Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ H εισαγωγή μέτρων τα οποία θα παρέχουν εχέγγυα ανεξαρτησίας και διαφάνειας όσον αφορά στη σύνθεση και λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΟ, θα ωφελήσουν ποικιλοτρόπως στο σύνολό του το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι προτάσεις μας αφορούν τόσο στη μερική τροποποίηση των ισχυόντων κανονισμών που διέπουν την σύνθεση και λειτουργία της ΚΕΔ, όσο και στην εισαγωγή ενός επιπρόσθετου επιπέδου αξιολόγησης και ελέγχου που θα λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα.

3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΔ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Δ.Σ. της ΕΠΟ να εκλέγει ένα από τα μέλη της ως πρόεδρο της ΚΕΔ (με αυξημένη πλειοψηφία ¾). • Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό διαιτησίας, ως Πρόεδρος διορίζεται ένα από τα μέλη του ΔΣ. Πρότασή μας είναι ο Πρόεδρος να εκλέγεται από το ΔΣ και όχι να διορίζεται από τον Πρόεδρο. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ορίζεται ο εκάστοτε εν ενεργεία πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διαιτητών ο οποίος θα αναλαμβάνει τα καθήκοντα του αρχιδιαιτητή. (*Η Πανελλήνια Ένωση Διαιτητών έγινε μέλος της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ με την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της EΠO, η οποία εγκρίθηκε την 06.06.2014.)

4 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΔ ΜΕΛΟΣ Α • ΟΡΙΣΜΟΣ: Κατόπιν προτάσεως της Superleague (αυξημένη πλειοψηφία ¾ επί του συνόλου των μελών της). • ΠΑΥΣΗ: Η παύση των καθηκόντων του γίνεται κατόπιν προτάσεως της SL μετά από σύμφωνη γνώμη με την ίδια ως άνω πλειοψηφία. ΜΕΛΟΣ Β • ΟΡΙΣΜΟΣ: Κατόπιν προτάσεως της Football League (αυξημένη πλειοψηφία ¾). • ΠΑΥΣΗ: Η παύση των καθηκόντων του γίνεται κατόπιν προτάσεως της FL μετά από σύμφωνη γνώμη των 3/4 των μελών της. ΜΕΛΟΣ Γ ΟΡΙΣΜΟΣ: Ψηφίζεται από τους Παρατηρητές.

5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΔ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΕΔ 1.Τα μέλη της ΚΕΔ από κοινού θα κάνουν την επιλογή για την κατάρτιση των πινάκων διαιτητών για κάθε εθνικό πρωτάθλημα. 2.Ο πρόεδρος μαζί με τον Αρχιδιαιτητή (Αναπληρωτής Πρόεδρος ΚΕΔ) και το μέλος που ορίστηκε κατόπιν πρότασης της Superleague θα είναι επιφορτισμένοι με τον ορισμό των διαιτητών σε κάθε αγωνιστική της Superleague. 3.Ο πρόεδρος μαζί με τον Αρχιδιαιτητή (Αναπληρωτής Πρόεδρος ΚΕΔ) και το μέλος που ορίστηκε κατόπιν πρότασης της Football League θα είναι επιφορτισμένοι με τον ορισμό των διαιτητών σε κάθε αγωνιστική της Football League.

6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΔ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΕΔ 4. O Αρχιπαρατηρητής: - Ορίζει τους Παρατηρητές των εθνικών πρωταθλημάτων – Βαθμολογεί τους Παρατηρητές - Οι βαθμολογίες του είναι δεσμευτικές για τη Football League, υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτή Διαιτησίας για τη Superleague - Στο τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου συντάσσει ετήσια απολογιστική έκθεση (βαθμολογία διαιτητών – παρατηρητών FL, ποινές, βαθμός δυσκολίας αγώνων κλπ), η οποία θα κοινοποιείται στα μέλη του ΔΣ της ΕΠΟ και στα μέλη της FL και θα λαμβάνεται υπ’όψη από τα μέλη της ΚΕΔ για τον καταρτισμό των πινάκων διαιτητών της επόμενης περιόδου.) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ ΚΕΔ • Προτείνεται η διάρκεια της θητείας της ΚΕΔ να είναι μονοετής.

7 ΧΟΡΗΓΟΣ & ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΕΔ • Στα πρότυπα της αντίστοιχης Επιτροπής Διαιτησίας της Ισπανίας. • Η ΚΕΔ της Ισπανίας έχει χορηγό και ιστότοπο δικό της. • Στατιστικά στοιχεία για κάθε διαιτητή. • ΚΕΔ & Τμήμα Διαιτησίας (15 άτομα, incl. Τεχνικό Διευθυντή, Διευθυντή Επικοινωνίας και Νομικό Σύμβουλο). • Συνεχής ενημέρωση για δράσεις, προγραμματισμό και οργάνωση. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΔ

8 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Εκτιμάται ως θεσμικά ορθότερο και ασφαλέστερο να μην υπάρχει συγκέντρωση των εξουσιών σε μία αρχή και όπως οριστούν διαφορετικά όργανα, ένα για τον ορισμό των διαιτητών και παρατηρητών και ένα άλλο («ελεγκτής διαιτησίας») που θα ελέγχει και θα κρίνει διαιτητές και παρατηρητές. ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

9 1.Ο ελεγκτής διαιτησίας θα παρακολουθεί τους αγώνες της Superleague και θα συντάσσει αναφορά (report), με την οποία θα αξιολογεί και βαθμολογεί τους παρατηρητές επί της εκθέσεώς τους και η οποία θα είναι δεσμευτική για την ΚΕΔ και ως προς τις τυχόν προτεινόμενες κυρώσεις. 2.Καθ’ όλη τη διάρκεια εκάστης αγωνιστικής περιόδου θα έχει το δικαίωμα συντάξεως εισηγήσεως προς την ΚΕΔ για άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, τόσο επί παρατηρητών όσο και επί διαιτητών. 3.Στο τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου ο ελεγκτής θα συντάσσει μια ετήσια απολογιστική έκθεση (βαθμολογία διαιτητών – παρτηρητών, ποινές, βαθμός δυσκολίας αγώνων κλπ), η οποία θα κοινοποιείται στα μέλη του ΔΣ της ΕΠΟ και στα μέλη της SL, και θα λαμβάνεται υπ’όψη από τα μέλη της ΚΕΔ για τον καταρτισμό των πινάκων διαιτητών της επόμενης περιόδου. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

10 • Αλλοδαπός (κατ’ αρχάς) πρώην διαιτητής • Διεθνής τουλάχιστον 4 έτη • Με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κύρος και εμπειρία • Να μιλάει τουλάχιστον 2 ξένες γλώσσες, απαραίτητα αγγλικά • Να μην έχει υπερβεί το 60 ο έτος. ΠΡΟΦΙΛ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

11 • Προτείνεται σε όλες τις αγωνιστικές εκάστου πρωταθλήματος SL, ένας τουλάχιστον αγώνας να διεξάγεται με 5 διαιτητές (ήτοι εν συνόλω 6 συμπερ. του 4 ου διαιτητή). • Οι αγώνες αυτοί θα κληρώνονται στην αρχή της περιόδου, μετά την κλήρωση των αγώνων κάθε αγωνιστικής από τη SL και θα γνωστοποιούνται στην ΚΕΔ. • Πέρα του ενός αγώνα κάθε αγωνιστικής, προτείνουμε επιπλέον να διεξάγονται με 5 διαιτητές όλοι οι αγώνες μεταξύ των ομάδων που κατέλαβαν τις πέντε πρώτες θέσεις στη βαθμολογία του προηγούμενου πρωταθλήματος. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ Κλήρωση-Ορισμός Διαιτητών: Κλήρωση-Ορισμός Διαιτητών: Επαναφορά μεικτού συστήματος κλήρωσης – ορισμού, μέσω κλήρωσης από επιλεγμένους διαιτητές.


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google