Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νοεμβρίου 2007 Poseidon Resort, Λουτράκι

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νοεμβρίου 2007 Poseidon Resort, Λουτράκι"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 16 - 18 Νοεμβρίου 2007 Poseidon Resort, Λουτράκι
4ο Τριήμερο Συνέδριο για Δικαστικούς Λειτουργούς με θέμα: “Δικαιοσύνη και Χρηματιστηριακή Νομοθεσία” Νοεμβρίου 2007 Poseidon Resort, Λουτράκι

2 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

3 Ο Υπουργός κ. Χατζηγάκης:
Εγχώριοι και διεθνείς παράγοντες που οδήγησαν στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου της κεφαλαιαγοράς. Εξέταση του ζητήματος του εξειδικευμένου δικαίου.

4 Ο κ. Κυριτσάκης: Η εξοικείωση Δικαστικών Λειτουργιών σε συνδυασμό με το δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς εμπεδώνει την εμπιστοσύνη στη δικαιοδοτική κρίση.

5 Ο κ. Μπάγιας: «Οι επενδύσεις χρειάζονται και στη Δικαιοσύνη. Η αναβάθμιση της Δικαστικής Λειτουργίας δεν είναι αντιπαραγωγική διαδικασία. Αντίθετα αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και προόδου του Κράτους στο σύνολο του»

6 Ο κ. Πιλάβιος: Έχει μεγάλη σημασία ο σημαντικός όγκος νόμων και κανονισμών που έχουν εισαχθεί τα τελευταία χρόνια για τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. Υπάρχει ομοιότητα στις χρηματιστηριακές αναταραχές στην ιστορία της Ελλάδος.

7 Ο κ. Πραστάκος: Ανάδειξη των σχέσεων μεταξύ έρευνας και ρύθμισης.
Το Πανεπιστήμιο διενεργεί θεωρητική και πρακτική έρευνα για την εταιρική διακυβέρνηση και τα λογιστικά πρότυπα

8 Ο κ. Δράκος: «Η Επικοινωνία με όλους είναι η αρχή και το τέλος»

9 Κωνσταντόπουλος Νίκος
Παρουσίαση Ο κ. Κωνσταντόπουλος: Το Χ.Α είναι μία αγορά που ωθεί την Ελλάδα στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Η κ. Μητροπούλου: Η διασφάλιση της πρωτογενούς αγοράς οδηγεί σε σημαντικές επενδύσεις σε προσωπικό, κτίρια και εξοπλισμό. Κωνσταντόπουλος Νίκος Μητροπούλου Βίβιαν

10 Εισαγωγή στη χρηματιστηριακή διαδικασία
Ο κ. Μερτζάνης: Οι αγορές περιλαμβάνουν διαφορετικές εταιρίες ή τύπους αγορών, ενώ η διαδικασία συναλλαγών χαρακτηρίζεται από τα προβλήματα της δυσμενούς επιλογής ή του ηθικού κινδύνου, τα οποία αποτελούν τη βάση για την εισαγωγή εξωτερικών ρυθμίσεων. Η κα Αποστολίδου: Η συνεργασία αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη του έργου της κεφαλαιαγοράς. Ο κ. Αυλωνίτης: Η διαφάνεια προστατεύει τους επενδυτές και... «ξεκουράζει» τις εποπτικές αρχές. Μερτζάνης Χαρίλαος Αποστολίδου Ελευθερία Αυλωνίτης Ξενοφών

11 Κυριακόπουλος Παναγιώτης
Συνεδρία 1η: Εποπτεία και χρηματιστηριακή νομοθεσία Ο κ. Νισυραίος: Σκοπός της εποπτείας είναι η διαφύλαξη της αξιοπρέπειας της αγοράς με ειδικότερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία της και η προστασία των επενδύσεων. Οι ιδιαιτερότητες της χρηματιστηριακής αγοράς την καθιστούν ευάλωτη σε παρεμβάσεις τρίτων, οι οποίες μπορούν να πλήξουν την εύρυθμη λειτουργία της και τα συμφέροντα των επενδυτών. Αυτές οι ιδιαιτερότητες επιβάλλουν τη διαρκή και αυστηρή εποπτεία της χρηματιστηριακής αγοράς. Ο κ. Ρόκας: Η σημασία της νομολογίας παραμένει ιδιαιτέρως αυξημένη και μετά την εισαγωγή του πλήθους των νέων ρυθμίσεων. Ο κ. Κυριακόπουλος Παρά τον όγκο και συστήματα εποπτείας η Τράπεζα της Ελλάδος οργανώνεται να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το νέο περιβάλλον των τραπεζικών αγορών. Ο κ. Γκόρτσος Η νομοθεσία των αγορών για τις κεφαλαιαγορές έχει πλήρως ενσωματωθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά στο ελληνικό χρηματιστηριακό δίκαιο. Νισυραίος Ευάγγελος Ρόκας Ιωάννης Κυριακόπουλος Παναγιώτης Γκόρτσος Χρήστος

12 Συνεδρία 2η: Εποπτεία και κυρώσεις
Ο κ. Κωνσταντινίδης: Στη σύγκρουση ανάμεσα στην αξία για την αναζήτηση της αλήθειας και την αξία του επαγγελματικού απορρήτου, ορισμένες φορές υπερισχύει η αξία του επαγγελματικού απορρήτου στην ποινική δίκη. Ο κ. Ασπρογέρακας: Η εποπτεία της κεφαλαιαγοράς έχει υπερβεί την παραδοσιακή αντίληψη της διοικητικής παρέμβασης, ενώ σήμερα ειδικά η αποτελεσματική εποπτεία ενάντια στην κατάχρηση της αγοράς απαιτεί την θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων εξέτασης, τυχόν καταχρηστικών πρακτικών ή σημαντική ενίσχυση των «ανακριτικών» αρμοδιοτήτων της Ε.Κ. Η κα Philippou: “Bold & Resolute” Ο κ. Γιαννούλης: Η Ιστορία και η σημασία της για την Ανάπτυξη του Ρυθμιστικού Πλαισίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο κ. Λακαφώσης: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρέπει να έχει όλες τις απαιτούμενες αρμοδιότητες για την άσκηση του έργου της αλλά να τελεί και η ίδια υπό αυστηρό έλεγχο. Κωνσταντινίδης Άγγελος Ασπρογέρακας Δημήτριος Philippou Georgina Γιαννούλης Γεώργιος Λακαφώσης Χαράλαμπος

13 Συνεδρία 3η: Εποπτεία εταιριών χρηματιστηριακής διαμεσολάβησης
Ο κος Τέντες: Οι νομολογιακές εξελίξεις των τελευταίων ετών σε διάφορα θέματα χρηματιστηριακού δικαίου και ιδίως στα ζητήματα παραγραφής των αξιώσεων από συμβάσεις χρηματιστηριακής παραγγελίας, της αποδείξεως των συμβάσεων αυτών και το ζήτημα του επιτρεπτού της παροχής πιστώσεων εκ μέρους των εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες τους αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα. Η κ. Λάνη: Τόνισε ότι η διαφάνεια αποτελεί βασικό ζήτημα ενίσχυσης της εταιρικής διακυβέρνησης Υποστήριξε ότι απαιτείται σοβαρή νομική τεκμηρίωση των ζητημάτων ρυθμιστικής εφαρμογής Τόνισε την αύξηση κόστους για τις εταιρίες που επέφερε ο SOX στις ΗΠΑ και συνεπώς τον περιορισμό της ελκυστικότητά τους Ο κ. Τσουτσάνης: η δημιουργία νέου δικαίου της κεφαλαιαγοράς με μεταφορά σχετικών οδηγιών με νέους όρους, προιόντα και αγορές επιβάλλει την εξειδίκευση και την ενημέρωση των Δικαστών και των Εισαγγελέων και τη δημιουργία ειδικού τμήματος στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών Ο κ. Conway Ανέπτυξε την επίπτωση της κρίσης των sub-prime loans στην αγγλική τράπεζα Northern Rock. Επεσήμανε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ εποπτικών αρχών Τέντες Ιωάννης Λάνη Ηλιάνα Τσουτσάνης Νικόλαος Conway Rory

14 Συνεδρία 3η: Εποπτεία εταιριών χρηματιστηριακής διαμεσολάβησης (συνέχ
Συνεδρία 3η: Εποπτεία εταιριών χρηματιστηριακής διαμεσολάβησης (συνέχ.) H κ. Δριστά Το προληπτικό και κατασταλτικό έργο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχει σαν στόχο τον περιορισμό φαινομένων χειραγώγησης και κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών. Η κ. Schierhorn: For a successful procedure of market abuse it is crucial that regulators and judicial authorities co-operate closely, being aware of each other ‘s procedures and powers. Δριστά Ανθή Schierhorn Regina

15 Συνεδρία 4η: Εποπτεία ενάντια στην κατάχρηση αγοράς
Ο κ. Χαμπέος: Τα παράγωγα προϊόντα είναι απαραίτητα σε μια αναπτυγμένη χρηματοοικονομική αγορά αλλά απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και συνετή χρήση για να είναι αποτελεσματτικά. Ο κ. Τεσσαρομάτης: αναφέρθηκε τις πρόσφατες εξελίξεις στο εποπτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της ΤτΕ Τόνισε τα σημασία της ενσωμάτωσης πρόσφατων ευρωπαϊκών ρυθμίσεων για τις τράπεζες στο ελληνικό δίκαιο Ο κ. Μερσίνης: Η απαγόρευση της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως υιοθετήθηκε από την ελληνική νομοθεσία από τον νόμο 2331/95, για πρώτη φορά, και τροποποιήθηκε από το νόμο 2424/2005. Προβλήματα εφαρμογής από τα ελληνικά δικαστήρια. Προτάσεις εν αναμονή της ενσωμάτωσης της Τρίτης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Galvao “Adapt to new times and challenges” H κ. Απαλαγάκη: Ανάδειξη νομικών σχέσεων που διέπουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στη διαδικασία αναδοχής τίτλων. Χαμπέος Αθανάσιος Τεσσαρομάτης Νίκος Μερσίνης Μιχάλης Galvao Gil Απαλαγάκη Χαρίκλεια

16 Συνεδρία 5η: Εποπτεία εισηγμένων εταιριών
Ο κ. Παπαδήμος: Ο Ν3401/05 σχετικά με δημόσιες προσφορές και ενημερωτικά δελτία αποτελούν πηγή ενημέρωσης επενδυτών – Διοικητικός Προληπτικός Έλεγχος Ο κ. Λιάππης: αναφέρθηκε τις πρόσφατες εξελίξεις στο εποπτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της ΤτΕ Τόνισε τα σημασία της ενσωμάτωσης πρόσφατων ευρωπαϊκών ρυθμίσεων για τις τράπεζες στο ελληνικό δίκαιο Ο κ. Παπαγεωργίου: Οι αλλαγές στη δομή και στον τρόπο διάχυσης των χρηματοοικονομικών πληροφοριών των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιριών απαιτεί συνεχή ενημέρωση, έγκαιρη συμμόρφωση καθώς και γνώση της ευθύνης από όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Ο κ. Δρυλλεράκης: Η εταιρική διακυβέρνηση περιέχει τους πρόσθετους κανόνες εταιρικού δικαίου, που επιβάλλονται στις εισηγμένες εταιρίες προκειμένου να υπηρετηθεί η διαφάνεια και η απρόσωπη – αντικειμενική λειτουργία τους. H κα. Αλεξανδροπούλου: Το “Squeeze out” και τα νομικά ζητήματα που ενδεχομένως να προκύψουν από την εφαρμογή του θα χρειαστεί να απασχολήσει τη δικαιοσύνη. Παπαδήμος Νικόλαος Λιάππης Δημήτριος Παπαγεωργίου Στέργιος Δρυλλεράκης Ιωάννης Αλεξανδροπούλου Αντιγόνη

17 Συνεδρία 6η: Ο ειδικός χαρακτήρας των θεσμικών επενδύσεων
Ο κ. Καραγιάννης: Οι εταιρίες που μετέχουν στην αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι εποπτευόμενοι οργανισμοί και η εποπτεία τους αναδεικνύεται από τη θέσπιση κανόνων και προϋποθέσεων για τη σύσταση και λειτουργία τους, με βασική επιδίωξη την προστασία των μεριδιούχων επενδυτών. Ο κ. Μαμμωνάς: αναφέρθηκε τις πρόσφατες εξελίξεις στο εποπτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της ΤτΕ Τόνισε τα σημασία της ενσωμάτωσης πρόσφατων ευρωπαϊκών ρυθμίσεων για τις τράπεζες στο ελληνικό δίκαιο Ο κ. Φράγκος: Χρειάζεται να τηρούνται συγκεκριμένες διαδικασίες για τις επενδύσεις των ασφαλιστικών ταμείων: Στρατηγική Κατανομή / Οδηγίες για Επενδύσεις / Υλοποίηση / Αξιολόγηση Διαχειριστών - Έλεγχος Ο κ. Μιχαλόπουλος Τόνισε ότι η ρύθμιση αποτελεί σύνθετο ζήτημα και ότι η διαμόρφωση άριστης ρύθμισης απαιτεί την ενσωμάτωση πολλών εποπτικών παραγόντων και εναλλακτικών προσεγγίσεων Καραγιάννης Γεώργιος Μαμμωνάς Δημοσθένης Φράγκος Νικόλαος Μιχαλόπουλος Μιχάλης

18 Συνεδρία 6η: Ο ειδικός χαρακτήρας των θεσμικών επενδύσεων (συνέχ.)
Ο κ. Τσιμπανούλης: Οι τίτλοι σε λογιστική μορφή και η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά δημιουργούν νέα δεδομένα στην εκκαθάριση συναλλαγών έπι τίτλων και το ελληνικό δίκαιο οφείλει να αφομοιώσει με τελολογική συστηματική και λειτουργική αποτελεσματικότητα τα νέα συναλλακτικά μορφώματα. Τσιμπανούλης Δημήτριος

19 Συνεδρία 7η: Κώδικες Δεοντολογίας και διοικητικές κυρώσεις
Ο κ Ποταμίτης: Η ρύθμιση της αγοράς αποβλέπει στην προστασία των εύλογων επενδυτικών προσδοκιών και όχι στην εξάλειψη του επενδυτικού κινδύνου. Ο κ. Ζαφειρόπουλος: Τα ελληνικά και τα Διεθνή ελεγκτικά πρότυπα είναι το μέτρο για την μέτρηση της ευθύνης των ελεγκτών. Ο κ. Μωραϊτάκης: επεσήμανε το σημαντικό κόστος για τις ΕΠΕΥ από την εφαρμογή της MiFID Τόνισε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ εποπτικών αρχών και εποπτευόμενων εταιριών O κ. Ορφανίδης Επικρότησε την ανάπτυξη ενοποιημένης εποπτείας του κλάδου χρημ/κών υπηρεσιών, τονίζοντας την ανάγκη ίσης μεταχείρισης όλων των εταιριών του χρημ/τικού κλάδου Η κα Parnell: Injuctive relief is the most effective and immediate remedy available to regulatory agencies enabling essets to be seized and restored. Ποταμίτης Στάθης Parnell Michele Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης Ορφανίδης Δημήτριος

20 Συνεδρία 8η: Συμπεράσματα του Συνεδρίου
Ο κ. Χαραλάμπους: Όραμα μας: Μία Ελλάδα με αποτελεσματικές και συντονισμένες Δικαστηριακές & Εποπτικές Αρχές Αποστολή μας: Η εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων φορέων για μια ομαλή λειτουργία της αγοράς. Χαραλάμπους Γιάγκος


Κατέβασμα ppt "Νοεμβρίου 2007 Poseidon Resort, Λουτράκι"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google