Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΤΑ Επιχειρησιακη νοημοσυνη: ΕΝΟΤΗΤΑ Bc1.1.1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΤΑ Επιχειρησιακη νοημοσυνη: ΕΝΟΤΗΤΑ Bc1.1.1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΤΑ Επιχειρησιακη νοημοσυνη: ΕΝΟΤΗΤΑ Bc1.1.1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ποιοί χρησιμοποιούν την Επιχειρησιακή Νοημοσύνη σε έναν οργανισμό. Ποιοί θα μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν σε ένα Δήμο και πώς; Πρώτα σενάρια και προσδοκώμενα αποτελέσματα. Παρουσίαση τυπικών «απλών» προβλημάτων (π.χ. επεξεργασία στατιστικών στοιχείων) και των αντίστοιχων χρήσιμων εργαλείων επιχειρησιακής νοημοσύνης. «Πώς να ξεκινήσω εγώ (ένα στέλεχος μιας υπηρεσίας ενός Δήμου ή το επιτελείο του Δημάρχου) και σε τι θα με βοηθήσει ακριβώς»; ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

2 Τι περιλαμβάνει η Πρώτη Ενότητα [Bc1.1.1];
Επιχειρησιακή Νοημοσύνη (Business Intelligence - ΒΙ) Η (υπο)Ενότητα αυτή θα προσφέρει τις εισαγωγικές έννοιες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του όρου «επιχειρησιακή νοημοσύνη» και της αξίας και λογικής χρήσης της επιχειρησιακής νοημοσύνης σε έναν οργανισμό (ιδιωτικό ή δημόσιο) Περιλαμβάνει (όπως και κάθε άλλη Ενότητα): Εισαγωγή: Για να βοηθήσει τους λιγότερο εξοικειωμένους με το θέμα να το παρακολουθήσουν Ανάπτυξη: για να προσφέρει κυριολεκτικές γνώσεις πάνω στο θέμα Πρακτική Άσκηση ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

3 Ανάπτυξη: Στόχοι και Περιεχόμενο
Στόχος Ποιοί χρησιμοποιούν την Επιχειρησιακή Νοημοσύνη σε έναν οργανισμό. Ποιοί θα μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν σε ένα Δήμο και πώς; Πρώτα σενάρια και προσδοκώμενα αποτελέσματα. Παρουσίαση τυπικών «απλών» προβλημάτων (π.χ. επεξεργασία στατιστικών στοιχείων) και των αντίστοιχων χρήσιμων εργαλείων επιχειρησιακής νοημοσύνης. Περιεχόμενο Παραδείγματα χρήσης της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης Δείτε αυτό το webinar μέχρι τέλους... Μετά, Ρωτήστε αυτά που θέλετε τον/την Εκπαιδευτή/τρίασας Κάνετε ένα post στο Forum! ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

4 Επιχειρηματική Νοημοσύνη, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Δεδομένα, Πληροφορία, Γνώση, Επιχείρηση, Δημόσιος Οργανισμός, Οφέλη, Λήψη Αποφάσεων, Δείκτες (indicators), Κάρτες (charts), Επιχειρησιακή Αναφορά (enterprise reporting), Εφαρμογές και Χρήστες της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης Λεξεις κλειδια ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

5 Τι είπαμε στην Εισαγωγή (1)
Η Επιχειρησιακή Νοημοσύνη περιλαμβάνει Τη συλλογή, διαχείριση και ανάλυση των data που παράγονται και αποθηκεύονται κατά τη διάρκεια της καθημερινής ζωής των επιχειρήσεων και των δημοσίων οργανισμών Την μετατροπή τους σε χρήσιμη πληροφορία και γνώση Την οργάνωση αυτής της «μετατροπής» με συστηματικό τρόπο, με εγκυρότητα, έγκαιρα (σχεδόν αυτόματα) Τη διαχείριση της «παραγόμενης» πληροφορίας και της γνώσης ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη, επαναχρησιμοποιήσιμη, αξιοποιήσιμη ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

6 Τι είπαμε στην εισαγωγή (2)
Data, παράγουν οι εφαρμογές Πληροφορικής που διεκπεραιώνουν ενέργειες ή/και συλλέγονται από τον εξωτερικό κόσμο (μέσω του Ιντερνέτ) H Επιχειρησιακή Νοημοσύνη είναι εν τέλει ένα άλλο τεχνολογικό σύστημα που δίνει, με συστηματικό τρόπο, νόημα στα data που παράγουν και αποθηκεύουν οι εφαρμογές ΤΠΕ Η χρήση της συμβάλλει στην καλύτερη αναγνώριση της εσωτερικής κατάστασης ενός οργανισμού και του περιβάλλοντος του, οδηγεί λοιπόν σε καλύτερες και πιο δίκαιες αποφάσεις ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

7 Τι περιλαμβάνει η Ανάπτυξη;
Εισαγωγή στα εργαλεία της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης Δείκτες, Κάρτες και Reports Ποιός μέσα σε ένα οργανισμό χρησιμοποιεί την Επιχειρησιακή Νοημοσύνη Οφέλη και Παραδείγματα Πώς μπορώ να ξεκινήσω; ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

8 Επιχειρησιακή Νοημοσύνη: βασικά εργαλεία (1)
Η Επιχειρησιακή Νοημοσύνη γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στα data και στην Πληροφορία και τη Γνώση που έχει ανάγκη ένας οργανισμός για να βελτιώσει τη λειτουργία του και να προσαρμόζεται στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος Η Επιχειρησιακή Νοημοσύνη παράγει συστηματική και «δυναμική» (δηλ. αυτομάτως ανανεούμενη) πληροφορία με τη μορφή δεικτών, ιστογραμμάτων, καρτών (charts) και άλλων μορφών που επιτρέπουν την δημιουργία εποπτικής εικόνας στα κρίσιμα μεγέθη ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

9 Minnesota Department of Transportation
Ένα παράδειγμα Minnesota Department of Transportation ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

10 Χρειάζεται βέβαια τεχνολογία για να παράγει κανείς αυτή την πληροφορία...
Όμως και το Web δίνει τη δυνατότητα να «παράγει» κανένας κάποιους δείκτες #can%20i ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

11 Επιχειρησιακή Νοημοσύνη: βασικά εργαλεία (2)
(να κάνουμε σαφές) Η πληροφορία που παράγει η Επιχειρησιακή Νοημοσύνη Δεν είναι απλώς κάποιοι δείκτες και γραφήματα Είναι η συστηματική δημιουργία και παρακολούθηση δεικτών και γραφημάτων που δείχνουν την κατάσταση και την εξέλιξη κρίσιμων μεγεθών που θέλει κάποιος να παρατηρεί στενά Είναι επίσης η δημιουργία documents / αναφορών / «δυναμικών επιχειρησιακών αναφορών / reports» στη γλώσσα της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης που ενσωματώνουν δομημένη πληροφορία (αντλώντας στοιχεία από πολλές πηγές) και φυσικά ό,τι άλλο χρειάζεται (σχόλια κλπ.) για να γίνει αυτή ακόμη σαφέστερη ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

12 Ένα παράδειγμα ενός report που όλοι μιλάνε για αυτό...
[ΤΟ ΒΗΜΑ, ] dt=16/04/2009 Την άμεση κατάρτιση και εφαρμογή ενός τριετούς σχεδίου που θα βγάλει την ελληνική οικονομία από την κρίση και θα εξασφαλίσει υψηλούς και διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια πρότεινε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ.Γ. Προβόπουλος, μιλώντας στη χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας. Ο κεντρικός τραπεζίτης, ο οποίος παρουσίασε την έκθεσή του για την οικονομία το 2009, η οποία προβλέπει στασιμότητα του ελληνικού ΑΕΠ.... ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

13 Η παραγωγή reports (αναφορών) με πληθώρα στατιστικά στοιχεία και την ερμηνεία τους...
Είναι μια συχνή δραστηριότητα των επιχειρήσεων και των δημοσίων οργανισμών Τα reports γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα στα data και στην ανάγκη παραγωγής αξιοποιήσιμης πληροφορίας Περιέχουν δομημένα τμήματα (components) και έναν οργανωμένο, προαποφασισμένο τρόπο παρουσίασης (presentation structure) Τα τμήματα (components) που αποτελούν ένα report είναι επαναχρησιμοποιήσιμα Με λίγα λόγια, τα reports συγκεντρώνει «στοιχεία περιεχομένου» και τα διατάσσει σε μορφή που να ανταποκρίνεται σε μια ανάγκη αξιοποίησης πληροφορίας ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

14 Ένας Δήμος θα έπρεπε να δημιουργεί reports (παραδείγματα)
Εσόδων – Εξόδων σε μηνιαία και ετήσια βάση Με στοιχεία από τις Οικονομικές Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης των αιτημάτων των πολιτών Αριθμός εξυπηρετούμενων αιτημάτων ανά μήνα / δείκτης χρονικής απόκρισης Με στοιχεία από το Πρωτόκολλο Εμπορικής και τουριστικής κίνησης, απασχόλησης Με στοιχεία από εξωτερικές πηγές Οικοδομικής δραστηριότητας Με στοιχεία από το Γραφείο Πολεοδομίας ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

15 Στην Πρακτική Άσκηση αυτής της Ενότητας (Βc1. 1
Στην Πρακτική Άσκηση αυτής της Ενότητας (Βc1.1.1) και των 2 επόμενων (Βc1.12, Bc1.1.3) θα δείτε στην πράξη την παραγωγή δεικτών και reports (hands-on experience) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

16 Ποιός χρησιμοποιεί Την Επιχειρησιακή Νοημοσύνη;
Με τι προσδοκώμενα οφέλη; Πώς; ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

17 Η Διεύθυνση Πληροφορικής (IT staff)
Σε μια επιχείρηση αυτός είναι ο κατάλογος των χρηστών της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης Η Διεύθυνση Πληροφορικής (IT staff) Η κορυφή της Διοίκησης (Executives) Οι managers των Λειτουργιών και των Διαδικασιών (Operations & Process Managers) Χρήστες μέσα στην επιχείρηση, σε διάφορα Τμήματα, με ενδιαφέρον για την παρακολούθηση δεικτών και τάσεων όσον αφορά τα αντικείμενα της εργασίας τους (Power Users) Συνεργάτες (Partners) Καταναλωτές (Consumers) ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

18 Σε ένα Δημόσιο Οργανισμό, σε ένα Δήμο (και στο περιβάλλον τους);
Η Διεύθυνση Πληροφορικής Η Διοίκηση Οι αιρετοί και οι συνεργάτες τους (συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Τύπου) «Οι άλλοι»: Στελέχη Διευθύνσεων και Τμημάτων, που ενδιαφέρονται να παρακολουθούν τη δουλειά τους συστηματικά μέσα από δείκτες και αναφορές, ή επειδή οι συνομιλητές τους (π.χ. Η Διοίκηση) το απαιτούν Οικονομικές Υπηρεσίες Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες των Δήμων Και όσοι διαχειρίζονται projects Οι ΤΕΔΚ και η ΚΕΔΚΕ Για να εξαγάγουν στατιστικά στοιχεία σε μια κλίμακα μεγαλύτερη από αυτήν ενός Δήμου Οι τοπικές εφημερίδες Οι πολίτες Οι επισκέπτες, οι τουρίστες Θα ήθελαν να ξέρουν π.χ., με αριθμούς και δείκτες που θα δημοσιεύονται αυτόματα στο site του Δήμου Την καθαρότητα της θάλασσας στην περιοχή του Δήμου (για τις διάφορες παραλίες) Την θερμοκρασία που επικρατεί κατά τους μήνες του καλοκαιριού και του χειμώνα (χρονοσειρές) Τον αριθμό των ημερών ηλιοφάνειας ή τη μεταβολή του αριθμού αεροπορικών / θαλασσίων συνδέσεων με την Αθήνα – Πειραιά κατά τη διάρκεια των μηνών ή της εβδομάδας ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

19 Στην πιο απλή περίπτωση
Οφέλη (1) Στην πιο απλή περίπτωση Η Διοίκηση του Δήμου, οι επικεφαλής των Διευθύνσεων και των Τμημάτων, όλοι, αποκτούν μια καλύτερη εικόνα της πραγματικότητας... Και κυρίως την ίδια: η Επιχειρηματική Νοημοσύνη ενοποιεί σε μια έγκυρη αντίληψη του «τι συμβαίνει» όλες τις διαφορετικές ματιές που οι εμπλεκόμενοι μπορούν να έχουν (συζητάμε για την πραγματικότητα έχοντας όλοι την ίδια εικόνα, δεν είναι λίγο, οι βρετανοί λένε: «single version of truth» Αυτή η εικόνα είναι διαθέσιμη κάθε φορά που το ζητάμε ή με συστηματικό τρόπο (κάθε τρίμηνο κλπ.) Αποτυπώνεται σε έγκυρα reports, δημόσια ή «εσωτερικά» ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

20 Οφέλη (2) Σε μια προοπτική χρόνου και εξοικείωσης με τις με τις μεθόδους και τα αποτελέσματα της ΕN. Η ΕΝ «Σώζει» χρόνο Συχνά, ο Δήμαρχος ζητά από τις Υπηρεσίες οικονομικά και άλλα στοιχεία για μια περίοδο, και τότε όλοι «τρέχουν» (υπερωρίες κλπ.)... Δεν θα χρειάζεται! Βάζει μια ισορροπία στα οικονομικά Αφού η Διοίκηση παρακολουθεί μαζί τα έξοδα και τα έσοδα, εισπραχθέντα και εισπράξιμα –- αποφεύγοντας δαπάνες που θα διατάρασσαν την ισορροπία ή αναζητώντας πολιτικές αύξησης των εσόδων Συμβάλει στη βελτίωση της υπηρεσίας προς τον Πολίτη Αφού το output γίνεται μετρήσιμο και η απόδοση των Υπηρεσιών του Δήμου ελέγχεται με κριτήριο την επιβεβαίωση του δημόσιου χαρακτήρα της προσφερόμενης υπηρεσίας ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

21 Αν δεν μετρήσει ένας Δήμος αυτό που παράγει
Τελικά Αν δεν μετρήσει ένας Δήμος αυτό που παράγει Δεν μπορεί να πάρει στέρεες αποφάσεις για το πως το να το βελτιώσει Ούτε βέβαια να εκτιμήσει την επίδραση στο αποτέλεσμα που είχαν αυτές οι αποφάσεις Στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ οι Δήμοι χρησιμοποιούν τέτοια εργαλεία και πλαίσια Όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στον αναπτυσσόμενο κόσμο Στην Βομβάη, συζητούν για ένα «εικονικό Διευθυντή Υπηρεσιών» που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα σύστημα Επιχειρησιακής Νοημοσύνης for-mumbai-ceo/ ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

22 Ένα παράδειγμα προς μίμηση
Καναδάς, Regional Municipality of Peel eco/labour-market.htm ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

23 Πώς μπορώ να ξεκινήσω; Και από πού;
ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

24 Μπορεί να ξεκινήσει κανείς την Επιχειρηματική Νοημοσύνη;
Οι υποδομές σήμερα λείπουν Και οι Δήμοι, όπως και οι άλλοι δημόσιο οργανισμοί δεν διαθέτουν ένα συστηματικό πλαίσιο ανάλυσης και reporting της πληροφορίας Ωστόσο, οι τεχνολογίες του Web κάνουν τα πράγματα ευκολότερα Υπενθυμίζουμε: Και το έργο LGAF: Υπόσχεται να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες συναλλαγές με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και να προσφέρει μηχανισμούς εκτίμησης της αποτελεσματικότητας αυτών των διαδικασιών ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

25 ... Βέβαια πρέπει να δημιουργηθεί κοινή βάση
Η ΚΕΔΚΕ προσανατολίζεται προς τη δημιουργία Παρατηρητηρίου ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

26 Να αποφασίσει ποιά είναι τα μεγέθη που πρέπει να παρακολουθεί
Με ποιά μέθοδο μπορεί να ξεκινήσει κανείς την Επιχειρηματική Νοημοσύνη; Να αποφασίσει ποιά είναι τα μεγέθη που πρέπει να παρακολουθεί Να ορίσει με προσοχή τους πρώτους δείκτες Με την εμπειρία οι δείκτες θα αλλάξουν, θα γίνουν περισσότεροι, θα παράγονται reports Να «καθαρίσει» τα data που θα χρησιμοποιήσει ώστε να είναι κατάλληλα και σωστά Να φροντίσει για τις απαραίτητες επενδύσεις σε τεχνολογία Βλ. επόμενη ενότητα, Bc1.1.2: Επιχειρησιακή Νοημοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT) Να ξέρει ότι η Επιχειρησιακή Νοημοσύνη είναι κάτι που δεν σταματά, που θέλει συνεχή ενασχόληση, επαναδιατύπωση των ζητούμενων και βελτίωση ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

27 ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη
Παραγωγή Περιεχομένου: ΕΑΙΤΥ [ΕΜ9: ATLANTIS Group] Συγγραφείς Θ. Εμμανουηλίδης, Π. Καβάσαλης, Γ. Κούζας, Αθ. Μώραλης, Ζ. Πολιτοπούλου ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] 27


Κατέβασμα ppt "ΟΤΑ Επιχειρησιακη νοημοσυνη: ΕΝΟΤΗΤΑ Bc1.1.1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google