Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ Κυριακή Τρυφινοπούλου Βιοπαθολόγος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ Κυριακή Τρυφινοπούλου Βιοπαθολόγος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ Κυριακή Τρυφινοπούλου Βιοπαθολόγος
Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας-ΚΕΕΛΠΝΟ 22 Νοεμβρίου 2013

2 Ασφάλεια από μη ηθελημένη έκθεση :
Τι είναι Βιοασφάλεια; Laboratory biosafety¹ - Bιοασφάλεια Ασφάλεια από μη ηθελημένη έκθεση : οι αρχές, οι τεχνολογίες και οι πρακτικές περιορισμού που εφαρμόζονται για την πρόληψη της ακούσιας έκθεσης σε παθογόνους παράγοντες και τοξίνες, ή της ακούσιας και τυχαίας απελευθέρωσής τους Laboratory biosecurity2 - Ασφάλεια Εργαστηρίου Ασφάλεια από σκόπιμη έκθεση : η προστασία, ο έλεγχος και η υποχρέωση λογοδοσίας για τα πολύτιμα βιολογικά υλικά μέσα σε εργαστήρια, με σκοπό την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης τους, απώλειας, κλοπής, κατάχρησης, εκτροπής, ή σκόπιμης απελευθέρωσής τους 1Laboratory biosafety manual, Third edition (WHO, 2004) 2Biorisk management Laboratory biosecurity guidance (WHO, 2006) 2 2 2

3 Βιολογικός κίνδυνος (Biorisk)
Ο «βιολογικός κίνδυνος» αναφέρεται σε κίνδυνους που σχετίζονται με βιολογικά υλικά υπό το πρίσμα και των δύο συνιστωσών: Safety-Security

4 Χρησιμότητα βιοασφάλειας αρχές και στόχοι
4 4

5 Πρόληψη περιβαλλοντικής επιμόλυνσης-λοιμώξεων σε ζώα
1. Προστασία προσωπικού από μη ηθελημένη έκθεση σε βιολογικό παράγοντα Πρόληψη εργαστηριακών-επαγγελματικών λοιμώξεων 2. Προστασία κοινότητας-Πρόληψη δευτερογενούς μετάδοσης Από εργαστηριακούς με LAI προς γενικό πληθυσμό Λοίμωξη ατόμων στην κοινότητα λόγω ακούσιας απελευθέρωσης μικροβίων 3.Προστασία περιβάλλοντος από μη ηθελημένη απελευθέρωση βιολογικού παράγοντα Πρόληψη περιβαλλοντικής επιμόλυνσης-λοιμώξεων σε ζώα

6 Biosecurity Γιατί; Προστασία από κακοήθη χρήση βιολογικού παράγοντα ή κρίσιμων σχετικών πληροφοριών

7 Διαχείριση Βιολογικού Κινδύνου – Γιατί;
Εναρμόνιση με Εθνική & Ευρωπαϊκή νομοθεσία & Διεθνείς Οδηγίες Διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών Προστασία ανθρώπου & περιβάλλοντος & VBM Εργασία με βιολογικούς παράγοντες

8

9

10

11 Προστατέψτε τους εαυτούς σας
Βιοασφάλεια στην προαναλυτική φάση Α. Δειγματοληψία Προστατέψτε τους εαυτούς σας Γενικές προφυλάξεις-καλές εργασιακές πρακτικές Μην καταναλώνετε τρόφιμα/ ποτά Μην μασάτε τσίχλα Μην καπνίζετε Μην βάζετε τα χέρια ή άλλα αντικείμενα (πχ μολύβια) στο στόμα Μην φοράτε ανοιχτά παπούτσια Υγιεινή χεριών Χρησιμοποιήστε Εξοπλισμό Ατομικής Προστασίας

12 Εξοπλισμός ατομικής προστασίας
Εξοπλισμός ατομικής προστασίας O εξοπλισμός ατομικής προστασίας μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική γραμμή άμυνας Χρησιμοποιήστε Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) Γάντια μιας χρήσης Εργαστηριακή ποδιά Μάσκα Προστασία ματιών/προσώπου, εφόσον υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας αερολυμάτων

13 Βιοασφάλεια στην προαναλυτική φάση Α. Δειγματοληψία
Προστατέψτε τους εαυτούς σας Αν δεν υπάρχει ειδικός περιέκτης αιχμηρών, συλλέξτε τα αιχμηρά άμεσα και με προσοχή Έχετε πάντα κοντά σας εξοπλισμένο κυτίο Α΄Βοηθειών Μην επαναχρησιμοποιείτε επιμολυσμένο εξοπλισμό

14 Βιοασφάλεια στην προαναλυτική φάση Α. Δειγματοληψία
Ειδικές πρακτικές προστασίας ανάλογα με πιθανό λοιμογόνο παράγοντα και διαδικασίες δειγματοληψίας Πχ δειγματοληψία νερού για Legionella από πηγές που δημιουργούν αερολύματα: πύργοι ψύξης, ντουζιέρες Οδηγία BS 7592:2008 (British Standards Institution, 2008): Δειγματοληψία από πύργο ψύξης: προτιμάται να γίνεται από τα σημεία επιστροφής του νερού στο δίκτυο και όχι από τον ίδιο τον πύργο Δειγματοληψία από ντουζιέρα: Πλαστική σακούλα με την μια άκρη κομμένη για να τοποθετηθεί στο ντους και να μεταγγιστεί το νερό σε κατάλληλο μπουκάλι δειγματοληψίας

15 Προστατέψτε τους άλλους/ το περιβάλλον
Βιοασφάλεια στην προαναλυτική φάση Α. Δειγματοληψία Προστατέψτε τους άλλους/ το περιβάλλον Συσκευάστε τα δείγματα με τον κατάλληλο τρόπο για μεταφορά Καθαρίστε μετά από κάθε διαρροή- 10% δ/μα χλωρίνης Βυθίστε και κρατήστε για 5 λεπτά κάθε επιμολυσμένο επαναχρησιμοποιούμενο εργαλείο/υλικό σε 1% διάλυμα χλωρίνης Διαθέστε με ασφάλεια τα απόβλητα στους κατάλληλους σημασμένους περιέκτες Εξασφαλίστε την ασφαλή τελική διαχείριση των αποβλήτων

16 Βιοασφάλεια στην προαναλυτική φάση Β. Συσκευασία-μεταφορά δειγμάτων
1ο βάθμιος 2ο βάθμιος 3ο βάθμιος Τριπλή συσκευασία Προστασία μεταφορέα Προστασία περιβάλλοντος Προστασία δείγματος Η συσκευασία θα πρέπει να αποτελείται από τρία τμήματα: Ένα πρωταρχικό στεγανό περιέκτη(ες). Μία δευτεροβάθμια στεγανή συσκευασία. Μία τριτοβάθμια συσκευασία επαρκούς αντοχής σε σχέση με τον όγκο, τη μάζα και την προβλεπόμενη χρήση του. Όταν υπάρχουν υγρά: μεταξύ του πρωταρχικού περιέκτη και της δευτεροβάθμιας συσκευασίας απορροφητικό υλικό σε επαρκή ποσότητα, ικανό να απορροφήσει ολόκληρο το περιεχόμενο Όταν τοποθετούνται πολλαπλοί εύθραυστοι πρωταρχικοί περιέκτες: κάθε ένας από αυτούς να τυλίγεται αυτοτελώς

17 Βιοασφάλεια στην προαναλυτική φάση Β. Συσκευασία-μεταφορά δειγμάτων
Στα επικίνδυνα εμπορεύματα δίδονται UN νούμερα και κατάλληλες ονομασίες αποστολής ανάλογα με την επικινδυνότητα και τη σύνθεσή τους. Μολυσματικές ουσίες οι ουσίες για τις οποίες είναι γνωστό ή πιθανά αναμενόμενο ότι περιέχουν παθογόνους παράγοντες, δηλ μικροοργανισμούς Βακτήρια Ιούς Παράσιτα Μύκητες Ρικέτσιες άλλοι παράγοντες prions που μπορεί να προκαλέσουν νόσους στους ανθρώπους ή στα ζώα. 2 κατηγορίες: Α και Β

18 Μολυσματικές ουσίες κατηγορίας Α
Βιοασφάλεια στην προαναλυτική φάση Β. Συσκευασία-μεταφορά δειγμάτων Μολυσματικές ουσίες κατηγορίας Α Μολυσματική ουσία που μεταφέρεται σε τέτοια μορφή, ώστε, αν κάποιος κατά τα άλλα υγιής άνθρωπος εκτεθεί σε αυτήν, μπορεί να του προκληθεί μόνιμη αναπηρία απειλητική για τη ζωή ή /και θανατηφόρα ασθένεια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έκθεση συμβαίνει όταν μια μολυσματική ουσία απελευθερώνεται έξω από την προστατευτική συσκευασία, με αποτέλεσμα να έρθει σε φυσική επαφή με ανθρώπους ή ζώα. UN 2814 : ασθένεια σε άνθρωπο & ζώα UN 2900: ασθένεια μόνο σε ζώα IATA Packing Instruction 602

19 Μολυσματικές ουσίες κατηγορίας Β
Βιοασφάλεια στην προαναλυτική φάση Β. Συσκευασία-μεταφορά δειγμάτων Μολυσματικές ουσίες κατηγορίας Β Σε αυτή την κατηγορία ανήκει μια ουσία που δεν πληροί τα κριτήρια υπαγωγής στην κατηγορία Α. Μολυσματικές ουσίες της κατηγορίας Β θα καταχωρούνται στο UN 3373. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατάλληλη ονομασία αποστολής για τον UN 3373 είναι «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΥΣΙΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β». ΙΑΤΑ “650 package”

20 Παράδειγμα ασφαλούς μεταφοράς μικροβιακών
στελεχών στα πλαίσια ετήσιου εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (NEQAS 2013) από Public Health England στο ΚΕΔΥ.

21 δεν υπόκεινται στους κανονισμούς των επικίνδυνων αγαθών
Βιοασφάλεια στην προαναλυτική φάση Β. Συσκευασία-μεταφορά δειγμάτων Εξαιρέσεις Περιβαλλοντικά δείγματα (συμπεριλαμβανομένων δειγμάτων τροφίμων και νερού) που δεν θεωρείται ότι ενέχουν υπολογίσιμο κίνδυνο μόλυνσης δεν υπόκεινται στους κανονισμούς των επικίνδυνων αγαθών

22 Βιοασφάλεια στην αναλυτική φάση: Βιοασφάλεια μικροβιολογικού διαγνωστικού εργαστηρίου

23 Θεμελιώδεις πρακτικές Βιοασφάλειας στο διαγνωστικό εργαστήριο (νοσοκομειακό, Δ.Υγείας)

24 Γενική αρχή Γενικότερη τάση επιστημονικής κοινότητας η καλλιέργεια και υιοθέτηση από όλους τους εργαζόμενους στον εργαστηριακό τομέα μιας «κουλτούρας» Βιοασφάλειας.

25 Πρακτικές και διαδικασίες
Ιδανικά BSL-2 Πρωτοβάθμιος περιορισμός ≥1 θάλαμοι βιολογικής ασφάλειας 1η επιλογή: τάξης ΙΙ-Α1 ή ΙΙ-Α2 2η επιλογή: τάξη Ι ή άλλη συσκευή για προστασία από πιτσιλίσματα και κυρίως αερολύματα Δευτεροβάθμιος περιορισμός Αυτόκαυστο κοντά στο εργαστήριο Τεχνολογικά μέτρα Εκπαίδευση Εγχειρίδιο βιοασφάλειας Σήμανση για δυνητικό βιολογικό κίνδυνο Περιορισμένη πρόσβαση Διοικητικά μέτρα Εξοπλισμός ατομικής προστασίας Εργαστηριακή ποδιά Γάντια Αναπνευστική προστασία Πρακτικές και διαδικασίες Πρακτικές καλής μικροβιολογικής τεχνικής Προφυλάξεις εργασίας με αιχμηρά εργαλεία και Διαδικασίες για κάθε στάδιο της εργασίας

26 Βιοασφάλεια στη μετά-αναλυτική φάση: Διαχείριση αποβλήτων
Bιολογικά απόβλητα ( μη επεξεργασμένα) Πάντα βασικές προφυλάξεις Γάντια και υγιεινή χεριών Ποδιά± προστασία ματιών Ιδιαίτερη προσοχή για αποφυγή δημιουργίας αερολυμάτων Διαφύλαξη επιμολύνσεων από διαρροές Δεύτερος σάκος Αποτέφρωση: συνήθως η προτιμώμενη μέθοδος 26 26

27 Βιοασφάλεια στη μετά-αναλυτική φάση: Διαχείριση αποβλήτων
Bιολογικά απόβλητα (επεξεργασμένα) With H2O 1:10 27

28 Διαχείριση αιχμηρών

29 Διαχείριση Βιολογικού Κινδύνου

30 Διαχειριστικά Συστήματα
Σε ευρεία χρήση από πολλούς οργανισμούς με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της επάρκειας π.χ. ISO 9000 (Ποιότητα) ISO (Περιβάλλον) OHSAS (Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας) Έννοια-κλειδί: διαρκής βελτίωση (continual improvement) μέσω του κυκλικού μοντέλου PDCA Σχεδιασμός-Plan Εφαρμογή -Do Έλεγχος- Check Δράσεις (προληπτικές & διορθωτικές)- Act 30

31 Πυραμίδα Διαχειριστικού
Συστήματος Βασικές αρχές/Διεύθυνση ανώτατου επιπέδου Κώδικας Δεοντολογίας Στηρίζεται στον Κώδικα- περισσότερες λεπτομέρειες Πολιτική Ελάχιστες απαιτήσεις για την αναγνώριση και διαχείριση Πρότυπα Κώδικας Δεοντολογίας (όχι πάντα) Βασικές αρχές / Διεύθυνση ανώτατου επιπέδου Πολιτική Builds on the CoC – more details of approach Πρότυπα Ελάχιστες απαιτήσεις για την αναγνώριση και διαχείριση βιολογικού κινδύνου Διαδικασίες (Διεθνές/τοπικό επίπεδο) Τι; / Πώς; Κατευθυντήριες Οδηγίες Παραδείγματα Καλής Πρακτικής Διαδικασίες (Διεθνές/τοπικό επίπεδο) Τι; / Πώς; Διαδικασίες (SOPs) Παραδείγματα Καλής Πρακτικής Κατευθυντήριες Οδηγίες

32 Biosafety and Biosecurity Laboratory Standard Development Initiative
Πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Βιολογικού κινδύνου Παρέχει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την αναγνώριση, τον έλεγχο και την αποτελεσματική διαχείριση βιολογικών κινδύνων σε εργαστήρια και εγκαταστάσεις European Biosafety Society ● American Biological Safety Association ● Det Norske Veritas International Biosafety and Biosecurity Laboratory Standard Development Initiative 32

33 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να:
Πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Βιολογικού κινδύνου Παρέχει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την αναγνώριση, τον έλεγχο και τoν αποτελεσματικό χειρισμό βιολογικών κινδύνων σε εργαστήρια και εγκαταστάσεις τόσο υπό ΚΣ όσο και σε επείγουσες καταστάσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να: αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τους βιολογικούς κινδύνους διευκολυνθεί ο συντονισμός περίπλοκων απαιτήσεων και διαδικασιών Βιοασφάλειας και Ασφάλειας Εργαστηρίου βελτιωθεί η διεθνής συνεργασία μεταξύ εργαστηρίων-εναρμόνιση πρακτικών ασφάλειας αποτελέσει τη βάση για συμμόρφωση σε νέα ή αναθεωρημένη νομοθεσία υποστηρίξει την πιστοποίηση/διαπίστευση των εργαστηρίων Συμβατό με άλλα διεθνή πρότυπα, όπως ISO 9001/14001 και OHSAS 18001 ΔΕΝ είναι τεχνικό έγγραφο , προσανατολισμένο στην απόδοση Περιγράφει τι χρειάζεται να επιτευχθεί Το πώς επαφίεται στον οργανισμό 33

34 Εκτίμηση, Περιορισμός, Απόδοση
Biorisk Management: the AMP Model Biorisk Management = Assessment, Mitigation, Performance Εκτίμηση, Περιορισμός, Απόδοση 34 34 34

35 Εκτίμηση κινδύνου Γενική αρχή
Kaplan and Garrick/ ανάλυση κινδύνου: η απάντηση σε 3 θεμελιώδη ερωτήματα: Τι θα μπορούσε να συμβεί; Πόσο πιθανό είναι να συμβεί; Εφόσον συμβεί, ποιες θα είναι οι συνέπειες; Ορισμός Διαδικασία αξιολόγησης του βιολογικού κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη την επάρκεια των εφαρμοζόμενων μέτρων ελέγχου και αποφασίζοντας αν ο βιολογικός κίνδυνος είναι αποδεκτός ή όχι από OHSAS 18001:2007 Σημασία Το πρώτο βήμα για τον έλεγχο του κινδύνου Δυσκολίες Υποκειμενική διαδικασία-επιστημονική κρίση απαραίτητη Όχι προτυποποιημένη προσέγγιση/ διάφορες μεθοδολογίες

36 Τι ορίζουμε ως αποδεκτό κίνδυνο;
Μηδενικός κίνδυνος δεν υπάρχει! “Ασφαλές” σημαίνει ότι ο κίνδυνος έχει κριθεί αποδεκτός Η αποδοχή του κινδύνου εξαρτάται από τον «owner of the risk», είναι υποκειμενική-οι άνθρωποι αποφασίζουν: κίνδυνος ανεκτός (tolerant) ή απορριπτέος (averse) κίνδυνος αποδεκτός ή όχι

37 Η εξίσωση του βιολογικού κινδύνου Κίνδυνος = f (πιθανότητα,συνέπειες)
Πιθανότητα έκθεσης στο παθογόνο και λοίμωξης με βάση τα χαρακτηριστικά του βιολογικού παράγοντα και τις ακολουθούμενες διαδικασίες & τις εργαστηριακές πρακτικές Συνέπειες της λοίμωξης στην υγεία είτε από τυχαία έκθεση είτε μετά από σκόπιμη έκθεση Άνθρωπος + περιβάλλον

38 Κίνδυνος = f (πιθανότητα,συνέπειες)
Πιθανότητα Πολύ υψηλός Συνέπειες Πολύ χαμηλός Χαμηλός Μέτριος Υψηλός 38

39 Βήματα για μια συγκροτημένη εκτίμηση κινδύνου
Αναγνώριση των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με: Τον βιολογικό μολυσματικό παράγοντα ή υλικό εφόσον είναι γνωστός Τις εργαστηριακές δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν έκθεση στον παράγοντα ή υλικό. Τις ικανότητες και την εμπειρία του προσωπικού του εργαστηρίου καθώς και τη γενική ανοσολογική του κατάσταση Αξιολόγηση και ιεράρχηση των κινδύνων βάσει της πιθανότητας έκθεσης στον παράγοντα και της σοβαρότητας των συνεπειών.

40 Συγκέντρωση και ανάλυση όλων των πιθανών σεναρίων-
Εργαλείο BioRAM Καινούριο εργαλείο-Μοντέλο εκτίμησης βιολογικού κινδύνου (Biosafety & Biosecurity) Δημιουργήθηκε από ειδικούς σε θέματα βιοασφάλειας από τη διεθνή κοινότητα 12 ξεχωριστά σενάρια πιθανών κινδύνων για λοίμωξη ανθρώπων (εργαστηριακοί & κοινότητα) και ζωικού κεφαλαίου λόγω έκθεσης σε επικίνδυνο βιολογικό παράγοντα με βάση τις 4 κύριες οδούς μετάδοσης + 1 σενάριο κινδύνου για δευτερογενή κρούσματα σε ανθρώπους και ζώα Σταθμισμένο ερωτηματολόγιο, βαθμολόγηση απαντήσεων με καθορισμένους συντελεστές και ανάλυση με μέθοδο MCDA. BioRAM 40 40 40

41 Biosafety RAM R=f(L,C) Κίνδυνοι
Πιθανότητα μη ηθελημένης λοίμωξης βάσει οδού μετάδοσης χαρακτηριστικών παράγοντα διαδικασιών-πρακτικών εφαρμοζόμενων μέτρων Συνέπειες λοίμωξης λόγω μη ηθελημένης έκθεσης Άτομο Κοινότητα Ζώα Κίνδυνοι Προσωπικό Δευτερογενών λοιμώξεων

42 Biosecurity RAM Πιθανότητα στοχοποίησης εργαστηρίου βάσει Συνέπειες
Δυνατότητας κακοήθους χρήσης του παράγοντα Δυνατότητας απόκτησής του Συνέπειες Νόσου μετά από εσκεμμένη απελευθέρωση Κίνδυνοι Κοινότητα άνθρωποι ζώα

43 ΒioRAM οπτικοποίηση/σύγκριση
Προ εφαρμογής μέτρων περιορισμού Μετά την εφαρμογή μέτρων περιορισμού

44 BioRAM ως Εργαλείο διαχείρισης βιολογικού κινδύνου καθώς δίνει τη δυνατότητα: Εκτίμησης, ιεράρχησης και αξιολόγησης κινδύνων Αξιολόγησης υπαρχόντων μέτρων ελέγχου και επαναξιολόγησης Αξιολόγησης της απόδοσης του όλου συστήματος με τρόπο συγκροτημένο, επαναλήψιμο και εύκολα αντιληπτό. Εργαλείο για διασφάλιση ποιότητας και στη διαχείριση του βιολογικού κινδύνου καθώς δίνει δυνατότητα Τεκμηρίωσης Καταγραφής της εκάστοτε εκτίμησης κινδύνου Αρχειοθέτησης BioRAM και CWA15793: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο σχεδιασμού-P εφαρμογής- D ελέγχου-C αναφοράς-A

45 WHO-World Health Organization
Ταξινόμηση των μικροοργανισμών σε ομάδες κινδύνου Ομάδα κινδύνου 1 καvένας ή χαμηλός κίνδυνος για το άτομο και την κοινότητα Ομάδα κινδύνου 2. μέτριος κίνδυνος για το άτομο, χαμηλός κίνδυνος για την κοινότητα, διαθέσιμη θεραπεία Ομάδα κινδύνου 3: υψηλός κίνδυνος για το άτομο, χαμηλός κίνδυνος για την κοινότητα, διαθέσιμη θεραπεία και πρόληψη Ομάδα κινδύνου 4: υψηλός κίνδυνος για το άτομο και για την κοινότητα, συνήθως μη διαθέσιμη αποτελεσματική αγωγή και προφύλαξη

46 Επίπεδα Βιοασφάλειας-Biosafety Levels (BSL)
Δεν ταυτίζονται με τις ομάδες κινδύνου Ομάδες κινδύνου Εκτίμηση κινδύνου Επίπεδα Βιοασφάλειας Διαχείριση κινδύνου Συνδυασμοί των 4 βασικών κατηγοριών μέτρων Βιοασφάλειας Πρώτα γίνεται εκτίμηση κινδύνου και κατόπιν ο προσδιορισμός του κατάλληλου επιπέδου Βιοασφάλειας.

47 Οι 4 βασικές κατηγορίες μέτρων Βιοασφάλειας
Τεχνολογικά μέτρα Διοικητικά μέτρα Εξοπλισμός ατομικής προστασίας Πρακτικές και διαδικασίες

48 Επίπεδα βιοασφάλειας

49 Εκτίμηση, Περιορισμός, Απόδοση
Διαχείριση Βιολογικού Κινδύνου Διαχείριση κινδύνου= Εκτίμηση, Περιορισμός, Απόδοση Προσδιορισμός κινδύνου Προσδιορισμός πηγής κινδύνου/απειλής Εκτίμηση πιθανοτήτων Εκτίμηση συνεπειών Απομάκρυνση ή Αντικατάσταση Τεχνικά μέτρα ελέγχου Διοικητικά μέτρα ελέγχου Πρακτικές και Διαδικασίες Εξοπλισμός ατομικής προστασίας 49 49 49

50 Performance- Απόδοση Η απόδοση βελτιώνει τη διαχείριση του βιολογικού κινδύνου: γνωρίζουμε ότι το σύστημα μας λειτουργεί και είναι βιώσιμο και ότι ο κίνδυνος παραμένει σε αποδεκτά επίπεδα 50 50 50

51 Likelihood Time Consequence 51

52 Απόδοση Control-έλεγχος &αρχεία Πρακτικές Διαδικασίες Δομές και
Ευθύνες Assurance-διασφάλιση Συστηματική διαδικασία ελέγχου του συστήματος μέσω Απογραφών και επιθεωρήσεων Improvement-βελτίωση Βάζοντας και πετυχαίνοντας στόχους βασισμένους στην τροφοδότηση από εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις Προληπτικές & διορθωτικές ενέργειες Εκπαίδευση

53 Διαχείριση κινδύνου= Εκτίμηση, Περιορισμός, Απόδοση
Διαχείριση Βιολογικού Κινδύνου-AMP model Διαχείριση κινδύνου= Εκτίμηση, Περιορισμός, Απόδοση Προσδιορισμός κινδύνου Προσδιορισμός πηγής κινδύνου/απειλής Εκτίμηση πιθανοτήτων Εκτίμηση συνεπειών Απομάκρυνση ή Αντικατάσταση Τεχνικά μέτρα ελέγχου Διοικητικά μέτρα ελέγχου Πρακτικές και Διαδικασίες Εξοπλισμός ατομικής προστασίας Έλεγχος Διασφάλιση Βελτίωση 53

54 Τελικός στόχος

55 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Ερωτήσεις; Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ Κυριακή Τρυφινοπούλου Βιοπαθολόγος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google