Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

« Πανεπιστημιακό Δίκτυο Εκπαίδευσης, Έρευνας και Τεχνολογίας στην Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων » Υ ΔΡΟΜΕΔΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "« Πανεπιστημιακό Δίκτυο Εκπαίδευσης, Έρευνας και Τεχνολογίας στην Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων » Υ ΔΡΟΜΕΔΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 « Πανεπιστημιακό Δίκτυο Εκπαίδευσης, Έρευνας και Τεχνολογίας στην Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων » Υ ΔΡΟΜΕΔΩΝ

2 Μ.Α. Μιμίκου, Καθηγήτρια ΕΜΠ Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη κερδοσκοπικό Δίκτυο Εκπαίδευσης, Έρευνας και Τεχνολογίας στην Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων 2 ΔYΡ O M E Δ Ω N Τι είναι το Δίκτυο:

3 Μ.Α. Μιμίκου, Καθηγήτρια ΕΜΠ Σκοποί του Δικτύου Η ενθάρρυνση της γνωριμίας, συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ όλων των Εργαστηρίων των ΑΕΙ που ασχολούνται με θέματα Υδρολογίας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Η συμμετοχή μελών του Δικτύου σε εθνικά κέντρα αποφάσεων και η μεταφορά της τεχνογνωσίας σε θέματα Υδρολογίας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων με σκοπό την επιλογή ορθολογικής πολιτικής διαχείρισης υδατικών πόρων που θα συμβάλει στην βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Η ανάδειξη του ρόλου και των δραστηριοτήτων του κάθε Εργαστηρίου και η δυνατόν καλλίτερη συμβολή αυτού σε Εθνικά θέματα που αφορούν την Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων Η προβολή σε εθνικό και διεθνές επίπεδο των δραστηριοτήτων των μελών αλλά και άλλων φορέων που σχετίζονται με κρίσιμους τομείς του νερού μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συμποσίων, ημερίδων κλπ. 3 ΔYΡ O M E Δ Ω N

4 Μ.Α. Μιμίκου, Καθηγήτρια ΕΜΠ 3 ΔYΡ O M E Δ Ω N Τα μέλη του Δικτύου ­ Κριτήρια Συμμετοχής Κριτήρια για τη συμμετοχή των μελών στο Δίκτυο είναι: i.Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες (διδασκόμενα μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) ii.Οι ερευνητικές δραστηριότητες (ερευνητικά προγράμματα, δημοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά) iii.Ο αριθμός των απασχολούμενων επιστημόνων – ερευνητών στις ανωτέρω δραστηριότητες Με βάση την ανωτέρω αρχή τα ιδρυτικά μέλη του Δικτύου είναι 11 Εργαστήρια ΑΕΙ της χώρας, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στην διαφάνεια που ακολουθεί. Το νεότερο 12 ο μέλος είναι το Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

5 Μ.Α. Μιμίκου, Καθηγήτρια ΕΜΠ 4 Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων (ΕΜΠ) Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΜΠ) Εργαστήριο Τεχνικής και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΑΠΘ) Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής (ΑΠΘ) Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων (ΑΠΘ) Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής (Παν. Πατρών) Α’ Εργαστήριο Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων (ΔΠΘ) Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας (ΔΠΘ) Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής (ΓΠΑ) Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (Πολ. Κρήτης) Εργαστήριο Υδρομηχανικής και Περιβαλλοντικής Τεχνικής (Παν. Θεσσαλίας) Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής (Παν. Θεσσαλίας) Δ Y Ρ O M E Δ Ω N Τα μέλη του Δικτύου

6 Δ Y Ρ O M E Δ Ω N

7 Μ.Α. Μιμίκου, Καθηγήτρια ΕΜΠ Συνεργαζόμενοι με το Δίκτυο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) – Ειδική Γραμματεία – Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Δ/νση Σχεδιασμού Εγγ/κων Έργων & Αξιοποίησης Εδαφ/κων Πόρων. Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) – Δ/νση Υδατικού Δυναμικού & λοιπών Φυσικών Πόρων Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) – Δ/νση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων και Δ/νση Τεχνολογικής Ανάπτυξης. 5 ΔYΡ O M E Δ Ω N Συμμετέχουν σε επίπεδο εκπροσώπων (χωρίς ψήφο) οι παραγωγικοί φορείς της χώρας, όπως: Σε επόμενη φάση, προβλέπεται η συμμετοχή και άλλων φορέων Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων που παρουσιάζουν δραστηριότητες στην περιοχή της Υδρολογίας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.

8 Μ.Α. Μιμίκου, Καθηγήτρια ΕΜΠ Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο: Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων (ΕΜΠ) Εργαστήριο Τεχνικής και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΑΠΘ) Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής (Παν. Πατρών) Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας (ΔΠΘ) Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής (ΓΠΑ) Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (Πολ. Κρήτης) Εργαστήριο Υδρομηχανικής και Περιβαλλοντικής Τεχνικής (Παν. Θεσσαλίας) Τα μέλη εκπροσωπούνται στο ΔΣ από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου ή τον εκπρόσωπο του Εργαστηρίου. Το Δίκτυο συναντιέται σε 2–3 ετήσιες τακτικές συναντήσεις για ανταλλαγή απόψεων και οργάνωση των δραστηριοτήτων του Δικτύου. Οι αρμοδιότητες και η λειτουργία των οργάνων του Δικτύου καθορίζονται στο καταστατικό και στον εσωτερικό κανονισμό 6 ΔYΡ O M E Δ Ω N Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου κάθε Ίδρυμα συμμετέχει με ένα μόνο εκπρόσωπο. Τα μέλη του ΔΣ ορίζοντα ανά 4-ετία από την Ολομέλεια του Δικτύου.

9 Μ.Α. Μιμίκου, Καθηγήτρια ΕΜΠ Προεδρία – Γραμματεία Το ΔΣ εκλέγει ένα από τα μέλη του ως προεδρεύοντα για μια περίοδο 2 ετών. Το μέλος που ασκεί τα καθήκοντα προέδρου παρέχει και γραμματειακή υποστήριξη στις δραστηριότητες του Δικτύου. Για την υποστήριξη του προεδρεύοντος μέλους δημιουργούνται επίσης Επιτροπές Εργασίας (ΕΕ). Καθήκοντα της προεδρίας είναι η οργάνωση των τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων του ΔΣ και της Ολομέλειας, η υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων και η εκπροσώπηση του Δικτύου προς τρίτους. 7 ΔYΡ O M E Δ Ω N

10 Μ.Α. Μιμίκου, Καθηγήτρια ΕΜΠ Δραστηριότητες του Δικτύου ΔYΡ O M E Δ Ω N 8 Έτος 2004 1 η ετήσια Ημερίδα (22/10/04)στην Αθήνα με θέμα «Εκπαίδευση, Έρευνα και Τεχνολογία στην Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων στην Ελλάδα – Παρούσα Κατάσταση και Προοπτικές» 1 η ετήσια Ημερίδα (22/10/04) στην Αθήνα με θέμα «Εκπαίδευση, Έρευνα και Τεχνολογία στην Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων στην Ελλάδα – Παρούσα Κατάσταση και Προοπτικές» Έτος 2005 2 η ετήσια Ημερίδα (21/10/05) στην Θεσσαλονίκη με θέμα «Οι ανάγκες του παραγωγικού τομέα με εκπαίδευση / έρευνα στην Υδρολογία και στη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων» 2 η ετήσια Ημερίδα (21/10/05) στην Θεσσαλονίκη με θέμα «Οι ανάγκες του παραγωγικού τομέα με εκπαίδευση / έρευνα στην Υδρολογία και στη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων» Συναντήσεις Δικτύου: 18/3/05,27/5/05, 20/10/05, Συναντήσεις Δικτύου: 18/3/05, 27/5/05, 9/7/05, 20/10/05, 9/12/05 Συναντήσεις Δικτύου: 3/12/2004 (και αρκετές άτυπες) Συναντήσεις Δικτύου: 3/12/2004 (και αρκετές άτυπες) Αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος του Δικτύου Αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος του Δικτύου Συζήτηση με παραγωγικούς φορείς και σύνταξη έκθεσης για την κατάσταση και τα προβλήματα των Εθνικών Δικτύων σταθμών υδρολογικών μετρήσεων δικτύου Συζήτηση με παραγωγικούς φορείς και σύνταξη έκθεσης για την κατάσταση και τα προβλήματα των Εθνικών Δικτύων σταθμών υδρολογικών μετρήσεων δικτύου Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Υποψηφίων Διδακτόρων στην Πάτρα Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Υποψηφίων Διδακτόρων στην Πάτρα Έναρξη δημιουργίας δικτυακού τόπου Έναρξη δημιουργίας δικτυακού τόπου Προετοιμασία πρότασης για χρηματοδότηση του Δικτύου

11 Μ.Α. Μιμίκου, Καθηγήτρια ΕΜΠ Δραστηριότητες του Δικτύου (συνέχεια) ΔYΡ O M E Δ Ω N 8 Έτος 2006 Έτος 2007 3 η ετήσια Ημερίδα (3/11/06) στον Βόλο με θέμα « Αποτίμηση της Εφαρμογής της Οδηγίας WFD 2000/60/EC » 3 η ετήσια Ημερίδα (3/11/06) στον Βόλο με θέμα « Αποτίμηση της Εφαρμογής της Οδηγίας WFD 2000/60/EC » Συναντήσεις Δικτύου: 2/2/07, 20/7/07, 15/11/07 Συναντήσεις Δικτύου: 2/2/07, 20/7/07, 15/11/07 Κατάθεση πρότασης στην ΓΓΕΤ με τίτλο «ΥΔΡΟΠΑΙΔΕΙΑ» Κατάθεση πρότασης στην ΓΓΕΤ με τίτλο «ΥΔΡΟΠΑΙΔΕΙΑ» Διερεύνηση για δημιουργία Ελληνικού Κέντρου Υδρολογίας και Υδατικών Πόρων Διερεύνηση για δημιουργία Ελληνικού Κέντρου Υδρολογίας και Υδατικών Πόρων 4 η ετήσια Ημερίδα (16/11/07) στην Ξάνθη με θέμα «Διαχείριση Διακρατικών Υδάτων» 4 η ετήσια Ημερίδα (16/11/07) στην Ξάνθη με θέμα «Διαχείριση Διακρατικών Υδάτων» Συναντήσεις Δικτύου: 12/5/06, 02/11/06 Συναντήσεις Δικτύου: 12/5/06, 02/11/06


Κατέβασμα ppt "« Πανεπιστημιακό Δίκτυο Εκπαίδευσης, Έρευνας και Τεχνολογίας στην Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων » Υ ΔΡΟΜΕΔΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google