Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ι-4)

2 878 Πτυχιούχοι 1977-2010

3 Η πορεία προς την Εξωτερική Αξιολόγηση Ακαδημαϊκό έτος 2008-09 Ακαδημαϊκό έτος 2009-10 Ακαδημαϊκό έτος 2010-11 Εμπόδια & Αγκυλώσεις Ερευνητικό έργο 2005-09 Ερευνητικό έργο 2003-11

4 Η προετοιμασία για την εξωτερική αξιολόγηση

5 Prof. Theodoros Ntaflos Dept. of Lithospheric Sciences, University of Vienna, Austria Ass. Prof. Konstantin Chalikakis Dept. of Hydrogeology, University of Avignon, France Prof. George Kipouros Dept. of Process Engineering and Applied Science University of Halifax, Canada Prof. Anastassios Kotsakis Dept. of Geological Sciences, University of Rome Tre, Italy Μέλη Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 28/5/2012 • Παρουσίαση Τμήματος – Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών • Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος • Παρουσίαση Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού Έργου του Τμήματος 29/5/2012 • Παρουσιάσεις Εργαστηρίων (ανά Τομέα) και μονάδων του Τμήματος (ΗΥ) • Παρουσίαση Γραμματείας Τμήματος 30/5/2012Συναντήσεις με Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό Συνάντηση με Μεταπτυχιακούς φοιτητές (MSc) Συνάντηση με Υποψήφιους Διδάκτορες (PhD) Συνάντηση με προπτυχιακούς φοιτητές Κοινή συνεδρίαση ΟΜΕΑ –Επιτροπής Ε.Α. - Αντιπρύτανη

7 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής Τομέας Γενικής, Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής

8 Εργαστηριακές ασκήσεις

9 27 ημέρες ασκήσεις υπαίθρου

10 Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 1 ος Κύκλος Α’, Β’ 2 ος Κύκλος Γ’, Δ’, Ε’, Στ’ 3 ος Κύκλος Ζ’, Η’ • βασικά μαθήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών, • εισάγονται σταδιακά στις βασικές έννοιες των Γεωλογικών Επιστημών σταδιακή εμβάθυνση και απόκτηση εμπειριών των φοιτητών στα μαθήματα κορμού των Γεωλογικών Επιστημών εξειδικευμένα θέματα των Γεωλογικών Επιστημών 123 Πτυχιακή εργασία The combination of teaching, tutorials, laboratories and field work approach, covers the current goals. The curriculum is comparable to the universally accepted standards. In general, the curriculum is coherent.However, it imposes a rather heavy load on the students.

11 Πτυχιακή Εργασία • An introductory course should provide an overview of the objectives of the department in order to entice the new students to the subject of geosciences. • The course “Geology of Greece” needs to be compulsory and not elective. • The course of “Geological Mapping” should be split into two independent compulsory courses. (The first course should deal with mapping of sedimentary formations only and the second with metamorphic/magmatic formations.)

12 ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ορυκτές Ύλες – Περιβάλλον Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία & Γεωφυσική Γεωλογικές Διεργασίες στη Λιθόσφαιρα και Γεωπεριβάλλον Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία Περιβαλλοντική & Θαλάσσια Γεωχημεία Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής Τομέας Γενικής, Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ The postgraduate program is offered every two years. A better functionality would be achieved if it will be offered every year.

13 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ – ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΙ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ)

14 Εξέλιξη του προσωπικού και των νεο-εισερχόμενων φοιτητών του Τμήματος (2005-2011)

15 Σχέση ΔΕΠ / τακτικών φοιτητών (τέσσερα έτη)25:359 = 1:14,4* Σχέση ΔΕΠ / εγγεγραμμένων φοιτητών (έως το 11 ο έτος) 25:746 = 1:29,8 Μέση σχέση ΔΕΠ/ ενεργών φοιτητών (ν+2) (Σχολή Θετικών Επιστημών) 229:2925=1:12,8 Μέση σχέση ΔΕΠ/ ενεργών φοιτητών (ν+2) Πανεπιστημίου Πατρών 758:13841=1:18,3 UK 1:18 (http://www.eurydice.org) ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ1: 8,9 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ1: 10,3 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ1: 6,7 ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ1: 19,5 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ1: 25,9 ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΕΠ : ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Student faculty Ratio) * Συμβολή των μεταπτυχιακών φοιτητών The ratio of the undergraduate Students/ Faculty members is 14.4. For the laboratories the ratio is different. For the latter ratio the auxiliary scientific personnel (persons who are holding MSc and PhD titles) is used and therefore this ratio is lower.

16 Institution Student/Faculty Ratio (20% Ranking) California Institute of Technology1:31:3 Columbia University In The City of New York1:6 Princeton University1:6 University of Pennsylvania1:6 Yale University1:6 Harvard University1:7 Massachusetts Institute of Technology1:7 University of Southern California1:9 Johns Hopkins University1:10 University of Rochester1:10 Cornell University1:11 North Carolina State University1:17 Pennsylvania State University-Main Campus1:17 The University of Texas at Austin1:17 University of California-Los Angeles1:17 Texas A & M University1:18 University of California-San Diego1:19 Source: US News & World Report, America's Best Graduate Schools, 2011 Edition There is a general problem. The University of Patras, including the Department of Geology, repeatedly suggests a considerably lower number of intake students but never these suggestions have been considered

17 • The quality and adequacy of teaching materials and resources is good. • However, the number of field work days should be increased. • The teaching methods used are up to date. The power point presentation is the common method of teaching. • The results of research are used in order to improve the teaching quality • The students have access to the non-well developed e-class system • The Department participates in the Erasmus and the Erasmus Mundus programs, which can be used by the Department students. However, according to the students they are not well informed about the benefits of the programs. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Α.

18 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ – ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΙ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ) Apart of problems* mentioned below in the topic “Evaluation by the students…”, the faculty members and the auxiliary personnel have excellent relations with the students. (*) • Ασυνέπεια σε διδακτικά καθήκοντα • Περιεχόμενο διδασκομένου μαθήματος

19 την παρακολούθηση των μαθημάτων (7 ερωτήσεις) την ποιότητα των συγγραμμάτων και των παν/κών σημειώσεων (7 ερωτήσεις) την ποιότητα της διδασκαλίας (12 ερωτήσεις) Αποτίμηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας Ερωτηματολόγια φοιτητών

20 Προσέλευση Ενθάρρυνση για απόψεις Χρήση πληροφοριών της Πληροφορίας Έγκαιρη χορήγηση σημειώσεων Χρήση κεντρικής βιβλιοθήκης Ωρολόγιο πρόγραμμα Αίθουσες Περιεχόμενο μαθημάτων Συσχέτιση μεταξύ μαθημάτων 3.60 3.19 3.76

21 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Α. Laboratories and field trips also need to be also evaluated Teachers should consider the suggestions of the students in order to improve the quality of their teaching ? In addition, according to the internal evaluation report the distribution time of the evaluation form is not precisely specified (the beginning, middle or end of teaching).

22 Ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του διδάσκοντα • Πόσο χρήσιμο θεωρείτε το μάθημα για την όλη πορεία των σπουδών σας • Πόσο σχετίζεται το μάθημα με όσα διδαχθήκατε ή διδάσκεστε σε άλλα μαθήματα Το ερωτηματολόγιο Ερωτηματολόγιο αποκλειστικά σχεδιασμένο για τεταρτοετείς ή τελειόφοιτους φοιτητές Ερωτηματολόγιο για αποφοίτους

23 4 43 54 Δεν αξιολογήθηκε

24 • Ποιο είναι το ελάχιστο μέγεθος του δείγματος φοιτητών ώστε να θεωρείται αξιόπιστη η αξιολόγηση? (φοιτ.<10) • Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων να τροφοδοτούνται στην ΟΜΕΑ σε ψηφιακή μορφή (excel) • Υπάρχει άραγε άλλη μέθοδος αξιολόγησης των διδασκόντων εκτός των ερωτηματολογίων

25 42.2 % 7.5 – 94.1 53.4% 0.0 – 100.0 60.0% 25.0 – 100.0 91.1% 0.0 – 100.0 1234 Ποσοστό (%) φοιτητών που περνούν τις εξετάσεις του μαθήματος

26 • There is a high percentage of drops out of about 40% in the first year. • The failure rate in the course “Surface processes ” reported by the students and the teaching professor is very high and it is agreed that it is due to being taught in a higher semester. The Department believes that the high percentage of drop out is the result of (a)the disinteresting the field of study and (b)the fact that the students do not attend the classes ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Α. More midterms examinations need to be introduced. A tentative regular raised schedule for the exams should be announced early in the semester Το μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών αποφοιτά σε 5 (38%), 6 (42%) ή 7 (19%) έτη σπουδών

27 Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Το ποσοστό των πτυχιούχων άλλων Τμημάτων, που συμμετέχουν στο ΠΜΣ «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» κυμαίνεται από 18 έως 33%. 5.0-5.96.0-6.97.0-8.48.5-10.0 0.0%25.0%41.67%55.0% Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ) Mέση διάρκεια Διδακτορικών Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και Διδακτορικές Σπουδές

28 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αναπτυξιακά ερευνητικά κονδύλια Δημοσιευμένο έργο Σημαντικές διακρίσεις

29 Quality and adequacy of research infrastructure and support. • The quality of research infrastructure in each unit is high at international level. The support is adequate. Research projects. • Research projects and funding are very good and comparable to the European standards. However, there are uneven distributed. No strategic plan. Research collaborations. • The Faculty members have excellent contacts and collaboration with many research institutions worldwide. Scientific publications. • According to the provided CVs of the Faculty staff the quantity and the quality of the scientific publications is quite satisfactory. The approximate average of peer review publications per Faculty member and year is ~1.2 The Department is visible to the local and national society mainly due to the activities of the laboratories of Seismology, Marine Geology and Physical Oceanography, Hydrogeology, Sedimentology, and to the international community due to the scientific activities of almost all the research laboratories. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Α.

30 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ SCIENCE CITATION INDEX ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 5-ΕΤΙΑΣ) 1.56 1.15* Impact Factor MIN0,44 MAX31,21 Average2,19

31 σύνολομέσος όρος Συνολικός αριθμός εργασιών 1291143,4 Εργασίες σε περιοδικά του Science Citation index 37141,2 Εργασίες σε διεθνή περιοδικά εκτός του Science Citation index 808,9 Εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων 34037,8 Κεφάλαια σε βιβλία διεθνούς κυκλοφορίας 444,9 Εκπαιδευτικά Βιβλία (όχι εκπαιδευτικές σημειώσεις) 101,1 Ανακοινώσεις σε συνέδρια και posters με περιλήψεις 44749,7 Ετεροαναφορές σε περιοδικά του Science Citation Index 4543504,8 Ετεροαναφορές εκτός Science Citation index (που έχουν πέσει στην αντιληψή μας) 74182,3 Μέλη ΔΕΠ 25,6 (πίσω στο Γεωλογικό χρόνο....) Τμήμα Γεωλογίας 2003-2011

32 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ SCI ΑΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 9-ΕΤΙΑΣ 1.61 (1.2)

33 h – Index για 31 Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος H-index scopus H-index web of science H-index scholar 7.68.210.1

34 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Α. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ The Department considers the structure of the secretarial service problematic for the smooth operation of the administration. Individual members of the secretarial service are in general polite with exception of one particular person. Students are complaining of the operational daily period (10:00- 13:00), which they consider it inadequate. Given the expected transition to the electronic way of registration, problems may be surfaced. The control over the secretariat of the Department should be moved to the responsibilities of the head of the Department. Ερωτηματολόγια αξιολόγησης για τα μέλη της Γραμματείας από τους φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ

35 • In general, the overall performance of the Department of Geology is very good. • A strong collaboration between researchers in the Department is a distinct point. This could lead in to a higher level in the quality and quantity of the research. • The relation between Faculty members and undergraduate, graduate and post graduate students is very good and the moral is very high. • The visibility of the Department in the society is very high due to the applied research of all the sectors and particularly the activities of the Laboratory of Seismology. • Despite the existing problems in teaching, the education provided to the students is very good. • The infrastructure of the university and the space available to the Department are sufficient. • Some weaknesses have been identified mainly in teaching Final Conclusions and recommendations of the EEC

36 Δράσεις ΟΜΕΑ μετά την Εξωτερική Αξιολόγηση 1.Επιτροπή για την τροποποίηση του Προπτυχιακού προγράμματος Σπουδών 2.Επιτροπή για την τροποποίηση του Μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών 3.Επίλυση προβλημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία με συνδρομή της Διοίκησης του Πα/μιου 4.Βελτίωση των αιθουσών διδασκαλίας (κεντρικό PowerPoint) 5.Θεσμός Συμβούλου Καθηγητή

37 Την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης Ν. Λαμπροπούλου Ε. Ζαγγανά Γ. Ηλιόπουλο Όλα τα μέλη ΔΕΠ Μεταπτυχιακούς φοιτητές Διοικητικό Προσωπικό ΕΕΔΙΠ ΕΤΕΠ Προπτυχιακούς φοιτητές


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google