Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Α.Ε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Α.Ε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΜΑΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ   Το Κέντρο Αποτύπωσης Ανθρωπίνων Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Α.Δ) εντάσσεται στο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΝΟΗΣ – ΣΑΓΗΝΗΣ – ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» του ΠΕΠ Α.Μ.Θ , Άξονας 8, Μέτρο 4.3. Το έργο υλοποιεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν.Ορεστιάδας Α.Ε. Το έργο Συμβουλευτική Υποστήριξη στο Δήμο Ν.Ορεστιάδας – Κέντρο Αποτύπωσης Ανθρωπίνων Δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τρία υποέργα: 1. Συμβουλευτική. 2. Δικτύωση. 3. Δημοσιότητα – Ευαισθητοποίηση. Συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ., κατά 75% και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00€

3 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Τη δομή στελεχώνουν 9 άτομα, απόφοιτοι κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών, εξειδικευμένοι στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα: v    Ένας Κοινωνικός Ανθρωπολόγος. v    Τρεις Ψυχολόγοι. v    Τρεις Κοινωνιολόγοι. Δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί.

4 ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ Το Κ. Α. Α. Δ. είναι μια δομή παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης ενδεικτικού αριθμού 300 ατόμων που ανήκουν στις παρακάτω ομάδες πληθυσμού του Δήμου Ορεστιάδας, που βρίσκονται ή κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό. Συγκεκριμένα, οι ομάδες στόχου είναι: 1. ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 2.     ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. 3.   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ή ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 4.   ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ή ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

5    Άτομα με αναπηρίες       Άτομα με ψυχικές ασθένειες που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων      Ειδικές πολιτισμικές ομάδες (τσιγγάνοι, Πομάκοι κτλ) Ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό       Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών        Άνεργοι άνω των 55 ετών        Πρώην χρήστες ουσιών ή άτομα σε διαδικασία απεξάρτησης        Οροθετικοί        Παλιννοστούντες        Πρόσφυγες        Μετανάστες        Αποφυλακισμένοι        Ανήλικοι παραβάτες        Λοιπές κατηγορίες ανέργων σε περιοχές ή κλάδους υψηλής ανεργίας       Λοιπές κατηγορίες ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

6 ΣΤΟΧΟΙ Συμβουλευτική υποστήριξη ενδεικτικού αριθμού τριακοσίων (300) ατόμων από την περιοχή παρέμβασης. Βελτίωση του επαγγελματικού τους προφίλ. Προώθηση σε προγράμματα προκατάρτισης, κατάρτισης και απασχόλησης. Ενδυνάμωση και εμψύχωση του ανθρώπινου δυναμικού. Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του ατόμου και της κοινωνίας γύρω από τα προβλήματα των ομάδων που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό. Άρση του κοινωνικού και πολιτισμικού αποκλεισμού. Κοινωνική ένταξη και υποστήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην περιοχή παρέμβασης.

7

8

9

10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΝΟΜΑ:……………………………………….. ΕΠΙΘΕΤΟ:………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………….. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………... ΚΩΔΙΚΟΣ:……………………………….…….. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ …………………………………….. Είμαι σύμφωνος/ η τα στοιχεία της συγκεκριμένης καταγραφής να αξιοποιηθούν από τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της γενικότερης αστικής ανάπτυξης της περιοχής. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ………………………………………

11 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.Ομάδα Στόχος: Α. Μ. Ε. Α  Μετανάστες 
Α. Μ. Ε. Α  Μετανάστες  Παλιννοστούντες  Τσιγγάνοι  Άλλο…………………………………….……………..

12 2.Χώρα Προέλευσης:……………………………………...

13 3.Ιθαγένεια: ……………………………...….…………….

14 4.Περιοχή Παρέμβασης: Οινόη  Σαγήνη  Κλεισσώ 

15 5. Φύλο: Άνδρας  Γυναίκα 

16 6. Στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Εκπληρωμένες  Ανεκπλήρωτες  Αναβολή 

17 7. Ηλικία:…………………………………………..
Γυναίκα Άνδρας

18 8. Οικογενειακή Κατάσταση:
Άγαμος/ η  Έγγαμος/ η  Χήρος/ α  Διαζευγμένος/ η 

19 9. Παιδιά: Ναι  Όχι 

20 10. Αριθμός τέκνων:………………………………….

21 Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

22 11. Στοιχεία Εκπαίδευσης:
Αναλφάβητος  Δημοτικό  Γυμνάσιο  Λύκειο  Τ. Ε. Ι.  Α. Ε. Ι.  Μεταπτυχιακές σπουδές  Ειδικότητα: ………………………………………….……………………

23 12. Επαγγελματική Κατάρτιση:
Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές  Ι. Ε. Κ  Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών  Άλλο: ……………………………………………………….. Ειδικότητα: ………………….……………………………....

24 13. Ποιοι λόγοι σας οδήγησαν να σταματήσετε το σχολείο;
Λόγω δυσκολιών στη μετακίνηση  Οικονομικές ανάγκες  Προβλήματα στο σχολείο  Άλλο……………………………………………………………………………….

25 14. Θα σας ενδιέφερε να μάθετε να διαβάζετε και να γράφετε;
Ναι  Όχι 

26 15. Θα σας βοηθούσε : Στα δημόσια έγγραφα και στη συμπλήρωση αυτών 
Στα δημόσια έγγραφα και στη συμπλήρωση αυτών  Στο επάγγελμά σας  Για να διαβάζετε βιβλία, περιοδικά κτλ  Στην επικοινωνία  Στο έλεγχο της προόδου των παιδιών σας στο σχολείο  Άλλο………………………………………..………………….

27 16. Ξένη Γλώσσα Ναι  Όχι  (α) …………………………………. (β) ………………………………….
Ναι  Όχι  (α) …………………………………. (β) …………………………………. (γ) ………………………………….

28 17. Θα σας ενδιέφερε να μάθετε μια ξένη γλώσσα;
Ναι  Όχι 

29 18. Αν ναι, ποια/ ποιες; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

30 19. Γνώσεις χειρισμού Η/Υ Ναι  Όχι 

31 20. Επιπλέον προσόντα: α) Έχετε δίπλωμα οδήγησης;
Ναι  Όχι  β) Αν ναι, τι είδους; Επαγγελματικό  Ερασιτεχνικό  γ) Διαθέτετε μεταφορικό μέσο; Αν ναι τι;…………………………………………..………………………

32 Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

33 21. Επάγγελμα: …………………………………………………………………………

34 22. Επαγγελματική Κατάσταση:
Εργαζόμενος  Άνεργος  Νοικοκυρά 

35 23. Είδος απασχόλησης: Μόνιμη  Εποχιακή  Περιστασιακή 

36 24. Μορφή απασχόλησης Πλήρης  Ημιαπασχόληση 

37 25. Επαγγελματική εμπειρία:
Αντικείμενο Διάρκεια 1. ………………………..…………….. ………………….. 2. …………………………..………….. ………………….. 3. …………………………..………….. ………………….. 4. …………………………...……….… ………………….. 5. ……………………………………… …………………..

38 26. Άλλες Δεξιότητες 1.……………………………………………………………….………
2.………………………………………………………………….….. 3.…………………………………………………………….………..

39 27. Είστε ικανοποιημένος/ η από την επαγγελματική σας σταδιοδρομία;
27. Είστε ικανοποιημένος/ η από την επαγγελματική σας σταδιοδρομία; Ναι  Όχι 

40 28. α) Αν ναι, τι σας βοήθησε;
Κράτος  Οικογένεια  Φίλοι  Άλλο………………………………………………….……………… β) Με ποιον τρόπο; …………………………………..……

41 29. α) Αν όχι, τι σας εμπόδισε;
Κράτος  Οικογένεια  Φίλοι  Άλλο …………………………………………………………… β) Με ποιον τρόπο; …………………………………………….………………………………………………………………………………….

42 Βλέπετε η εργασία σας να έχει προοπτικές στο μέλλον;
Βλέπετε η εργασία σας να έχει προοπτικές στο μέλλον; Πάρα πολλές  Πολλές  Αρκετές  Λίγες  Καθόλου 

43 31. Πιστεύετε ότι περαιτέρω εκπαίδευση - κατάρτιση θα σας βοηθούσε στην επαγγελματική σας εξέλιξη;
Ναι  Όχι 

44 32. Θα επιθυμούσατε να παρακολουθήσετε ειδικά προγράμματα κατάρτισης;
32. Θα επιθυμούσατε να παρακολουθήσετε ειδικά προγράμματα κατάρτισης; Ναι  Όχι 

45 33. Αν ναι, ποιο θεματικό πεδίο θα σας ενδιέφερε;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

46 Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

47 34. Ετήσιο ατομικό εισόδημα:
0 – €  3.001 – €  6.001 – €  και άνω € 

48 35. Προέλευση Εισοδήματος:
Εργασία  Επίδομα  Φορέας:…………... Σύνταξη  Φορέας:…………… Άλλο ……………………………………………………………………...…

49 Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

50 36. Πότε εγκατασταθήκατε στην περιοχή που μένετε; (χρονολογία)
………………………………………………………………………………

51 37. Με ποια κριτήρια επιλέξατε τη συγκεκριμένη περιοχή;
37. Με ποια κριτήρια επιλέξατε τη συγκεκριμένη περιοχή; Μου άρεσε η περιοχή  Υπάρχουν συγγενείς μου  Εδώ βρήκα σπίτι  Είναι κοντά στη δουλειά μου  Άλλο ………………………………………………………………………

52 38. Αλλάζετε συχνά τόπο διαμονής;
Ναι  Όχι 

53 39. Αν ναι, για ποιους λόγους;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

54 40. Αντιμετωπίζετε προβλήματα στον τόπο διαμονής σας;
Ναι  Όχι 

55 41. Αν ναι, προσδιορίστε: ………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

56 42. Τύπος κατοικίας: Ιδιόκτητη κατοικία  Ενοικιαζόμενη κατοικία 
Ιδιόκτητη κατοικία  Ενοικιαζόμενη κατοικία  Φιλοξενία  Άλλο ………………………………………………….…………..

57 43. Επάρκεια χώρων: Ναι  Όχι 

58 44. Έχετε ύδρευση στο σπίτι σας;
Ναι  Όχι 

59 45. Αν όχι, από που προμηθεύεστε νερό;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

60 46. Υπάρχει αποχετευτικό σύστημα στο σπίτι σας ;
Ναι  Όχι 

61 47. Υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι σας;
47. Υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι σας; Ναι  Όχι 

62 48. Αν όχι, τι χρησιμοποιείτε;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

63 49. Τι είδους θέρμανση έχετε; (Εάν χρειαστεί σημειώστε πάνω από μία απάντηση)
Καθόλου θέρμανση  Κεντρική θέρμανση  Σόμπα πετρελαίου  Σόμπα ξύλου  Σόμπα υγραερίου  Άλλο…………………………………………………………………...

64 50. Έχετε τηλέφωνο; Ναι  Όχι 

65 51. Είστε ικανοποιημένος/ η με τις συνθήκες διαβίωσης;
Ναι  Όχι 

66 52. Αν όχι, εντοπίστε τα βασικά προβλήματα:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

67 53. Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στην περιοχή σας;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

68 ΣΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

69 54. Αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας;
54. Αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας; Ναι  Όχι  Αν ναι τι:……………………………………………………………………

70 55. Πως αντιμετωπίζετε συνήθως κάποιο πρόβλημα υγείας;
Πηγαίνω σε ιδιωτικό γιατρό  Πηγαίνω στο νοσοκομείο  Πηγαίνω σε γιατρό της ασφάλισής μου  Έρχεται γιατρός στο σπίτι  Άλλο………………………………………………………………………

71 Ζ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ- ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Ζ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ- ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

72 56. Υπάρχει ευαισθητοποίηση του κρατικού φορέα για τα προβλήματά σας;
Ναι  Όχι 

73 57. Η τοπική κοινωνία εκδηλώνει ενδιαφέρον για τις ανάγκες σας;
Ναι  Όχι 

74 58. Νομίζετε ότι τα προβλήματά σας θα αντιμετωπιστούν καλύτερα από:
58. Νομίζετε ότι τα προβλήματά σας θα αντιμετωπιστούν καλύτερα από: Βουλευτές/ Υπουργούς  Τους προέδρους σας  Δήμο/ κοινότητα  Συλλόγους  Ατομική πρωτοβουλία  Άλλο………………………………………………………………

75 59. Γνωρίζετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σαν πολίτες;
Πολύ καλά  Καλά  Αρκετά  Λίγο  Πολύ λίγο 

76 60. Πιστεύετε πως θα ήταν χρήσιμη μια υπηρεσία ενημέρωσης- συμβουλευτικής- στήριξης, όπου θα μπορούσατε να συζητήσετε τα προβλήματά σας; Ναι  Όχι 

77 61. Έχετε πάρει μέρος σε κάποια άλλη έρευνα;
Ναι  Όχι 

78 62. Αν ναι, σε τι σας ωφέλησε;
………………………….…………………..…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

79 63. Νομίζετε ότι μπορεί να σας βοηθήσει το παρόν πρόγραμμα;
Ναι  Όχι  Αν ναι πως; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

80 64. Αίτημα Εξυπηρετούμενου:
Εκπαίδευση  Κατάρτιση  Επαγγελματικός Προσανατολισμός  Προώθηση στην απασχόληση  Άλλο …………………………………………………………………………


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Α.Ε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google