Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συγκρούσεις Ορισμός της Σύγκρουσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συγκρούσεις Ορισμός της Σύγκρουσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 Συγκρουσεις και Διαπραγματεύσεις

1 Συγκρούσεις Ορισμός της Σύγκρουσης
Είναι μια διαδικασία που ξεκινάει όταν η μία πλευρά αντιλαμβάνεται ότι η άλλη πλευρά επηρεάζει αρνητικά, ή πρόκειται να επηρεάσει αρνητικά, κάτι για το οποίο η πρώτη πλευρά ενδιαφέρεται. Είναι αυτό το σημείο σε μια συνεχιζόμενη δραστηριότητα, όταν η αλληλεπίδραση γίνεται διαπροσωπική αντιπαράθεση. Εμπεριέχει ένα ευρύ φάσμα αντιπαραθέσεων που οι άνθρωποι βιώνουν στις επιχειρήσεις Ασυμβατότητα στόχων Διαφορές ερμηνείας γεγονότων Διαφωνίες προσδοκιών στη συμπεριφορά Notes by Joey Bounellos © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.

2 Η εξέλιξη στην Προσεγγιση των Συγκρούσεων
Παραδοσιακή Άποψη της Σύγκρουσης Η άποψη ότι όλες οι αντιπαραθέσεις είναι επιβλαβείς και πρέπει να αποφεύγονται. Αιτίες: Κακή επικοινωνία Έλλειψη ευθύτητας Έλλειψη ανταπόκρισης στις ανάγκες των υπαλλήλων Notes by Joey Bounellos © 2005 Prentice Hall Inc. All rights reserved.

3 Μεταβάσεις στη Σκέψη της Αντιπαράθεσης
Άποψη Δημοσίων Σχέσεων της Αντιπαράθεσης Η άποψη ότι η αντιπαράθεση είναι φυσικό και αναπόφευκτο επακόλουθο σε κάθε ομάδα. Αλληλεπιδραστική Άποψη της Αντιπαράθεσης Η άποψη ότι η αντιπαράθεση δεν είναι μόνο θετική δύναμη σε μια ομάδα, αλλά είναι επίσης απολύτως απαραίτητη για την αποτελεσματική απόδοση μιας ομάδας.

4 Λειτουργική και Δυσλειτουργική Αντιπαράθεση
Λειτουργική Αντιπαράθεση Αντιπαράθεση που υποστηρίζει τους στόχους της ομάδας και βελτιώνει την απόδοσή της. Δυσλειτουργική Αντιπαράθεση Αντιπαράθεση που αποτελεί εμπόδιο στην απόδοση της ομάδας. ©.

5 Είδη Αντιπαραθέσεων Εργασιακή Αντιπαράθεση
Αντιπαραθέσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τους στόχους της εργασίας. Διαπροσωπική Αντιπαράθεση Αντιπαράθεση που βασίζεται στις διαπροσωπικές σχέσεις. Διαδικαστική Αντιπαράθεση Αντιπαράθεση σχετικά με τον τρόπο που επιτυγχάνεται μια εργασία.

6 Η Διαδικασία της Αντιπαράθεσης
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 14–1 .

7 Στάδιο Ι: Πιθανή Αντίδραση ή Ασυμβατότητα
Επικοινωνία Σημασιολογικές δυσκολίες, παρεξηγήσεις και «θόρυβος» Δομή Μέγεθος και ειδίκευση των εργασιών Ξεκαθάρισμα/ασάφεια δικαιοδοσίας Ασυμβατότητα μελών/στόχων Ύφος ηγεσίας (στενή ή συμμετοχική) Συστήματα ανταμοιβής Εξάρτηση/αλληλεξάρτηση ομάδων Προσωπικές Μεταβλητές Διαφορετικά προσωπικά συστήματα αξιών Είδη προσωπικότητας

8 Στάδιο ΙΙ: Συνειδητοποίηση και Προσωποποίηση
Αντιληπτή Αντιπαράθεση Η συναίσθηση μίας ή περισσοτέρων πλευρών σχετικά με την ύπαρξη συνθηκών που δημιουργούν ευκαιρίες για αντιπαραθέσεις. Αισθητή Αντιπαράθεση Συναισθηματική συμμετοχή σε μια αντιπαράθεση που δημιουργεί άγχος, ανησυχία, απογοήτευση ή εχθρικότητα. Ορισμός της Αντιπαράθεσης Θετικά Αισθήματα Αρνητικά Συναισθήματα

9 Στάδιο ΙΙΙ: Προθέσεις Συνεργασιμότητα:
Η απόφαση κάποιου να ενεργήσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Συνεργασιμότητα: Η προσπάθεια ικανοποίησης των ανησυχιών του άλλου. Επιβολή: Η προσπάθεια ικανοποίησης των ανησυχιών του ιδίου.

10 Διαστάσεις Προθέσεων Διαχείρισης Αντιπαραθέσεων
Πηγή: K. Thomas, «Διαδικασίες Αντιπαράθεσης και Διαπραγμάτευσης στις Επιχειρήσεις» από το έργο των M.D. Dunnette και L.M. Hough (eds.), Εγχειρίδιο Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Ψυχολογίας, 2η έκδ., τόμος 3 (Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1992), σ Ανατυπώθηκε με άδεια. ΣΤΟΙΧΕΙΟ 14–2 .

11 Στάδιο ΙΙΙ: Προθέσεις (συνέχεια)
Ανταγωνισμός Η επιθυμία ικανοποίησης των συμφερόντων ενός ατόμου, ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις στην άλλη πλευρά της αντιπαράθεσης. Συνεργασία Μια κατάσταση στην οποία όλες οι πλευρές της αντιπαράθεσης επιθυμούν να ικανοποιήσουν πλήρως τις ανησυχίες όλων των πλευρών. Αποφυγή Η επιθυμία απόσυρσης από μια αντιπαράθεση ή καταστολής αυτής.

12 Στάδιο ΙΙΙ: Προθέσεις (συνέχεια)
Υποχωρητικότητα Η θέληση της μίας πλευράς σε μια αντιπαράθεση να θέσει το συμφέρον της αντίπαλης πλευράς πάνω από τα δικά της. Συμβιβασμός Η κατάσταση στην οποία όλες οι πλευρές μιας αντιπαράθεσης έχουν τη θέληση να θυσιάσουν από κάτι.

13 Στάδιο IV: Συμπεριφορά
Διαχείριση Αντιπαραθέσεων Η χρήση τεχνικών αποφασιστικότητας και παρακίνησης για την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου της αντιπαράθεσης.

14 Το Συνεχές της Έντασης της Αντιπαράθεσης
Διαμάχη Εξόντωσης Καμία Διαμάχη Κατάφωρες προσπάθειες προς την εξόντωση της άλλης παράταξης Έντονες σωματικές επιθέσεις Απειλές και τελεσίγραφα Σθεναρές φραστικές επιθέσεις Απροκάλυπτες ανακρίσεις ή προκλήσεις προς άλλους Μικρές διαφωνίες ή παρεξηγήσεις Πηγή: Βασίστηκε στο Διαχείριση Επιχειρηματικών Αντιπαραθέσεων: Μια Μη-Παραδοσιακή Προσέγγιση του S.P. Robbins (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1974), σ. 93–97 και στο «Η Διαδικασία της Κλιμάκωσης των Αντιπαραθέσεων και οι Ρόλοι των Τρίτων» του F. Glasi στο Διαχείριση Αντιπαραθέσεων και Βιομηχανικές Σχέσεις των G.B.J. Bomers και R. Peterson (Βοστόνη: Kluwer-Nijhoff, 1982), σ. 119–40. ΣΤΟΙΧΕΙΟ 14–3

15 Τεχνικές Διαχείρισης Αντιπαραθέσεων
Τεχνικές Επίλυσης Αντιπαραθέσεων Επίλυση προβλημάτων Υπερκείμενοι στόχοι Επέκταση πόρων Αποφυγή Εξομάλυνση Συμβιβασμός Προστακτικές εντολές Αλλοίωση της ανθρώπινης μεταβλητής Αλλοίωση των δομικών μεταβλητών Πηγή: Βασίστηκε στο έργο του S. P. Robbins, Διαχείριση Επιχειρηματικών Αντιπαραθέσεων: Μια Μη-Παραδοσιακή Προσέγγιση (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1974), σ. 59–89 ΣΤΟΙΧΕΙΟ 14–4

16 Τεχνικές Διαχείρισης Αντιπαραθέσεων
Τεχνικές Επίλυσης Αντιπαραθέσεων Επικοινωνία Εισαγωγή εξωτερικών ατόμων Αναδιάρθρωση της επιχείρησης Διορισμός του “συνηγόρου του διαβόλου” Πηγή: Βασίστηκε στο έργο του S. P. Robbins, Διαχείριση Επιχειρηματικών Αντιπαραθέσεων: Μια Μη-Παραδοσιακή Προσέγγιση (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1974), σ. 59–89 ΣΤΟΙΧΕΙΟ 14–4 (συνέχεια)

17 Στάδιο V: Αποτελέσματα
Λειτουργικά Αποτελέσματα από την Αντιπαράθεση Αυξημένη απόδοση ομάδας Βελτιωμένη ποιότητα αποφάσεων Παρακίνηση για δημιουργικότητα και καινοτομία Ενθάρρυνση για ενδιαφέρον και περιέργεια Παροχή ενός μέσου επίλυσης προβλημάτων Δημιουργία ενός περιβάλλοντος για αυτο-αξιολόγηση και αλλαγή Δημιουργία Λειτουργικών Αντιπαραθέσεων Ανταμείψτε τη διαφωνία και τιμωρήστε την αποφυγή αντιπαράθεσης.

18 Στάδιο V: Αποτελέσματα
Δυσλειτουργικά Αποτελέσματα από την Αντιπαράθεση Ανάπτυξη δυσαρέσκειας Μειωμένη ομαδική αποτελεσματικότητα Καθυστερημένη επικοινωνία Μειωμένη ομαδική συνεκτικότητα Οι εσωτερικές διαμάχες ανάμεσα στα μέλη της ομάδας υπερνικούν τους στόχους της ομάδας .


Κατέβασμα ppt "Συγκρούσεις Ορισμός της Σύγκρουσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google