Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα Γ. Μαρτζόπουλος Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Ε. Ιακώβου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα Γ. Μαρτζόπουλος Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Ε. Ιακώβου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα Γ. Μαρτζόπουλος Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ. martzopo@agro.auth.gr Ε. Ιακώβου Καθηγητής Α.Π.Θ. eiakovou@auth.gr Δ. Βλάχος Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ. vlachos1@auth.gr

2 Εισαγωγή  Στόχος  Aristotle University of Thessaloniki: FP7-REGPOT project 2012-15  Ευκαιρίες για τους τοπικούς φορείς στο χώρο της παραγωγής, διανομής και προώθησης αγροτικών προϊόντων GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

3 Διαχείριση Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων  Επιχειρώντας τη διαχείριση των εμπλεκόμενων φορέων της εφοδιαστικής αλυσίδας, λαμβάνονται υπόψη περιβαλλοντικά ζητήματα και αντοχές στο χρόνο  Κύρια στοιχεία:  Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων  Υλοποίηση Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων  Πράσινες συμβάσεις και προμήθειες  Διαχείριση Άνθρακα  Αξιολόγηση Επιδόσεων Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων. GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

4 Η εμφάνιση της Πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας  Οι κοινωνικοί φορείς  Οι κοινωνικοί φορείς απαιτούν την εταιρική ευθύνη για την:  υπέρβαση της ποιότητας των προϊόντων  επέκταση σε τομείς των προτύπων εργασίας, την περιβαλλοντική αειφορία, τις σχέσεις με τους προμηθευτές, κλπ.  Οι εταιρείες γεωργικών προϊόντων διατροφής  Οι εταιρείες γεωργικών προϊόντων διατροφής πρέπει να αξιολογούν, να αναφέρουν και να παρουσιάζουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις βιωσιμότητας των αλυσίδων εφοδιασμού τους.  Οι διαμορφωτές πολιτικής  Οι διαμορφωτές πολιτικής πρέπει να αξιολογούν την τομεακή οικονομική απόδοση στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας για την αποτελεσματική ρύθμιση των στόχων και των παρεμβάσεων στη λήψη αποφάσεων. GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

5 Η εμφάνιση της Πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας  Μια επισκόπηση των αναδυόμενων τάσεων, των πολιτικών ανάπτυξης, των προκλήσεων και προοπτικών για την ευρωπαϊκή γεωργία, ανέδειξε την ανάγκη για νέα στρατηγικά πλαίσια που θα πρέπει να ασχοληθούν με τη:  Βιωσιμότητα:  Βιωσιμότητα: Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή με βάση την κοινωνία της γνώσης  Ασφάλεια  Ασφάλεια: Προστατεύοντας τα ευρωπαϊκά τρόφιμα, το αγροτικό περιβάλλον, την ενέργεια, την βιοποικιλότητα και τις γεωργικές πράξεις  Γνώση  Γνώση: Αναπτύσσοντας γνώση προσαρμοσμένη στo χρήστη και ανταλλαγή στρατηγικών  Ανταγωνιστικότητα  Ανταγωνιστικότητα: Τοποθετώντας την Ευρώπη στις πρωτοπόρες γεωργικές αγορές  Πολιτική και Διαμόρφωση Θεσμών:  Πολιτική και Διαμόρφωση Θεσμών: Αντιμετωπίζοντας τους διαμορφωτές πολιτικών με εκσυγχρονιστικές πολυεπίπεδες πολιτικές GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

6 Το Πρόγραμμα GREEN-AgriChains  Πρόγραμμα: FP7-REGPOT-2012-2013-1  Τίτλος προγράμματος: Innovation Capacity Building by Strengthening Expertise and Research in the Design, Planning and Operations of Green Agrifood Supply Chains  Ακρωνύμιο: GREEN-AgriChains  Διάρκεια: 42 months  Προϋπολογισμός: 1,4 Μ€ GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

7 Το Πρόγραμμα GREEN-AgriChains  Συντονιστής:  Συντονιστής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης (Διευθυντής: Καθηγητής Ε. Ιακώβου, Επιστημονικά Υπεύθυνος)  Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής (Διευθυντής: Καθηγητής N. Μουσιόπουλος )  Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Εναλλακτικών Ενεργειακών Πόρων στη Γεωργία (Διευθυντής : Καθηγητής Γ. Μαρτζόπουλος) GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

8 Το Πρόγραμμα GREEN-AgriChains  Εταίροι Προγράμματος  Εταίροι Προγράμματος:  Brunel University, U.K.  INSEAD, France  Aarhus University, Denmark  Karlsruhe Institute of Technology, Germany  University of Sheffield, U.K.  International Hellenic University, Greece  Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece  EffizienzCluster, Germany  Intecus, Germany  Thessaloniki Innovation Zone, Greece  Federation of Industries of Northern Greece - Organic Products Cluster GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

9 Το Πρόγραμμα GREEN-AgriChains Στόχοι του προγράμματος:  Ανάπτυξη της αριστείας στην έρευνα στο ΑΠΘ για τους τομείς της Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Γεωργικών Προϊόντων Διατροφής και των Logistics  Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς και καλά αναγνωρισμένους ερευνητικούς φορείς  Προώθηση συνεργειών με ευρωπαϊκούς φορείς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής  Προσφορά βοήθειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού τομέα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου με σκοπό να γίνουν πιο ανταγωνιστικές GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

10 Το Πρόγραμμα GREEN-AgriChains  Στόχοι του προγράμματος  Στόχοι του προγράμματος :  Ενδυνάμωση της διακρατικής συνεργασίας στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής μεταξύ Α.Π.Θ. και συμμετεχόντων οργανισμών  Ενεργοποίηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αγροδιατροφική αλυσίδα εφοδιασμού με την προώθηση και θεμάτων διαχείρισης αποβλήτων γεωργικών προϊόντων διατροφής  Αύξηση της συνολικής χωρητικότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου για την ενίσχυση της επιστήμης και της τεχνολογίας με βάση την οικονομική ανάπτυξη, επικεντρωμένη στον αγροδιατροφικό τομέα  Ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

11 GREEN-AgriChains: Ολιστικό Μεθοδολογικό Πλαίσιο  Κύρια κλιμάκια που ανέκυψαν κατά την αγροδιατροφική αλυσίδα εφοδιασμού GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

12 GREEN-AgriChains: Ολιστικό Μεθοδολογικό Πλαίσιο  Conceptual Framework GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013 Ολιστικό Μεθοδολογικό Πλαίσιο

13 GREEN-AgriChains: Ολιστικό Μεθοδολογικό Πλαίσιο  Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας  Καινοτόμες αλυσίδες εφοδιασμού  Αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας  Διαχείριση των αποθεμάτων  Σχεδιασμός δικτύου  Επιχειρησιακή καινοτομία  Βελτιστοποίηση  Διαχείριση κινδύνου GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

14 GREEN-AgriChains: Ολιστικό Μεθοδολογικό Πλαίσιο  Βιώσιμη Γεωργία  Ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων  Ορθολογική χρήση του νερού και της ενέργειας  Βιολιπάσματα και βιολογικά φυτοφάρμακα  Μείωση της βιομάζας και το κόστος συγκομιδής  Εσωτερικό περιβάλλον των κτηνοτροφικών κτιρίων  Εξοικονόμηση ενέργειας σε θερμοκήπια  Ροές πληροφοριών GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, Λαγκαδάς, 3 Οκτωβρίου 201214

15 GREEN-AgriChains: Ολιστικό Μεθοδολογικό Πλαίσιο  Περιβαλλοντική Διαχείριση  Παραγωγή ενέργειας από φυτικά υπολείμματα και απόβλητα  Χρήση των οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας και βιοκαυσίμων  Ανάλυση Κύκλου Ζωής  Έλεγχος και μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου  Προσαρμοστική διαχείριση κλιματικής αλλαγής  Αλληλεπιδράσεις της ποιότητας του αέρα και της αγροτικής παραγωγής  Πιστοποίηση των οικολογικών γεωργικών προϊόντων GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

16 GREEN-AgriChains: Ολιστικό Μεθοδολογικό Πλαίσιο  Αντίστροφα Logistics  Μηδέν απόβλητα γεωργικών διεργασιών  Κομποστοποίηση  Ελαχιστοποίηση της συσκευασίας  Παραγωγής βιομάζας  Logistics βιομάζας  Ανακύκλωση συσκευασίας και επαναχρησιμοποίηση  Δίκτυα αντίστροφων logistics GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, Λαγκαδάς, 3 Οκτωβρίου 201216

17 GREEN-AgriChains: Ολιστικό Μεθοδολογικό Πλαίσιο  Marketing  Συστήματα τιμολόγησης  Ευαισθητοποίηση Καταναλωτών / Αγροτών και αξιολόγηση των πρακτικών βιώσιμης διαχείρισης των γεωργικών ειδών διατροφής  Διαχείριση σχέσεων  Πιστοποίηση σήμανσης  Οδηγοί /αναστολείς της βιώσιμης διαδικασίας γεωργικών προϊόντων διατροφής  Βλάβες προϊόντων και έλεγχος GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

18 GREEN-AgriChains: Ολιστικό Μεθοδολογικό Πλαίσιο  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  Ανεύθυνη συμπεριφορά και έλεγχος  Απλότητα  Οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα  Δείκτης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR Agrifood index)  Εθελοντικές εκθέσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  Κίνητρα και τα οφέλη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, Λαγκαδάς, 3 Οκτωβρίου 201218

19 Σχέδιο Διάδοσης GREEN-AgriChains  Workshops:  Sustainable agricultural production (Sep 2013, Sep 2014)  Green supply chains in the Agrifood sector (Jan 2014, Jan 2015)  Corporate Social Responsibility issues in the Agrifood Supply Chain (May 2014)  Conference:  International Conference on Agrifood SCM & Green Logistics (Nov 2015)  Open Days:  Five (5) Information Days in Thessaloniki (Mar 2013, Sep 2013, Mar 2014, Sep 2014, Mar 2015) GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

20 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Thank you for your attention! GREEN-AgriChains: Design of “Green Supply Chains” in the Agro-Food Sector


Κατέβασμα ppt "GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα Γ. Μαρτζόπουλος Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Ε. Ιακώβου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google