξημένης αιμορραγικής διάθεσης, αναιμίας και οστεοδυστροφίας η εμφύτευση να γίνεται με επιφύλαξη. ΗΛΙΚΙΑ | ΝΟΣΟΙ | ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | ΚΑΠΝΙΣΜΑ | ΦΑΡΜΑΚΑ

14 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΗΛΙΚΙΑ | ΝΟΣΟΙ | ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | ΚΑΠΝΙΣΜΑ | ΦΑΡΜΑΚΑ α βγ δ ε στ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑ:

15 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ •ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ: Η λευκοπενία αποτελεί αντένδειξη. Σε αναιμία απαιτείται προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών. •ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ: Να μη γίνεται εμφύτευση στους 3 πρώτους μήνες από τη μεταμόσχευση. Ακολούθως να συνεκτιμάται η γενική κατάσταση της υγείας τους και να χορηγείται χημειοπροφύλαξη πριν και μετά την εμφύτευση. •ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ: Αναβάλλεται η εμφύτευση λόγω: μεγάλης συχνότητας ουλίτιδας, επιβάρυνσης του εμβρύου με ακτινοβολία, έντονου stress. •ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ - ΝΑΡΚΟΜΑΝΕΙΣ: ΌΧΙ ή ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ για εμφυτεύματα σε αλκοολικούς, χρόνιους χρήστες τοξικών ουσιών, ψυχωσικούς και νευρωτικούς λόγω μειωμένης συνεργασίας •ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ: Πολυμορφισμοί διαφόρων γονιδίων και διαταραχές που αφορούν στην παραγωγή αντισωμάτων ίσως να επηρεάζουν τη θεραπεία με εμφυτεύματα ΗΛΙΚΙΑ | ΝΟΣΟΙ | ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | ΚΑΠΝΙΣΜΑ | ΦΑΡΜΑΚΑ

16 Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ: •Παρατηρείται στην περιοχή των γνάθων μετά την ηλικία των 45 ετών (λέπτυνση φλοιώδους πετάλου, απώλεια οστικών δοκίδων) •Ο χειρουργός εκτιμά την ποιότητα του οστού κατά τη διάρκεια της επέμβασης, διότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει ακτινογραφικά (διαταραχή της αρχιτεκτονικής του οστού) •Η μέτρηση οστικής πυκνότητας μπορεί να δώσει πληροφορίες μόνο για την ταχύτητα εξέλιξης της νόσου •Χημειοπροφύλαξη •Αυξημένος χρόνος για οστική επούλωση (8 μήνες για την άνω γνάθο και 5 μήνες για την κάτω γνάθο) •Έγγραφη συγκατάθεση του ασθενούς •ΠΡΟΣΟΧΗ στα διφωσφονικά – Λεπτομερές ιστορικό, διότι οι ασθενείς αμελούν να το αναφέρουν ΗΛΙΚΙΑ | ΝΟΣΟΙ | ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | ΚΑΠΝΙΣΜΑ | ΦΑΡΜΑΚΑ

17 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΕΣ ΝΟΣΟΙ: •Σκληρόδερμα •Parkinson •Σύνδρομο sjögren •Λοίμωξη με τον ιό του AIDS •Πολλαπλούν μυέλωμα •Χρόνια λευχαιμία •Κοινή πέμφυγα •Εκτοδερματική δυσπλασία ΗΛΙΚΙΑ | ΝΟΣΟΙ | ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | ΚΑΠΝΙΣΜΑ | ΦΑΡΜΑΚΑ Η πρόγνωση για την μακροπρόθεσμη επιβίωση του ασθενούς και την ποιότητα του οστού στην περιοχή του εμφυτεύματος είναι περισσότερο σημαντικοί παράγοντες για την απόφαση να προβούμε σε εμφύτευση σε όλες αυτές τις περιπτώσεις

18 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Όταν προκύπτει συνδυασμός δύο η περισσότερων παραγόντων από αυτούς που αναφέρονται παρακάτω, θα πρέπει να αποφεύγεται η εμφύτευση: •Οστεοπόρωση •Σακχαρώδης διαβήτης •Χρόνια λήψη φαρμάκων •Νοητική έκπτωση •Παραλειτουργικές έξεις •Κάπνισμα ΗΛΙΚΙΑ | ΝΟΣΟΙ | ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | ΚΑΠΝΙΣΜΑ | ΦΑΡΜΑΚΑ

19 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ: •Επηρεάζει την ποιότητα του οστού περιφερικά του εμφυτεύματος και την επούλωση •Το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο αποτυχίας του εμφυτεύματος έως και 14,4 φορές (Moheng και Feryng), λόγω της επίδρασης του καπνού στους περιεμφυτευματικούς ιστούς – Η αποτυχία συνήθως λαμβάνει χώρα μετά την τοποθέτηση του abutment (όψιμη) •Ben και Moy: Διακοπή του καπνίσματος μία εβδομάδα πριν από την εμφύτευση έως και 2 μήνες μετά δρα θετικά •Τα νεότερα εμφυτεύματα με επικάλυψη οξειδίων τιτανίου ή υδροξυαπατίτη πιθανόν να εμφανίζουν καλύτερα ποσοστά επιτυχίας στους καπνιστές ΗΛΙΚΙΑ | ΝΟΣΟΙ | ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | ΚΑΠΝΙΣΜΑ | ΦΑΡΜΑΚΑ

20 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ: ΗΛΙΚΙΑ | ΝΟΣΟΙ | ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | ΚΑΠΝΙΣΜΑ | ΦΑΡΜΑΚΑ Τρόπος χορήγησης Οστεονέκρωση των γνάθων Οστεονέκρωση μετά από εξαγωγή δοντιού Αιτία χορήγησης Per os 0,01 – 0,04 % 0,09% - 0,34%. Οστεοπόρωση Ενδοφλέβια 0,80 – 12,00 % x 7 Οστικές μεταστάσεις, πολλαπλούν μυέλωμα κ.ά. Προσοχή στο AVASTIN, το οποίο είναι μονοκλωνικό αντίσωμα εναντίον του VEGF. Το φάρμακο αυτό χορηγείται σε μεταστατικούς καρκίνους σε συνδυασμό με διφωσφονικά και προκαλεί αυξημένα ποσοστά οστεονέκρωσης των γνάθων!!!

21 Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ: ΗΛΙΚΙΑ | ΝΟΣΟΙ | ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | ΚΑΠΝΙΣΜΑ | ΦΑΡΜΑΚΑ Πολλαπλούν μυέλωμα και διφωσφονικά IV Διφωσφονικά per os για διάστημα < 3 ετών Διφωσφονικά per os για διάστημα < 3 ετών μαζί με κορτικοστεροειδή ή διφωσφονικά per os για διάστημα > 3 ετών (με ή χωρίς κορτικοστεροειδή) διφωσφονικά per os για διάστημα > 3 ετών (με ή χωρίς κορτικοστεροειδή) όχι στην εμφύτευση ναι στην εμφύτευση με γραπτή συγκατάθεση και ενημέρωση Έλεγχος CTX ορού: > 150 pg / L = εμφύτευση < 150 pg / L =διακοπή φαρμάκου για 4 - 6 μήνες και επαναξιολόγηση. Εάν και πάλι έχουμε < 150 pg / L, τότε περιμένουμε μέχρι τους 9 μήνες

22 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΩΝ: Η αντιβίωση μπορεί να αναστείλει τη δράσης των αντισυλληπτικών έως και 7 ημέρες μετά τη διακοπή της ΗΛΙΚΙΑ | ΝΟΣΟΙ | ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | ΚΑΠΝΙΣΜΑ | ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ: Πραγματοποιείται εμφύτευση με χημειοπροφύλαξη, πλύσεις με χλωρεξιδίνη και μόνο μετά από αξιολόγηση της υποκείμενης νόσου ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Παρόλο που δημιουργεί Ξηροστομία, Διαταραχές της θρέψης των οστών και Φλεγμονή του βλεννογόνου δεν φαίνεται από σχετικές μελέτες ό,τι επηρεάζει την οστεοενσωμάτωση των εμφυτευμάτων


Κατέβασμα ppt "Γ ΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Χ ΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Κ ΛΙΝΙΚΗ Ι ΑΤΡΙΚΗΣ Σ ΧΟΛΗΣ Π ΑΝ/ΜΙΟΥ Α ΘΗΝΩΝ Δ /ΝΤΗΣ: Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. Ε. Β ΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Α ΚΑΔΗΜΑΪΚΟ Ε ΤΟΣ 2010 - 2011 Μ ΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google