Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νέα Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικής Εκπαίδευσης Χρύσω Χριστοφόρου, ΠΛΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Κώστας Χαμπιαούρης, ΕΔΕ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νέα Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικής Εκπαίδευσης Χρύσω Χριστοφόρου, ΠΛΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Κώστας Χαμπιαούρης, ΕΔΕ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νέα Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικής Εκπαίδευσης Χρύσω Χριστοφόρου, ΠΛΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Κώστας Χαμπιαούρης, ΕΔΕ

2 Δομή Παρουσίασης 1 •Νέα Αναλυτικά Προγράμματα – Πώς προχωρούμε 2 •Νέα Ωρολόγια Προγράμματα (Ν.Ω.Π.) – Τι αλλάζει 3 •Ν.Ω.Π. ανά τύπο σχολείου 4 •Ν.Ω.Π. και Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο

3 Ν.Α.Π. - Πώς προχωρούμε Μηχανισμοί συντονισμού - υποστήριξης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Ε.Π.Α.Π.) • Σχεδιασμός δράσεων • Χρονοδιαγράμματα • Συντονισμός - Υλοποίηση • Εποπτεία - Αξιολόγηση • Λήψη αποφάσεων ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (12 στη Δημοτική-17 στη Μέση) • Μάχιμοι Εκπαιδευτικοί • Ακαδημαϊκοί • Επιθεωρητές •Ετοιμασία τράπεζας υλικού •Ετοιμασία «Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό» •Καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων εισαγωγής των νέων Π.Σ. •Υποστήριξη επιμόρφωσης των μάχιμων εκπαιδευτικών

4  Σκοπός: Ελεγχόμενη και ομαλή εισαγωγή – Εφαρμογή στην πράξη  Διάρκεια: 14 Μαρτίου - 13 Μαΐου 2011  Μάχιμοι εκπαιδευτικοί (187 δάσκαλοι, 225 καθηγητές) ◦ Να εφαρμόσουν στην τάξη τους πτυχές των νέων Α.Π. ◦ Να ετοιμάσουν και διδάξουν κάποια μαθήματα. ◦ Να ετοιμάσουν και παραδώσουν εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα αξιοποιηθεί. ◦ Να κάνουν συγκεκριμένες εισηγήσεις για τη βελτίωση των νέων Α.Π.  Ομάδα στήριξης: (Ακαδημαϊκοί, Επιμορφωτές, Σύνδεσμος Επιθεωρητής, Υποστηρικτές, ΠΙ, ΕΠΑΠ, Γραφείο ΑΠ) Μικρής Κλίμακας Ελεγχόμενη Εισαγωγή

5 ΕΛΛΗΝΙΚΑΤΑΞΕΙΣ 2011-2012Α΄, Β΄, Γ΄ (μερική)* 2012-2013Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ (μερική) 2013-2014Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ (μερική) 2014-2015Α΄-Στ΄ (πλήρης) *Τράπεζα υλικού με ενδεικτικές θεματικές ενότητες για κάθε τάξη. Με βάση αυτές τις ενότητες οι δάσκαλοι/ες θα κληθούν να αναδομήσουν μία ή δύο ενότητες από τα υφιστάμενα βιβλία ή να φτιάξουν δικές τους σύμφωνα με τη φιλοσοφία του νέου ΑΠ. Η αναδόμηση αυτή θα μπορεί να γίνει το δεύτερο τετράμηνο της σχολικής χρονιάς. Οδηγός δασκάλου.

6 Σταδιακή εισαγωγή Ν.Α.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΑΤΑΞΕΙΣ 2011-2012Α΄, Β΄, Γ΄ (μερική) 2012-2013Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ (μερική) 2013-2014Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ (μερική) 2014-2015Α΄-Στ΄ (πλήρης) Λογοτεχνία: οδηγίες για επιλογή από το δάσκαλο ή το σχολείο μιας-δυο θεματικών ενοτήτων κάθε τρίμηνο, ώστε να καλύπτονται περίπου 25-30 διδακτικές περίοδοι λογοτεχνίας το χρόνο.

7 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΤΑΞΕΙΣ 2011-2012Α΄ (πλήρης δοκιμαστικά+αξιολόγηση) Στ΄ (πλήρης δοκιμαστικά) 2012-2013Α΄ (πλήρης σε τελική μορφή) Στ΄ (πλήρης δοκιμαστικά-συνέχεια) Β΄-Ε΄ (πλήρης δοκιμαστικά) 2013-2014Β΄-Στ΄ (αξιολόγηση υλικού και οριστικοπ.) 2014-2015Β΄-Στ΄ (πλήρης σε τελική μορφή) • Οδηγός δασκάλου και οδηγίες για αφαίρεση ύλης για τις τάξεις Β΄-Ε΄.

8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΑΞΕΙΣ 2011-2012Α΄-Στ΄ (πλήρης με δυνατότητα τροποποιήσεων) 2012-2013 2013-2014 2014-2015

9 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ* ΤΑΞΕΙΣ 2011-2012Α΄-Δ΄ (μερική) Ε΄-Στ΄ (μερική) 2012-2013Α΄-Δ΄ (μερική) Ε΄-Στ΄ (μερική) 2013-2014Α΄-Δ΄ (μερική) Ε΄-Στ΄ (μερική) 2014-2015Α΄-Δ΄ (τελική) Ε΄-Στ΄ (τελική) *Φυσικές Επιστήμες μαζί με Σχεδιασμό & Τεχνολογία στις Α΄-Δ΄ τάξεις

10 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΕΙΣ 2011-2012Ε΄-Στ΄ (μερική) 2012-2013Ε΄-Στ΄ (μερική) 2013-2014Ε΄-Στ΄ (μερική) 2014-2015Ε΄-Στ΄ (τελική)

11 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗΤΑΞΕΙΣ 2011-2012Α΄-Β΄ (πλήρης) Γ΄-Στ΄ (μερική) 2012-2013Γ΄-Δ΄ (πλήρης) 2013-2014Ε΄-Στ΄ (πλήρης) 2014-2015αξιολόγηση

12 ΤΕΧΝΗΤΑΞΕΙΣ 2011-2012Α΄-Στ΄ (μερική) 2012-2013Α΄-Στ΄ (μερική) 2013-2014Α΄-Στ΄ (μερική) 2014-2015Α΄-Στ΄ (πλήρης)

13 ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗΤΑΞΕΙΣ 2011-2012Α΄ Βαθμίδα (Νηπ.Α΄,Β΄) (μερική) Β΄ Βαθμίδα (Γ΄,Δ΄,Ε΄) (μερική) Γ΄ Βαθμίδα (Στ΄,Α΄,Β΄ Γυμν.) (μερική) 2012-2013Α΄, Β΄, Γ΄ Βαθμίδες (μερική) 2013-2014Α΄, Β΄, Γ΄ Βαθμίδες (μερική) 2014-2015Α΄, Β΄, Γ΄ Βαθμίδες (πλήρης)

14 ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ/ ΟΙΚ. ΤΑΞΕΙΣ 2011-2012Α΄-Στ΄ (μερική) 2012-2013Α΄-Στ΄ (μερική) 2013-2014Α΄-Στ΄ (πλήρης)

15 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΤΑΞΕΙΣ 2011-2012Α΄-Στ΄(μερική) 2012-2013Α΄-Γ΄ (πλήρης σε δοκιμαστική φάση) 2013-2014Α΄-Γ΄ (αξιολόγηση-οριστικοποίηση) Δ΄-Στ΄ (πλήρης σε δοκιμαστική φάση) 2014-2015Α΄-Γ΄ (πλήρης) Δ΄-Στ΄ (αξιολόγηση-οριστικοποίηση) 2015-2016Δ΄-Στ΄ (πλήρης)

16 ΙΣΤΟΡΙΑΤΑΞΕΙΣ 2011-2012Γ΄ (μερική) 2012-2013Γ΄ (πλήρης) Δ΄ (μερική) 2013-2014Δ΄ (πλήρης) Ε΄ (μερική) 2014-2015Ε΄ (πλήρης) Στ΄ (μερική) 2015-2016Στ΄ (πλήρης)

17 ΑΓΓΛΙΚΑΤΑΞΕΙΣ 2011-2012Α΄-Β΄ (πλήρης) Γ΄ (μερική - αξιοπ. ΑΠ της Β΄ τάξης) 2012-2013Γ΄ (πλήρης) 2013-2014Δ΄ (πλήρης) 2014-2015Ε΄ (πλήρης) 2015-2016Στ΄ (πλήρης)

18 ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 2011-2012Α΄-Β΄ (μερική) 2012-2013Α΄-Β΄ (πλήρης) 2013-2014Γ΄ (πλήρης) 2014-2015Δ΄ (πλήρης) 2015-2016Ε΄-Στ’ (πλήρης)

19 Εισάγεται ο θεσμός της εμπέδωσης:  Διδακτικές περίοδοι:  Πολυδιδάσκαλα σχολεία: 5 για τις τάξεις Α’-Β’ και 4 για τις τάξεις Γ΄- Στ΄  Μικρότερα σχολεία: λιγότερες ώρες  Μπορούν να τοποθετηθούν:  σε οποιαδήποτε ώρα, αναλόγως των αναγκών του κάθε σχολείου και της κάθε τάξης  τις ίδιες μέρες και ώρες για τα «αδελφά» τμήματα, ώστε να υπάρχει συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των εκπαιδευτικών. Τι αλλάζει στο νέο Ω.Π. (1)

20 Πολλαπλασιασμός των ευκαιριών για: 1. όλα τα παιδιά που δυσκολεύονται και όλα τα παιδιά που προχωρούν πιο γρήγορα, ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε διαφορών (γλώσσας, θρησκείας, ικανοτήτων κτλ) 2. τον εκπαιδευτικό (χωρίς το άγχος της νέας ύλης): ◦ περαιτέρω εξατομίκευση - διαφοροποίηση ◦ επαρκή καθοδήγηση των παιδιών στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα ◦ κάλυψη οποιωνδήποτε κενών - δυσκολιών εντοπίζει ◦ στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ◦ δραστηριότητες εμπλουτισμού ◦ επικέντρωση στην απόκτηση και εμπέδωση των πυρηνικών γνώσεων ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ

21 Κατ’ οίκον συνδιδασκαλία εκπαιδευτικού και γονιού • Ευχάριστη δραστηριότητα • Ευκαιρία επικοινωνίας γονιού- παιδιού και παρακολούθησης της προόδου του ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ

22 Αύξηση του χρόνου του δεύτερου διαλείμματος κατά πέντε λεπτά και μείωση της έβδομης και τελευταίας διδακτικής περιόδου, κάθε μέρας, κατά πέντε λεπτά. Τι αλλάζει στο νέο Ω.Π. (2)

23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:45 - 08:2540΄ 08:25 - 09:0540΄ 09:05 - 09:25ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (20΄) 09:25 - 10:0540΄ 10:05 - 10:4540΄ 10:45 - 11:00ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (15΄) 11:00 - 11:4040΄ 11:40 - 12:2040΄ 12:20 - 12:30ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (10΄) 12:30 - 13:0535΄

24 Εισαγωγή από την Α’ τάξη ενός νέου γνωστικού αντικειμένου με τίτλο «Γνωρίζω τον Κόσμο Μου» το οποίο περιλαμβάνει τη Γεωγραφία, το Σχολικό Κήπο και την Πατριδογνωσία (στα πλαίσια του μαθήματος αυτού θα ακολουθείται το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Γεωγραφίας το οποίο περιλαμβάνει όλα τα πιο πάνω θέματα). Τι αλλάζει στο νέο Ω.Π. (3)

25 Εισαγωγή στις τάξεις Α’ έως Δ’ ενός νέου γνωστικού αντικειμένου με τίτλο «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία», το οποίο περιλαμβάνει την Επιστήμη και το Σχεδιασμό & Τεχνολογία. Στο μάθημα αυτό θα ακολουθείται το Α.Π. των Φυσικών Επιστημών και θα μπαίνει εμβόλιμα το Α.Π. του Σχεδιασμού & Τεχνολογίας με κατασκευές που θα αξιοποιούνται στην Επιστήμη, αλλά θα εξυπηρετούν και στόχους του συγκεκριμένου μαθήματος. Τι αλλάζει στο νέο Ω.Π. (4)

26 Εισαγωγή του μαθήματος των Αγγλικών από την Προδημοτική. Σκοποί:  Η εναρμόνιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος με τις πολιτικές που προάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση για εκμάθηση ξένων γλωσσών από πολύ μικρή ηλικία.  Η παροχή στα παιδιά της ευκαιρίας να αποκτήσουν τις αναγκαίες επικοινωνιακές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να επικοινωνούν αποτελεσματικά και σε άλλη γλώσσα, πλην της μητρικής. Τι αλλάζει στο νέο Ω.Π. (5)

27 Εισαγωγή της ενότητας Αγωγή Ζωής στις τάξεις Α΄ - Δ΄ Στόχος:  Ευκαιρίες για εμπλοκή, με βάση τις ανάγκες του σχολείου, σε διάφορες διαθεματικές δραστηριότητες και εργασίες: ◦ Αγωγή του Καταναλωτή ◦ Κυκλοφοριακή Αγωγή ◦ Διαπολιτισμική Αγωγή ◦ Περιβαλλοντική Αγωγή κτλ  Άντληση θεμάτων από τα νέα Α.Π. της Αγωγής Υγείας και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε. – Ε.Α.Α.) Τι αλλάζει στο νέο Ω.Π. (6)

28 Τι αλλάζει στο νέο Ω.Π. (7) Εισαγωγή των δύο κύριων θεμάτων της Αγωγής Ζωής (Αγωγή Υγείας και Π.Ε. – Ε.Α.Α.) στις τάξεις Ε’ και Στ’ ως ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα έτσι ώστε πέρα από τη διαθεματική προσέγγιση οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά να μπορούν να ασχοληθούν και με πιο εξειδικευμένα θέματα που αναφέρονται στα Αναλυτικά Προγράμματα των δύο αντικειμένων.

29 Πρόγραμμα Σπουδών Αγωγής Υγείας Σκοπός: η προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των μαθητών/τριών, αφενός με την ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών ικανοτήτων, αφετέρου με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους ΘΕΜΑΤΙΚΕΣΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣΕΝΟΤΗΤΕΣ

30 Πρόγραμμα Σπουδών Π.Ε.-Ε.Α.Α. Σκοπός: η μελέτη ζητημάτων περιβαλλοντικής/αειφόρου ανάπτυξης που αφορά το ίδιο το σχολείο και την κοινότητά του, με στόχο την προώθηση αλλαγών στο παιδαγωγικό, κοινωνικό και τεχνητό οργανωσιακό πλαίσιο του σχολείου. Θεματικές Ενότητες 1.Απορρίμματα 2.Αστική ανάπτυξη 3.Δάσος- 4.Ενέργεια 5.Ερημοποίηση 6.Φτώχεια 7. Μέσα μεταφοράς 8. Νερό 9. Παραγωγή και κατανάλωση 10. Πολιτισμός 11. Τουρισμός 12. Βιοποικιλότητα

31 Δίνεται σε όλα τα μαθήματα ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, έτσι ώστε να απαλειφθούν τα φαινόμενα μειωμένης ευχέρειας χρήσης της Νέας Ελληνικής Γλώσσας σε πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής και των επιστημών, που διαπιστώνονται επανειλημμένως, ακόμη και από διεθνείς έρευνες. Τι αλλάζει στο νέο Ω.Π. (8)

32  Η προσαρμογή της διδασκαλίας και καλλιέργειας της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο σχολείο στα επιστημονικά δεδομένα της εποχής μας.  Η αναβάθμιση του γλωσσικού μαθήματος από απομονωμένο μάθημα πολλών ωρών χωρίς ουσιαστική επίδραση στην κατοπινή γλωσσική ικανότητα των μαθητών, που ήταν μέχρι σήμερα, σε κεντρική διδακτική και μαθησιακή δραστηριότητα του σχολείου. ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

33 Ποσοστό του συνολικού διδακτικού χρόνου για Γλώσσα και Μαθηματικά στα δημοτικά σχολεία της Ευρώπης (EUROSTAT Aριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη 2009, σ.204) Κύπρος Σλοβακία Γερμανία Φινλανδία Ελλάδα Γαλλία

34 Εισαγωγή του θεσμού του δασκάλου-υπεύθυνου τμήματος, με ανάλογη μείωση του διδακτικού του χρόνου. Για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί καλύτερα στις αλλαγές που προκύπτουν εξαιτίας της εφαρμογής των νέων Α.Π. και της αναδιαμόρφωσης του Ωρολόγιου Προγράμματος. Τι αλλάζει στο νέο Ω.Π. (9)

35 ΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 2011-20122012-20132013-20142014-2015 Συμπλέγμ.2202 2 Α’42011 2 Β’4201 1 2 Γ’4201 12 Δ’4201 12 Ε’4201 1 2 Στ’42011 2 ΣΥΝΟΛΟ 2740

36  Αναλαμβάνει τις περισσότερες διδακτικές περιόδους σε ένα τμήμα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι διδακτικές περίοδοι των μαθημάτων «Γλώσσα και Πολιτισμός» και «Μαθηματικά»  Αναλαμβάνει τις διδακτικές περιόδους που προσφέρονται στο τμήμα του για «Εμπέδωση»  Αναλαμβάνει το συντονισμό των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο τμήμα του άλλα γνωστικά αντικείμενα ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή και η συνέχεια μεταξύ των διάφορων γνωστικών αντικειμένων και η διαθεματικότητα στη διδακτική προσέγγιση

37  Συνεργάζεται με το συντονιστή του σχολείου του για τα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα που το σχολείο του, και κατ’ επέκταση το τμήμα του, συμμετέχει σε αυτά  Αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει όλες τις αρμοδιότητες διοίκησης που αφορούν το τμήμα του (τήρηση παρουσιών, συγκέντρωση χρημάτων, συντονισμός και επιμέλεια εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων, συμπλήρωση μαθητολογίου, συμπλήρωση και έκδοση ενδεικτικών/ απολυτηρίων)  Επιλαμβάνεται όλων των καθηκόντων συνοδείας και ασφάλειας σε σχέση με το τμήμα του (εκδρομές, επισκέψεις, εκκλησιασμός, συγκεντρώσεις στο σχολείο)

38  Έχει την ευθύνη υλοποίησης και εφαρμογής στο τμήμα του των αποφάσεων του Υπουργείου και του διδασκαλικού συλλόγου  Ενημερώνει τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους και άλλα ζητήματα που τους αφορούν  Εφαρμόζει τακτικές επίλυσης προβλημάτων παραβατικότητας και πρόληψης της βίας  Ενημερώνει και συντονίζεται με τους σχολικούς συμβούλους, τους Επιθεωρητές, το Διευθυντή, και τους Βοηθούς Διευθυντές του σχολείου

39  Αναλαμβάνει την οργανωτική ευθύνη και την προετοιμασία των παιδιών για διαγωνισμούς του Υπουργείου  Συμμετέχει με το τμήμα του σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου που είναι ανοικτές για το κοινό  Συμμετέχει με το τμήμα του σε όλες τις ενδοσχολικές εκδηλώσεις αναλαμβάνοντας συντονιστικό ρόλο σε κάποιες από αυτές  Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και ευθύνες σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο τμήμα του και την ανάπτυξη εργασιών (projects) από τους μαθητές του  Συμμετέχει στις πολυθεματικές ομάδες.

40 Σταδιακή μείωση ή τερματισμός παραχώρησης επιπρόσθετων διδακτικών περιόδων που δίνονται για εκπαιδευτικά προγράμματα: ◦ Σταδιακή μείωση για «Ενισχυτική Διδασκαλία» και «ΟΙΚΑΔΕ» ◦ Πλήρης τερματισμός παραχώρησης επιπρόσθετων διδακτικών περιόδων για τα προγράμματα «Οικολογικά Σχολεία» και Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Προαγωγής Υγείας». 10. Τι αλλάζει στο νέο Ω.Π.

41 ΤΥΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Αριθμός Μαθητών Τύπος Σχολείου Διδακτικές Περίοδοι Επεξηγήσεις α)Ως 14Λειτουργεί μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιου. Εφαρμόζεται το ΩΠ του τύπου (β) (15-19 μαθητές 60 δ.π.) β)15-19Διδιδάσκαλο (2 τμήματα) 60- Συμπλεγματοποιούνται γειτονικές τάξεις* (Α+Β+Γ, Δ+Ε+Στ) - (2 εκ/κοί υπεύθ. τμήμ. Χ 27 δ.π.)+(1 εκ/κός Χ 6 δ.π.)=60 δ.π. γ)20-29Διδιδάσκαλο ενισχυμένο (2 τμήματα) 75- Συμπλεγματοποιούνται γειτονικές τάξεις* (Α+Β+Γ, Δ+Ε+Στ) - (1 Β.Δ. Χ 21 δ.π.)+(2 εκ/κοί υπεύθ. τμήμ. Χ 27 δ.π.)=75 δ.π. δ)30-38Τριδιδάσκαλο ενισχυμένο (3 τμήματα) 100- Συμπλεγματοποιούνται γειτονικές τάξεις* (Α+Β, Γ+Δ, Ε+Στ) - (1 Δ. Χ 19 δ.π.)+(3 εκ/κοί υπεύθ. τμήμ. Χ 27 δ.π.)=100 δ.π. ε)39+Τριδιδάσκαλο ενισχυμένο ή Π/διδάσκαλο 100 και άνω Αυξάνονται ανάλογα με τα τμήματα - Αμιγή τμήματα ή και συμπλέγματα τάξεων - Χρόνος για συμπλέγματα: * Α+Β (34 δ.π.), Γ+Δ (32 δ.π.), Ε+Στ (34 δ.π.) - Χρόνος για αμιγή τμήματα: * Α, Β, Γ, Δ (35 δ.π.) * Ε, Στ (37 δ.π. - οι 2 για Σχ. Τεχν. και Αγ. Υγείας/ Οικ. Οικ.) - Για τα συμπλέγματα εφαρμόζεται το ΩΠ των 100 δ.π. - Για τα αμιγή τμήματα εφαρμόζεται το ΩΠ των 210 δ.π. - 1 Δ + ανάλογος αριθμός ΒΔ και εκ/κών * Στους τύπους σχολείων α-δ, αν απαιτείται από τη σύνθεση του αριθμού των μαθητών (για πιο ισάριθμη κατανομή), γίνεται συμπλεγματοποίηση μη γειτονικών τάξεων (π.χ. Στο διδιδάσκαλο: Α+Β+Δ, Γ+Ε+Στ ή στο τριδιδάσκαλο: Α+Γ, Β+Δ, Ε+Στ κτλ). Ο αριθμός μαθητών στα συμπλέγματα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 20.

42 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΔΙΔΑΣΚΑΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (60 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ) (Δύο τμήματα: Α+Β+Γ και Δ+Ε+Στ) Α/ΑΜΑΘΗΜΑΑΒΓΔΕΣΤΣΥΝΟΛΟ 1Γλώσσα και Πολιτισμός (Ελληνικά/ Λογοτ./ Θέατρο)44443322 2Μαθηματικά2,5 15 3Ιστορία112 4Θρησκευτικά0,5 12 5Γνωρίζω τον Κόσμο μου (Γεωγρ./Σχ. Κήπος/Πατριδ.)1113 6Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία112 7Φυσικές Επιστήμες11 8Τέχνη11 9Μουσική11 10Φυσική Αγωγή22 11Αγγλικά0,5 114 12Σχ. Τεχνολογία/ Αγωγή Υγείας/ Οικιακή Οικονομία11 13Αγωγή Ζωής (Αγωγή Υγείας/ Π.Ε. - Ε.Α.Α.)11 14Π.Ε. - Ε.Α.Α.11 15Εμπέδωση112 ΣΥΝΟΛΟ60

43 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΔΙΔΑΣΚΑΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (75 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ) (Δύο τμήματα: Α+Β+Γ και Δ+Ε+Στ) Α/ΑΜΑΘΗΜΑΑΒΓΔΕΣΤΣΥΝΟΛΟ 1Γλώσσα και Πολιτισμός (Ελληνικά/ Λογοτ./ Θέατρο)55544427 2Μαθηματικά33333318 3Ιστορία11114 4Θρησκευτικά1113 5Γνωρίζω τον Κόσμο μου (Γεωγρ./Σχ. Κήπος/Πατριδ.)1113 6Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία112 7Φυσικές Επιστήμες11 8Τέχνη112 9Μουσική112 10Φυσική Αγωγή112 11Αγγλικά0,5 114 12Σχ. Τεχνολογία/ Αγωγή Υγείας/ Οικιακή Οικονομία11 13Αγωγή Ζωής (Αγωγή Υγείας/ Π.Ε. - Ε.Α.Α.)112 14Π.Ε. - Ε.Α.Α.11 15Εμπέδωση1113 ΣΥΝΟΛΟ75

44 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΡΙΔΙΔΑΣΚΑΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (100 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ) (Δύο τμήματα: Α+Β, Γ+Δ και Ε+Στ) Α/ΑΜΑΘΗΜΑΑΒΓΔΕΣΤΣΥΝΟΛΟ 1Γλώσσα και Πολιτισμός (Ελληνικά/ Λογοτ./ Θέατρο)77655535 2Μαθηματικά44433321 3Ιστορία11226 4Θρησκευτικά111,53,5 5Γνωρίζω τον Κόσμο μου (Γεωγρ./Σχ. Κήπος/Πατριδ.)111,53,5 6Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία224 7Φυσικές Επιστήμες22 8Τέχνη1113 9Μουσική1113 10Φυσική Αγωγή2226 11Αγγλικά1111116 12Σχ. Τεχνολογία/ Αγωγή Υγείας/ Οικιακή Οικονομία11 13Αγωγή Ζωής (Αγωγή Υγείας/ Π.Ε. - Ε.Α.Α.)112 14Π.Ε. - Ε.Α.Α.11 15Εμπέδωση1113 ΣΥΝΟΛΟ100

45 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΛΥΔΙΔΑΣΚΑΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ* (Έξι τμήματα και άνω) Α/ΑΜΑΘΗΜΑΑΒΓΔΕΣΤΣΥΝΟΛΟ 1Γλώσσα και Πολιτισμός (Ελληνικά/ Λογοτεχνία/ Θέατρο)10 887750 2Μαθηματικά55555530 3Ιστορία22228 4Θρησκευτικά22222212 5Γνωρίζω τον Κόσμο μου (Γεωγρ./ Σχ. Κήπος/ Πατριδ.)22222212 6Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία22228 7Φυσικές Επιστήμες224 8Τέχνη22222212 9Μουσική22222212 10Φυσική Αγωγή22222212 11Αγγλικά11222210 12Σχ.. Τεχνολογία/ Αγωγή Υγείας/ Οικιακή Οικονομία224 13Αγωγή Ζωής (Αγωγή Υγείας/ Π.Ε. – Ε.Α.Α.)22228 14Π.Ε. – Ε.Α.Α.112 15Εμπέδωση55444426 ΣΥΝΟΛΟ35 210 *Σημείωση: Όπου λειτουργούν συμπλέγματα εφαρμόζεται για όλα τα μαθήματα το ΩΠ του σχολείου με 3 τμήματα

46  Σύνολο διδακτικών περιόδων: 47 [35+(4Χ3)]  Εμπέδωση: 5 δ.π. για όλες τις τάξεις  Λογοτεχνία/Θέατρο: 2 δ.π. για Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη  Άγωγή Ζωής: 4 δ.π. για Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξη και 2 δ.π. για Ε΄ και Στ΄ τάξη  Π.Ε.-Ε.Α.Α.: 2 δ.π. για Ε΄ και Στ΄ τάξη  Φυσική Αγωγή: αύξηση από 2 σε 3 δ.π. για Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξη Παραμένουν ως είχαν στο ΕΟΣ:  Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 2 περίοδοι σε όλες τις τάξεις  Αγγλικά: αυξημένα κατά 1 δ.π. στις τάξεις Α΄ και Β΄ και κατά 2 δ.π. στις τάξεις Δ΄,Ε΄ και Στ΄  Ενδιαφέροντα : 4 δ.π. σε κάθε τάξη

47 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:45 - 08:2540΄ 08:25 - 09:0540΄ 09:05 - 09:25ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (20΄) 09:25 - 10:0540΄ 10:05 - 10:4540΄ 10:45 - 11:00ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (15΄) 11:00 - 11:4040΄ 11:40 - 12:2040΄ 12:20 - 12:30ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (10΄) 12:30 - 13:0535΄ 13:05 - 13:55ΣΙΤΙΣΗ (50΄) 13:55 - 14:3035΄ 14:30 - 14:40ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (10΄) 14:40 - 15:1535΄ 15:15 - 15:25ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (10΄) 15:25 - 16:0035΄

48 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΣΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΑΒΓΔΕΣΤΣΥΝΟΛΟ 1 Γλώσσα (Ελληνικά)10 887750 2 Λογοτεχνία/ Θέατρο2226 3 Μαθηματικά55555530 4 Ιστορία22228 5 Θρησκευτικά22222212 6 Γνωρίζω τον Κόσμο Μου (Γεωγρ./ Σχ. Κήπος/ Πατριδ.)22222212 7 Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία22228 8 Φυσικές Επιστήμες224 9 Τέχνη22222212 10 Μουσική22222212 11 Φυσική Αγωγή33332216 12 Αγγλικά22244418 13 Σχ. Τεχνολογία/ Αγωγή Υγείας/ Οικιακή Οικονομία224 14 Αγωγή Ζωής (Αγωγή Υγείας/ Π.Ε. - Ε.Α.Α.)44442220 15 Π.Ε. - Ε.Α.Α.224 16 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές22222212 17 Ενδιαφέροντα44444424 18 Εμπέδωση55555530 ΣΥΝΟΛΟ47 282

49  Οι νέες ρυθμίσεις για τα νέα Ωρολόγια Προγράμματα έχουν προκύψει συναινετικά μέσα στα πλαίσια του δημόσιου διαλόγου που έχει αναπτυχθεί για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και στοχεύουν στη διευκόλυνση της εφαρμογής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων.  Με σκληρή δουλειά, επαγγελματισμό και συλλογική δράση οι ρυθμίσεις αυτές μπορεί να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω εκσυγχρονισμό του κυπριακού σχολείου και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.


Κατέβασμα ppt "Νέα Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικής Εκπαίδευσης Χρύσω Χριστοφόρου, ΠΛΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Κώστας Χαμπιαούρης, ΕΔΕ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google