Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Π.Ε. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Ε.Υ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. - ΥΠ.ΕΣ.) ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Π.Ε. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Ε.Υ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. - ΥΠ.ΕΣ.) ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Π.Ε. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Ε.Υ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. - ΥΠ.ΕΣ.) ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΥΛΟΥ ΖΙΖΕΛ ΚΑΝΤΑΛΗ ΕΒΕΛΙΝΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΛΕΞΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

2 Τ.Μ.Κ. ΚΑΙ Ε.Π. “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007- 2013” Στόχος Ε..Π.: Μείωση του Διοικητικού Κόστους για τις επιχειρήσεις (25% έως το 2013) σε τομείς σημαντικούς για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (Διαρθρωτικός Στόχος ΕΣΠΑ) Στρατηγικός Στόχος Ε.Π.: βελτίωση ποιότητας διακυβέρνησης μέσα από την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων οργανώσεων ενίσχυση λογοδοσίας και επαγγελματικής ηθικής μέσω της διεύρυνσης της κοινωνικής διαβούλευσης και συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων

3 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ Ε.Π. “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013” ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 •Αναβάθμιση των δημοσίων πολιτικών μέσω του Εκσυγχρονισμού του Ρυθμιστικού Πλαισίου και των Δομών της Δημόσιας Διοίκησης ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.4 : •Βελτίωση Ποιότητας Εξυπηρέτησης Πολιτών & Επιχειρήσεων με τις Υπηρεσίες ΠΡΑΞΗ1.4.1 : •Δράσεις Απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών που οδηγούν σε μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις Έργο Σημαία •Μελέτη & Εφαρμογή Ανασχεδιασμού διαδικασιών για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους

4 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: σκοπός και στόχοι Το ΤΜΚ μετράει Διοικητικές Επιβαρύνσεις από τη νομοθεσία που διέπει τις επιχειρήσεις Λήψη Ορθολογικών Αποφάσεων για την Απλούστευση Διαδικασιών μέσω της Μείωσης των Διοικητικών Επιβαρύνσεων Η απλούστευση διαδικασιών βελτιώνει το ρυθμιστικό πλαίσιο Η βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου ενισχύει την επιχειρηματικότητα Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας

5 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: βασικές έννοιες ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ •Έμμεσο κόστος που προκύπτει από τη συμμόρφωση σε Υποχρεώσεις Πληροφόρησης του ρυθμιστικού πλαισίου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ •Υποχρέωση από το νόμο για παροχή/αποθήκευση πληροφοριών ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ •Κάθε στοιχείο πληροφόρησης που είναι αναγκαίο για τη συμμόρφωση με μια Υ.Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ •Κάθε δραστηριότητα που πρέπει να γίνει για να συγκεντρωθεί η πληροφόρηση για την Α.Δ.

6 ΤΜΚ: τρόπος μέτρησης ΔΒ = Άθροισμα Κόστους ΥΠ Κόστος ΥΠ = Άθροισμα Κόστους ΑΔ Κόστος ΑΔ = Άθροισμα Κόστους ΔΔ Κόστος ΔΔ= Τιμή (P)*Ποσότητα (Q), όπου P=εργατόρωρα*χρόνο διεκπεραίωσης και Q=πληθυσμός υποκείμενων*συχνότητα ΥΠ στη Περίοδο Βάσης

7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΜΚ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ Ε.Π.Ε. ΦΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΦΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

8 ΦΑΣΗ 0: ΕΝΑΡΞΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΒΑΣΗΣ: 2007 Α Λόγος: Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Πλαισίου Β Λόγος: Θέσπιση 3325/2005 Γ Λόγος: Έναρξη Δ’ Προγραμματικής Περιόδου

9 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 17 Νόμοι2 Προεδρικά Διατάγματα4 Κ.Υ.Α. & Υ.Α.5 ΠΟΛ

10 ΦΑΣΗ 1: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΥΠ 1: Προέγκριση Επωνυμίας ΥΠ 2: Σύνταξη Σχεδίου Καταστατικού & Υπογραφή ΥΠ 3: Θεώρηση Καταστατικού σε Επιμελητήριο ΥΠ 4: Καταχώρηση σε Μητρώο Πρωτοδικείου ΥΠ 5: Δημοσίευση σε ΦΕΚ ΥΠ 6: Έναρξη Εργασιών σε Δ.Ο.Υ ΥΠ 7: Εγγραφή σε Επιμελητήριο ΥΠ 8: Θεώρηση Βιβλίων από Δ.Ο.Υ ΥΠ 9: Ολοκλήρωση Εγγραφής σε Επιμελητήριο Αριθμός Διοικητικών Δραστηριοτήτων Κατηγορία Προέλευσης ΑΔ 4.1: Θεωρήσεις 2 Καταστατικών 8Γ (ΦΣΚ) / Β (εισφορές Τ.Ν) Ν. 1676/86 Ν. 3050/2002 οδηγία 69/335/ΕΟΚ ΑΔ 4.2: Παράβολα Τελών Δημοσίευσης/ ΤΑΠΕΤ 1Β Π.Δ. 419/1986, το οποίο προσάρμοσε τον Ν.3190/1955 στην Πρώτη Οδηγία 68/151/ΕΟΚ, την Τέταρτη Οδηγία 78/660/ΕΟΚ και την Έβδομη Οδηγία 83/349/ΕΟΚ (μερικώς) ΑΔ 4.3: Αίτηση στο Πρωτοδικείο 5 Β Π.Δ. 419/1986

11 Πληθυσμός Επιχειρήσεων  Δείγμα: Νέα Επιχειρηματική Δραστηριότητα ICAP Α.Ε. ΈτοςΑΕ & ΕΠΕ που συστάθηκαν 19963.997 19974.684 19984.286 19994.364 20004.617 20014.647 20024.267 20034.242 20043.906 20054.138 20064.581 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ4.337

12 Εισροές νέων επιχειρήσεων στο πληθυσμό το 2004 ανά νομική μορφή Νομική ΜορφήΠληθυσμός ΑΕ1.637 ΕΠΕ1.472 Μονοπρόσωπη ΕΠΕ797 Σύνολο3.906 ΕΠΕ 2.269 από 3.906 δηλ. 58%. 4.337*58% = 2.515 (Μ.Ο.).

13 Κατηγοριοποίηση Πληθυσμού

14 Υ.Π.6: Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών σε Δ.Ο.Υ. ΥΠ 6 ΑΔ 6.1 Κατέβασμα εντύπου από το http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e- entipa_files/entypa/e-docs.html http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e- entipa_files/entypa/e-docs.html Εξωτ. Συνεργάτης: 2.515*68%= 1710,2 Υπάλληλος: 2.515*10%= 251,5 Επιχειρηματίας: 2.515*21%= 528,15 Ψηφιακή Λύση + Υπάλληλος 251,5*37%= 93 Ψηφιακή Λύση + Επιχειρηματίας: 528,15*37%= 195,4 ΑΔ 6.2 Κατέβασμα εντύπου από το http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e- entipa_files/entypa/e-docs.html http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e- entipa_files/entypa/e-docs.html 2515 ΑΔ 6.3 Κατέβασμα εντύπου από το http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e- entipa_files/entypa/e-docs.html http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e- entipa_files/entypa/e-docs.html 2515 ΑΔ 6.4 Κατέβασμα εντύπου από το http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e- entipa_files/entypa/e-docs.html http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e- entipa_files/entypa/e-docs.html 2515 ΑΔ 6.5 528,15 (επιχειρηματίας) 251,5 (υπάλληλος-λογιστής) 132 (επιχειρηματίας+ιδιόκτητο κτίριο) ΑΔ 6.62515 ΑΔ 6.7 Υπάρχει έγγραφο που «κατεβαίνει» και περιγράφει τη διαδικασία ηλεκτρονικής χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας. Όλη η διαδικασία (κατέβασμα- υποβολή-λήψη) μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά με την προϋπόθεση να μην υπάρχουν εκκρεμότητες (http://www.ika.gr/gr/infopages/yphr/home.cfm).http://www.ika.gr/gr/infopages/yphr/home.cfm Μονοπρόσωπες: 880 Ψηφιακή Λύση: 880*37%=308 (880-308=572) Μη-Μονοπρόσωπες: 1.635 Ψηφιακή Λύση: 1.635*37%=604,95 (1.635-604,95=1030,05) ΑΔ 6.82515 ΑΔ 6.92515 ΑΔ 6.10 Το ΦΕΚ μπορεί να το «κατεβάσει» κάποιος ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα www.et.grwww.et.gr 528,15 (επιχειρηματίας) 251,5 (υπάλληλος-λογιστής) ΑΔ 6.11 Μονοπρόσωπες: 880 Μη-Μονοπρόσωπες: 1.635 ΑΔ 6.12 528,15 (επιχειρηματίας) 251,5 (υπάλληλος-λογιστής) ΑΔ 6.132515

15 Υπάλληλος Μ.Ο. 1.134 € (Συλλογική Ρύθμιση Λογιστών & Βοηθών Λογιστών βιομηχανικών και λοιπών επιχειρήσεων της Ένωσης Επαγγελματιών Λογιστών Πρωτευούσης) (1.134 € * 6/25) /40) = 6,8 € * 25% ≈ 8 €

16 Παραμετροποίηση Κόστους Εξωτερικός Συνεργάτης Συμβολαιογράφος ΔικηγόροςΛογιστής 64 € την ώρα Πίνακας Προεισπράξεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για το 2008 500 € Για Έναρξη ΕΠΕ (Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής) 55 € την ώρα Για παροχή λογιστικών φοροτεχνικών συμβουλών (Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής) ΚΥΑ 40330/2005 12 € + 1,20% επί κεφαλαίου + 4 € * αριθμός φύλλων αντιγράφων και περίληψη καταστατικού

17 Επιχειρηματίας 10 € την ώρα Παρομοίως με Υπαλλήλου παίρνοντας τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2007 για Υπαλλήλους Γραφείου με περισσότερα προσόντα

18 Προετοιμασία Ερωτηματολογίου  Μέγεθος επιχείρησης  1-10 υπάλληλοι  11-50 υπάλληλοι  51-250 υπάλληλοι  250 και πάνω υπάλληλοι  Στοιχεία Φυσιολογικά Αποτελεσματικής Επιχείρησης  Εσωτερικό/Εξωτερικό Κόστος Εργασιών  Διοικητικές Δραστηριότητες  Ιδιόκτητο/Μισθωμένο Κτίριο

19 ΦΑΣΗ 2: Φυσιολογικά Αποτελεσματική Επιχείρηση  Προέκυψε από:  Συνεντεύξεις με 68 ΕΠΕ που υπάγονται σε 6 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αν. Αττικής, Δυτ. Αττικής, Λέσβου)  Αξιολογήσεις Ειδικών (Υπαλλήλων σε Υπηρεσίες, Ελεύθερους Επαγγελματίες)

20 Παράδειγμα Φ.Α.Ε.: Α.Δ. 7.2 Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο του Επιμελητηρίου και αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού εγγραφής (για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων στη Δ.Ο.Υ.) ΔΔ 7.2.1: Επίσκεψη στο οικείο Επιμελητήριο, προμήθεια αίτησης εγγραφής από Τμήμα Μητρώου και συμπλήρωση αυτής Επιχείρηση Α30 λεπτά Επιχείρηση Β40 λεπτά Επιχείρηση Γ25 λεπτά Αξιολόγηση Ειδικού (επιμελητήριο)30 λεπτά Μ.Ο. 30 λεπτά ΔΔ 7.2.3: Καταβολή εισφοράς για εγγραφή στο Ταμείο του Επιμελητηρίου / λήψη παραστατικού Επιχείρηση Α15 λεπτά Επιχείρηση Β10 λεπτά Επιχείρηση Γ10 λεπτά Αξιολόγηση Ειδικού10 λεπτά Μ.Ο. 5 λεπτά ΔΔ 7.2.2: Προμήθεια από Τμήμα Μητρώου αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής και συμπλήρωση αυτής Επιχείρηση Α5 λεπτά Επιχείρηση Β5 λεπτά Επιχείρηση Γ5 λεπτά Αξιολόγηση Ειδικού5 λεπτά Μ.Ο. 10 λεπτά

21 ΦΑΣΗ 3: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Ο Υπολογισμός έγινε σε δύο (2) Φάσεις:  Α’ Μέτρηση: Υπολογισμός Διοικητικών Δραστηριοτήτων για όλες τις πιθανές εκδοχές Κόστους P = (εργατοώρα * χρόνος διεκπεραίωσης)  Β’ Μέτρηση: Υπολογισμός σε όλο το πληθυσμό (P * Q)

22 Παράδειγμα Υπολογισμού Α’ Μέτρησης  ΥΠ 7: Εγγραφή σε Επιμελητήριο  ΑΔ 7.2: Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο του Επιμελητηρίου και αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού εγγραφής (για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων στη Δ.Ο.Υ.) ○ ΔΔ 7.2.1: Επίσκεψη ενδιαφερομένου στο οικείο Επιμελητήριο, προμήθεια αίτησης εγγραφής από Τμήμα Μητρώου και συμπλήρωση αυτής Μέσος χρόνος: 1/2 ώρας Επιχειρηματίας: 10*1/2= 5 € Εξωτ. Συνεργάτης (δικηγόρος)=64*1/2=32 € Υπάλληλος=8*1/2=4 €

23 Παράδειγμα Υπολογισμού Β’ Φάσης Δ.Δ. 7.2.1 Επιχειρηματίας Εξωτ. Συνεργάτης (Δικηγόρος) Υπάλληλος 30% των επιχειρήσεων δήλωσαν πως ο επιχειρηματίας διεκπεραίωσε μόνος του τις δραστηριότητες, οπότε: 2.515*30%=754,5, άρα 754,5*5 € = 3.772,5 € 67% των επιχειρήσεων δήλωσαν πως χρησιμοποίησαν εξωτερικό συνεργάτη, οπότε: 2.515*67%= 1685,05, άρα 1.685,05*32 € = 53.921,6 € 3% των επιχειρήσεων δήλωσαν πως χρησιμοποίησαν υπάλληλο, οπότε: 2.515*3%= 75,45, άρα 75,45*4 € = 301,8 €

24 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΔ 7.2.1754,5 / 1685,05 / 75,4557.995,9 € ΔΔ 7.2.2754,5 / 1685,05 / 75,459.658,11 € ΔΔ 7.2.3754,5 / 1685,05 / 75,4519.339,85 € ΔΔ 7.2.4754,5 / 1685,05 / 75,45/ 2.515 21.301,55 € ΔΔ 7.2.5754,5 / 1685,05 / 75,451.050,01 € ΔΔ 7.2.6754,5 / 1685,05 / 75,452.093,74 € ΔΔ 7.2.7754,5 / 1685,05 / 75,4519.339,85 € ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΔ 7.2 130.779,01 € ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠ 7 130.779,01 €

25 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΕ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠ 1: Προέγκριση Επωνυμίας181.783,70 € ΥΠ 2: Σύνταξη Σχεδίου Καταστατικού & Υπογραφή1.566.736,45 € ΥΠ 3: Θεώρηση Καταστατικού σε Επιμελητήριο106.333,70 € ΥΠ 4: Καταχώρηση σε Μητρώο Πρωτοδικείου504.933,56 € ΥΠ 5: Δημοσίευση σε ΦΕΚ77.335,75 € ΥΠ 6: Έναρξη Εργασιών σε Δ.Ο.Υ1.022.581,25 € ΥΠ 7: Εγγραφή σε Επιμελητήριο130.779,01 € ΥΠ 8: Θεώρηση Βιβλίων από Δ.Ο.Υ886.996,98 € ΥΠ 9: Ολοκλήρωση Εγγραφής σε Επιμελητήριο12.961,30 € ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ (2007) 4.490.441,70 € ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΕΠΕ (2007) 1.786,50 €

26 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Α’ ΠΙΟ ΕΠΑΧΘΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΥΠ 2: Σύνταξη Σχεδίου Καταστατικού & Υπογραφή1.566.736,45 € ΥΠ 6: Έναρξη Εργασιών σε Δ.Ο.Υ1.022.581,25 € ΥΠ 8: Θεώρηση Βιβλίων από Δ.Ο.Υ886.996,98 € ΥΠ 4: Καταχώρηση σε Μητρώο Πρωτοδικείου504.933,56 € ΥΠ 1: Προέγκριση Επωνυμίας181.783,70 € ΥΠ 7: Εγγραφή σε Επιμελητήριο130.779,01 € ΥΠ 3: Θεώρηση Καταστατικού σε Επιμελητήριο106.333,70 € ΥΠ 5: Δημοσίευση σε ΦΕΚ77.335,75 € ΥΠ 9: Ολοκλήρωση Εγγραφής σε Επιμελητήριο12.961,30 €

27 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Β’  Διοικητικές Επιβαρύνσεις  (για ΕΠΕ με αρχικό κεφάλαιο 29.347,02 € και εγγραφή στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών): Διπλάσιες από τις Άμεσες Επιβαρύνσεις (περίπτωση που συμπεριλαμβάνεται δικηγορική αμοιβή) Τριπλάσιες από τις Άμεσες Επιβαρύνσεις (περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται δικηγορική αμοιβή)

28 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Γ’ 88% των ΕΠΕ είναι Μ.Μ.Ε. Οι Διοικητικές Επιβαρύνσεις έχουν μεγαλύτερες αρνητικές συνέπειες σε αυτές.

29 Σας Ευχαριστούμε για τη προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Π.Ε. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Ε.Υ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. - ΥΠ.ΕΣ.) ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google