Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 Η μελέτη της μεταβατικής συμπεριφοράς ενός δυναμικού συστήματος, που την χαρακτηρίζει «κίνηση» (μεταβολή ως προς το χρόνο) και γι’ αυτό το λόγο περιγράφεται με διαφορική εξίσωση: Σύστημα ΕίσοδοςΈξοδος Η μεταβατική (δυναμική) συμπεριφορά, αφορά την πρώτη φάση εκκίνησης του συστήματος μέχρι να φτάσει στη μόνιμη κατάσταση.

3 Εξομοίωση ενός συστήματος ονομάζεται η διαδικασία υπολογισμού ενός μαθηματικού ή ηλεκτρονικού ανάλογου προς το σύστημα. Μαθηματικό ομοίωμα ενός φυσικού συστήματος ονομάζουμε τη μαθηματική σχέση που συνδέει τα μεγέθη ενός συστήματος και εκφράζει κατά προσέγγιση τη συμπεριφορά εισόδου-εξόδου. Αναλογικό ομοίωμα (analog diagram) ενός φυσικού συστήματος ονομάζουμε το αναλογικό εκείνο σύστημα που διαθέτει το ίδιο μαθηματικό ομοίωμα με αυτό του φυσικού συστήματος.

4 ► Είναι αναγκαία η εξομοίωση για τη πραγματικών μελέτη πραγματικών συστημάτων; ► Χρειάζεται μαθηματική υποδομή για τη μελέτη και τον έλεγχο συστημάτων; ίσως να μην είναι προφανής. ► Η απάντηση ίσως να μην είναι προφανής. ► Για να το ξεκαθαρίσουμε, ας ασχοληθούμε με ένα «πραγματικό πρόβλημα»...

5 Έλεγχος θέσης αυτόματης πόρτας αποθήκης εμπορευμάτων, ανάλογα με το ύψος του διερχόμενου οχήματος Πολλές εταιρείες παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες Για τον αυτοματιστή που εργάζεται στην ανάδοχο εταιρία και θα αναλάβει την κατασκευή, το πρόβλημα είναι πολύ πραγματικό!!!

6 Προδιαγραφές Επιθυμητή είσοδος: Ύψος οχήματος h o Έξοδος: Ύψος της πόρτας h Σύστημα: Η πόρτα Ελεγκτής: Ο κινητήρας Συγκριτής: Ηλεκτρικό κύκλωμα διαφοράς Μορφοτροπείς: Μετατροπή ύψους σε τάση (είτε με γραμμικό ροοστάτη, είτε με διατεταγμένα φωτοκύτταρα, είτε με υπέρηχους) hoho h

7 Διάγραμμα βαθμίδων Η πόρτα αποτελεί μηχανικό σύστημα με κατά προσέγγιση ευθύγραμμη κίνηση προς τα επάνω (η ροπή του κινητήρα μετατρέπεται σε κατακόρυφη δύναμη). Μη μηδενική τριβή και αμελητέα ελαστικότητα. Μηχανικό Ισοδύναμο Πόρτας Μηχανικό Ισοδύναμο Κινητήρα Εξίσωση: F = K(u 0 -u) Στοιχεία του συστήματος

8 Χαρακτηριστικές παράμετροι: e 0 : Μόνιμο Σφάλμα (απόκλιση) Εκφράζει τη μόνιμη διαφορά από την επιθυμητή θέση. T S : Χρόνος Αποκατάστασης (τελική θέση της πόρτας) Εκφράζει την ταχύτητα με την οποία κλείνει η πόρτα και εξαρτάται από τους συντελεστές Μ, Β, G, του συστήματος και το συντελεστή Κ του ελεγκτή. Όπως υπολογίζεται από τη μαθηματική εξομοίωση

9 Αυτόματοι τόρνοι

10 Ελεγχόμενη Θερμοπυρηνική Σύντηξη

11 Εξομοίωση φυσικών συστημάτων στον αναλογικό υπολογιστή Το φυσικό σύστημα και το αναλογικό ομοίωμα (πρέπει να) περιγράφονται από την ίδια διαφορική εξίσωση (μαθηματικό ομοίωμα)

12 Έχοντας βρει το μαθηματικό ομοίωμα του φυσικού συστήματος που εξετάζουμε, μπορούμε να συνθέσουμε το αναλογικό ομοίωμα, εφόσον διαθέτουμε αναλογικά στοιχεία ικανά να εξομοιώσουν τις στοιχειώδεις μαθηματικές πράξεις

13

14

15 Παρουσία στις εργαστηριακές ασκήσεις 8 ασκήσεις ( βαθμοί Α 1 - Α 8 ) 1 ή δύο α π ουσίες : Συμ π ληρωματική άσκηση > 2 α π ουσίες : Α π όρριψη Τεχνική έκθεση ( εργασία ) Περιγραφή της π ειραματικής διαδικασίας Καταγραφή των μετρήσεων - κυματομορφών Διατύ π ωση συμ π ερασμάτων Γρα π τές εξετάσεις 2 γρα π τά τεστ σε διδαχθείσα ύλη ( βαθμοί Τ 1, Τ 2 ) Τελική γρα π τή εξέταση ( βαθμός Τ ) Προϋ π οθέσεις για π ροβιβασμό 6 ασκήσεις > 5 Τελική γρα π τή εξέταση > 5 Τελικός βαθμός > 5 ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ


Κατέβασμα ppt "Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google