Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σε τι ωφελούν οι προδιαγραφές στην αγορά απεικονιστικού εξοπλισμού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σε τι ωφελούν οι προδιαγραφές στην αγορά απεικονιστικού εξοπλισμού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σε τι ωφελούν οι προδιαγραφές στην αγορά απεικονιστικού εξοπλισμού
Δρ Χρήστος Καζάσης Εμβιομηχανικός Εμπειρογνώμονας Διαχείρισης Ιατρικής Τεχνολογίας

2 Τεχνικές Προδιαγραφές 1
Το βάρος του συστήματος, με ποινή αποκλεισμού, να είναι μικρότερο από 700 κιλά. Η μονάδα ελέγχου να έχει βάρος μικρότερο από 150 κιλά. Η μονάδα του γραμμικού επιταχυντή οφείλει να διαθέτει, με ποινή αποκλεισμού, 6 βαθμούς ελευθερίας στις κινήσεις της. Προϋπολογισμός: € + ΦΠΑ Radiation unit weight 640 Kg Control console weight 150 Kg The extensive mobility of the radiation head with its six degrees of freedom makes Novac 7….. Προϋπολογισμός: € /κιλό βάρους συστήματος Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων, Θεσσαλονίκη 8-10 Οκτωβρίου

3 Τεχνικές Προδιαγραφές 3
….θα πρέπει να είναι της πλέον σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. ….να είναι πρόσφατης κυκλοφορίας. ….να αναφερθεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας. ….να διαθέτει τις σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές. ….να είναι κατάλληλος για εξετάσεις σε όλα τα όργανα και αγγεία ….να περιγραφεί η τεχνολογία που διατίθεται προς αξιολόγηση. ….τουλάχιστον ….να έχει την δυνατότητα αναβάθμισης. ….χαμηλότερη τιμή. ; Αγορά συστημάτων βασισμένη σε αποδείξεις 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων, Θεσσαλονίκη 8-10 Οκτωβρίου

4 Διαπιστώσεις ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Είναι μεροληπτικού χαρακτήρα
Δημιουργούν διακρίσεις Προδιαγράφουν αδιαφανείς διαδικασίες Περιορίζουν την συγκριτική αξιολόγηση Θέτουν περιορισμούς ίσης μεταχείρισης Φωτογραφίζουν το μηχάνημα και όχι τη τεχνολογία Κλονίζουν την εμπιστοσύνη των εταιρειών συνιστούν εμμέσως απ’ ευθείας ανάθεση προς συγκεκριμένο μηχάνημα/εταιρεία ► ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων, Θεσσαλονίκη 8-10 Οκτωβρίου

5 Συμπεράσματα Σήμερα η απόκτηση της δαπανηρής πραγματικά τεχνολογίας είναι αυθαίρετη, τυχαία και εξαρτώμενη από παράγοντες που δεν σχετίζονται άμεσα με τους σκοπούς της χρήσης της τεχνολογίας, αλλά με τη συνεχιζόμενη εξάπλωση της διαχρονικής κοινωνικής παθογένειας. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων, Θεσσαλονίκη 8-10 Οκτωβρίου

6 Εξισώσεις Τεχνικές προδιαγραφές = Τεχνολογία
Τεχνικές προδιαγραφές = Αποτελεσματικότητα Τεχνικές προδιαγραφές = Αποδοτικότητα Τεχνικές προδιαγραφές = Ασφάλεια Τεχνικές προδιαγραφές = QALYs Τεχνικές προδιαγραφές = Ικανοποίηση χρήστη Τεχνικές προδιαγραφές = Κόστος Τεχνικές προδιαγραφές ΔΕΝ χαρακτηρίζουν κλινικές απαιτήσεις 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων, Θεσσαλονίκη 8-10 Οκτωβρίου

7 Εφαρμογή Θεωριών στη σημερινή πραγματικότητα
Θεωρία του χάους Θεωρία της εντροπίας Θεωρία παιγνίων η ουσία της συμπεριφοράς ενός χαοτικού συστήματος είναι ότι, στην πράξη, είναι απρόβλεπτη σε βάθος χρόνου Η φυσική σημασία της εντροπίας μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι η έκφραση του μέτρου της αταξίας ενός συστήματος Τα παίγνια είναι μία μέθοδος ανάλυσης προβλημάτων που έχουν σχέση με τον τρόπο λήψης αποφάσεων σε καταστάσεις σύγκρουσης και συνεργασίας. Είναι αρκετά δύσκολο να δοθεί κάποια φυσική σημασία στην έννοια αυτή, καθώς δεν αντιστοιχεί προς κάποιο αισθητό στον άνθρωπο μέγεθος. Σύμφωνα με την κλασική θερμοδυναμική, εκφράζει τη δυνατότητα ενός συστήματος να παράγει μηχανικό έργο (όσο μικρότερη η εντροπία, τόσο μεγαλύτερη Η Πληροφορική Εντροπία Το φυσικό μέγεθος "Εντροπία" χρησιμοποιείται για να δηλώσει επίσης το μέτρο της αποδιοργάνωσης ή της αταξίας ή της τυχαιότητας σε ένα σύστημα. Και πάλι έχει μια αρνητική σημασία. Είναι τώρα το αντίθετο της τάξης και της οργανωμένης διάταξης. Την σημασία αυτή στη λέξη, έδωσε ο μεγάλος Αυστριακός φυσικός Ludwig Boltzmann. η δυνατότητα του συστήματος να παράγει μηχανικό έργο). Υποθέτουμε αρχικά ότι υπάρχει μία κατάσταση, όπου ορισμένοι παίκτες παίρνουν αποφάσεις, οι οποίες οδηγούν σε ορισμένα αποτελέσματα Οι παίκτες αυτοί μπορεί να είναι δύο ή και περισσότεροι. Αυτοί που συμμετέχουν σε ένα παίγνιο περισσότερων προσώπων μπορούν να σχηματίσουν κατά τη διάρκεια του παιγνίου μία "συμμαχία" διαρκείας ή περιορισμένου χρόνου. Φυσικά ένα παίγνιο διαφέρει από μία πραγματική κατάσταση απλού ανταγωνισμού ή σύγκρουσης στο ότι η πραγμάτωσή του γίνεται ακριβώς κάτω από ορισμένες συνθήκες και σύμφωνα με ορισμένους κανόνες. Όλα τα παίγνια περιέχουν το χαρακτηριστικό του ανταγωνισμού μεταξύ των παικτών τους και το αποτελέσμά του οδηγεί σε "κέρδη" ή "απώλειες". 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων, Θεσσαλονίκη 8-10 Οκτωβρίου

8 Πως προδιαγράφουμε την τεχνολογία
Τι θέλω να κάνω; Πως θέλω να το κάνω; Τι οφέλη θα έχω Τι προϋπολογισμό έχω Τι προσωπικό έχω Ποιο είναι το περιβάλλον (κοινωνικό) Ποιο το όφελος του ασθενή 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων, Θεσσαλονίκη 8-10 Οκτωβρίου

9 Αξιολόγηση τεχνολογίας
Η ζήτηση για υπηρεσίες αυξήθηκε κατά Χ% κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών. Η αγορά του εξοπλισμού θα παράσχει επαρκή χωρητικότητα για να πραγματοποιούνται οι τρέχουσες και οι προβλεπόμενες μελλοντικές ανάγκες ζήτησης για τα επόμενα χρόνια Y Παροχή αποτελεσματικών και αποδοτικών υπηρεσιών που βασίζονται σε αποδείξεις και κλινικές ανάγκες Στρατηγικοί στόχοι/εφαρμογή πολιτικής Βαθμός εναρμόνισης Η αγορά του εξοπλισμού θα μειώσει τα κόστη συντήρησης και τα αναλώσιμα κατά Y% ετησίως δηλ. θα υπάρξει όφελος Z € ετησίως Οικονομική απόδοση/αειφόρος ανάπτυξη 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων, Θεσσαλονίκη 8-10 Οκτωβρίου

10 Τεχνολογία κάθε επιστημονικό ή/και τεχνολογικό επίτευγμα επιφέρει άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα όλων μας Η τεχνολογία σαν εργαλείο αποτελεί μια δύναμη για το άτομο ή την ομάδα που την κατέχει 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων, Θεσσαλονίκη 8-10 Οκτωβρίου

11 Προδιαγραφές απόδοσης-αποτελεσματικότητας
Όλες οι απαντήσεις, αν και χαρακτηρίζονται από αριθμούς, δεν προσδιορίζονται από αριθμητικά χαρακτηριστικά. Προσδιορίζονται από τις κλινικές απαιτήσεις και τα κοινωνικό-οικονομικά δεδομένα. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων, Θεσσαλονίκη 8-10 Οκτωβρίου

12 Νομοθεσία απαγορεύεται η αναγραφή, τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες αφορούν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προελεύσεως ή ιδιαίτερες μεθόδους απαγορεύεται η αναφορά εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τύπων ή ορισμένης προελεύσεως ή παραγωγής επιτρέπεται τέτοια αναφορά, εφόσον συνοδεύεται από τους όρους ή «αντίστοιχα», όταν είναι αδύνατη η περιγραφή του αντικειμένου χρησιμοποιώντας προδιαγραφές επαρκώς σαφείς και πλήρως κατανοητές 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων, Θεσσαλονίκη 8-10 Οκτωβρίου

13 Αξιολόγηση τιμή χρόνος παράδοσης
ποιότητά με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές τεχνική αξία και αποδοτικότητά με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές κόστος εγκαταστάσεως και λειτουργίας παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά σχέση κόστους αποδοτικότητας όροι πληρωμής 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων, Θεσσαλονίκη 8-10 Οκτωβρίου

14 Προτάσεις Προδιαγραφές απόδοσης /αποτελεσματικότητας
Αξιολόγηση με συντελεστές βαρύτητας Αξιολόγηση με συντελεστές κριτηρίων Αγορές βασισμένες σε αποδείξεις Δηλώσεις σχέσεων προσωπικού με εταιρείες 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων, Θεσσαλονίκη 8-10 Οκτωβρίου

15 Διαμόρφωση αξιολόγησης
Εξίσωση διαμόρφωσης Συγκριτικής Τιμής (ΣΤ) ΚΑΣ (X ….%) + ΚΣ (X….%) + ΚΥ (X….%) + ΚΥφ (X….%) ΣΤ = Σύνολο Σταθμισμένης βαθμολογίας (Α & Β ομάδων) Όπου: ΚΑΣ : Κόστος αγοράς εγκατάστασης-παράδοσης συστήματος ΚΣ : Κόστος συντήρησης με ανταλλακτικά (χρόνος εγγύησης) ΚΥ : Κόστος αντικατάστασης υλικών λειτουργίας (πχ λυχνίας) ΚΥφ : Κόστος αντικατάστασης υλικών λόγω διάρκειας ζωής (επίπεδος ανιχνευτής-flat panel) Συμφερότερη προσφορά, είναι εκείνη η οποία παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο, σύμφωνα με το παραπάνω κλάσμα. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων, Θεσσαλονίκη 8-10 Οκτωβρίου

16 Διαφορά μεταξύ του επιστήμονα και ενός απλού υπαλλήλου
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων, Θεσσαλονίκη 8-10 Οκτωβρίου


Κατέβασμα ppt "Σε τι ωφελούν οι προδιαγραφές στην αγορά απεικονιστικού εξοπλισμού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google