Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (PLANNING)..και εφαρμογές σε video games! Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (PLANNING)..και εφαρμογές σε video games! Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (PLANNING)..και εφαρμογές σε video games! Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013

2 Τεχνητή Νοημοσύνη και Video Games 2

3 3  Είναι η τεχνητή νοημοσύνη χρήσιμη για τα video games;  Είναι τα video games χρήσιμα για την τεχνητή νοημοσύνη ;

4 Τεχνητή Νοημοσύνη και Video Games 4  Είναι η τεχνητή νοημοσύνη χρήσιμη για τα video games;  Ναι, γιατί …  Όχι, γιατί …  Είναι τα video games χρήσιμα για την τεχνητή νοημοσύνη ;  Puzzle games: πολύπλοκα προβλήματα λογικής  Strategy games: πολύπλοκα προβλήματα διαχείρισης πόρων και λήψης αποφάσεων  First-person games: χαρακτήρες (non-player characters) ως αυτόνομοι πράκτορες

5 Τεχνητή Νοημοσύνη και Video Games 5  Είναι τα video games χρήσιμα για την τεχνητή νοημοσύνη ;  Συχνά, τα ρεαλιστικά προβλήματα στον πραγματικό κόσμο είναι πολύ δύσκολα να αντιμετωπιστούν  Τα video games προσφέρουν ένα επίπεδο αφαίρεσης που δίνει τη δυνατότητα στην ερευνητική κοινότητα να πειραματιστεί επικεντρώνοντας σε συγκεκριμένες πτυχές των προβλημάτων  Π. χ., αυτοκινούμενα οχήματα  Στην Αθήνα  Στο Grand Theft Auto

6 6  Η υλοποίηση απλών ενεργειών στον πραγματικό κόσμος είναι συχνά πολύ δύσκολη ! Τεχνητή Νοημοσύνη και Video Games

7 7  Η υλοποίηση τέτοιων ενεργειών σε virtual κόσμους είναι πολύ πιο εύκολη ! Τεχνητή Νοημοσύνη και Video Games

8 8  Είναι τα video games χρήσιμα για την τεχνητή νοημοσύνη ;  Διαγωνισμοί για ερευνητικά προβλήματα στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης ( όπως το International Planning Competition που είπαμε νωρίτερα ) σε προβλήματα βασισμένα σε video games!

9 Ms Pac-Man vs Ghost Team Competition 9  http://www.pacman-vs-ghosts.net http://www.pacman-vs-ghosts.net  Φτιάξε ένα πρόγραμμα που ελέγχει την Ms Pac-Man ή ένα από τα φαντασματάκια  15 φορές το δευτερόλεπτο ο game server μεταδίδει την κατάσταση του παιχνιδιού ως εικόνα  Java API

10 Annual Starcraft Competition at AIIDE 10  http://skatgame.net/mburo/sc2011/ http://skatgame.net/mburo/sc2011/  AI and Digital Entertainment Conference  Competition link for 2012 link

11 Annual Starcraft Competition at AIIDE 11  http://skatgame.net/mburo/sc2011/ http://skatgame.net/mburo/sc2011/  Brood War Application Programming Interface: C++ API με το οποίο μπορεί ένα πρόγραμμα να  λαμβάνει πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση  ελέγχει τα δικά του units  http://code.google.com/p/bwapi/ http://code.google.com/p/bwapi/

12 Annual Starcraft Competition at AIIDE 12  Krasi0 vs Skynet (2011): youtubeyoutube

13 General Game Playing Competition 13  http://games.stanford.edu/ http://games.stanford.edu/  Φτιάξε ένα πρόγραμμα που μπορεί να παίζει board games.. γενικά !  Στην αρχή του αγώνα, το πρόγραμμα λαμβάνει την περιγραφή των κανόνων του παιχνιδιού σε μια γλώσσα που μοιάζει με την PDDL  C++, Java, Prolog API, …  Competition @AAAI 2013, Washington

14 Multi-agent programming contest 14  http://www.multiagentcontest.org/ http://www.multiagentcontest.org/  Έμφαση σε πολύ - πρακτορικά συστήματα  Κάθε χρόνο από το 2005 με διαφορετικά σενάρια που ωθούν τους πράκτορες να λειτουργήσουν ως ομάδα  Registration: August 2013

15 Multi-agent programming contest 15  http://www.multiagentcontest.org/ http://www.multiagentcontest.org/

16 Multi-agent programming contest 16  http://www.multiagentcontest.org/ http://www.multiagentcontest.org/

17 Τεχνητή Νοημοσύνη και Video Games 17  Είναι η τεχνητή νοημοσύνη χρήσιμη για τα video games;

18 Τεχνητή Νοημοσύνη και Video Games 18  Είναι η τεχνητή νοημοσύνη χρήσιμη για τα video games;  Path finding  Realistic motion  Psychological models  Decision making  Learning  Nonlinear story telling  …

19 Τεχνητή Νοημοσύνη και Video Games 19  Είναι η τεχνητή νοημοσύνη χρήσιμη για τα video games;  Ας εντοπιστούμε σε :  παιχνίδια με χαρακτήρες (Non-player characters ή NPCs)  τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ενός χαρακτήρα  την κατηγορία των First-Person Shooter (FPS) games

20 Τεχνητή Νοημοσύνη και Video Games 20  Video Games:  Finite State Machines  Decision Diagrams  Behavior Trees  Goal Oriented Action Planning  Ακαδημαϊκή έρευνα σε agents:  Knowledge representation, First-order logic, Classical planning, Planning with preferences, …  Belief-Desire-Intention architecture, Agent-based programming, …  Probabilistic reasoning, Bayesian networks, Utility theory, Markov Decision Processes, …

21 Τεχνητή Νοημοσύνη και Video Games 21  Video Games:  Finite State Machines  Decision Diagrams  Behavior Trees  Goal Oriented Action Planning  Ακαδημαϊκή έρευνα σε agents:  Knowledge representation, First-order logic, Classical planning, Planning with preferences, …  Belief-Desire-Intention architecture, Agent-based programming, …  Probabilistic reasoning, Bayesian networks, Utility theory, Markov Decision Processes, …

22 Τεχνητή Νοημοσύνη και Video Games 22  Πεπερασμένα Αυτόματα (Finite State Machines ή FSMs)  Δένδρα Συμπεριφορών (Behavior Trees ή BTs)  Σχεδιασμός Ενεργειών για την Επίτευξη Στόχων (Goal Oriented Action Planning ή GOAP)


Κατέβασμα ppt "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (PLANNING)..και εφαρμογές σε video games! Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google