Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Εκπαίδευση και η Μάθηση πραγματοποείται κατά τη διάρκεια της ζωής μας σε πολλές μορφές, καμιά από αυτές κατ’ αποκλειστικότητα. Πρέπει να αρχίσoυμε να.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Εκπαίδευση και η Μάθηση πραγματοποείται κατά τη διάρκεια της ζωής μας σε πολλές μορφές, καμιά από αυτές κατ’ αποκλειστικότητα. Πρέπει να αρχίσoυμε να."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Εκπαίδευση και η Μάθηση πραγματοποείται κατά τη διάρκεια της ζωής μας σε πολλές μορφές, καμιά από αυτές κατ’ αποκλειστικότητα. Πρέπει να αρχίσoυμε να σκεφτόμαστε για την Εκπαίδευση με πιο ολιστικές αντιλήψεις και μεθόδους’. Jacques Delor (1996) Learning: The Treasure Within.

2 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Λαμπροπούλου, Νίκη Αρχιτέκτονας Διαδικτυακής Εκπαίδευσης & Διαδικτυακών Κοινωνιών ΥΠΕΠΘ, Γραφείο Εκπαίδευσης Αχαΐας nikilambropoulos.org nikilambropoulos@linuxmail.org

3 Slide 3/16 nikilambropoulos.org ΕΤPE04 Διαδικτυακή Ελληνική Εκπαιδευτική Κοινότητα (ΔΕΕΚ): Ποιοί είμαστε…  Μάθηση ~ Εκπαίδευση  Εθελοντική Εργασία  Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο www.sch.gr; 8,500 μέλη στις 25/3/2004) και  Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Eκπ/σης για τη Διάδοση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (www.eeep.gr; 90 μέλη, 25/3/2004)

4 Slide 4/16 nikilambropoulos.org ΕΤPE04 Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δεκέμβριος – Ιούλιος = 0 μηνύματα Αύγουστος – Σεπτέμβριος = 15 μηνύματα Θεωρία-Διοίκηση-Τεχνολογία (study with 28 community managers) Ελεύθερο Λογισμικό - Μούντλ

5 Slide 5/16 nikilambropoulos.org ΕΤPE04 ΕΕΕΠ – ΔΤΠΕ (Φώτης Γούσιας) Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Eκπ/σης για τη Διάδοση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (www.eeep.gr)

6 Slide 6/16 nikilambropoulos.org ΕΤPE04 Προβλήματα Εκπ/κού Συστήματος  Ιεραρχική Εξέλιξη (ΜΚ)  Έλλειψη κινήτρων παραγωγικότητας  Απουσία συστήματος αναγνώρισης ιδεών  Άκαμπτη 3βάθμια Εκπαίδευση  Έλλειψη επιμόρφωσης σε καινούρια προγράμματα  Αντίσταση σε καινούριες ιδέες  Έλλειψη Αξιολόγησης  Έλλειψη Συστήματος Επικοινωνίας (ΥΠΕΠΘ-Πανεπιστημίων- Εκπ/κών)  Έλλειψη Επικοινωνίας μεταξύ των εκπ/κών  Έλλειψη Συστήματος Συνεργασίας ΥΠΕΠΘ-Προϊσταμένων-Εκπ/κών  Αδυναμία Συμμετοχής Εκπ/κών στην Εκπ/κή Πολιτική  Νόμος περί Διαδικτυακής Εκπ/σης  Νόμος περί Άτυπης Μάθησης και  Αναγνώριση της Άτυπης Μάθησης

7 Slide 7/16 nikilambropoulos.org ΕΤPE04 Το Τρίγωνο της Δια Βίου Μάθησης The Life-Long Learning Triangle (3LT) Ημι-Δομημένη Μ (Non-Formal L) Αδόμητη Μ (InFormal L) Κοινωνίες Ενδιαφέροντος (CoI) Επαγγελματικές Κοινωνίες (CoP) Συμμετοχή στην Κυβερνητική Εκπαιδευτική Πολιτική (Formal L) (Focus groups)

8 Slide 8/16 nikilambropoulos.org ΕΤPE04 Μεθοδολογία Άτυπης Μάθησης στις Διαδικτυακές Κοινωνίες  Επικοινωνιακή Μεθοδολογία: διάδραση, διάλογος, υπεύθυνος διοίκησης  Μεθοδολογία Δράσης: εμπειρία, πρακτική, πειραματικές μέθοδοι  Μεθοδολογία με Κοινωνική Εστίαση: συνεταιρισμός, εργασία σε ομάδες, εργασία σε δίκτυα  Αυτο-οργανώσιμη Μεθοδολογία: δημιουργικότητα, ανακάλυψη, υπευθυνότητα

9 Slide 9/16 nikilambropoulos.org ΕΤPE04 Από τον Αριστοτέλη στην Τζένη Πρις 3 Επίπεδα Μάθησης στις ΔιαΚοινωνίες  Ο/Η μαθητευόμενος/η δεν ξέρει το αντικείμενο και θέλει να αλλάξει δίπλα σε έναν ειδικό > Παρώθηση, Ασύμμετρες Σχέσεις, Εισαγωγή στη Μαθησιακή Διαδικασία (zpd). Empathy, Μάθηση με παρατήρηση (Legitimate Peripheral Participation)  Ο/Η μαθητευόμενος/η έχει φτάσει το επίπεδο του ειδικού > Συμμετρικές Σχέσεις, Αμοιβαία Κατανόηση  Ο/Η μαθητευόμενος/η χρησιμοποιεί αυτό που έχει μάθει, ‘όντες, ενεργεία γίνονται επιστήμονες’ > Ενεργητική Συμμετοχή

10 Slide 10/16 nikilambropoulos.org ΕΤPE04 Άτυπη & Ημι-Άτυπη Μάθηση  Αναγνώριση  Επικύρωση  Αξιολόγηση Στάνταρντς

11 Slide 11/16 nikilambropoulos.org ΕΤPE04 Αυτο-Οργανώσιμη Μάθηση με Παρατήρηση σε ΔιαΚοινωνίες  Μάθηση με παρατήρηση> ‘Συμπάθεια’ – mirror neurons, 1992, 1998, 2002 (Preston & de Waal)  Άτυπη Μάθηση, ελάχιστα παρατηρήσιμες αλλά υπαρκτές αλλαγές στη συμπεριφορά: αποτέλεσμα η Ενεργητική Συμμετοχή  Μάθηση κατά τη Διαδικασία Ενεργητικής Συμμετοχής  Συμμετοχική κατασκευή Νοημάτων ως αποτέλσμα της ‘συμπαθητικής’ εσωτερικής απεικόνισης της παρατηρηθείσας συμπεριφοράς  Η ‘Συμπαθητική’ Εσωτερική Απεικόνιση έχει ως αποτέλεσμα την:  Αντιγραφή συμπεριφοράς  Συμμετοχική Δημιουργική Αναπαραγωγή  Ενεργητική Συμμετοχή

12 Slide 12/16 nikilambropoulos.org ΕΤPE04 Αξιολόγηση Άτυπης Μάθησης (Ι)  Δυνατότητα συνηδειτοποίησης και επίγνωσης της κατάστασης εαυτού και ομάδας  Δυνατότητα περιγραφής προβλημάτων + προτάσεις + λύσεις  Ενεργητική Συμμετοχή (Αριστοτέλης) σημαίνει συμμετοχή στην αλλαγή του περιβάλλοντος (Τεχνολογία) και της κοινωνίας (ΔιαΚοινωνία)

13 Slide 13/16 nikilambropoulos.org ΕΤPE04 Αξιολόγηση Άτυπης Μάθησης (ΙΙ)  Ικανότητα αμφισβήτησης της καθιερωμένης πραγματικότητας,  Ικανότητα προσδιορισμού προβλημάτων,  Ικανότητα αντιμετώπισης αιφνιδίων προβλημάτων,  Ικανότητα συνεργασίας για εξεύρεσης πιθανών λύσεων στα προηγούμενα προβλήματα, και  Ικανότητα να δίνεται μορφή και εκτέλεση των καλύτερων για την περίσταση λύσεων.

14 Slide 14/16 nikilambropoulos.org ΕΤPE04 Επίλογος  Επίγνωση-Συνειδητοποίηση (self-awareness) >> ‘Συμπάθεια’ (empathy) >> Μάθηση με Παρατήρηση >> Αυτο-οργανώσιμη Μάθηση (η Εκπαίδευση είναι το εργαλείο)  Επιτυχία των Διαδικτυακών Ομάδων (Sociability – Usability):  Θεωρία (Ατομική Ψυχολογία & Ψυχολογία των Ομάδων, Μάθηση, Διοίκηση, Επικοινωνιολογία, Τεχνολογία, HCI)  Διοίκηση (Μάνατζμεντ Ομάδων, moderation)  Τεχνολογία (Μηχανικοί κατασκευών groupz-ware)

15 Slide 15/16 nikilambropoulos.org ΕΤPE04 Ευχαριστούμε πολύ...  για τη συμμετοχή σας! Νίκη Λαμπροπούλου nikilambropoulos@linuxmail.org nikilambropoulos.org Έχετε Ερωτήσεις, Παρατηρήσεις, Προτάσεις;

16 Slide 16/16 nikilambropoulos.org ΕΤPE04 Βιβλιογραφία Aristotle, Per Anima. Ancient text and Translation by Christodoulou, I.S. (2003). Athens: Zitros. Auerbach, E. (1953). Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature, trans. W. R. Trask. Princeton: Princeton University Press. Bahktin, M. (1981) The Dialogic Imagination: Four essays of M. M. Bahktin. Trans. Caryl Emerson and Michael Holquist, Austin: University of Texas Press. Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs London: Prentice Hall. Beer, M.D., Slack, F. & Armitt, G. Community Building and Virtual Teamwork in an Online Learning Environment. 36th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-36 2003), CD-ROM / Abstracts Proceedings, January 6-9, 2003, Big Island, HI, USA. IEEE Computer Society, 2003, ISBN 0-7695-1874-5. di Pellegrino, G., Fadiga, L., Fogassi, L., Gallese, V. & Rizzolatti, G. (1992) Understanding motor events: A neurophysiological study. Experimental Brain Research 91:176–80. Engeström, Y. (1987). Learning by Expanding. Helsinki: Orienta-Konsultit OY. European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop), Bjørnåvold, J. (2000). Making Learning Visible: Identification, Assessment and recognition of Non-formal Learning in Europe. Thessaloniki: Cedefop. Lambropoulos, N., Birmpas, A. (2004). Teachers’ CoP Participation in Governmental Decision Making: Centrifugal Decision Making in Education. Proceedings in KEDEK, www.kedek.gr, Centre of Multicultural Education, University of Patras, 2004. Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge: Cambridge University Press. Livingstone, D. W. (2000). ‘Exploring the icebergs of adult learning: findings of the first canadian survey of informal learning practices’. NALL Working Paper #10-2000, The Research Network on New Approaches to Lifelong Learning Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto (OISE/UT). Miller, N. & Dollard, J. (1941). Social Learning and Imitation. New Haven, NJ: Yale University Press. Preece, J. (1999). Empathic communities: Balancing emotional and factual communication. Interacting With Computers: The Interdisciplinary Journal of Human-Computer Interaction, 12, 63-77. Polanyi, M. (1966). The Tacit Dimension. New York: Doubleday & Co. Preston, S.D. and de Waal, B.M. Empathy: Its ultimate and proximate bases. In Behavioral and Brain Science, 25: 1-72, 2002. Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. Warren, N. & Jahoda, M. (Eds)(1966). Attitudes. Middlesex: Penguin Books. Wenger, E. (1998). Communities of practice: learning, meaning and identity. Cambridge University Press.


Κατέβασμα ppt "Η Εκπαίδευση και η Μάθηση πραγματοποείται κατά τη διάρκεια της ζωής μας σε πολλές μορφές, καμιά από αυτές κατ’ αποκλειστικότητα. Πρέπει να αρχίσoυμε να."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google