Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
Καθηγήτρια Μαρία Βίρβου Διευθύντρια ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

2

3 Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Η Πληροφορική προσφέρει σημαντική τεχνολογική υποδομή για να υποστηρίξει εξελίξεις στην ίδια την Πληροφορική αλλά και σε πολλές άλλες επιστήμες. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη ώστε επιστήμονες με πεδίο γνώσης άλλο της Πληροφορικής να ειδικευτούν στην Πληροφορική.

4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
Σκοπός του ΠΜΣ «Πληροφορική» είναι να εκπαιδεύσει αποφοίτους σχολών ΑΕΙ ή ΤΕΙ άλλων της Πληροφορικής και όχι κατ’ανάγκη άμεσα συναφών με αυτήν, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση στα θέματα Πληροφορικής σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών.

5 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
Ο σκοπός του ΠΜΣ συνδέεται άμεσα με τα εξής: την υψηλού βαθμού διαθεματικότητα της Πληροφορικής. τις σύγχρονες απαιτήσεις υψηλής γνώσης της Πληροφορικής σε άλλες ειδικότητες επιστημών. την τροφοδότηση της ίδιας της Πληροφορικής με νέα επιστημονικά πεδία βασικής έρευνας και ανάπτυξης εφαρμογών.

6 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ πμσ Η ανάπτυξη και διάχυση της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στον Ελλαδικό χώρο. Η προετοιμασία και εκπαίδευση καταρτισμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας. Η στενή συνεργασία μεταξύ της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και των Επιχειρήσεων για την αποδοχή, χρήση και διάδοση των συστημάτων Πληροφορικής. Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου. Η συνεργασία με Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Επιστημονικούς Οργανισμούς, που ασχολούνται με θέματα Πληροφορικής.

7 ΥΨΗΛΗ ΓΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ...
Οι οικονομολόγοι προκειμένου να διαχειριστούν έργα Πληροφορικής στην Οικονομική Επιστήμη και να λάβουν μέρος στις εξελίξεις του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Οι μαθηματικοί προκειμένου να λάβουν μέρος στις πολλές και μεγάλες εφαρμογές των Μαθηματικών στην εξέλιξη της Πληροφορικής σε πολλούς τομείς. Οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να λάβουν μέρος στις εξελίξεις της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και του εκπαιδευτικού λογισμικού ως μέσου εκπαίδευσης. Οι νομικοί προκειμένου να λάβουν μέρος στο σύνθετο θέμα του Δικαίου της Πληροφορικής αλλά και στις εξελίξεις του λογισμικού στη Νομική Επιστήμη. Οι επιστήμονες σε θέματα ασφάλειας προκειμένου να ασχοληθούν με την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ή την κρυπτογραφία ή την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Οι φιλόλογοι προκειμένου να λάβουν μέρος στις εξελίξεις της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας από τους υπολογιστές, της κατασκευής γλωσσικών εργαλείων και εργαλείων εκπαίδευσης ...

8 ...ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
Τους οικονομολόγους προκειμένου να βοηθήσουν στη διαχείριση έργων Πληροφορικής στην Οικονομική Επιστήμη και να λάβουν μέρος στις εξελίξεις του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Τους μαθηματικούς προκειμένου να βοηθήσουν στις πολλές και μεγάλες εφαρμογές των Μαθηματικών στην εξέλιξη της Πληροφορικής σε πολλούς τομείς. Τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να βοηθήσουν στις εξελίξεις της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και του εκπαιδευτικού λογισμικού ως μέσου εκπαίδευσης. Τους νομικούς προκειμένου να βοηθήσουν στο σύνθετο θέμα του Δικαίου της Πληροφορικής αλλά και στις εξελίξεις του λογισμικού στη Νομική Επιστήμη. Τους επιστήμονες σε θέματα ασφάλειας προκειμένου να βοηθήσουν στις εφαρμογές στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ή την κρυπτογραφία ή την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Τους φιλόλογους προκειμένου να βοηθήσουν στις εξελίξεις της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας από τους υπολογιστές, της κατασκευής γλωσσικών εργαλείων και εργαλείων εκπαίδευσης ...

9 Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το ΠΜΣ έχει διάρκεια 2 ετών: Το πρώτα 2 εξάμηνα αποτελούνται κυρίως από μαθήματα υποδομής στην Πληροφορική. Τα 2 τελευταία εξάμηνα αποτελούνται από μαθήματα εξειδίκευσης στην Πληροφορική.

10 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ 3 ΠΡΩΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ 3 ΠΡΩΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ Σε κάθε εξάμηνο διδάσκονται: 5 υποχρεωτικά μαθήματα 6 μαθήματα επιλογής από τα οποία πρέπει να επιλεγεί 1 μάθημα.

11 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Τα μαθήματα επιλογής διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Μαθήματα υποδομής (που διδάσκονται κυρίως στα 2 πρώτα εξάμηνα). Μαθήματα εξειδίκευσης (που διδάσκονται κυρίως στα 2 τελευταία εξάμηνα).

12 Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
ΠΟΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΟΙΤΗΤΗ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ) Σε κάθε εξάμηνο διδάσκονται πολλά μαθήματα επιλογής (6) από τα οποία οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν μόνο ένα (1). ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΑΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΕ ΠΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΚΕΝΑ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Μέχρι 18 άτομα μπορούν να ενταχθούν σε 1 τμήμα.

13 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στο 4ο εξάμηνο οι φοιτητές: Επιλέγουν 2 μαθήματα επιλογής Αναλαμβάνουν την εκπόνηση Μεταπτυχιακής διατριβής

14 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α΄ Εξάμηνο Απαιτείται η παρακολούθηση πέντε (5) μαθημάτων κορμού και ενός (1) μαθήματος επιλογής εκ των προσφερομένων. Υποχρεωτικά Μαθήματα (Κορμού) Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Αρχές Προγραμματισμού – Γλώσσα C Οργάνωση Υπολογιστικών Συστημάτων Δομές Δεδομένων Γλώσσες Προγραμματισμού και Μεταγλωττιστές Μαθήματα Επιλογής Ειδικά Κεφάλαια Μαθηματικών Μαθηματική Λογική Διακριτά Μαθηματικά Συνδυαστική Ανάλυση Λογικός Προγραμματισμός

15 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Β΄ Εξάμηνο Απαιτείται η παρακολούθηση πέντε (5) μαθημάτων κορμού και ενός (1) μαθήματος επιλογής εκ των προσφερομένων. Υποχρεωτικά Μαθήματα (Κορμού) Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός – Τεχνολογίες Διαδικτύου Βάσεις Δεδομένων Τεχνητή Νοημοσύνη – Έμπειρα Συστήματα Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή Λειτουργικά Συστήματα Μαθήματα Επιλογής Πιθανότητες - Στατιστική Θεωρία και Εφαρμογές Γραφημάτων Γραμμικός Προγραμματισμός Πολυμεσικά Σήματα και Συστήματα Θεωρία Αριθμών Ειδικά Θέματα Συνδυαστικής Ανάλυσης

16 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Γ΄ Εξάμηνο Απαιτείται η παρακολούθηση πέντε (5) μαθημάτων κορμού και ενός (1) μαθήματος επιλογής εκ των προσφερομένων. Υποχρεωτικά Μαθήματα (Κορμού) Τεχνολογία Λογισμικού Αναγνώριση Προτύπων Αλγόριθμοι Δίκτυα Υπολογιστών Πληροφοριακά Συστήματα Μαθήματα Επιλογής Κρυπτογραφία Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Ασφάλεια Πληροφοριών Ανάλυση Εικόνας – Υπολογιστική Όραση Γραφικά με Υπολογιστές – Εικονική Πραγματικότητα Προγραμματισμός με το Πακέτο MATLAB

17 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Δ΄ Εξάμηνο Απαιτείται η παρακολούθηση δύο (2) εκ των προσφερομένων μαθημάτων επιλογής καθώς και η εκπόνηση και συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας. Μαθήματα Επιλογής Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Πληροφορική στην Εκπαίδευση Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Επεξεργασία Φωνής Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Συστημική Ανάλυση Εικονικές Επιχειρήσεις Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Περιβαλλοντική Πληροφορική Νομική Πληροφορική Ιατρική Πληροφορική Μουσική Πληροφορική Μεταπτυχιακή Διατριβή

18 Εργαστηρια του τμηματοσ
Το τμήμα διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια με υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν τα εργαστήρια κάνοντας χρήση του προσωπικού τους λογαριασμού. Τα εργαστήρια βρίσκονται στον 2ο όροφο του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου.

19 Διανομη netbooks στους φοιτητες
Από το 2009 διανέμονται φορητοί υπολογιστές (laptops/netbooks) σε όλους τους φοιτητές του μεταπτυχιακού τμήματος, ώστε να μπορούν να τους χρησιμοποιούν στα μαθήματά τους. Επιπλέον υπάρχει δωρεάν ασύρματη πρόσβαση Wi-Fi εντός του χώρου του πανεπιστημίου. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να εκπονούνται εργαστηριακά μαθήματα στα αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου.

20 Συμμετοχη σε διεθνη συνεδρια
Κάθε χρόνο διοργανώνονται διεθνή συνέδρια του χώρου της Πληροφορικής όπου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δυνατότητα παρακολούθησης χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

21 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
Προηγούμενη υψηλή γνώση της Πληροφορικής δεν προαπαιτείται. Αλλά αν υπάρχει προηγούμενη γνώση της Πληροφορικής ο φοιτητής χρειάζεται να καταβάλλει λιγότερη προσπάθεια στην αρχή. Το ίδιο ισχύει και για τα Μαθηματικά.

22 ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
Όσο πιο απομακρυσμένο είναι το γνωστικό πεδίο του πρώτου πτυχίου του φοιτητή από την Πληροφορική και τις θετικές επιστήμες τόσο δυσκολότερη θα είναι η επιτυχής παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος. Όμως όλα εξαρτώνται από το πόση προσπάθεια καταβάλλει ο μεταπτυχιακός φοιτητής

23 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Στο ΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ παρέχεται στους φοιτητές εξατομικευμένη καθοδήγηση για ολόκληρο το διάστημα της φοίτησης μαθημάτων: Ο κάθε φοιτητής έχει έναν Ακαδημαϊκό Σύμβουλο, ο οποίος τον συμβουλεύει τι μαθήματα επιλογής να επιλέξει, πως να προχωρήσει στα μαθήματα, πως να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες.

24 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Α’ ΚΥΚΛΟΥ

25 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ
Θέσεις στην αγορά εργασίας που απαιτούν συνδυασμό ειδικοτήτων και που μέχρι τώρα μένουν κενές. Δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης στον χώρο της Πληροφορικής με εκπόνηση διδακτορικού κ.λπ. Μεγαλύτερη δυνατότητα εξέλιξης στον τομέα εργασίας που μπορεί να κατέχει ήδη ο φοιτητής.

26 Συμμετοχή των ΠΜΣ Πληροφορικής στο Διεθνές Ακαδημαϊκό Γίγνεσθαι
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Συμμετοχή των ΠΜΣ Πληροφορικής στο Διεθνές Ακαδημαϊκό Γίγνεσθαι

27 Δράσεις Ίδρυση και συνεχής προεδρία σειράς πρωτοποριακών διεθνών συνεδρίων Προεδρία και διοργάνωση στο χώρο του Παν. Πειραιώς άλλων σημαντικών διεθνών συνεδρίων με ελεύθερη είσοδο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας Διεθνείς μονογραφίες και συλλογικοί τόμοι κορυφαίων εκδοτικών οίκων Διοργάνωση εκπαιδευτικής φοιτητικής εκδρομής

28 Δράση 1 Ίδρυση και συνεχής προεδρία σειράς πρωτοποριακών διεθνών συνεδρίων

29

30

31

32

33

34 Δράση 2 Προεδρία και διοργάνωση στο χώρο του Παν. Πειραιώς άλλων σημαντικών διεθνών συνεδρίων με ελεύθερη είσοδο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Προγραμματισμένα σημαντικά διεθνή συνέδρια των ετών 2012 και 2013 στα οποία θα έχουν πρόσβαση οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής του Παν. Πειραιώς

50 2012 IEEE International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing (Παν. Πειραιώς) 2012-Joint Conference on Knowledge - Based Software Engineering (Ρόδος) 2013 International Conference on Computer, Information and Telecommunication Systems (Παν. Πειραιώς)

51 Δράση 3 Διεθνείς μονογραφίες και συλλογικοί τόμοι κορυφαίων εκδοτικών οίκων

52 Βιβλία από τον εκδοτικό οίκο Springer

53 Multimedia Services in Intelligent Environments:Integrated Systems
Book Series: Smart Innovation, Systems and Technologies, Vol. 3 Tsihrintzis, George A.; Jain, Lakhmi C. (Eds.) 1st Edition., 2010, 350 p., Hardcover ISBN: Computational Intelligence Paradigms: Innovative Applications Book Series: Studies in Computational Intelligence, Vol. 137 Jain, L.C.; Sato-Ilic, M.; Virvou, M.; Tsihrintzis, G.A.; Balas, V.E.; Abeynayake, C. (Eds.) 2008, VIII, 282 p. 127 illus., Hardcover ISBN: New Directions in Intelligent Interactive Multimedia Book Series: Studies in Computational Intelligence, Vol. 142 Tsihrintzis, G.A.; Virvou, M.; Howlett, R.J.; Jain, L.C. (Eds.) 2008, XVI, 636 p. 253 illus., Hardcover ISBN:

54 Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services
Book Series: Smart Innovation, Systems and Technologies, Vol. 6 Tsihrintzis, G.A.; Damiani, E.; Virvou, M.; Jain, L.C. (Eds.) 1st Edition., 2010, 380 p., Hardcover ISBN: Artificial Immune System-based Machine Learning Methodologies Book Series: Intelligent Systems Reference Library Sotiropoulos, D. N.; Tsihrintzis, G.A.; Jain, L. C. (Authors) Monograph in preparation e-Business and Telecommunications 7th International Joint Conference, ICETE, Athens, Greece, July 26-28, 2010, Revised Selected Papers Obaidat, Mohammad S.; Tsihrintzis, George A.; Filipe, Joaquim (Eds.) Due: November 20, 2011, 447 p. ISBN

55 Interactive Educational Software
Book Series: Studies in Computational Intelligence Virvou Maria; Jain Lakhmi,C. (Authors) Monograph in preparation Object Oriented User Interfaces For Personalized Learning Book Series: Intelligent Systems Reference Library Alepis, E.; Virvou, M. (Authors)

56 Βιβλία από τον εκδοτικό οίκο IOS Press
Visual Affect Recognition Frontiers in Artificial Intelligence and Applications Volume 214 I.-O. Stathopoulou (Author), G. Tsihrintzis (Author) Knowledge-Based Software Engineering - Proceedings of the Eighth Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering Frontiers in Artificial Intelligence and Applications Volume 180, 2008 Edited by Maria Virvou, Taichi Nakamura ISBN

57 Βιβλία εκδοτικού οίκου Elsevier
Εισαγωγή στην Αναγνώριση Προτύπων με MATLAB Sergios Theodoridis, Aggelos Pikrakis, Konstantinos Koutroumbas, Dionisis Cavouras Μετάφραση-Επιμέλεια Άγγελος Πικράκης Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2010. Introduction to Pattern Recognition: A Matlab Approach By Sergios Theodoridis,  Aggelos Pikrakis, Konstantinos Koutroumbas and Dionisis Cavouras Academic Press (Elsevier Science) publication date: MAR-2010 ISBN-13:

58 Εκπαιδευτική Εκδρομή Μάιος 2011

59 Δράση 4 Εκπαιδευτική εκδρομή στην πόλη Noordwijkerhout (κοντά στο Άμστερνταμ) της Ολλανδίας

60

61

62

63

64

65

66

67


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google