Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κατηγορίες συστημάτων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κατηγορίες συστημάτων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κατηγορίες συστημάτων
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

2 Δομικό Διάγραμμα Αυτοματισμού
Δομικό Διάγραμμα Αυτοματισμού ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

3 Αναλυτικό Δομικό Διάγραμμα Αυτοματισμού Α με Δομικά Στοιχεία B , C , D
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ
Παραδείγματα δομικών διαγραμμάτων αυτοματισμών κλειστού (1,3,5) και ανοικτού κυκλώματος (2,4,6) 1 3 6 4 2 5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ
Παραδείγματα μεταβολής αναλογικών σημάτων εισόδου X και εξόδου Υ συναρτήσει του χρόνου t ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

6 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ
Παραδείγματα μεταβολής ψηφιακών σημάτων εισόδου X και εξόδου Υ συναρτήσει του χρόνου t ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

7 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ
Παραδείγματα μεταβολής σημάτων που χρησιμοποιούν υβριδικά συστήματα αυτοματισμού ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

8 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ
Διαγράμματα σημάτων εισόδου και εξόδου ενός ψηφιακού συστήματος αυτοματισμού με μνήμη ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

9 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ
Ευστάθεια Συστημάτων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

10 Δομικά Στοιχεία Διαγραμμάτων
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

11 Δομικά Στοιχεία Διαγραμμάτων
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

12 Δομικά Στοιχεία Διαγραμμάτων
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

13 Παραδείγματα Συστημάτων
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

14 Παραδείγματα Συστημάτων
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

15 Παραδείγματα Συστημάτων
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

16 Παραδείγματα Συστημάτων
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

17 Ασκήσεις Διαγραμμάτων
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

18 Ασκήσεις Διαγραμμάτων
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

19 Ασκήσεις Διαγραμμάτων
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

20 Ασκήσεις Διαγραμμάτων
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

21 Ασκήσεις Διαγραμμάτων
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

22 Ασκήσεις Διαγραμμάτων
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

23 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ
Αναλογικός Ελεγκτής ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

24 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ
Αναλογικός Ελεγκτής ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

25 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ
Αναλογικός Ελεγκτής ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

26 Αναλογικός – Ολοκληρωτικός Ελεγκτής
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

27 Αναλογικός – Ολοκληρωτικός Ελεγκτής
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

28 Αναλογικός – Ολοκληρωτικός Ελεγκτής
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

29 Αναλογικός – Ολοκληρωτικός Ελεγκτής
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

30 Αναλογικός – Ολοκληρωτικός –Διαφορικός Ελεγκτής
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

31 Αναλογικός – Ολοκληρωτικός –Διαφορικός Ελεγκτής
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

32 Αναλογικός – Ολοκληρωτικός –Διαφορικός Ελεγκτής
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

33 Παράδειγμα Χρήσης Ελεγκτή για Έλεγχο Στάθμης
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

34 Έλεγχος Κλειστού Συστήματος
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

35 Μετασχηματισμός LAPLACE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

36 Μετασχηματισμός LAPLACE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

37 Μετασχηματισμός LAPLACE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

38 Αντίστροφος Μετασχηματισμός LAPLACE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

39 Μετασχηματισμός LAPLACE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Τ.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ


Κατέβασμα ppt "Κατηγορίες συστημάτων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google