Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πολλαπλασιαστική συσχέτιση •Δύο ή περισσότερες ιδιότητες μπορούν να επιδρούν «πολλαπλασιαστικά» σε μια τρίτη. •Στην περίπτωση αυτή έχουμε δυο ανεξάρτητες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πολλαπλασιαστική συσχέτιση •Δύο ή περισσότερες ιδιότητες μπορούν να επιδρούν «πολλαπλασιαστικά» σε μια τρίτη. •Στην περίπτωση αυτή έχουμε δυο ανεξάρτητες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πολλαπλασιαστική συσχέτιση •Δύο ή περισσότερες ιδιότητες μπορούν να επιδρούν «πολλαπλασιαστικά» σε μια τρίτη. •Στην περίπτωση αυτή έχουμε δυο ανεξάρτητες μεταβλητές οι οποίες επιδρούν πολλαπλασιαστικά σε μια τρίτη. •Η συνήθης έκφραση πολλαπλασιαστικής σχέσης είναι η Υ=Χ*Ζ

2 Πολλαπλασιαστική συσχέτιση Ζ Χ Υ

3 Παράδειγμα Πολλαπλασιαστικής Σχέσης: Η αύξηση των ημερών των διακοπών, λειτουργεί πολλαπλασιαστικά στο κόστος της διαμονής, το οποίο προστίθεται στο συνολικό κόστος των διακοπών.

4 Δημιουργία λογικού μοντέλου Επιλέγουμε από το μενού την επιλογή «λογικά»

5 Θέμα: •Θέλουμε να μελετήσουμε υπό ποιες συνθήκες ένας άνθρωπος είναι ασφαλής, όταν προσπαθεί να σώσει κάποιον που έπαθε ηλεκτροπληξία

6 Μεταφέρουμε τις οντότητες στο χώρο δημιουργίας μοντέλων

7 Επιλέγουμε τις ιδιότητες των οντοτήτων: Πάτωμα: Βρεγμένο, Παπούτσια: πλαστικά, Εργαλείο: πλαστικό και θεωρούμε ότι ο άνθρωπος είναι ασφαλής

8 Τοποθετούμε τους λογικούς τελεστές: Το πάτωμα είναι βρεγμένο «και» τα παπούτσια πλαστικά «και» το εργαλείο πλαστικό, «τότε» ο άνθρωπος είναι ασφαλής

9 Έλεγχος •Στα μοντέλα λήψης αποφάσεων, ο μαθητής προσπαθεί να φτιάξει το μοντέλο και μετά πατώντας το πλήκτρο play, το μοντέλο συγκρίνεται με το «μοντέλο αναφοράς» το οποίο έχει κατασκευάσει ο καθηγητής. Ο υπολογιστής συγκρίνει και εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας και παρότρυνσης για άλλη μια προσπάθεια.

10 Μοντέλα χαρτών εννοιών •Τα ποιοτικά μοντέλα των εννοιολογικών χαρτών είναι εξ ορισμού στατικά μοντέλα (μη εκτελέσιμα). •Ποιοτικό μοντέλο εννοιολογικού χάρτη ονομάζεται ένα μοντέλο που περιέχει οντότητες οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις λεκτικού τύπου, οι οποίες δεν καθιστούν δυνατή την προσομοίωση του μοντέλου

11 Κατασκευή ενός χάρτη εννοιών •Η κατασκευή ενός χάρτη εννοιών στο περιβάλλον του Δημιουργού Μοντέλων προϋποθέτει από το χρήστη τα παρακάτω βήματα:

12 1. Επιλογή Οντοτήτων •Ο χρήστης επιλέγει στατικές οντότητες από την αντίστοιχη βιβλιοθήκη, ή αφηρημένες οντότητες

13 Αφηρημένες Στατικές Οντότητες

14 2. Επιλογή ποιοτικών σχέσεων •Επιλογή ποιοτικών σχέσεων και εισαγωγή τους στο χώρο δημιουργίας μοντέλων. •Ο χρήστης επιλέγει ποιοτικές σχέσεις με τις οποίες έχει τη δυνατότητα να συνδέσει από 2 έως 9 ενότητες

15 3. Ορισμός των σχέσεων •Ορισμός των σχέσεων με πληκτρολόγηση λέξης ή φράσης, ο χρήστης ορίζει κάθε μια από αυτές τις σχέσεις πληκτρολογώντας με διπλό κλικ την αντίστοιχη λέξη ή φράση

16


Κατέβασμα ppt "Πολλαπλασιαστική συσχέτιση •Δύο ή περισσότερες ιδιότητες μπορούν να επιδρούν «πολλαπλασιαστικά» σε μια τρίτη. •Στην περίπτωση αυτή έχουμε δυο ανεξάρτητες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google