Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λαμίας Συμβουλευτική Ψυχολόγος Msc

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λαμίας Συμβουλευτική Ψυχολόγος Msc"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λαμίας Συμβουλευτική Ψυχολόγος Msc
Συμβουλευτικές υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης -Επαγγελματικός Προσανατολισμός φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μπούρα Έφη Συμβουλευτική Ψυχολόγος Msc

2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Λαμίας
Η παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε σπουδαστές και αποφοίτους αφορά στους παρακάτω τομείς: Συμβουλευτική σταδιοδρομίας: σπουδές, επάγγελμα, να σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πορείας του σπουδαστή και αποφοίτου Ψυχοκοινωνική συμβουλευτική με στόχο την πρόληψη της εμφάνισης ψυχικών διαταραχών: άγχος των εξετάσεων, δυσκολίες προσαρμογής κατά την ένταξη στη φοιτητική ζωή, δυσκολίες με το κοινωνικό άγχος ή κοινωνικές δεξιότητες

3 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Λαμίας
Συμβουλευτική σταδιοδρομίας-Στόχοι: Να σε βοηθήσει να γνωρίσεις τον εαυτό σου: Τις ικανότητές και τις δεξιότητές σου Τις αξίες και τα πιστεύω σου Τα προσωπικά σου χαρακτηριστικά Τις ανάγκες σου Τις προτεραιότητες και τους στόχους που έχεις βάλει

4 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Λαμίας
Συμβουλευτική σταδιοδρομίας-Στόχοι: Να σε μάθει να αναζητάς πληροφορίες: Να βρίσκεις έγκυρες και αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης (διαδίκτυο, πηγές εύρεσης εργασίας) Να μπορείς να χρησιμοποιείς αποτελεσματικά την πληροφορία

5 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Λαμίας
Συμβουλευτική σταδιοδρομίας-Στόχοι: Να σε βοηθήσει να μάθεις να παίρνεις προσωπικές, εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις: Να εξετάζεις εναλλακτικές προοπτικές Να αναγνωρίζεις τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις σου Να κατανοείς τους λόγους που δυσχεραίνουν τη λήψη απόφασης

6 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Λαμίας
Συμβουλευτική σταδιοδρομίας-Στόχοι: Να σε υποστηρίξει στην αναζήτηση εργασίας: Να μπορείς να αναπτύσσεις την προσωπική σου στρατηγική για την ανεύρεση εργασίας Να μάθεις να συντάσσεις βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή. Να προετοιμάζεσαι για τη συνέντευξη επιλογής

7 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Λαμίας
Ψυχοκοινωνική συμβουλευτική-Στόχοι Να μάθεις να διαχειρίζεσαι το άγχος σου Να αναγνωρίζεις και να κατανοείς τις προσωπικές σου ανάγκες Να διαχειρίζεσαι σωστά το χρόνο σου και να θέτεις στόχους Να προσαρμοστείς ομαλά σε έναν άλλο νέο τρόπο ζωής

8 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Λαμίας
Ψυχοκοινωνική συμβουλευτική-Στόχοι Να βελτιώσεις τις δεξιότητες επικοινωνίας σου με τους συνομιλήκους σου Να μάθεις να αντιμετωπίζεις τα έντονα αρνητικά συναισθήματα όπως η μελαγχολία, ο θυμός ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση μπορεί να σου προκαλέσει συναισθηματική δυσφορία.

9 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Λαμίας
Μορφές Συμβουλευτικής Ατομική Συμβουλευτική: Σου δίνεται η δυνατότητα να κλείσεις ραντεβού με τον ειδικό σύμβουλο του Γραφείου και να συζητήσεις από κοντά θέματα εκπαιδευτικά –επαγγελματικά ή προσωπικά.

10 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Λαμίας
Μορφές Συμβουλευτικής Ομαδική Συμβουλευτική: Ομαδικά Εργαστήρια Συμβουλευτικής (Workshops): μικρές ομάδες φοιτητών /αποφοίτων στις οποίες δίνεται η δυνατότητα συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων και προβληματισμού.

11 Πώς μπορείς να επικοινωνήσεις με τον ειδικό σύμβουλο
Μπούρα Έφη-Συμβουλευτική Ψυχολόγος MSc-Σύμβουλος σταδιοδρομίας Ηλεκτρονική διεύθυνση και και στο τηλέφωνο του γραφείου Τα αιτήματα αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και τα στοιχεία όσων απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης, προστατεύονται και δεν δημοσιοποιούνται

12 Περιγραφή του Τμήματος
Επαγγελματικός Προσανατολισμός Αποφοίτων Τμήματος Δασοπονίας& Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Περιγραφή του Τμήματος Τα τμήματα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ασχολούνται με την ανάδειξη επιστημόνων ικανών : να μελετούν και να εφαρμόζουν τεχνικές και μεθόδους για την προστασία, την αύξηση και την ορθολογική εκμετάλλευση του δασικού πλούτου και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας να εφαρμόζουν περιβαλλοντικά ορθές φυσικές τεχνικές για την αειφορική διαχείριση και προστασία των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων και τη διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος

13 Επαγγελματικός Προσανατολισμός Αποφοίτων Τμήματος Δασοπονίας& Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Οι απόφοιτοι των Τμημάτων εντάσσονται στον Κλάδο Π.Ε. 18 Πτυχιούχων Λοιπών Τμημάτων Τ.Ε.Ι. (Κωδικός: Π.Ε. 1830, Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυοκομίας-Αλιείας, Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων, Δασοπονίας, Διοίκησης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών &Ανθοκομίας)

14 Εργασιακά Δικαιώματα-Κλάδοι Απασχόλησης
Οι απόφοιτοι μπορούν να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση *Οι υποψήφιοι που έχουν πρόσθετο πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ προηγούνται στους πίνακες κατάταξης και διοριστέων

15 Εργασιακά Δικαιώματα-Κλάδοι Απασχόλησης
Οι Τεχνολόγοι δασοπονίας μπορούν να απασχοληθούν σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα σε : Δασικές Υπηρεσίες (Δασαρχεία / Δ/νσεις Δασών) Οργανισμούς σχετικούς με την αγροτική ανάπτυξη της χώρας όπως ΟΓΑ, ΔΕΗ, ΠΑΣΕΓΕΣ κ. λ.π

16 Εργασιακά Δικαιώματα-Κλάδοι Απασχόλησης
Δευτεροβάθμιες και Τριτοβάθμιες οργανώσεις και κοινοπραξίες καθώς και σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας δασικών προϊόντων Ως έμποροι φυτοπροστατευτικών ουσιών δασικού ενδιαφέροντος Ως ιδιώτες στην εκπόνηση , επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση δασικών μελετών

17 Εργασιακά Δικαιώματα- Αρμοδιότητες των αποφοίτων
Εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση κάθε είδους δασικών και περιβαλλοντικών μελετών, που αφορούν τη διαχείριση διάνοιξη και προστασία χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων (δασών και δασικών εκτάσεων), καθώς και διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (μελέτες διαχείρισης βιοτόπων, προστατευόμενων φυσικών περιοχών, ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες κ. λ. π

18 Εργασιακά Δικαιώματα- Αρμοδιότητες των αποφοίτων
Οργάνωση Προστατευόμενων Περιοχών και φορέων Διαχείρισης. Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία και εκτέλεση τεχνικών έργων και κάθε είδους τεχνικής υποδομής στο δασικό χώρο. Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης δασικών και λιβαδικών φυτών

19 Εργασιακά Δικαιώματα- Αρμοδιότητες των αποφοίτων
Διαχείριση και Προστασία αστικού, περιαστικού πρασίνου, δασικών φυτωρίων, αναδασωτικών προγραμμάτων, καταφυγίων, εκτροφείων θηραμάτων και ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών, οικοτουριστικών εγκαταστάσεων και ευκολιών κ. α Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών επιχειρησιακής έρευνας, πολιτικής και διοίκησης για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πόρων

20 Εργασιακά Δικαιώματα- Αρμοδιότητες των αποφοίτων
Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών ανόρθωσης και αποκατάστασης υποβαθμισμένων χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για τη βελτίωση της αύξησης και παραγωγής ξύλου, συγκομιδής και ορθολογικής χρήσης ξύλου, επεξεργασία και εμπορία αυτών Εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων πρόληψης και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών

21 Εργασιακά Δικαιώματα- Αρμοδιότητες των αποφοίτων
Μελέτη της υδρολογίας και γεωμορφολογίας του ορεινού χώρου , των υδρολογικών και υδραυλικών παραμέτρων των ορεινών ανοικτών φυσικών αγωγών. Αντιμετώπιση των χειμαρρικών φαινομένων , σχεδιασμός, μελέτη και κατασκευή ορεινών υδρονομικών και υδροτεχνικών έργων. Διαχείριση χιονιού και χιονοκαλύματος.

22 Διαχείριση Σταδιοδρομίας
Η Σταδιοδρομία μας δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί, γιατί είναι μια διαδικασία αναρίθμητων και απρόβλεπτων μαθησιακών εμπειριών που αρχίζουν από τη γέννησή μας. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε τη σταδιοδρομία μας σε ένα περιβάλλον περισσότερο αβέβαιο και ευμετάβλητο.

23 Διαχείριση Σταδιοδρομίας
Παρακολούθηση και επιλογή μαθημάτων Προσπάθεια για την απόκτηση καλού βαθμού και επαφή με το καθηγητικό προσωπικό Εκμάθηση-Χρήση ξένων γλωσσών Εκπόνηση επιστημονικών- ερευνητικών εργασιών - επαφή με το καθηγητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό Παρακολούθηση των εξελίξεων στο αντικείμενο Απόκτηση εργασιακών εμπειριών & ανάπτυξη δικτύου γνωριμιών Γνώση προσωπικών και επαγγελματικών σου δεξιοτήτων

24 Διαχείριση Σταδιοδρομίας
Απόκτηση εργασιακών εμπειριών & ανάπτυξη δικτύου γνωριμιών Γνώση προσωπικών και επαγγελματικών σου δεξιοτήτων Πρακτική άσκηση / εθελοντισμός σε οργανισμούς και εταιρείες/εγγραφή σε επιστημονικούς συλλόγους για την παρακολούθηση των εξελίξεων στον κλάδο Εποχιακή, περιστασιακή ή μερική απασχόληση ακόμη και σε θέσεις μη σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών

25 Διαχείριση Σταδιοδρομίας-Γενικές συμβουλές
Φτιάξε ένα πλάνο ενεργειών, διατηρώντας ταυτόχρονα ανοιχτές τις επιλογές σου.   Κάνε πράγματα, ακόμη και εάν δεν γνωρίζεις το αποτέλεσμα Εργάσου σε ένα αντικείμενο, ακόμη και εάν δεν κατέχεις όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται. Μη φοβάσαι τις αποτυχίες και τα λάθη

26 Διαχείριση Σταδιοδρομίας-Γενικές συμβουλές
Μην περιμένεις να σου φέρει η τύχη την επιθυμητή πορεία, αλλά κάνε ό,τι μπορείς για να δημιουργήσεις τη δική σου τύχη.    Ιεράρχησε τις προτεραιότητές σου, εντάσσοντας και την προσωπική σου ζωή, εκτός από την εκπαιδευτική και επαγγελματική, στο πλάνο σου.  

27 Διαχείριση Σταδιοδρομίας-Γενικές συμβουλές
Θυμήσου ότι… οι σπουδές σου και η μετέπειτα πορεία σου εκτός από προσωπικό όφελος ενέχουν και κοινωνικό όφελος, καθώς η προσωπική μας πρόοδος δεν μπορεί  να διαχωριστεί και να αποκτήσει αξία χωρίς τη συνακόλουθη κοινωνική πρόοδο. 

28 Μπουρα Εφη Συμβουλευτικη Ψυχολογος MSC-Συμβουλος ΣταδιοδρομIας
Καλή Σταδιοδρομία! Μπουρα Εφη Συμβουλευτικη Ψυχολογος MSC-Συμβουλος ΣταδιοδρομIας


Κατέβασμα ppt "Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λαμίας Συμβουλευτική Ψυχολόγος Msc"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google