Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 3 Ο ΕΤΟΣ. Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 3 Ο ΈΤΟΣ Μόνο 8 μήνες για να αποφοιτήσετε Παρόλα αυτά χρειάζεται πολύ δουλειά για ΑΠΌ ΕΣΑΣ για να φτάσετε με επιτυχία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 3 Ο ΕΤΟΣ. Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 3 Ο ΈΤΟΣ Μόνο 8 μήνες για να αποφοιτήσετε Παρόλα αυτά χρειάζεται πολύ δουλειά για ΑΠΌ ΕΣΑΣ για να φτάσετε με επιτυχία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 3 Ο ΕΤΟΣ

2 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 3 Ο ΈΤΟΣ Μόνο 8 μήνες για να αποφοιτήσετε Παρόλα αυτά χρειάζεται πολύ δουλειά για ΑΠΌ ΕΣΑΣ για να φτάσετε με επιτυχία αυτό το σημείο.

3 Μ ΑΘΗΣΙΑΚΆ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κατανοήσετε τι σας ζητείται στο 3 ο έτος Κατανοήσετε τη δομή του 3 ου έτους

4 Α ΣΚΗΣΗ Γράψτε 3 πράγματα που :  Περισσότερο αναμένετε αυτό το χρόνο  Λιγότερο αναμένετε αυτό το χρόνο

5 Τ ΡΊΤΟ ΈΤΟΣ Complex Patient Care 2 (30 credits) Applied Research (30 credits) Inter-professional Working in Health and Social Care (15 credits) Equality and Diversity (15 credits) Service Improvement (15 credits) Personal and People Development (15 credits)

6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ [1] ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ModuleSubmittedTypeWeighting Equal. and Div.Week 7 (now 14) Week 11(now 18) Clin Ed. Form Coursework (900) 75% 25% IPE2 submissions One mid sem A, one end of semA coursework100% Complex Patient Care 2 Week 17 (now 24) Week 35 (now 42) Exam OSCE 50% Applied ResearchWeek 17 (now 24) Week 25 (now 32) Poster Pres. Journal Article 50%

7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ [2] ModuleSubmittedTypeWeighting Service Improvement Week 27 (now 34) Week 29 (now 36) Clin Ed. Form S I proformas Essay (900) 75% 0% (Compulsory) 25% Personal and People Dev. Week 34 (now 41) Clin Ed. Form In service presentation 100% 0% (Compulsory)

8 Σ ΗΜΕΊΑ ΚΛΕΙΔΙΆ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

9 Σ ΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΆ Ομαδικότητα Κριτική προσέγγιση Ανεξαρτησία Δεν υπάρχει πάντα η σωστή απάντηση Εντω βάθει μάθηση

10 Σ ΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΆ Θεωρούμε δεδομένες τις γνώσεις σας από τα 2 προηγούμενα έτη- μπορεί να ερωτηθείτε ανά πάσα στιγμή Είστε υπεύθυνοι για την μάθησή σας σε μεγάλο βαθμό Κατανοήσετε τη σημασία της έρευνας Καλά ενημερωμένοι για το εθνικό σύστημα υγείας γενικά (NHS)

11 Σ ΎΝΘΕΤΗ Φ ΡΟΝΤΊΔΑ Α ΣΘΕΝΟΎΣ 2 C OMPLEX P ATIENT C ARE 2 Μπαλακατούνης Κωνσταντίνος, DrPT, MSc

12 Ε ΙΣΑΓΩΓΉ : Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΣΕ ΟΜΆΔΕΣ

13 Ε ΡΩΤΉΣΕΙΣ -Κ ΛΕΙΔΙΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΣΕ ΟΜΆΔΕΣ Γιατί να συνεργαστεί κανείς σε μια ομάδα? Ποιό είναι το προφίλ της ομαδικής συνεργασίας? Ποιά βήματα πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί? Ποιά είναι η υποστήριξη που χρειάζεται για μια επιτυχή συνεργασία?

14 Γ ΙΑΤΊ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΊ ΚΑΝΕΊΣ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΆΔΑ ? Για να βρει..δουλειά! Προσόν για τους εργοδότες- η ικανότητα να δουλεύεις σε ομάδες Για να μάθει Κριτικής σκέψης και εν τω βάθει κατανόηση. Ικανότητες αποφοίτου Σεβασμός για τον συνεργάτη και τον συνάνθρωπο Βασικό χαρακτηριστικό κάθε επαγγελματία.

15 Π ΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΉΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ Καλύτερα αποτελέσματα Πτυχές ενός θέματος Μεγαλύτερο εύρος και βάθος κάλυψης του υπο εξέταση θέματος Καλύπτει κοινωνικές ανάγκες- κίνητρο Διευκολύνει την μάθηση Προωθεί τη συνέπεια

16 Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

17 Π ΌΤΕ ΕΝΔΕΊΚΝΥΤΑΙ Η ΟΜΑΔΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ • Σύνθετα προβλήματα, εργασίες κτλ • Συλλογικές σημαντικές αποφάσεις(π.χ. Για την πληθυσμιακή υγιεινή) • Αβεβαιότητα ή/και πολλές πιθανές επιλογές • Χρειάζονται πολλές και διαφόρων ειδών ικανότητες

18 Π ΟΙΌ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΦΊΛ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΉΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ?

19

20 Τ Ι ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Εργασία- Άσκηση- Task Μέγεθος εργασίας Σύνθεση Πηγές και υποστήριξη Αναγνώριση ομαδικότητας

21 Ο ΜΆΔΕΣ Χρειάζονται : Αρχηγό Καθαρό στόχο Διατήρηση  Κίνητρο  Επικοινωνία Προκλήσεις: Ομαδική σκέψη Κρυμμένες λίστες Κουλτούρα Υπονόμευση της δυναμικής της ομάδας με απλουστεύσεις Συμφωνήσουν τους κανόνες Αξιποιήσουν την διαφορετικότητα

22 ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ Παρακολούθηση Δουλέψτε για την ομάδα σας Electronic files for StudyNet Συνέπεια στη μάθηση Επικοινωνία

23 Σ ΤΆΔΙΑ ΔΌΜΗΣΗΣ ΟΜΆΔΩΝ Δημιουργία ομάδας (forming) Συζητήσεις (storming) Διανομή ρόλων και αναγνώριση ικανοτήτων (storming) Βρίσκονται δίαυλοι επικοινωνίας και συνεργασίας (norming) Η συνεργασία γίνεται ολοένα και πιο αποτελεσματική (performing)

24 Ο ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΊΝΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΈΝΩΣ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΜΆΔΑ Πολλές φορές οδηγεί σε κατ’ιδίαν εργασία του καθενός χωρίς ιδιαίτερη επικοινωνία Η επιμέρους προσέγγιση υπονομεύει πιθανώς την γενικότερη εικόνα που προκύπτει απο την εργασία

25 Τ Ι ΑΝΑΜΈΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΆΣ Παρακολούθηση μαθημάτων Ομαδική συνεργασία Παρακολούθηση και μελέτη ηλεκτρονικών φακέλων στο studynet Μελέτη Επικοινωνία

26 Σ ΗΜΕΊΑ Κ ΛΕΙΔΙΆ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ 6 Ομαδική συνεργασία Κριτική σκέψη και προσέγγιση Ανεξαρτησία ως φοιτητής και επαγγελματίας Έρευνα σε βάθος

27 Σ ΎΝΘΕΤΗ Φ ΡΟΝΤΊΔΑ Α ΣΘΕΝΟΎΣ 2 - 1 Η Ε ΒΔΟΜΆΔΑ Μπαλακατούνης Κωνσταντίνος, DrPT, MSc

28 Σ ΤΌΧΟΙ ΜΑΘ ΉΜΑΤΟΣ Η διερεύνηση της σύγχρονης πρακτικής στην φυσικοθεραπεία στην αντιμετώπιση του σύνθετου ασθενή Η ικανότητα του φοιτητή να καταρτίζει επιτυχώς ενα ολοκληρωμένο εξατομικευμένο – και αιτιολογημένο φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα για τον σύνθετο ασθενή

29 Π ΡΟΣΟΧΉ ! Το μάθημα αυτό “χτίζει” σε γνώσεις και πρακτική εμπειρία που έχετε αποκομίσει απο τον πρώτο και δεύτερο χρόνο αλλα και τις πρακτικές! Μην βλέπετε αυτό το μάθημα μεμονωμένα Το μάθημα απαιτεί συχνή επανάληψη Το μάθημα απαιτεί διάβασμα και αφιέρωση χρόνο σε ερευνητικά άρθρα

30 Δ ΟΜΗ ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εισαγωγική εβδομάδα 1 Θέμα: Παχυσαρκία Θέμα: Ψυχική υγεία Θέμα Τρίτη Ηλικία Θέμα: Ογκολογία και ανακουφιστική φροντίδα Αξιολόγηση - Exam ΕΞΑΜΗΝΟ Β Τρείς βασικές ενότητες Αναπνευστικά Μυοσκελετικά Νευρολογικά Αξιολόγηση: OSCE

31 Α ΞΙΟΛΌΓΗΣΗ 50% διαγώνισμα Οι ερωτήσεις βασίζονται στην διδακτέα ύλη των εβδομάδων 8-11 Μερικώς ανοικτό βιβλίο- Σημειώσεις OSCE 50% Αξιολόγηση στις τρείς βασικές ενότητες

32 S EMESTER A Τι συμβαίνει κάθε εβδομάδα... Διάλεξη –Γνωριμία με το θέμα Πρακτική –Πληροφορίες σχετικά το θέμα Seminars –παρουσιάσεις και debates

33 Μ ΕΛΈΤΗ Χρειάζεται οργάνωση του χρόνου Οργάνωση συναντήσεων με την ομάδα Δείτε πώς να δομήσετε τα σεμινάρια

34 Ε ΡΓΑΣΊΕΣ ΕΒΔΟΜΆΔΑΣ Κάθε εβδομάδα θα παρουσιάζετε και μια σύντομη εργασία – Seminar 3 ομάδες- 3 παρουσιάσεις 1 το θέμα 1 υπέρ 1 κατά Πρώτα οι παρουσιάσεις Debate Οι παρουσιάσεις θα ανεβαίνουν στο studynet

35 Η ΔΟΜΉ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Να παρουσιάζει τα βασικά σημεία της εργασίας Να συζητά, να παρέχει τον συλλογισμό και κριτική σκέψη για την αιτιολόγησή τους, θεμελιωμένα σε δημοσιευμένες έρευνες Τα παραπάνω θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα που πρέπει να παρουσιαστούν Πρέπει να έχει προβλεφθεί πως θα συμμετέχει η ομάδα μετα το πέρας της παρουσίασης στην συζήτηση

36 Π ΡΏΤΗ ΕΒΔΟΜΆΔΑ Σχηματισμός ομάδων Προετοιμασία παρουσιάσεων για το επόμενο μαθημα της εβδομάδας Διαβάστε το εγχειρίδιο του μαθήματος Τη Παρασκευή η πρώτη παρουσίαση- debate

37 K ΕΊΜΕΝΑ ΣΤΟ STUDYNET : Εγχειρίδιο Μαθήματος Σημαντικές Σημειώσεις Ground Rules Προτεινόμενη Δομή παρουσιάσης Πρόγραμμα παρουσιάσεων


Κατέβασμα ppt "Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 3 Ο ΕΤΟΣ. Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 3 Ο ΈΤΟΣ Μόνο 8 μήνες για να αποφοιτήσετε Παρόλα αυτά χρειάζεται πολύ δουλειά για ΑΠΌ ΕΣΑΣ για να φτάσετε με επιτυχία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google