Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΤΑ Επιχειρησιακη νοημοσυνη: ΕΝΟΤΗΤΑ Bc1.1.1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΤΑ Επιχειρησιακη νοημοσυνη: ΕΝΟΤΗΤΑ Bc1.1.1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΤΑ Επιχειρησιακη νοημοσυνη: ΕΝΟΤΗΤΑ Bc1.1.1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Επιχειρησιακή Νοημοσύνη: Κατανόηση του ρόλου των δεδομένων / data (και της παραγόμενης από αυτά γνώσης / knowledge) στη αναγνώριση καταστάσεων και τη λήψη αποφάσεων ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

2 Τι περιλαμβάνει η Πρώτη Ενότητα [Bc1.1.1];
Επιχειρησιακή Νοημοσύνη (Business Intelligence - ΒΙ) Η (υπο)Ενότητα αυτή θα προσφέρει τις εισαγωγικές έννοιες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του όρου «επιχειρησιακή νοημοσύνη» και της αξίας και λογικής χρήσης της επιχειρησιακής νοημοσύνης σε έναν οργανισμό (ιδιωτικό ή δημόσιο) Περιλαμβάνει (όπως και κάθε άλλη Ενότητα): Εισαγωγή: Για να βοηθήσει τους λιγότερο εξοικειωμένους με το θέμα να το παρακολουθήσουν Ανάπτυξη: για να προσφέρει κυριολεκτικές γνώσεις πάνω στο θέμα Πρακτική Άσκηση ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

3 Εισαγωγή: Στόχοι και Περιεχόμενο
Στόχος Κατανόηση του ρόλου των δεδομένων / data (και της παραγόμενης από αυτά γνώσης / knowledge) στη αναγνώριση καταστάσεων και τη λήψη αποφάσεων Περιεχόμενο Έννοιες και Παραδείγματα Δείτε αυτό το webinar μέχρι τέλους... Μετά, Ρωτήστε αυτά που θέλετε τον/την Εκπαιδευτή/τρίασας Κάνετε ένα post στο Forum! ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

4 Επιχειρηματική Νοημοσύνη, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Δεδομένα, Πληροφορία, Γνώση, Επιχείρηση, Δημόσιος Οργανισμός, Οφέλη, Λήψη Αποφάσεων, Δείκτες (indicators), Κάρτες (charts), Επιχειρησιακή Αναφορά (enterprise reporting), Εφαρμογές και Χρήστες της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης Λεξεις κλειδια ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

5 Τι περιλαμβάνει η Εισαγωγή;
Τι είναι Επιχειρησιακή Νοημοσύνη; Ποιά είναι η Πληροφορία (και η Γνώση) που παράγουν οι μέθοδοι και οι τεχνικές της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης και γιατί, και πώς, είναι χρήσιμη; ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

6 Ζούμε στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης!
Η εποχή μας, η κοινωνία μας, λέγεται της... Πληροφορίας! Πολλοί λένε και της Γνώσης... Η καθημερινή ζωή μας, η οργάνωση της σύγχρονης επιχείρησης, η λειτουργία του Κράτους απαιτεί τη γρήγορη και αποδοτική διαχείριση τεράστιων όγκων δεδομένων και πληροφοριών... Το Ιντερνέτ μόνο, Περιέχει σίγουρα 3 τρισεκατομμύρια σελίδες και περισσότερες Κάποιοι λένε ότι τα δεδομένα που είναι προσβάσιμα από το Ιντερνέτ θα έκανα 12 στήλες σε σελίδες, που η κάθε μία από αυτές θα είχε ύψος 2 φορές την απόσταση ανάμεσα στον Ήλιο και τον Πλούτωνα! ... και η απόσταση ανάμεσα στον Ήλιο και στον Πλούτωνα είναι περίπου 3.5 δισεκατομμύρια μίλια! ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

7 Η διαρκώς αυξανόμενη ποσότητα της πληροφορίας...
Ζητά οργάνωση Σκεφτείτε το Ιντερνέτ χωρίς το Google… Με το Google, η χρήση του Ιντερνέτ είναι πιο αποδοτική! Αντίστοιχα, η επιχειρησιακή νοημοσύνη (business intelligence) μπορεί Να κάνει πιο γρήγορη και αποδοτική τη διαχείριση της πληροφορίας που παράγουν και αποθηκεύουν οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί Να επεξεργαστεί αυτή την πληροφορία και να την φέρει στη μορφή που συμβάλει στη λήψη καλύτερων, πιο δίκαιων, πιο ορθολογικών αποφάσεων ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

8 Επιχειρηματική Νοημοσύνη (ή, πολλές φορές «επιχειρηματική ευφυΐα»)
Επιχειρηματική Νοημοσύνη (ή, πολλές φορές «επιχειρηματική ευφυΐα») Η επιχειρησιακή νοημοσύνη περιλαμβάνει ένα σύνολο από μεθόδους και τεχνικές με αντικείμενο την ανάλυση και την επεξεργασία δεδομένων, αυτών που παράγονται και αποθηκεύονται κατά τη διάρκεια της καθημερινής ζωής των επιχειρήσεων και των δημοσίων οργανισμών Ένα παράδειγμα... ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

9 Επιχειρηματική Νοημοσύνη (ΕΝ) στον τουρισμό!
Ένα ξενοδοχείο χρησιμοποιεί τεχνικές ΕΝ: Κρατάει στατιστικά στοιχεία για κάθε δωμάτιο, «καταληψημότητας» και τιμής ενοικίασης, «κατανάλωσης», για να προσδιορίζει τα έσοδα που γεννά το κάθε δωμάτιο –- και αυτό σε μια κλίμακα χρόνου (μήνα, εποχή, έτος...) ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

10 Τι είναι αυτά τα στατιστικά στοιχεία και σε τι συνεισφέρουν;
Είναι αριθμοί που κρύβονται πίσω από εικόνες γραφημάτων Δείχνουν τάσεις, αλλαγές στις τάσεις, αναλογίες μεγεθών Στο ξενοδοχείο μας... Τα δωμάτια με ένα σαλόνι φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη απόδοση από τα πιο μικρά... Σε τι συνεισφέρουν; Αν η τάση επιβεβαιώνεται στην κλίμακα του χρόνου, σταδιακά, το ξενοδοχείο θα περιορίζει τον αριθμό των «μικρών δωματίων». ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

11 Πίσω από τα γραφικές παραστάσεις και τα ιστογράμματα...
Κρύβονται επιστημονικές μέθοδοι και τεχνολογικές εφαρμογές Πληροφορικής που: Συγκεντρώνουν δεδομένα από διαφορετικές πηγές Συνδυάζουν αυτά τα δεδομένα και μελετούν τις σχέσεις τους Εξάγουν το αποτέλεσμα με τη μορφή «metrics» («μετρησίμων) Αναπροσαρμόζουν αυτόματα τα «metrics» όταν καινούργια δεδομένα προστίθενται.. + + ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

12 Επιχειρηματική Νοημοσύνη είναι λοιπόν...
Univ. of Michigan script=true «Business Intelligence is a term that refers to the collecting, structuring, analyzing and leveraging of data to turn it into easy-to-understand information» Η Επιχειρηματική Νοημοσύνη συνδέεται με τη συλλογή, τη δόμηση, την ανάλυση και την αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων, με σκοπό να μετατραπούν αυτά σε... ... χρήσιμη πληροφορία! ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

13 Ποιά είναι ακριβώς αυτή η πληροφορία;
Και γιατί, και πώς, είναι χρήσιμη; ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

14 Πρώτα απ’ όλα... υπήρχαν τα δεδομένα (data)
Οι ΟΤΑ, όπως και κάθε άλλος δημόσιος οργανισμός και επιχείρηση Χρησιμοποιούν εφαρμογές, συστήματα Πληροφορικής (Το Δημοτολόγιο είναι μια από αυτές) Για να εκτελούν γρήγορα εργασίες που κάποτε κάποιος τις έκανε με το χέρι Κάποτε, η αλλαγή οικογενειακής μερίδας σημειωνόταν σε ένα τετράδιο, τώρα εισάγεται σε έναν υπολογιστή Οι εφαρμογές αυτές έχουν αποθηκεύουν κάθε ενέργεια που εκτελούν και το αποτέλεσμα της Και αυτό για πολλά χρόνια ... Δημιουργούν και συσσωρεύουν δεδομένα ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

15 Κάποτε λέγαμε μας έλλειπαν τα δεδομένα, τώρα έχουμε τόσα data που...
Δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε... Και δεν είναι τα «δικά μας» μόνον data... Είναι και αυτά που μας έρχονται από άλλους οργανισμούς με τους οποίους συναλλασσόμαστε (π.χ. Τράπεζες) Και αυτά που λαμβάνουμε από το Ιντερνέτ (π.χ. Google maps) Αύριο, η διεύθυνση κατοικίας ενός προσώπου θα συμπληρώνεται και από την γεωγραφική θέση της κατοικίας σε έναν ψηφιακό χάρτη! Εξ αιτίας του Ιντερνέτ μάλιστα, η μετάδοση δεδομένων από το ένα σύστημα στο άλλο είναι ταχύτατη και χωρίς όρια ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

16 Μόνον που τα data περιέχουν...
απλώς σύμβολα! Χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν «κάτι» που πρέπει να εισαχθεί σε μια μηχανή για να εκτελεσθεί ένας υπολογισμός, μια ενέργεια... Σκεφθείτε ένα φύλλο excel Μπορεί να μην σημαίνουν τίποτα σε έναν εξωτερικό παρατηρητή ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

17 Για να σημαίνουν κάτι τα data...
Πρέπει να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας Να μπορεί κανένας να καταλαβαίνει «διαβάζοντας» μια σειρά από data, πράγματα όπως Ποιός έκανε κάτι; Τι έγινε; Πού; Πότε; Για να συμβεί αυτό, πρέπει να αποκτήσουν, λέμε, «σχεσιακή σύνδεση» Καταλαβαίνοντας σχέσεις ανάμεσα στα data, δημιουργούμε πληροφορία! ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

18 Πληροφορία και γνώση Data Πληροφορία (Information) Γνώση (Knowledge)
Χιονίζει έξω! Πληροφορία (Information) Χθες το βράδυ η θερμοκρασία έπεσε απότομα, περισσότερο από 10 βαθμούς, το έχει στρώσει από τα ξημερώματα... Γνώση (Knowledge) Όταν η υγρασία στην ατμόσφαιρα είναι σχετικά υψηλή και η θερμοκρασία κοντά στο έδαφος κατεβαίνει χαμηλά, χιονίζει... Με τη γνώση, μπορούμε να καταλάβουμε Τι συνέβη Αν υπάρχει κάποιος μηχανισμός που εξηγεί αυτό που συνέβη Και, να προβλέψουμε τι μπορεί να συμβεί αργότερα ή τι να αποφασίσουμε τι να κάνουμε για να επηρεάσουμε την εξέλιξη των πραγμάτων ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

19 Η «Πληροφορία» προκύπτει
Επαναλαμβάνουμε Data Το Δημοτολόγιο περιέχει πολλά πεδία με εγγραφές (γράμματα και αριθμούς) Η «Πληροφορία» προκύπτει Όταν σχηματιστεί η «οικογενειακή μερίδα» του δημότη που έχει το όνομα του, τη διεύθυνση του, τα μέλη της οικογένειας του κλπ. Γνώση Αυτή είναι η λίστα των δημοτών μας με χαμηλό εισόδημα. Είναι μεγαλύτερη από πέρυσι, απόδειξη ότι η οικονομική κρίση είναι παρούσα. Είναι ώρα να σκεφτούμε ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης, αν δεν θέλουμε να δούμε του χρόνου και την απασχόληση να μειώνεται (εξ αιτίας της κρίσης) και τους συμπολίτες μας με χαμηλό εισόδημα να αυξάνονται. ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

20 Από τα data στη. γνώση [http://www. systems-thinking. org/dikw/dikw
ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

21 Η Επιχειρησιακή Νοημοσύνη είναι που...
Γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στα data στην πληροφορία (και τη γνώση) Επειδή περιλαμβάνει Τη συλλογή, διαχείριση και ανάλυση των data Την μετατροπή τους σε χρήσιμη πληροφορία και γνώση Την οργάνωση αυτής της «μετατροπής» με συστηματικό τρόπο, με εγκυρότητα, έγκαιρα (σχεδόν αυτόματα) Τη διαχείριση της «παραγόμενης» πληροφορίας και της γνώσης ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη, επαναχρησιμοποιήσιμη, αξιοποιήσιμη ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

22 Συνεισφέροντας σε καλύτερες αποφάσεις
Αποφάσεις που λαμβάνονται αξιοποιώντας την πληροφορία και συγκεντρώνοντας τη γνώση που μπορεί να παράγει η Επιχειρησιακή Νοημοσύνη είναι πιο δίκαιες και ορθολογικές Στηρίζονται στην αντίληψη της πραγματικότητας μέσα από τη συνεχή (και όχι ευκαιριακή, κάποιοι αριθμοί εδώ κι εκεί) παρακολούθηση των τάσεων κρίσιμων μεγεθών Τροφοδοτούνται από την επισήμανση καλών πρακτικών και την «ανακάλυψη» κρυμμένων δυσλειτουργιών και πηγών αδικαιολόγητου κόστους Δημιουργούν τη βάση για την τοποθέτηση στόχων που βελτιώνουν τις τρέχουσες επιδόσεις και τη λειτουργία του οργανισμού ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

23 Πηγές και σχετικοί σύνδεσμοι
Business Univ. of Michigan ue&transcript=true National Collegiate Athletic Association (NCAA veral8x64.html IBM Cognos Municipal Performance Management 01.ibm.com/software/data/cognos/solutions/governme nt/municipal-performance-management-blueprint.html ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

24 ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη
Παραγωγή Περιεχομένου: ΕΑΙΤΥ [ΕΜ9: ATLANTIS Group] Συγγραφείς Θ. Εμμανουηλίδης, Π. Καβάσαλης, Γ. Κούζας, Αθ. Μώραλης, Ζ. Πολιτοπούλου ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ] ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] 24


Κατέβασμα ppt "ΟΤΑ Επιχειρησιακη νοημοσυνη: ΕΝΟΤΗΤΑ Bc1.1.1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google