Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κατάρτιση Στελεχών ΟΤΑ σε θέματα ΤΠΕ: Ηλεκτρονική Μάθηση Λάζαρος Μεράκος Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κατάρτιση Στελεχών ΟΤΑ σε θέματα ΤΠΕ: Ηλεκτρονική Μάθηση Λάζαρος Μεράκος Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κατάρτιση Στελεχών ΟΤΑ σε θέματα ΤΠΕ: Ηλεκτρονική Μάθηση Λάζαρος Μεράκος Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 ΙΤΑ - ΚΕΔΚΕ: Κατάρτιση Εργαζομένων ΟΤΑ Τίτλος έργου ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» (2009)  Βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ : 23.000 εργαζόμενοι στους ΟΤΑ  Προηγμένες δεξιότητες ΤΠΕ: Πρωτοποριακή δράση κατάρτισης 4.329 εργαζομένων (208 τμήματα) στους ΟΤΑ σε εξειδικευμένα θέματα ΤΠΕ

3 Στόχοι εξειδικευμένης κατάρτισης στελεχών ΟΤΑ  Κατάρτιση στις τεχνολογίες αιχμής (ΤΠΕ) και στην αξιοποίησή τους στην ΤΑ  Παρουσίαση ανοικτών τεχνολογικών λύσεων χαμηλού κόστους, με εφαρμογές στην καθημερινή λειτουργία των δήμων  Αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών των δήμων  Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη νέων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις  Βελτίωση των εσωτερικών λειτουργικών και δομών οργάνωσης των δήμων  Δημιουργία μιας νέας ψηφιακής κουλτούρας

4 ΙΤΑ - ΚΕΔΚΕ: Κατάρτιση σε Προηγμένες Δεξιότητες στη Χρήση ΤΠΕ Εργαζομένων ΟΤΑ  Υιοθετεί μια συνδυασμένη μορφή τηλεκατάρτισης (blended learning)  Υποστηρίζεται από ανοικτή διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης ΙΤΑ-ΚΕΔΚΕ  Δημιουργεί πρωτογενές πολυμορφικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό με υψηλή παραμένουσα αξία  Αναπτύσσει ψηφιακή συλλογή ηλεκτρονικών μαθημάτων  Αποτελεί πιλότο για άλλες παρόμοιες δράσεις στην ΤΑ και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα

5 Κέντρο η-Μάθησης ΙΤΑ - ΚΕΔΚΕ http://elearn.kedke.gr

6 Εκπαιδευτικές ενότητες Ψηφιακή συλλογή ΙΤΑ: Εκπαιδευτικές ενότητες Περιλαμβάνει σήμερα 10 εκπαιδευτικές ενότητες  Ε1. Διαδικτυακές Υπηρεσίες και Εφαρμογές  Ε2. Δίκτυα και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων  Σχεδιασμός, εγκατάσταση και διαχείριση ασύρματων τοπικών δικτύων,  Ανίχνευση, παρακολούθηση, πρόβλεψη, διαχείριση πυρκαγιών  Ε3. Δημιουργία on line υπηρεσιών τύπου “Mash-Up”

7 Εκπαιδευτικές ενότητες Ψηφιακή συλλογή ΙΤΑ: Εκπαιδευτικές ενότητες  Ε4. Επιχειρησιακές διαδικασίες ΟΤΑ: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών των ΟΤΑ για την παροχή on-line υπηρεσιών σύμφωνα με το Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας  Ε5. Εγκατάσταση, διαχείριση, τεχνική υποστήριξη και χρήση UBUNTU LINUX (Desktop & Servers) με έμφαση σε εφαρμογές διαχείρισης και διάθεσης γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) ανοικτού κώδικα στην τοπική αυτοδιοίκηση  Ε 6. Δημοτικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

8 Εκπαιδευτικές ενότητες Ψηφιακή συλλογή ΙΤΑ: Εκπαιδευτικές ενότητες  Ε 7. Υπηρεσίες Ευφυών Μεταφορών/Μετακινήσεων στον Ψηφιακό Δήμο  Ε 8. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων σε Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  Ε9. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Διαλειτουργικότητα  Ε10. Διαχείριση Έργων ΤΠΕ

9 Εκπαιδευτική προσέγγιση  Δύο εκπαιδευτικοί κύκλοι  1 ος Κύκλος: Κατάρτιση  Παρουσίαση σε θεματικές υποενότητες  2 ος Κύκλος: Πρακτική Άσκηση  Ολοκληρωμένα σενάρια δραστηριοτήτων  Προσαρμογή για ενήλικες εκπαιδευόμενους οι οποίοι:  έχουν αναπτυγμένη προσωπικότητα  υπηρετούν ένα πλήθος ρόλων  διαθέτουν πληθώρα εμπειριών  χτίζουν καλύτερα τη γνώση, όταν τους δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά  κατανοούν καλύτερα ό,τι μόνοι τους ανακαλύπτουν  μαθαίνουν χρησιμοποιώντας αυτά που ήδη γνωρίζουν

10 Πρωτογενές εκπαιδευτικό υλικό Εκπαιδευτικοί στόχοι  Ανάδειξη και αξιοποίηση προϋπαρχουσών γνώσεων και εμπειριών  Δυνατότητα αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών, που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο  Εφαρμογή της γνώσης και ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων  Δυνατότητα επαλήθευσης και αυτοαξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων  Δυνατότητα ανάπτυξης διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευομένων και ενσωμάτωσης απόψεών τους

11 Πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό  Μετατροπή του πρωτογενούς εκπαιδευτικού περιεχομένου σε πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό  Επεξεργασία εκπαιδευτικού περιεχομένου  Δημιουργία κατάλληλων γραφικών  Οπτικοποίηση παρουσίασης (flash)  Αφήγηση από επαγγελματίες σε studio  Δημιουργία βίντεο-επιδείξεων (video - animation)  Αυτονομία και Διαλειτουργικότητα. Χρησιμοποιείται το ανοικτό πρότυπο μαθησιακών αντικειμένων (SCORM).

12 Δομή εκπαιδευτικής ενότητας

13 Καθ΄οδόν προς το Σύγχρονο Δήμο» «Καθ΄οδόν προς το Σύγχρονο Δήμο» Κατάρτιση εργαζομένων ΟΤΑ στις ΤΠΕ ΚΕΔΚΕ-ΠΕΤΑ  Δράση αμιγούς τηλεκατάρτισης (e-learning) 5.500 εργαζόμενων στους ΟΤΑ σε εξειδικευμένα θέματα σε 275 ηλεκτρονικά τμήματα σε όλη τη χώρα  Πραγματοποιήθηκαν 158.076 ώρες Τηλεκατάρτισης  Υποστηρίχθηκε από  κατάλληλο πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό  την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης: e-γνώση

14 ΠΕΤΑ-Πλατφόρμα e-γνώση: Καινοτόμα Χαρακτηριστικά  Βασίζεται στην προηγμένη ελληνική πλατφόρμα Open eClass (Κέντρο η-μάθησης Ελληνικών ΑΕΙ –GUNet)  Χρήση Ανοικτών Τεχνολογιών και Προτύπων  Σύνδεση με την υποδομή LGAF IM (Identity Management) για τη διαχείριση των Χρηστών  Σύνδεση με το LGAF Αποθετήριο Ηλεκτρονικών Μαθημάτων  Ενσωμάτωση υπηρεσιών Εικονογραφίας κατ΄ Απαίτηση (VoD) και Ζωντανής Μετάδοσης (Video Streaming)

15 ΠΕΤΑ - Πλατφόρμα e-γνώση http://egnosi.info-peta.gr

16 Εκπαιδευτικές ενότητες στην Πλατφόρμα e-γνώση της ΠΕΤΑ  Επιχειρησιακή Νοημοσύνη (Business Intelligence)  Σχεδιασμός και Διαχείριση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων  Επιχειρησιακή Αξιοποίηση Έργων Πληροφορικής  Αξιοποίηση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων  Διαχείριση Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στους ΟΤΑ με τη συμβολή των ΤΠΕ  Αρχές και Τεχνικές Στήριξης της Επιχειρηματικότητας στους ΟΤΑ με έμφαση στους Νέους  Διαχείριση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας

17 η-μάθηση: Οφέλη για την ΤΑ  Ηλεκτρονική οργάνωση, αρχειοθέτηση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού προηγούμενων δράσεων  Σταδιακή εισαγωγή των εκπαιδευομένων στη νέα ψηφιακή κουλτούρα  Συνέχιση της κατάρτισης πέρα από τα στενά χρονικά όρια του εκπαιδευτικού προγράμματος  Δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με το περιεχόμενο όλων των ηλεκτρονικών μαθημάτων που έχουν δημιουργηθεί  Δημιουργία ενός δυναμικού περιβάλλοντος επικοινωνίας από άτομα με κοινούς στόχους και ενδιαφέροντα

18 Ανάπτυξη Υποδομών Τηλεκατάρτισης στους ΟΤΑ 3 εναλλακτικές προσεγγίσεις: ανεξάρτητων υποδομών τηλεκατάρτισης  Α. Ανάπτυξη ανεξάρτητων υποδομών τηλεκατάρτισης από τον ίδιο το Δήμο στις εγκαταστάσεις του (+) Αυτοδιαχείριση, υψηλή προσαρμοστικότητα (-) Απαιτείται ομάδα διαχείρισης, κόστος εξοπλισμού και φιλοξενίας Κεντρική φιλοξενία υποδομών τηλεκατάρτισης  Β. Κεντρική φιλοξενία υποδομών τηλεκατάρτισης κάθε Δήμου από το LGAF (+) Προσαρμοστικότητα, δεν απαιτείται εξοπλισμός από το Δήμο (-) Απαιτείται ομάδα διαχείρισης, υψηλό κόστος για LGAF Ανάπτυξη κεντρικής υποδομής τηλεκατάρτισης  Γ. Ανάπτυξη κεντρικής υποδομής τηλεκατάρτισης από το LGAF που να υποστηρίζει τις ανάγκες κάθε Δήμου (Λύση ανάλογη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου) (+) Ομοιομορφία, δεν απαιτείται εξοπλισμός από το Δήμο, χαμηλό κόστος για LGAF και για το Δήμο, κεντρική διαχείριση (-) χαμηλή προσαρμοστικότητα

19 η-μάθηση: μονόδρομος στη δια βίου κατάρτιση στελεχών ΟΤΑ και δημοτών «Οι αναλφάβητοι του 21 αιώνα δεν θα είναι αυτοί που δεν θα μπορούν να διαβάσουν ή να γράψουν αλλά αυτοί που δεν θα μπορούν να μάθουν, να ξαναμάθουν και να συνεχίσουν να μαθαίνουν»


Κατέβασμα ppt "Κατάρτιση Στελεχών ΟΤΑ σε θέματα ΤΠΕ: Ηλεκτρονική Μάθηση Λάζαρος Μεράκος Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google