Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑναστασΙου ΚωνσταντΙνοΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑναστασΙου ΚωνσταντΙνοΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑναστασΙου ΚωνσταντΙνοΣ
ΟΜΑΔΑ Λ ΑναστασΙου ΚωνσταντΙνοΣ ΔεληγιΑννη ΙσαβΕλλα ΖωγοποΥλου Αννα ΚουκΑκηΣ ΓιΩργοΣ ΠαπασταμΑτηΣ ΓιΑννηΣ ΣταθΑκη ΑρετιΑννα

2 Οργάνωση του μαθήματος της Φυσικής
Θέμα Παρουσίασης Οργάνωση του μαθήματος της Φυσικής Γ’ Λυκείου... - σύνδεσή του με εκπαιδευτικό λογισμικό

3 Τί λείπει; Διδασκαλία Σύγχρονοι μέθοδοι Οπτικο-ακουστικό υλικό
Εργαστήρια ... οι μαθητές δεν μπορούν να καταλάβουν στην πράξη πώς λειτουργούν τα φαινόμενα

4 Διδασκαλία Σκοπός Οι μαθητές να μπορούν να κατανοούν τον φυσικό κόσμο λήψη αποφάσεων σε πρακτικά θέματα της καθημερινότητας Η επιστήμη της φυσικής διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη τέτοιων ικανοτήτων Πρέπει να δωθούν τα κατάλληλα ερεθίσματα ... οι μαθητές πρέπει να καταλάβουν από μόνοι την χρησιμότητα της Φυσικής

5 Τυπολατρεία Διδασκαλία Δεν αναπτύσσεται η κριτική σκέψη
Προσέγγιση του μαθήματος Ο συνηθισμένος και ο πιο εύκολος Τυπολατρεία ... Πνίγεται η ομορφιά του μαθήματος αλλά και το ενδιαφέρον των μαθητών. Δεν αναπτύσσεται η κριτική σκέψη

6 Διδασκαλία Στην σημερινή εποχή...
Το μάθημα είναι δύσκολο και πολλές φορές ακατανόητο ! Ο μαθητής πρέπει να κατανοήσει τα φαινόμενα ...και όχι να παπαγαλίσει μερικούς τύπους

7 Διδασκαλία Για θετικά αποτελέσματα: Εργαστήρια
Εισαγωγή νέων τεχνολογιών με την παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού Σύγχρονα εγχειρίδια Υποστήριξη των εκπαιδευτικών και συνεχής επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες

8 Διδασκαλία Οι μαθητές:
Να αναπτύξουν την ικανότητα σχεδιασμού πειραμάτων Καταγραφή αποτελεσμάτων Να μάθουν να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα Να αποκτήσουν κριτική σκέψη

9 www.seilias.gr Σιτσανλής Ηλίας Λογισμικό
Φυσικός, 1ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης Εφαρμογές με χρήση του Flash της Adobe Γλώσσα προγραμματισμού Action script 2

10 Ύλη ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

11 Γ’ Λυκείου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σύνολο: 96 ώρες (4 x 24)
Προτείνεται και ξεχωριστό εξαμηνιαίο μάθημα εργαστηριακής Φυσικής 12 ωρών (Στο εργαστήριο θα συμμετέχουν 2 συνάδελφοι) Σύνολο ωρών Φυσικής (108 ετήσια – 4.5 ώρες εβομαδιαία)

12 Ταλαντώσεις

13 Περιεχόμενα 1.1 Περιοδικό φαινόμενο – Απλή αρμονική ταλάντωση
1.1 Περιοδικό φαινόμενο – Απλή αρμονική ταλάντωση 1.2 Άπλή αρμονική ταλάντωση 2. Ηλεκτρικές ταλαντώσεις 3. Φθίνουσες ταλαντώσεις 4. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις 5. Σύνθεση ταλαντώσεων

14 Στόχος κεφαλαίου Οι μαθητές πρέπει να μπορούν:
Να αναγνωρίζουν τα περιοδικά φαινόμενα και να υπολογίζουν την περίοδο και την συχνότητα Να αναγνωρίζουν συστήματα που εκτελούν ταλαντώσεις. Να περιγράφουν και να προβλέπουν αλγεβρικά τις τιμές της απομάκρυνσης ταχύτητας και επιτάχυνσης σε διάφορους χρόνους

15 Διδασκαλία Ο καθηγητής μετά το τέλος της θεωρητικής ύλης του κεφαλαίου περνά στην χρήση παραδειγμάτων μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού που προτείνουμε Καλύτερη κατανόηση των ταλαντώσεων μέσω της πειραματικής εφαρμογής και των διαδραστικών διαγραμμάτων

16 Ιδιοσυχνότητα... Συντονισμός
Συχνότητα με την οποία ταλαντώνεται ελεύθερα το σύστημα

17 Συντονισμός Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα ταλάντωσης είναι η συχνότητα του διεγέρτη. Το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης διατηρείται σταθερό και εξαρτάται από τη συχνότητα του διεγέρτη. Όταν η συχνότητα του διεγέρτη γίνει ίση με την ιδιοσυχνότητα του συστήματος το πλάτος της ταλάντωσης μεγιστοποιείται και έχουμε συντονισμό.

18 Σύνθεση Ταλαντώσεων Η κίνηση που προκύπτει από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων εξαρτάται από: τις συχνότητες τα πλάτη τη διαφορά φάσης και τις διευθύνσεις των επί μέρους αρμονικών ταλαντώσεων. Από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων, της ίδιας διεύθυνσης και συχνότητας που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, προκύπτει απλή αρμονική ταλάντωση.

19 Σύνθεση Ταλαντώσεων Από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων, της ίδιας διεύθυνσης που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο με συχνότητες που διαφέρουν πολύ λίγο, προκύπτει περιοδική κίνηση που παρουσιάζει διακροτήματα. Η συχνότητα των διακροτημάτων είναι

20 Κεφάλαιο 2ο: Κύματα

21 Διδακτικό πλάνο Περιεχόμενα: 4.1 Συμβολή 4.2 Περίθλαση 4.3 Πόλωση
4.4 Σχισμές Young 4.5 Στάσιμα Κύματα 4.6 Παραγωγή HM κυμάτων

22 Στόχος των μαθημάτων αυτών είναι οι μαθητές: • Να αναγνωρίζουν τα κυματικά φαινόμενα της συμβολής, περίθλασης, πόλωσης. • Να εξηγούν φαινόμενα της καθημερινής ζωής όπως η ευθύγραμμη διάδοση του φωτός και η περίθλαση του ήχου πίσω από σχεδόν κλειστές πόρτες. • Να διακρίνουν συσκευές της καθημερινής ζωής όπως γυαλιά πολαρόιντ. • Να διακρίνουν τη διαφορά των τρεχόντων κυμάτων από τα στάσιμα.

23 •Να αναγνωρίζουν την λειτουργία των μουσικών οργάνων.
• Να αναγνωρίζουν την διαδικασία παραγωγής ΗΜ κυμάτων και τις πηγές παραγωγής τέτοιων κυμάτων στην καθημερινή ζωή. • Να εκτελούν σύνθετους υπολογισμούς στα κυματικά φαινόμενα. • Να διακρίνουν την αιτία αλλαγής της συχνότητας ενός κύματος που αντιλαμβάνεται ένας παρατηρητής εξαιτίας της κίνησης του ή της κίνησης της πηγής.

24

25 Πλεονεκτήματα: Μέσω των προγραμμάτων αυτών ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί εκείνη τη στιγμή τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει για παράδειγμα η συμβολή κυμάτων. Με αυτόν τον τρόπο περνάμε πλέον σε πρακτικό επίπεδο και όχι σε θεωρητικό. Ο μαθητής αρχίζει να βρίσκει το μάθημα πολύ πιο ενδιαφέρον αφού μπορεί εκείνη τη στιγμή να δώσει τιμές και να πάρει αποτελέσματα. Καταργείται πια η μέθοδος της παπαγαλίας και τη θέση της παίρνει η «διαδραστική μάθηση»

26 Κεφάλαιο4ο: Μηχανική Στερεού σώματος

27 Διδακτικό πλάνο Σύνολο διδακτικών ωρών: 25
Εισαγωγή στις βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου όπως η μεταφορική και στροφική κίνηση, η ροπή, η στροφορμή και άλλες βασικές έννοιες. Επίλυση αντιπροσωπευτικών ασκήσεων για καθεμία απ τις παραπάνω έννοιες.

28 Σε συνδυασμό με την λύση των ασκήσεων θα παρουσιάζονται στην τάξη μέσω της εφαρμογής αυτής πως ακριβώς κινείται το αντικείμενο ανάλογα με το βάρος του και την κίνηση που εκτελεί. Έτσι ο μαθητής θα αντιλαμβάνεται επακριβώς πως εφαρμόζεται ότι έμαθε στην πράξη.

29 Πλεονεκτήματα Ο μαθητής μαθαίνει να εκτελεί υπολογισμούς και να προβλέπει τόπο και χρόνο συνάντησης δύο κινητών ανάλογα με το είδος της κίνησης που εκτελούν. Να προβλέπουν ανάλογα με την κατανομή μάζας των στερεών σωμάτων την κινητική συμπεριφορά τους. Να εκτελούν σύνθετους υπολογισμούς σε στερεά σώματα που κυλίονται.

30 Ο μαθητής αποκτά καλύτερη αντίληψη των διαφόρων φαινομένων.
Αποφυγή της στείρας παπαγαλίας των τύπων και των θεωρημάτων. Το μάθημα γίνεται διαδραστικό με άμεση συνεργασία καθηγητή μαθητή.

31

32 Κεφάλαιο 5ο:Κρούσεις και σχετικές κινήσεις

33 Διδακτικό πλάνο Σύνολο διδακτικών ωρών: 25
Κατά την παράδοση της ύλης που αφορά τις κρούσεις, περαιτέρω εξήγηση με την χρήση εφαρμογών Στόχος: η καλύτερη κατανόηση της έννοιας της κρούσης και της ώθησης

34 Πλεονεκτήματα Οι μαθητές εκτιμούν βαθύτερα την σημασία της ώθησης
Είναι σε θέση να εκτελούν σύνθετους υπολογισμούς (για σημειακά ή με διαστάσεις)σώματα που συγκρούονται Κατανοούν καλύτερα την έννοια της διατήρησης της ορμής και της στροφορμής

35 Μέσω των εφαρμογών η θεωρία
μπορεί να αναπαραστεί πολύ λεπτομερειακά Η εκμάθηση δύσκολων σημείων της ύλης(όπως το φαινόμενο Doppler) μπορεί να γίνει αρκετά ποιο εύκολη μέσω παραστατικών παραδειγμάτων

36 Διατήρηση ορμής και κινητικής ενέργειας
Ελαστική Κρούση Διατήρηση ορμής και κινητικής ενέργειας

37 Πρόβλημα Το κατώτερα άκρο της ράβδου του σχήματος (με μάζα m=12Kg και μήκος L=2m) απέχει από το έδαφος ύψος h=3.2m. και σχηματίζει γωνία 60° με αυτό. Αφήνουμε την ράβδο να πέσει και όταν φτάνει στο έδαφος συγκρούεται ελαστικά με αυτό. Ποιά η γωνιακή ταχύτητα και ποιά η ταχύτητα του κέντρου μάζας της ράβδου αμέσως μετά την κρούση; Η κρούση διαρκεί ελάχιστα και τριβές δεν υπάρχουν g=10m/s2 , Icm=mL2/12.

38 Doppler Παρατηρούμενη αλλαγή στην συχνότητα και το μήκος κύματος
Ο παρατηρητής βρίσκεται σε κίνηση σε σχέση με την πηγή κυμάτων ή το αντίστροφο

39 The end… “ωραίο το εικονικό εργαστήριο αλλά τίποτα δεν αντικαθιστά το πραγματικό εργαστήριο”


Κατέβασμα ppt "ΑναστασΙου ΚωνσταντΙνοΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google