Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ε. Ιακώβου Καθηγητής Α.Π.Θ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ε. Ιακώβου Καθηγητής Α.Π.Θ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ε. Ιακώβου Καθηγητής Α.Π.Θ.
GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα Ε. Ιακώβου Καθηγητής Α.Π.Θ. Γ. Μαρτζόπουλος Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Δ. Βλάχος Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ.

2 Εισαγωγή Στόχος Aristotle University of Thessaloniki:
FP7-REGPOT project Ευκαιρίες για τους τοπικούς φορείς στο χώρο της παραγωγής, διανομής και προώθησης αγροτικών προϊόντων GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

3 Διαχείριση Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων
Διαχείριση Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων Επιχειρώντας τη διαχείριση των εμπλεκόμενων φορέων της εφοδιαστικής αλυσίδας, λαμβάνονται υπόψη περιβαλλοντικά ζητήματα και αντοχές στο χρόνο Κύρια στοιχεία: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων Υλοποίηση Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων Πράσινες συμβάσεις και προμήθειες Διαχείριση Άνθρακα Αξιολόγηση Επιδόσεων Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων. GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

4 Η εμφάνιση της Πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας
Η εμφάνιση της Πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας Οι κοινωνικοί φορείς απαιτούν την εταιρική ευθύνη για την: υπέρβαση της ποιότητας των προϊόντων επέκταση σε τομείς των προτύπων εργασίας, την περιβαλλοντική αειφορία, τις σχέσεις με τους προμηθευτές, κλπ. Οι εταιρείες γεωργικών προϊόντων διατροφής πρέπει να αξιολογούν, να αναφέρουν και να παρουσιάζουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις βιωσιμότητας των αλυσίδων εφοδιασμού τους. Οι διαμορφωτές πολιτικής πρέπει να αξιολογούν την τομεακή οικονομική απόδοση στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας για την αποτελεσματική ρύθμιση των στόχων και των παρεμβάσεων στη λήψη αποφάσεων. GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

5 Η εμφάνιση της Πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας
Μια επισκόπηση των αναδυόμενων τάσεων, των πολιτικών ανάπτυξης, των προκλήσεων και προοπτικών για την ευρωπαϊκή γεωργία, ανέδειξε την ανάγκη για νέα στρατηγικά πλαίσια που θα πρέπει να ασχοληθούν με τη: Βιωσιμότητα: Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή με βάση την κοινωνία της γνώσης Ασφάλεια: Προστατεύοντας τα ευρωπαϊκά τρόφιμα, το αγροτικό περιβάλλον, την ενέργεια, την βιοποικιλότητα και τις γεωργικές πράξεις Γνώση: Αναπτύσσοντας γνώση προσαρμοσμένη στo χρήστη και ανταλλαγή στρατηγικών Ανταγωνιστικότητα: Τοποθετώντας την Ευρώπη στις πρωτοπόρες γεωργικές αγορές Πολιτική και Διαμόρφωση Θεσμών: Αντιμετωπίζοντας τους διαμορφωτές πολιτικών με εκσυγχρονιστικές πολυεπίπεδες πολιτικές GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

6 Το Πρόγραμμα GREEN-AgriChains
Πρόγραμμα: FP7-REGPOT Τίτλος προγράμματος: Innovation Capacity Building by Strengthening Expertise and Research in the Design, Planning and Operations of Green Agrifood Supply Chains Ακρωνύμιο: GREEN-AgriChains Διάρκεια: 42 months Προϋπολογισμός: 1,4 Μ€ GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

7 Το Πρόγραμμα GREEN-AgriChains
Συντονιστής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης (Διευθυντής: Καθηγητής Ε. Ιακώβου, Επιστημονικά Υπεύθυνος) Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής (Διευθυντής: Καθηγητής N. Μουσιόπουλος ) Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Εναλλακτικών Ενεργειακών Πόρων στη Γεωργία (Διευθυντής : Καθηγητής Γ. Μαρτζόπουλος) GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

8 Το Πρόγραμμα GREEN-AgriChains
Εταίροι Προγράμματος: Brunel University, U.K. INSEAD, France Aarhus University, Denmark Karlsruhe Institute of Technology, Germany University of Sheffield, U.K. International Hellenic University, Greece Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece EffizienzCluster, Germany Intecus, Germany Thessaloniki Innovation Zone, Greece Federation of Industries of Northern Greece - Organic Products Cluster GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

9 Το Πρόγραμμα GREEN-AgriChains
Στόχοι του προγράμματος: Ανάπτυξη της αριστείας στην έρευνα στο ΑΠΘ για τους τομείς της Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Γεωργικών Προϊόντων Διατροφής και των Logistics Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς και καλά αναγνωρισμένους ερευνητικούς φορείς Προώθηση συνεργειών με ευρωπαϊκούς φορείς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής Προσφορά βοήθειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού τομέα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου με σκοπό να γίνουν πιο ανταγωνιστικές GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

10 Το Πρόγραμμα GREEN-AgriChains
Στόχοι του προγράμματος : Ενδυνάμωση της διακρατικής συνεργασίας στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής μεταξύ Α.Π.Θ. και συμμετεχόντων οργανισμών Ενεργοποίηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αγροδιατροφική αλυσίδα εφοδιασμού με την προώθηση και θεμάτων διαχείρισης αποβλήτων γεωργικών προϊόντων διατροφής Αύξηση της συνολικής χωρητικότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου για την ενίσχυση της επιστήμης και της τεχνολογίας με βάση την οικονομική ανάπτυξη, επικεντρωμένη στον αγροδιατροφικό τομέα Ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

11 GREEN-AgriChains: Ολιστικό Μεθοδολογικό Πλαίσιο
Κύρια κλιμάκια που ανέκυψαν κατά την αγροδιατροφική αλυσίδα εφοδιασμού GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

12 GREEN-AgriChains: Ολιστικό Μεθοδολογικό Πλαίσιο
Conceptual Framework Ολιστικό Μεθοδολογικό Πλαίσιο GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

13 GREEN-AgriChains: Ολιστικό Μεθοδολογικό Πλαίσιο
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Καινοτόμες αλυσίδες εφοδιασμού Αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας Διαχείριση των αποθεμάτων Σχεδιασμός δικτύου Επιχειρησιακή καινοτομία Βελτιστοποίηση Διαχείριση κινδύνου GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

14 GREEN-AgriChains: Ολιστικό Μεθοδολογικό Πλαίσιο
Βιώσιμη Γεωργία Ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων Ορθολογική χρήση του νερού και της ενέργειας Βιολιπάσματα και βιολογικά φυτοφάρμακα Μείωση της βιομάζας και το κόστος συγκομιδής Εσωτερικό περιβάλλον των κτηνοτροφικών κτιρίων Εξοικονόμηση ενέργειας σε θερμοκήπια Ροές πληροφοριών GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, Λαγκαδάς, 3 Οκτωβρίου 2012

15 GREEN-AgriChains: Ολιστικό Μεθοδολογικό Πλαίσιο
Περιβαλλοντική Διαχείριση Παραγωγή ενέργειας από φυτικά υπολείμματα και απόβλητα Χρήση των οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας και βιοκαυσίμων Ανάλυση Κύκλου Ζωής Έλεγχος και μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Προσαρμοστική διαχείριση κλιματικής αλλαγής Αλληλεπιδράσεις της ποιότητας του αέρα και της αγροτικής παραγωγής Πιστοποίηση των οικολογικών γεωργικών προϊόντων GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

16 GREEN-AgriChains: Ολιστικό Μεθοδολογικό Πλαίσιο
Αντίστροφα Logistics Μηδέν απόβλητα γεωργικών διεργασιών Κομποστοποίηση Ελαχιστοποίηση της συσκευασίας Παραγωγής βιομάζας Logistics βιομάζας Ανακύκλωση συσκευασίας και επαναχρησιμοποίηση Δίκτυα αντίστροφων logistics GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, Λαγκαδάς, 3 Οκτωβρίου 2012

17 GREEN-AgriChains: Ολιστικό Μεθοδολογικό Πλαίσιο
Marketing Συστήματα τιμολόγησης Ευαισθητοποίηση Καταναλωτών / Αγροτών και αξιολόγηση των πρακτικών βιώσιμης διαχείρισης των γεωργικών ειδών διατροφής Διαχείριση σχέσεων Πιστοποίηση σήμανσης Οδηγοί /αναστολείς της βιώσιμης διαδικασίας γεωργικών προϊόντων διατροφής Βλάβες προϊόντων και έλεγχος GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

18 GREEN-AgriChains: Ολιστικό Μεθοδολογικό Πλαίσιο
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Ανεύθυνη συμπεριφορά και έλεγχος Απλότητα Οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα Δείκτης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR Agrifood index) Εθελοντικές εκθέσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Κίνητρα και τα οφέλη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, Λαγκαδάς, 3 Οκτωβρίου 2012

19 Σχέδιο Διάδοσης GREEN-AgriChains
Workshops: Sustainable agricultural production (Sep 2013, Sep 2014) Green supply chains in the Agrifood sector (Jan 2014, Jan 2015) Corporate Social Responsibility issues in the Agrifood Supply Chain (May 2014) Conference: International Conference on Agrifood SCM & Green Logistics (Nov 2015) Open Days: Five (5) Information Days in Thessaloniki (Mar 2013, Sep 2013, Mar 2014, Sep 2014, Mar 2015) GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, ΝΟΗΣΙΣ, 20 Φεβρουαρίου 2013

20 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
GREEN-AgriChains: Σχεδιασμός Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον Αγροδιατροφικό Τομέα GREEN-AgriChains: Design of “Green Supply Chains” in the Agro-Food Sector Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Thank you for your attention!


Κατέβασμα ppt "Ε. Ιακώβου Καθηγητής Α.Π.Θ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google