Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Derivatives Forum 2003 Αθήνα, 5-12-2003 1 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Η πορεία του Ευρώ Derivatives Forum 2003 Παύλος Μυλωνάς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Derivatives Forum 2003 Αθήνα, 5-12-2003 1 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Η πορεία του Ευρώ Derivatives Forum 2003 Παύλος Μυλωνάς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Derivatives Forum 2003 Αθήνα, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Η πορεία του Ευρώ Derivatives Forum 2003 Παύλος Μυλωνάς Chief Economist του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας Δεκέμβριος 2003

2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2  Ιστορικές σχέσεις (chartists)  Παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο ισορροπίας της ισοτιμίας  Μακροοικονομικές προβλέψεις  Βραχυπρόθεσμες προσδοκίες της αγοράς Derivatives Forum 2003 Αθήνα,

3 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 3 Η ισοτιμία του ευρώ έχει υπερβεί κατά 10% το μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, αλλά σε σταθμισμένη βάση είναι περίπου στο επίπεδο του αντίστοιχου μέσου όρου. Derivatives Forum 2003 Αθήνα,

4 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 4 Τα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών μεταβάλλονται σε αντίθετες κατευθύνσεις Derivatives Forum 2003 Αθήνα,

5 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 5 ΗΠΑ: Προβληματισμός από την ύπαρξη του διπλού ελλείμματος (twin deficits). Ευρωζώνη: Αύξηση καθαρών ιδιωτικών αποτεμιεύσεων. Derivatives Forum 2003 Αθήνα,

6 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 6 Οι εισροές στην αγορά κρατικών ομολόγων στις ΗΠΑ αντισταθμίζουν τις μειωμένες εισροές προς τις μετοχές. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι εισροές προς κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ από τις Ασιατικές οικονομίες. Derivatives Forum 2003 Αθήνα,

7 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 7 Τα επιτόκια επηρεάζουν καθοριστικά την ισοτιμία… Derivatives Forum 2003 Αθήνα,

8 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 8 … όπως και η σχετική απόδοση των χρηματιστηρίων. Derivatives Forum 2003 Αθήνα,

9 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 9 Derivatives Forum 2003 Αθήνα, Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η σχετικά υψηλότερη παραγωγικότητα στις ΗΠΑ ευνοεί το δολάριο, ενώ η διαφορά των ρυθμών πληθωρισμού των δύο οικονομικών περιοχών ευνοεί το ευρώ.

10 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 10 Μακροοικονομικές Προβλέψεις Derivatives Forum 2003 Αθήνα,

11 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 Οι αγορές προεξοφλούν αυξήσεις των επιτοκίων παρέμβασης Derivatives Forum 2003 Αθήνα,

12 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1212 Ωστόσο, βάσει των προβλέψεων για το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό, από τον κανόνα του Taylor προκύπτει ότι το επιτόκιο παρέμβασης θα μειωθεί στο 1,75 στις αρχές του Derivatives Forum 2003 Αθήνα,

13 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 13 Βραχυπρόθεσμες Προσδοκίες της Αγοράς Derivatives Forum 2003 Αθήνα,

14 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 14 Πληροφόρηση από FX Options Derivatives Forum 2003 Αθήνα,

15 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 15 Πληροφόρηση από FX Options Derivatives Forum 2003 Αθήνα,


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Derivatives Forum 2003 Αθήνα, 5-12-2003 1 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Η πορεία του Ευρώ Derivatives Forum 2003 Παύλος Μυλωνάς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google