Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ,
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ι-4)

2 878 Πτυχιούχοι

3 Η πορεία προς την Εξωτερική Αξιολόγηση
Ερευνητικό έργο Ερευνητικό έργο Ακαδημαϊκό έτος Ακαδημαϊκό έτος Ακαδημαϊκό έτος Εμπόδια & Αγκυλώσεις

4 Η προετοιμασία για την εξωτερική αξιολόγηση

5 Μέλη Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης
Prof. Theodoros Ntaflos Dept. of Lithospheric Sciences, University of Vienna, Austria Ass. Prof. Konstantin Chalikakis Dept. of Hydrogeology, University of Avignon, France Prof. George Kipouros Dept. of Process Engineering and Applied Science University of Halifax, Canada Prof. Anastassios Kotsakis Dept. of Geological Sciences, University of Rome Tre, Italy

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
28/5/2012 Παρουσίαση Τμήματος – Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Παρουσίαση Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού Έργου του Τμήματος 29/5/2012 Παρουσιάσεις Εργαστηρίων (ανά Τομέα) και μονάδων του Τμήματος (ΗΥ) Παρουσίαση Γραμματείας Τμήματος 30/5/2012 Συναντήσεις με Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό Συνάντηση με Μεταπτυχιακούς φοιτητές (MSc) Συνάντηση με Υποψήφιους Διδάκτορες (PhD) Συνάντηση με προπτυχιακούς φοιτητές Κοινή συνεδρίαση ΟΜΕΑ –Επιτροπής Ε.Α. - Αντιπρύτανη

7 Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής Τομέας Γενικής, Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής

8 Εργαστηριακές ασκήσεις

9 27 ημέρες ασκήσεις υπαίθρου

10 Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 1 2 3
Πτυχιακή εργασία 1 2 3 βασικά μαθήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών, εισάγονται σταδιακά στις βασικές έννοιες των Γεωλογικών Επιστημών 1ος Κύκλος Α’, Β’ 2ος Κύκλος Γ’, Δ’, Ε’, Στ’ 3ος Κύκλος Ζ’, Η’ σταδιακή εμβάθυνση και απόκτηση εμπειριών των φοιτητών στα μαθήματα κορμού των Γεωλογικών Επιστημών εξειδικευμένα θέματα των Γεωλογικών Επιστημών The curriculum is comparable to the universally accepted standards. In general, the curriculum is coherent .However, it imposes a rather heavy load on the students. The combination of teaching, tutorials, laboratories and field work approach, covers the current goals.

11 36 Υποχρεωτικά μαθήματα 49 μαθήματα επιλογής 16 μαθήματα επιλογής
Πτυχιακή Εργασία 36 Υποχρεωτικά μαθήματα An introductory course should provide an overview of the objectives of the department in order to entice the new students to the subject of geosciences. The course “Geology of Greece” needs to be compulsory and not elective. The course of “Geological Mapping” should be split into two independent compulsory courses. (The first course should deal with mapping of sedimentary formations only and the second with metamorphic/magmatic formations.)

12 ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής Τομέας Γενικής, Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία & Γεωφυσική Γεωλογικές Διεργασίες στη Λιθόσφαιρα και Γεωπεριβάλλον Ορυκτές Ύλες – Περιβάλλον Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία Περιβαλλοντική & Θαλάσσια Γεωχημεία The postgraduate program is offered every two years. A better functionality would be achieved if it will be offered every year.

13 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ – ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΙ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ)

14 Εξέλιξη του προσωπικού και των νεο-εισερχόμενων φοιτητών του Τμήματος (2005-2011)

15 ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΕΠ : ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Student faculty Ratio)
Σχέση ΔΕΠ / τακτικών φοιτητών (τέσσερα έτη) 25:359 = 1:14,4* Σχέση ΔΕΠ / εγγεγραμμένων φοιτητών (έως το 11ο έτος) 25:746 = 1:29,8 Μέση σχέση ΔΕΠ/ ενεργών φοιτητών (ν+2) (Σχολή Θετικών Επιστημών) 229:2925=1:12,8 Μέση σχέση ΔΕΠ/ ενεργών φοιτητών (ν+2) Πανεπιστημίου Πατρών 758:13841=1:18,3 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 1: 8,9 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 1: 10,3 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1: 6,7 ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1: 19,5 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 1: 25,9 * Συμβολή των μεταπτυχιακών φοιτητών UK 1:18 ( The ratio of the undergraduate Students/ Faculty members is For the laboratories the ratio is different. For the latter ratio the auxiliary scientific personnel (persons who are holding MSc and PhD titles) is used and therefore this ratio is lower.

16 Institution Student/Faculty Ratio (20% Ranking) California Institute of Technology 1:3 Columbia University In The City of New York 1:6 Princeton University University of Pennsylvania Yale University Harvard University 1:7 Massachusetts Institute of Technology University of Southern California 1:9 Johns Hopkins University 1:10 University of Rochester Cornell University 1:11 North Carolina State University 1:17 Pennsylvania State University-Main Campus The University of Texas at Austin University of California-Los Angeles Texas A & M University 1:18 University of California-San Diego 1:19 There is a general problem. The University of Patras, including the Department of Geology, repeatedly suggests a considerably lower number of intake students but never these suggestions have been considered Source: US News & World Report, America's Best Graduate Schools, 2011 Edition

17 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Α.
The teaching methods used are up to date. The power point presentation is the common method of teaching. The results of research are used in order to improve the teaching quality The students have access to the non-well developed e-class system The Department participates in the Erasmus and the Erasmus Mundus programs, which can be used by the Department students. However, according to the students they are not well informed about the benefits of the programs. The quality and adequacy of teaching materials and resources is good. However, the number of field work days should be increased.

18 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ – ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΙ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ)
Apart of problems* mentioned below in the topic “Evaluation by the students…”, the faculty members and the auxiliary personnel have excellent relations with the students. (*) Ασυνέπεια σε διδακτικά καθήκοντα Περιεχόμενο διδασκομένου μαθήματος

19 Ερωτηματολόγια φοιτητών
Αποτίμηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας Ερωτηματολόγια φοιτητών την παρακολούθηση των μαθημάτων (7 ερωτήσεις) την ποιότητα των συγγραμμάτων και των παν/κών σημειώσεων (7 ερωτήσεις) την ποιότητα της διδασκαλίας (12 ερωτήσεις)

20 Ενθάρρυνση για απόψεις Περιεχόμενο μαθημάτων 3.60 Προσέλευση
Συσχέτιση μεταξύ μαθημάτων Αίθουσες 3.76 Χρήση πληροφοριών της Πληροφορίας Ωρολόγιο πρόγραμμα 3.19 Έγκαιρη χορήγηση σημειώσεων Χρήση κεντρικής βιβλιοθήκης

21 ? Laboratories and field trips also need to be also evaluated
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Α. Laboratories and field trips also need to be also evaluated Teachers should consider the suggestions of the students in order to improve the quality of their teaching ? In addition, according to the internal evaluation report the distribution time of the evaluation form is not precisely specified (the beginning, middle or end of teaching).

22 Το ερωτηματολόγιο Πόσο χρήσιμο θεωρείτε το μάθημα για την όλη πορεία των σπουδών σας Πόσο σχετίζεται το μάθημα με όσα διδαχθήκατε ή διδάσκεστε σε άλλα μαθήματα Ερωτηματολόγιο αποκλειστικά σχεδιασμένο για τεταρτοετείς ή τελειόφοιτους φοιτητές Ερωτηματολόγιο για αποφοίτους Ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του διδάσκοντα

23 4 43 54 Δεν αξιολογήθηκε

24 Ποιο είναι το ελάχιστο μέγεθος του δείγματος φοιτητών ώστε να θεωρείται αξιόπιστη η αξιολόγηση? (φοιτ.<10) Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων να τροφοδοτούνται στην ΟΜΕΑ σε ψηφιακή μορφή (excel) Υπάρχει άραγε άλλη μέθοδος αξιολόγησης των διδασκόντων εκτός των ερωτηματολογίων

25 Ποσοστό (%) φοιτητών που περνούν τις εξετάσεις του μαθήματος
Ποσοστό (%) φοιτητών που περνούν τις εξετάσεις του μαθήματος 1 2 3 4 42.2 % 7.5 – 94.1 53.4% 0.0 – 100.0 60.0% 25.0 – 100.0 91.1%

26 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Α.
Το μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών αποφοιτά σε 5 (38%), 6 (42%) ή 7 (19%) έτη σπουδών There is a high percentage of drops out of about 40% in the first year. The failure rate in the course “Surface processes ” reported by the students and the teaching professor is very high and it is agreed that it is due to being taught in a higher semester. The Department believes that the high percentage of drop out is the result of the disinteresting the field of study and the fact that the students do not attend the classes More midterms examinations need to be introduced. A tentative regular raised schedule for the exams should be announced early in the semester

27 Mέση διάρκεια Διδακτορικών Σπουδών
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και Διδακτορικές Σπουδές Mέση διάρκεια Διδακτορικών Σπουδών Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ) Το ποσοστό των πτυχιούχων άλλων Τμημάτων, που συμμετέχουν στο ΠΜΣ «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» κυμαίνεται από 18 έως 33%. 0.0% 25.0% 41.67% 55.0%

28 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αναπτυξιακά ερευνητικά κονδύλια Δημοσιευμένο έργο Σημαντικές διακρίσεις

29 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Α.
Quality and adequacy of research infrastructure and support. The quality of research infrastructure in each unit is high at international level. The support is adequate. Research projects. Research projects and funding are very good and comparable to the European standards. However, there are uneven distributed. No strategic plan. Research collaborations. The Faculty members have excellent contacts and collaboration with many research institutions worldwide. Scientific publications. According to the provided CVs of the Faculty staff the quantity and the quality of the scientific publications is quite satisfactory. The approximate average of peer review publications per Faculty member and year is ~1.2 The Department is visible to the local and national society mainly due to the activities of the laboratories of Seismology, Marine Geology and Physical Oceanography, Hydrogeology, Sedimentology, and to the international community due to the scientific activities of almost all the research laboratories.

30 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ SCIENCE CITATION INDEX
2005 2006 2007 2008 2009 ΣΥΝΟΛΟ 50 53 46 40 41 230 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 5-ΕΤΙΑΣ) 1.56 1.15* Impact Factor MIN 0,44 MAX 31,21 Average 2,19

31 (πίσω στο Γεωλογικό χρόνο....) Τμήμα Γεωλογίας 2003-2011
(πίσω στο Γεωλογικό χρόνο....) Τμήμα Γεωλογίας σύνολο μέσος όρος Συνολικός αριθμός εργασιών 1291 143,4 Εργασίες σε περιοδικά του Science Citation index 371 41,2 Εργασίες σε διεθνή περιοδικά εκτός του Science Citation index 80 8,9 Εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων 340 37,8 Κεφάλαια σε βιβλία διεθνούς κυκλοφορίας 44 4,9 Εκπαιδευτικά Βιβλία (όχι εκπαιδευτικές σημειώσεις) 10 1,1 Ανακοινώσεις σε συνέδρια και posters με περιλήψεις 447 49,7 Ετεροαναφορές σε περιοδικά του Science Citation Index 4543 504,8 Ετεροαναφορές εκτός Science Citation index (που έχουν πέσει στην αντιληψή μας) 741 82,3 Μέλη ΔΕΠ 25,6

32 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ SCI ΑΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ 1.61 (1.2)
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 9-ΕΤΙΑΣ 1.61 (1.2)

33 h – Index για 31 Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
H-index scopus H-index web of science H-index scholar 7.6 8.2 10.1

34 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Α.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ The Department considers the structure of the secretarial service problematic for the smooth operation of the administration. Individual members of the secretarial service are in general polite with exception of one particular person. Students are complaining of the operational daily period (10:00-13:00), which they consider it inadequate. Given the expected transition to the electronic way of registration, problems may be surfaced. The control over the secretariat of the Department should be moved to the responsibilities of the head of the Department. Ερωτηματολόγια αξιολόγησης για τα μέλη της Γραμματείας από τους φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ

35 Final Conclusions and recommendations of the EEC
In general, the overall performance of the Department of Geology is very good. A strong collaboration between researchers in the Department is a distinct point. This could lead in to a higher level in the quality and quantity of the research. The relation between Faculty members and undergraduate, graduate and post graduate students is very good and the moral is very high. The visibility of the Department in the society is very high due to the applied research of all the sectors and particularly the activities of the Laboratory of Seismology. Despite the existing problems in teaching, the education provided to the students is very good. The infrastructure of the university and the space available to the Department are sufficient. Some weaknesses have been identified mainly in teaching

36 Δράσεις ΟΜΕΑ μετά την Εξωτερική Αξιολόγηση
Επιτροπή για την τροποποίηση του Προπτυχιακού προγράμματος Σπουδών Επιτροπή για την τροποποίηση του Μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών Επίλυση προβλημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία με συνδρομή της Διοίκησης του Πα/μιου Βελτίωση των αιθουσών διδασκαλίας (κεντρικό PowerPoint) Θεσμός Συμβούλου Καθηγητή

37 Την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης
Ν. Λαμπροπούλου Ε. Ζαγγανά Γ. Ηλιόπουλο Όλα τα μέλη ΔΕΠ Μεταπτυχιακούς φοιτητές Διοικητικό Προσωπικό ΕΕΔΙΠ ΕΤΕΠ Προπτυχιακούς φοιτητές


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google