Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το πρόγραμμα « ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ » του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας άξονας 5 μέτρο 5.3 συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 25% από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ.

2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΚΕ.Σ.Υ.Υ – Ν.Ε.Λ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ 1Ο ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ Αίτηση Ερωτηματολόγιο Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου Κάρτα Ανεργίας Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση Φωτοτυπία πτυχίων σπουδών / ξένων γλωσσών Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης Παραπεμπτικό από το ΚΠΑ ή την Τοπική Υπηρεσία όπου είναι γραμμένος Εκκαθαριστικό Στην διάρκεια της Συμβουλευτικής συμπληρώνεται ο φάκελος με την έκθεση κάθε ατομικής / ομαδικής συνεδρίας.

3 ΕΚΘΕΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ:
ΚΕ.Σ.Υ.Υ – Ν.Ε.Λ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 5 ΜΕΤΡΟ 3 ΤΙΤΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕ.Σ.Υ.Υ Ν.Ε.Λ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ: Ονοματεπώνυμο Ωφελούμενου/ης: Αριθμός Μητρώου: Ημερομηνία έναρξης Σ.Υ.Υ.: Ημερομηνία συνεδρίας: Ώρα συνεδρίας: Αύξων Αριθμός συνεδρίας: Χώρος πραγματοποίησης συνεδρίας: Αρχικό αίτημα Ωφελούμενου/ης: Σχόλιο αιτήματος: Παρουσίαση από τον/την ωφελούμενο/η της παρούσας κατάστασης του/της : Σχόλιο σύνδεσης με ΟΑΕΔ: Ειδικοί στόχοι συνεδρίας: Σχόλια και παρατηρήσεις συνεδρίας: Παρατηρήσεις για τις κινήσεις αναζήτησης εργασίας: Σχόλια και παρατηρήσεις για επόμενη συνάντηση: Ονοματεπώνυμο Στελέχους:

4 Ονοματεπώνυμο Ωφελουμένου/ης
ΚΕ.Σ.Υ.Υ. – Ν.Ε.Λ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ "ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ" ΝΟΜΟΣ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Ονοματεπώνυμο Ωφελουμένου/ης Ηλικία Ομάδα στόχου Παρατηρήσεις Α/Α συνεδρίας Ημερομηνία συνεδρίας: Ωρα συνεδρίας: Στελεχος ΣΥΥ: Γενικοί στόχοι συνεδρίας Ειδικοί στόχοι συνεδρίας Αποτέλεσμα συνεδρίας Παρατηρήσεις

5 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ (1 – 3)
ΚΕ.Σ.Υ.Υ. – Ν.Ε.Λ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ 2Ο ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ (1 – 3) ΥΠΟΔΟΧΗ (Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου, Ενημέρωση για το πρόγραμμα) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ:
ΚΕ.Σ.Υ.Υ – Ν.Ε.Λ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΚΕ.Σ.Υ.Υ. Ν.Ε.Λ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ Σ.Υ.Υ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ:  Α Τ Ο Μ Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Δ Ρ Α Σ Η Σ A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΛΙΚΙΑ: ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ: Β. ΑΙΤΗΜΑ Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΤΟΜΟΥ 1.Ανάγκη για κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη  ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ 2. Ανάγκη για κατάρτιση, με βάση το επίπεδο των γνώσεών του και την προηγούμενη επαγγελματική του εμπειρία ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ 3. Ανάγκη για την ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων, ώστε να οδηγηθεί σε συγκεκριμένο επάγγελμα ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ 4.Άλλη (διευκρινήστε……………………………………………………………

7 Δ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΕ.Σ.Υ.Υ – Ν.Ε.Λ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ναι Όχι η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση – ενεργοποίηση του ωφελούμενου ώστε να ολοκληρώσει την συμμετοχική διαδικασία. η συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, όπως τόνωση αυτοπεποίθησης, υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης της οικογένειας διευκόλυνση της πρόσβασης σε Δημόσιες Υπηρεσίες, καλλιέργεια ικανοτήτων για ομαδική εργασία και επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο κ.ο.κ. η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. ο εξειδικευμένος επαγγελματικός προσανατολισμός, καθώς και περαιτέρω καλλιέργεια και ανάπτυξη τυχόν υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων. η διερεύνηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των χρηστών. η πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά καθώς και νομικής μορφής θέματα. οι τεχνικές ανεύρεσης εργασίας και η εισαγωγή στο απαιτούμενο εργασιακό ήθος. η σύνταξη βιογραφικού, η παρουσίαση εαυτού, η προετοιμασία για συνέντευξη με τον εργοδότη, η προσομοίωση σε εργασιακό περιβάλλον κ.ά. η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα της γυναικείας (βοήθεια στην εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τη δημιουργία επιχειρήσεων). η παρακολούθηση των επωφελούμενων τόσο, κατά τη διάρκεια κατάρτισής τους, όσο και κατά τη διάρκεια ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Άλλη (διευκρινήστε)…………………………………………………. Ημερομηνία ΥΠΟΓΡΑΦΗ

8 Ο αριθμός ατομικών / ομαδικών συνεδριών καθορίζεται από :
ΚΕ.Σ.Υ.Υ – Ν.Ε.Λ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ο αριθμός ατομικών / ομαδικών συνεδριών καθορίζεται από : το ατομικό σχέδιο δράσης Την προσωπικότητα του ωφελούμενου (ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ωφελείται περισσότερο είτε με ατομικές είτε με ομαδικές συνεδρίες). Το κριτήριο στελέχους για το τι θα βοηθήσει τον ωφελούμενο.

9 ΑΤΟΜΙΚΕΣ / ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
ΚΕ.Σ.Υ.Υ – Ν.Ε.Λ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ 3Ο ΑΤΟΜΙΚΕΣ / ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ (4 – 18) ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Επιδοτούμενα Προγράμματα, Θέματα εκπαίδευσης – Κατάρτισης Ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εξαρτημένη εργασία Αυτό-απασχόληση 4. ΕΜΨΥΧΩΣΗ - ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

10 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΕ.Σ.Υ.Υ Ν.Ε.Λ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 3: «Οδηγός συνάντησης με την ομάδα». ΕΡΓΑΛΕΙΟ 5: « Επαγγελματικές Ικανότητες» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 6: «Επαγγελματικά Ενδιαφέροντα» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 7: «Προτεραιότητες» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 8: α) «Τα υπέρ και κατά των επιθυμιών/επιλογών μου» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 8: β) « Οι συνέπειες των επιλογών μου» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 9: «Επαγγελματική επιστολή» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 10: α) «Συνοδευτική σελίδα»(Υπόδειγμα 1) ΕΡΓΑΛΕΙΟ 10: β) «Συνοδευτική σελίδα»(Υπόδειγμα 2) ΕΡΓΑΛΕΙΟ 11: «Αίτηση» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 12: «Ένσταση» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 13: «Εξουσιοδότηση» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 14: «Οδηγός συμπλήρωσης βιογραφικού σημειώματος» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 15: « Οδηγός τηλεφωνικής επικοινωνίας» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 16: «Αξιολόγηση υποψηφίου για πρόσληψη» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 17: «Ερωτήσεις που κάνει ο εργοδότης» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 18: «Ερωτήσεις που κάνει ο υποψήφιος εργαζόμενος» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 19: «Τι προσέχω στην συνέντευξη επιλογής» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 20: «Προγραμματισμός αναζήτησης εργασίας» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 21: «Λύνω τα προβλήματα» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 22: «Αναγνωρίζω τον επαγγελματισμό στην Απασχόληση» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 23α: «Οδηγός για υποψήφιες/ους επιχειρηματίες» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 24α: «Οδηγός επιχειρηματικού σχεδίου»

11 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
ΚΕ.Σ.Υ.Υ – Ν.Ε.Λ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) ΕΡΓΑΛΕΙΟ 24β: «Φορείς που μπορούν να σε βοηθήσουν συμβουλευτικά ή/και χρηματοδοτικά» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 25: «Οργανώνω τον προϋπολογισμό της επιχείρησης μου» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 26,30,35, 45α,46, 48,51,53: «Συμπληρώνω τις προτάσεις» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 27: «Αναγνωρίζω τον επαγγελματισμό στην αυταπασχόληση» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 28: «Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 29: (α΄ μέρος): «Εξαλείφω την ενοχή» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 29: (β΄ μέρος): «Προσδιορίζω την ενοχή» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 31: «Μιλώ με τον εαυτό μου και το κάνω συνήθεια» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 32: «Εξασκούμε σε νέα λεκτική συμπεριφορά»( α΄μέρος) ΕΡΓΑΛΕΙΟ 32: «Ερμηνεύω τα λεγόμενα του άλλου» (β΄μέρος) ΕΡΓΑΛΕΙΟ 33: «Παρατηρώ την μη λεκτική συμπεριφορά» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 34: «Ασκούμαι στα βήματα επίτευξης στόχου» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 36: «Αναγνωρίζω τις ενδείξεις του ψεύδους» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 37α: «Εκπαιδεύομαι στην εφαρμογή των ορίων» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 37β: «Προσδιορίζω τα όρια στις ανθρώπινες σχέσεις» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 37γ: «Προσδιορίζω τα όρια στην εργασία που αναζητώ» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 38: «Βρίσκω εναλλακτικές λύσεις» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 39: «Μύθος ή αλήθεια» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 40: «Συμπεριφορά εκτός ελέγχου» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 41α: «Θα τα καταφέρεις» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 41β: «Η δύναμη της σκέψης» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 41γ: «Η απαίτηση από την ζωή»

12 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
ΚΕ.Σ.Υ.Υ – Ν.Ε.Λ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) ΕΡΓΑΛΕΙΟ 42: «Παραμένω εσωτερικά δυνατή / ός» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 43: «Αποφασίζω να είμαι ευτυχισμένος / η» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 44α: «Μύθος ή αλήθεια» (αφορά την γυναίκα) ΕΡΓΑΛΕΙΟ 44β: «Μύθος ή αλήθεια» (αφορά τον άνδρα) ΕΡΓΑΛΕΙΟ 45β:«Εξασκούμε στην καλή ακρόαση» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 47:«Τα ΝΑΙ και τα ΌΧΙ της αυτό-εκτίμησης» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 49: «Επιλέγω να μιλώ ΘΕΤΙΚΑ για μένα» (αφορά ομαδική συνεδρία). ΕΡΓΑΛΕΙΟ 50α: «Αναγνωρίζω τις σκέψεις αυτό-υποτίμησης και αυτό-αποδοχής» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 50β: «Κάνω θετικό αυτό-διάλογο» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 52: «Μύθος ή αλήθεια» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 54: «Αντιμετωπίζω τους φόβους μου» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 55: «Μύθος ή αλήθεια» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 56: «Σκέφτομαι αλλιώς» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 57: «Μελέτη περίπτωσης» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 58: «Προσέχω την ομιλία μου στην αναζήτηση εργασίας» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 59: «Η συνήθεια της αναβολής» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 60α: Παιχνίδι: «Σκέφτομαι θετικά» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 60β: Παιχνίδι: «Βλέπω θετικά» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 60γ: Παιχνίδι: «Αλλάζω στάση ζωής» ΕΡΓΑΛΕΙΟ 60δ: Άσκηση: «Καθοδηγούμενη φαντασία»

13 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 5. “Επαγγελματικές Ικανότητες”.
ΚΕ.Σ.Υ.Υ – Ν.Ε.Λ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 5. “Επαγγελματικές Ικανότητες”. Φτιάξε μια κατάσταση με τις επαγγελματικές ικανότητες που έχεις. Μπορείς να βοηθηθείς από την κατάσταση που ακολουθεί και να προσθέσεις τις δικές σου ικανότητες. Μην ξεχνάς να την ανανεώνεις όταν χρειάζεται. Η κατάσταση της υγείας μου επιτρέπει την εργασία που επιθυμώ. Έχω αποταμιεύσει χρήματα ώστε να μπορώ να ανοίξω την δική μου επιχείρηση. Οι ενδοοικογενειακές μου σχέσεις βασίζονται στην αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία. Μπορώ να τελειώσω κάτι που αρχίζω. Μου είναι εύκολο να επικοινωνώ με ανθρώπους ακόμη και αν μου είναι άγνωστοι. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ το τηλέφωνο ή να αφήνω μήνυμα σε τηλεφωνητή. Είμαι διατεθειμένη/ος να δουλέψω πολλές ώρες με υπομονή για να στήσω την δική μου επιχείρηση. Έχω την ενεργητικότητα και την επιμονή που χρειάζεται για να ξεκινήσω και να επεκτείνω την επιχείρησή μου. Eίμαι έτοιμη/ος να σταματήσω τη δουλειά μου ως μισθωτή/ος, σε περίπτωση που στήσω την δική μου επιχείρηση. Αντιμετωπίζω την πίεση ή την κριτική με αποτελεσματικούς τρόπους. Συνήθως βάζω στόχους που πετυχαίνω. Έχω καλούς κοινωνικούς τρόπους. Μπορώ να είμαι ψύχραιμη/ος σε απρόβλεπτες καταστάσεις της ζωής μου και μπορώ να ηρεμώ τους άλλους. Μπορώ να λύνω προβλήματα. Μιλώ με ευχέρεια, κατανοητά και καθαρά. Μπορώ να πείσω τον συνομιλητή μου. Μπορώ ν’ ακούω την γνώμη των άλλων, να τους καταλαβαίνω και να συνεργάζομαι μαζί τους. Γνωρίζω τ΄ αδύνατά μου σημεία και είμαι διατεθειμένη/ος να συνεταιριστώ με κάποιον που έχει τις ικανότητες που μου λείπουν. Μπορώ να καθοδηγώ ή να διευθύνω ανθρώπους, να παίρνω πρωτοβουλία. Μου αρέσει να αναλαμβάνω ευθύνες και κινδύνους. Είμαι οργανωμένη/ος στην ζωή μου και συνήθως βρίσκω αυτό που χρειάζομαι χωρίς ψάξιμο. Κάνω τις δουλειές μου μετά από προγραμματισμό και σκέψη. Συνήθως μπορώ να προβλέπω την εξέλιξη της δραστηριοποίησής μου. Μπορώ να λύνω τεχνικά προβλήματα. Η μνήμη μου είναι πολύ δυνατή. Μου αρέσει να προχωρώ στην ζωή μου με σύνεση και δικαιοσύνη. Έχω φαντασία /αίσθηση του χιούμορ / ταλέντο σε … (υποκριτική, μουσική, τραγούδι, χορό, εικαστικές τέχνες, προφορικό λόγο, γραπτό λόγο). Πιάνουν τα χέρια μου / Είμαι σχολαστική/ος με την καθαριότητα.

14 «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου;
ΚΕ.Σ.Υ.Υ – Ν.Ε.Λ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 17. «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου; Για να δει: τι σκέπτεσαι τόσο για το άμεσο μέλλον όσο και για τα μακρινά σας σχέδια. Ποιο σύστημα διοίκησης προτιμάς; Για να δει: αν ταιριάζετε στο τρόπο που διοικείται η εταιρεία. Τι εργασία θα έκανες αν ήταν εύκολο να διαλέξεις; Για να δει: κατά πόσο θεωρείς την συγκεκριμένη θέση ως λύση ανάγκης. Τι ζητάς σε μια εργασία; Για να δει: ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου. Σε πόσο καιρό θα φανούν τα αποτελέσματα της εργασίας σου; Για να δει: στοιχεία του χαρακτήρα σου αλλά και την επιθυμία σου να προσληφθείς. Τι το ιδιαίτερο έχεις που σε κάνει ιδανικό γι' αυτή την θέση; Για να δει: ποια είναι τα προσόντα σου. Τι ονομάζεις επαγγελματική επιτυχία; Για να δει: τις προτεραιότητες στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή. Είχες κανένα πρόβλημα με τους πρώην προϊσταμένους σου; Για να δει: τι προβλήματα είχατε και αν είστε ειλικρινής. Γιατί νομίζεις ότι είσαι κατάλληλος για αυτή την θέση; Για να δει: εάν έχουμε επίγνωση των προσόντων μας και αν μπορούμε να τα ταιριάσουμε με την εργασία που μας προσφέρεται. Πέστε μου κάτι για την ζωή σας; Για να δει: πως βλέπεις τον εαυτό σου (θετικά ή αρνητικά). Γιατί θέλεις να εργαστείς στην εταιρεία; Για να δει: αν γνωρίζεις την εταιρεία και τις δραστηριότητές της ή αν πήγες από σύμπτωση. Ποια νομίζεις ότι είναι τα δυνατά σου σημεία; Για να δει: την στάση σου προς την δουλειά και τις δυνατότητες σου. Ποια νομίζεις ότι είναι τα αδύνατα σου σημεία; ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πείτε ότι δεν έχεις αδύνατα σημεία αλλά ούτε να αρχίσετε ν' απαριθμείτε τα' αδύνατα σημεία σας… ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ: Δεν μπορώ να φανταστώ αδύνατα σημεία που θα φέρω μαζί μου στην δουλειά. Τι μισθό περιμένατε; ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πεις από την αρχή τι μισθό ζητάτε ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ: ότι σας ενδιαφέρει η θέση και όχι το οικονομικό μέρος, παρουσιάστε τα προσόντα σας ενώ αν ζητηθεί η πρότασή σας για το ύψος του μισθού επίμονα τότε ζητήστε πάντα λίγο υψηλότερες αποδοχές από αυτές που επιθυμείτε. Αυτός που ζητάει περισσότερα είναι συνήθως και εκείνος που τα κερδίζει. Σκέφτεσαι να αποκτήσεις παιδί σύντομα; Σκοπεύεις να παντρευτείς στο μέλλον; ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ: "αυτό δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου, στα οποία προέχει η επαγγελματική μου αποκατάσταση".

15 1. Έχεις την προσωπικότητα της/του επιχειρηματία;
ΕΡΓΑΛΕΙΟ 23 (α). α. «ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ/ΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ» Εάν προβληματίζεστε στο αν θα στήσετε μια δική σας επιχείρηση, τα παρακάτω στοιχεία θα σας βοηθήσουν γράφοντας τις απαντήσεις των ερωτήσεων σε χαρτί. Στο τέλος θα έχει απεικονιστεί η εικόνα της προσωπικότητάς σας ως προς την επιχειρηματικότητα, που θα ενισχύσει την αυτογνωσία σας και την αυτοπεποίθησή σας. 1. Έχεις την προσωπικότητα της/του επιχειρηματία; 2. Τι πιθανότητες επιτυχίας έχεις; 3. Τι κεφάλαια θα χρειαστείς; 4. Που θα βρεις τα κεφάλαια που χρειάζεσαι; 5. Μήπως θα ήταν προτιμότερο να αγοράσεις μια επιχείρηση που ήδη δουλεύει; 6. Έχεις εξετάσει την περίπτωση συνεργασίας με την επιχείρηση που εργάζεσαι σήμερα; 7. Ποιοι θα είναι οι πελάτες σου; 8. Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές σου; 9. Θα έχουν ζήτηση τα προϊόντα σου; 10. Σε τι τιμές θα πουλάς τα προϊόντα σου; 11. Έχεις προγραμματίσει τις αγορές εμπορευμάτων και πρώτων υλών; 12. Με τι τρόπους θα προωθήσεις τις πωλήσεις σου; 13. Θα έχεις υπαλλήλους; Πώς θα τους επιλέξεις; Θα τους εκπαιδεύσεις; 14. Που θα εγκαταστήσεις την επιχείρησή σου; 15. Τι λογιστικά βιβλία θα κρατάς; 16. Ποιοι νόμοι σε ενδιαφέρουν; 17. Πως θα προστατεύσεις την επένδυσή σου; 18. Γνωρίζεις ποιοι φορείς μπορούν να σε στηρίξουν συμβουλευτικά ή / και χρηματοδοτικά;

16 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 34. Άσκηση: “Ασκούμαι στα βήματα επίτευξης στόχου”
Συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις με την σειρά που είναι και εκφραστείτε με ειλικρίνεια και σαφήνεια: Ο πρώτος κατά προτεραιότητα στόχος μου είναι….…………………………..……… ……………..…………………………………………………………………………….….………… Τον στόχο μου τον σκέφτομαι (χρονικό διάστημα)……….……………….……… ………………………………………………………………………………………………….………… Για την πραγματοποίηση του στόχου μου θα κάνω………….………..….………… Για την πραγματοποίηση του στόχου μου θ’ αλλάξω……….………..….………… Ο τρόπος που θα δραστηριοποιηθώ για την επίτευξη του στόχου μου είναι… Για την πραγματοποίηση του στόχου μου θα ζητήσω την βοήθεια / υποστήριξη από..………………………………………………………………………………… …………………………………………………………..……………………………………………… Το τίμημα που θα χρειαστεί να πληρώσω για την πραγματοποίηση του στόχου μου είναι…………………………………………………………………….…………… ………………………………………………………………………………………….…….………… Θα ξεκινήσω να πραγματοποιώ το στόχο μου (χρονικό σημείο)……….….……… ………………………………………………………………………………….………….…………… Θα αξιολογήσω τις κινήσεις μου για την πραγματοποίηση του στόχου μου στις (χρονικό σημείο)…………………………………………………….……………….……… Αν δεν πετύχει ο στόχος μου θα ………………..……..………….………..…………… …………………………………………………………………………………………………………… Συνειδητοποιώ ότι………………………….…….…..…..…………….………..…………… ΚΕ.Σ.Υ.Υ Ν.Ε.Λ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ

17 ΚΕ.Σ.Υ.Υ – Ν.Ε.Λ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 28. “XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ” Δοκίμασε να σκεφθείς για τον εαυτό σου και να καταγράψεις τα θετικά στοιχεία της προσωπικότητάς σου που μπορείς να παρουσιάσεις στον εργοδότη σου, κατά την διαδικασία της συνέντευξης επιλογής, ώστε να κερδίσεις την εργασία που σ' ενδιαφέρει. Μην ξεχνάς ότι τον εργοδότη τον ενδιαφέρουν τα θετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σου, που έχουν όμως σχέση με την εργασία και μόνο. Γι΄ αυτό σ' αυτή την διαδικασία μην αφήσεις χώρο στ' αρνητικά χαρακτηριστικά σου και να θυμάσαι ότι αυτό που ενδιαφέρει τον εργοδότη είναι να μην βγάζεις τ΄ αρνητικά σου στοιχεία, κατά την εργασία σου στην επιχείρησή του. Άλλωστε όλοι οι άνθρωποι έχουν αρνητικά χαρακτηριστικά, έτσι μπορείς να πεις: "Είμαι άνθρωπος και όπως όλοι οι άνθρωποι έχω και θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά, όμως τ' αρνητικά προσπαθώ να μην τα φέρνω στον χώρο εργασίας". Μπορείς να επιλέξεις* ποια από τα παρακάτω θετικά σημεία σε χαρακτηρίζουν ως μοναδική προσωπικότητα: Αισιόδοξη /ος Ενθουσιώδης Με πρωτοβουλία Ανοιχτή /ος σε νέες ιδέες Εργάζομαι με συστηματική μέθοδο Μιλώ καθαρά Αντιμετωπίζω με χιούμορ την πίεση Εργάζομαι σκληρά Σταθερή /ος Αξιαγάπητη /ος Ευέλικτη /ος Συνεπής Αποδοτική /ός Ευσυνείδητη /ος Συνεργάσιμη /ος Αφοσιωμένη /ος Ήρεμη /ος Σχολαστική /ος με την καθαριότητα Γρήγορη /ος στην μάθηση Ηρεμώ τους άλλους Τυπική /ος Δημιουργική /ος Θετικά σκεπτόμενη /ος Υγιής Διακριτική /ος Καθαρή /ος και κόσμια /ος Υπομονετική /ος Δραστήρια /ος Καλά εκπαιδευμένη /ος Φέρνω σε πέρας ότι αναλαμβάνω Ειδικευμένη /ος Καλά οργανωμένη /ος Ψάχνω για νέες λύσεις σε προβλήματα Ενεργητική /ος Με προσόντα Ψύχραιμη /ος Αφού ολοκληρώσεις** την καταγραφή των θετικών σου χαρακτηριστικών, φτιάξε ένα πίνακα όπως ο παρακάτω, που προτείνω να τοποθετήσεις σε τέτοιο σημείο στο σπίτι σου, ώστε να ανατρέχεις καθημερινά και συχνά για να έχεις εν γνώσει σου ανά πάσα στιγμή το εσωτερικό δυναμικό σου, κάθε φορά που θα έχεις συνέντευξη επιλογής για εργασία, αλλά και κάθε φορά που θα διαπιστώνεις ότι αισθάνεσαι αδύναμη /ος εσωτερικά. *Μπορείς να προσθέσεις και άλλα δικά σου θετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σου.  Μην ξεχνάς να ανανεώνεις τον πίνακα με νέα χαρακτηριστικά σου στο πέρασμα του χρόνου.

18 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 33. ΚΕ.Σ.Υ.Υ Ν.Ε.Λ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Άσκηση: “Παρατηρώ την μη λεκτική συμπεριφορά” Απαντήστε ποιες από τις παρακάτω μη λεκτικές συμπεριφορές συμβάλουν στην καλή επικοινωνία και ποιες όχι. Αιτιολογείστε την απάντησή σας. Α/Α ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 Δύο άνθρωποι στέκονται με γυρισμένες τις πλάτες ο ένας απέναντι στον άλλο. 2 Δύο άνθρωποι είναι τοποθετημένοι ο ένας απέναντι στον άλλο στο ίδιο ύψος και σε απόσταση μερικών εκατοστών. 3 Κοιτάζονται στα μάτια και χαμογελούν. 4 Όταν ο ένας μιλά ο άλλος κουνά το κεφάλι του με κατανόηση. 5 Μιλούν εδώ και κοιτάζουν σε άλλη μεριά. 6 Μιλούν σε κάποιον και σκέπτονται κάτι άλλο. 7 Μοιράζονται με τον άλλο τις σκέψεις τους και τα συναισθήματα τους την συγκεκριμένη στιγμή και ζητούν από τον άλλο το ίδιο. 8 Δίνουν όλη τους την προσοχή στο πρόσωπο που μιλά και το αφήνουν να τελειώσει. 9 Ακούν περισσότερο απ’ ότι μιλούν – Δεν διακόπτουν. 10 Νιώθουν λύπη, οίκτο ή ενοχή για τον άλλο. 11 Νιώθουν ντροπή, κατωτερότητα ή ότι είναι ανόητοι. 12 Νιώθουν ασφαλής για τον εαυτό τους και τους άλλους. 13 Δεν εκφράζουν τα συναισθήματα που νιώθουν και υποκρίνονται. 14 Συνηθίζουν ν’ ασκούν βίαιο άγγιγμα στην μη λεκτική συμπεριφορά τους. 15 Βλέπουν και ακούν αυτό που υπάρχει και όχι αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει. 16 Αισθάνονται αυτό που αισθάνονται και εκφράζουν με ειλικρίνεια αυτά τα αισθήματα τους. 17 Αισθάνονται αδύναμοι να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. 18 Περιμένουν από τους άλλους να διαβάσουν την σκέψη τους. 19 Αισθάνονται φόβο και ανησυχία για κάθε τους δραστηριότητα. 20 Έχουν θετική σκέψη και διακινδυνεύουν να εξωτερικεύσουν τον εσωτερικό τους κόσμο. Στην συνέχεια παρατηρώ την μη λεκτική συμπεριφορά μου στην επικοινωνία μου με τους άλλους και προσπαθώ να βρω τρόπους βελτίωσής της. Πως περνώ το μήνυμα μου σε άλλους; Πως μπορώ να βελτιώσω τον τρόπο επικοινωνίας μου;

19 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (2)
ΚΕ.Σ.Υ.Υ – Ν.Ε.Λ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ 4Ο ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (2)

20 ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ
ΚΕ.Σ.Υ.Υ – Ν.Ε.Λ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΆΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΌΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ (Ψυχολόγος, νομικός, εργατολόγος, οικονομολόγος, ασφαλιστικά θέματα κ.τ.λ) ΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

21 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΕ.Σ.Υ.Υ – Ν.Ε.Λ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΕ.Σ.Υ.Υ – Ν.Ε.Λ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Προσέγγιση – ενημέρωση – ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των μελών των ομάδων στόχου. Ομαδοποίηση ανέργων,2 ατομικές συνεδρίες,253 άτομα. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2: Ψυχο -κοινωνική υποστήριξη, 2 ατομικές συνεδρίες και 2 ομαδικές (4μελείς ομάδες), 253 άτομα. ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3: Ανίχνευση αναγκών & σύνταξη ατομικού σχεδίου δράσης, σε 3 ατομικές συνεδρίες, 253 άτομα. ΚΕ.Σ.Υ.Υ – ACME – ΤΕΔΚ – ΔΗΜΟΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ / ΘΗΒΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: 4.1 Ανάπτυξη κοινωνικών, επαγγελματικών δεξιοτήτων, εξειδικευμένος επαγγελματικός προσανατολισμός. Ένταξη , 5 ατομικές συνεδρίες, 219 άτομα. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 4.2 Ενημέρωση για θεσμικά, εργασιακά και νομικά ζητήματα, 1 ατομική συνεδρία, 219 άτομα. ACME – ΚΕ.Σ.Υ.Υ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5: Επιχειρηματικότητα. Ένταξη, 3 ατομικές συνεδρίες και 2 ομαδικές(4μελείς ομάδες), 34 άτομα. ΚΕ.Σ.Υ.Υ –ΤΕΔΚ – ΔΗΜΟΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ / ΘΗΒΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6: Παρακολούθηση των ωφελουμένων(follow up), 3 ατομικές συνεδρίες, 253 άτομα.

22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΕ.Σ.Υ.Υ – Ν.Ε.Λ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΝ 1 ΕΝ 2 ΕΝ 3 ΕΝ 4.1 ΕΝ 4.2 ΕΝ 5 ΕΝ 6 Ατομικές συνεδρίες Ομαδικές συνεδρίες ΤΕΔΚ 5 συν Χ 37 άτομα = 185 3 συν Χ 37 άτομα = 111 ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 5 συν Χ 57 άτομα = 285 3 συν Χ 57 άτομα = 171 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ ΚΕΣΥΥ 2 συν Χ 253 άτομα = 506 2 συν Χ 253 /4 άτομα = 126 5 συν Χ 68 άτομα = 340 2 συν Χ 34/4 άτομα = 18 3 συν Χ 68 άτομα = 204 3 συν Χ 34 άτομα = 102 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1 συν Χ 219 άτομα = 219 ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 3 συν Χ 253 άτομα = 759

23 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΝΗΣ
ΚΕ.Σ.Υ.Υ – Ν.Ε.Λ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΛΙΚΙΑ: ΕΥΠΑΘΗΣ ΚΟΙΝ. ΟΜΑΔΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: (*Συμπληρώνεται από τον φορέα υλοποίησης της ενέργειας) (**Συμπληρώνεται από το συντονιστή φορέα) Β.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ* ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ* ΥΠΟΓΡΑΦΗ* ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΚΕΣΥΥ ΝΕΛΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ενέργεια 1 2 Ενέργεια 2 ACME ΕΚΠ/ΚΗ Ενέργεια 3 3 ΤΕΔΚ Ενέργεια 4.1 5 ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ενέργεια 4.2 1 Ενέργεια 5 Ενέργεια 6 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ** (*Συμπληρώνεται από τον φορέα υλοποίησης της ενέργειας) (**Συμπληρώνεται από το συντονιστή φορέα)

24 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΕ.Σ.Υ.Υ – Ν.Ε.Λ.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γ.ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΕ ΝΘΕ STAGE (**Συμπληρώνεται από το συντονιστή φορέα) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΡ/ΜΟΣ ΩΦ/ΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΝΑΒ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 21 ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟ-ΒΑΘΜΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 14 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Συμπληρώνεται από τους συμβούλους σε συνεργασία με τον/την ωφελούμενο/η) ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ/ΜΟΣ ΩΦ/ΝΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ 20 (Συμπληρώνεται από τους συμβούλους σε συνεργασία με τον/την ωφελούμενο/η) ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ/ΜΟΣ ΩΦ/ΝΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΥ 50 (Συμπληρώνεται από τους συμβούλους σε συνεργασία με τον/την ωφελούμενο/η) Ημερομηνία… Υπογραφή

25 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ


Κατέβασμα ppt "ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google