Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ:  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ:  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ:  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

2 Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου Πρόκειται για τη διαδικασία επίτευξης:  κατάλληλων στόχων για όλους τους μαθητές και ταυτόχρονα για ένα έκαστο ξεχωριστά  επικοινωνίας μαθητή και εκπαιδευτικού που οδηγεί στη γνωστική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του δεύτερου σε συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα και επιδόσεις. Κουτσελίνη, 2006 Κουτσελίνη, 2006 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: «Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ορίζουμε τη διαφοροποίηση ως τη θετική ανταπόκριση του εκπαιδευτικού στις ατομικές ανάγκες του μαθητή» Tomlinson and Allan 2004:6

3 Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου Η διδασκαλία στην τάξη υπερέχει της γενικής εκπαιδευτικής πολιτικής της σχολικής μονάδας [σχολικό κλίμα] στη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών Η διδασκαλία στην τάξη υπερέχει της γενικής εκπαιδευτικής πολιτικής της σχολικής μονάδας [σχολικό κλίμα] στη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών Brophy & Good: 1986,Teddlie & Reynolds, 2000 Brophy & Good: 1986,Teddlie & Reynolds, 2000 Η ποιότητα της διδασκαλίας είναι ο καθοριστικότερος παράγοντας που επηρεάζει τη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών Η ποιότητα της διδασκαλίας είναι ο καθοριστικότερος παράγοντας που επηρεάζει τη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών Kyriakides et al., 2009 Kyriakides et al., 2009 Το δίπολο Γνωστική - Συναισθηματική Ανάπτυξη και η ποιότητα διδασκαλίας στην Έρευνα:

4 Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου Ερέθισμα Αισθητηριακή μνήμη Προσλαμβάνουσες παραστάσεις Αποβάλλει ή συνθέτει εμπειρίες Χώρος πρόσληψης ερεθισμάτων σε σχέση με το θέμα 2-4΄΄ Προσοχή Αντίληψη Με βοηθά να αναγνωρίζω πληροφορίες Υπεύθυνη για το επόμενο στάδιο επανάληψη εμβάθυνση κωδικοποίηση Βραχυπρόθεσμη μνήμη Μακροπρόθεσμη μνήμη ιδιοθύελλα Συνειδητό Συνειδητές πληροφορίες Νοηματοδότηση εννοιών Το κουτί πληροφοριών Η ουσία του, να επικοινωνεί με τη βραχυπρόθεσμη Άτυπη συστηματοποίηση Κωδικοποίηση- επανάληψη Γνώσεις/ έννοιες/ σημασιολογικά δίκτυα Χάννω ότι δεν εποικοδομώ στην επανάληψη Κωδικοποίηση: η σημαντικότερη λειτουργία. Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ: πρότυπο ιδεολογικής σύλληψης για τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή: ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ Μ ΟΝΤΕΛΟ Ε ΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - Πηγή: Κουτσελίνη, Ι. Μ. (2006)

5 Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου Πραγματοποιείται μέσω μιας σειράς διδακτικών και διοικητικών διαφοροποιημένων στρατηγικών Μετρήσιμα αποτελέσματα, διδασκαλία σε μικρές ομάδες, ομαδική έρευνα και εξατομικευμένη μελέτη. Καλλιέργειας διαφορετικών στρατηγικών υποβολής ερωτήσεων, γωνίες ενδιαφέροντος, διαφορετικής κατ΄οίκον εργασίας, διαφορετικές οδηγίες. Ως προς το περιεχόμενο, τα μέσα και υλικά, την ετοιμότητα, ευελιξία, ανοιχτότατα του εκπαιδευτικού και του μαθητή. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

6 Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

7

8 Παράμετροι αποτελεσματικής διδασκαλίας:  Προσανατολισμός (Orientation)  Δόμηση (Structuring)  Στρατηγικές υποβολής ερωτήσεων (Questioning)  Χρήση μοντέλων διδασκαλίας (Modelling)  Χρήση δραστηριοτήτων εμπέδωσης (Application)  Αξιοποίηση του χρόνου (Management of time)  Η τάξη ως μαθησιακό περιβάλλον (Classroom as a learning environment)  Αξιολόγηση (Assessment) και λογοδοσία (Accountability)  Μεταξιολόγηση

9 Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου Προσανατολισμός: Αναφέρεται στους στόχους του μαθήματος και περιλαμβάνει τη συμπεριφορά και τις ενέργειες του εκπαιδευτικού σχετικά με την πληροφόρηση των μαθητών για τους στόχους του μαθήματος. Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός πληροφορεί τους μαθητές για τους στόχους του μαθήματος στην αρχή, κατά τη διάρκεια ή και στο τέλος ενός μαθήματος. Μπορεί επίσης, να προκαλέσει τους μαθητές να σκεφτούν το στόχο ή τους στόχους για την πραγματοποίηση μιας δραστηριότητας αναπτύσσοντας έτσι τα κίνητρά τους για μάθηση (Anderman et al., 2002). Παρατηρείται, επίσης, αν ο εκπαιδευτικός πληροφορεί με σαφήνεια τους μαθητές για τους στόχους του μαθήματος ή μιας δραστηριότητας. Επιπρόσθετα, παρατηρείται αν διαφοροποιεί τους στόχους λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες που έχουν οι μαθητές.

10 Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου Δόμηση: Καθορίστε: Τις πυρηνικές γνώσεις και δεξιότητες που θα πρέπει να αποκτήσουν όλοι οι μαθητές σας Τις προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να κατέχουν, για να μπορέσουν να οδηγηθούν στις πυρηνικές Τις μετασχηματιστικές γνώσεις και δεξιότητες δηλ. εκείνες τις οποίες είναι έτοιμοι να αποκτήσουν οι μαθητές σας που κατέχουν με πληρότητα τις πυρηνικές. B. D. A. Lesson Structure Before Προϋπάρχουσες During Νεοαποκτηθείσες After Μεταγνωστικές

11 Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου Διδασκαλία που βοηθά τους μαθητές να βρίσκουν νόημα στην εργασία τους Αποτελεσματική αξιοποίηση της διηληκιακής Τάξης/ Προώθηση της σκέψης στην αίθουσα διδασκαλίας Διδασκαλία που λαμβάνει υπόψη τις πολλαπλές νοημοσύνες Διάγνωση ετοιμότητας ενδιαφερόντων μαθησιακού προφίλ των μαθητών. Αξιοποίηση της τεχνολογίας για τις ανάγκες των μαθητών Εφαρμογή διαφόρων τεχνικών Μάθησης Κατανόηση και σεβασμός του πολιτισμικού προφίλ των μαθητών ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Αειφόρες πρωτοβουλίες Τρέχουσες πρωτοβουλίες


Κατέβασμα ppt "Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ:  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google